Районна избирателна комисия София 23 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 151–НС
София, 10.07.2021

ОТНОСНО: Определяне на мерки в изпълнение на Оперативния план за организацията на работата в ЦИК в деня на изборите

 

В изпълнение на Оперативен план за организацията на работата в Централната избирателна комисия в деня на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. и приемането от районните избирателни комисии на изборните книжа и материали относно резултатите от изборите, съгласно приложението, прието с Решение № 405-НС от 06.07.2021г. на ЦИК,

на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София (РИК 23),

РЕШИ:

 1. Указва на кметовете на административни райони на територията на Двадесет и трети изборен район - София в деня на изборите 11.07.2021 г., да създадат необходимата организация за събиране от СИК, обобщаване за района и съобщаване в РИК 23 на информация, както следва:

– до 7:50 ч. – открити ли са всички избирателни секции, работят ли нормално, имат ли възникнали проблеми със СУЕМГ, както и информация за секциите, в които не са се явили всички членове, като се посочва общия брой на членовете в съответната СИК и броят на неявилите се членове;

– до 9:30 ч., 11:00 ч. и 16:00 ч. – брой на гласувалите съответно към 10:00 ч., 12:00 ч. и 17:00 ч.

– до 20:30 ч. – информация за приключване на гласуването в изборния ден и за секциите, в които гласуването продължава след 20:00 ч.

 1. Препис от решението да се изпрати на кметовете на райони за изпълнение.
 2. За оперативност в работата на РИК 23 за 11 юли 2021г. се създават следните:
 • Група Жалби
 • Група Машинно гласуване – сигнали от СИК за работата на СУЕМГ
 • Група Обща информация – въпроси от СИК, избиратели и други

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК..

Председател: Живка Василева Котева

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 10.07.2021 в 18:25 часа

Календар

Решения

 • № 160 / 15.07.2021

  относно: Жалба от Соня Дакова, член на СИК 234602051 относно различни по рода си нарушения на изборния процес в избирателната секция

 • № 159 / 15.07.2021

  относно: Жалба от Любомира Любомирова Недялкова относно искане на СИК 234608006 за изплащане на допълнителни възнаграждения

 • № 158 / 15.07.2021

  относно: Жалба от Диана Нинова Тонова, председател на РС на БСП „Триадица“ относно невъзможност на избиратели да упражнят правото си на глас

всички решения