Районна избирателна комисия София 23 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 153–НС
София, 11.07.2021

ОТНОСНО: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Триадица”, район „Витоша“, район „Красно село“, район „Студентски“, район „Изгрев“, район „Младост“, район „Панчарево“

 

 1. В РИК 23 е постъпило писмо с вх. № 328/10.07.2021г. от кмета на район „Триадица” с предложение за освобождаване на общо 3 членове в 3 СИК, както следва: от квотата на КП ГЕРБ – СДС – 0 бр. членове, ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ – 0бр. членове , КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ – 0 бр. членове, ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ – 0 бр. членове, КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ – 3 бр. членове, КП „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“ – 0 бр., по искания на членовете на секционните комисии за освобождаването им. На основание чл. 51, ал. 2 от ИК на тяхно място са предложени за назначаване други лица/членове от квотите на същите партии и коалиции.

Към писмото са приложени всички изискуеми документи от упълномощените представители на политическите субекти, обосноваващи необходимостта от промени.

 1. II. В РИК 23 са постъпили писма с вх. № 295/11.07.2021г. и вх. № 318/11.07.2021г. от кмета на район „Витоша” с предложение за освобождаване на общо 7 членове в 7 СИК, както следва: от квотата на КП ГЕРБ – СДС – 1 бр. членове, ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ – 2бр. членове , КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ – 0 бр. членове, ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ – 3 бр. членове, КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ – 0 бр. членове, КП „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“ – 2 бр., по искания на членовете на секционните комисии за освобождаването им. На основание чл. 51, ал. 2 от ИК на тяхно място са предложени за назначаване други лица/членове от квотите на същите партии и коалиции.

Към писмото са приложени всички изискуеми документи от упълномощените представители на политическите субекти, обосноваващи необходимостта от промени.

III. В РИК 23 е постъпило писмо с вх. № 311/11.07.2021г. от кмета на район „Красно село” с предложение за освобождаване на общо 21 членове в 16 СИК, както следва: от квотата на КП ГЕРБ – СДС – 7 бр. членове, ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ – 1бр. членове , КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ – 2 бр. членове, ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ – 4 бр. членове, КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ – 0 бр. членове, КП „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“ – 7 бр., по искания на членовете на секционните комисии за освобождаването им. На основание чл. 51, ал. 2 от ИК на тяхно място са предложени за назначаване други лица/членове от квотите на същите партии и коалиции.

Към писмото са приложени всички изискуеми документи от упълномощените представители на политическите субекти, обосноваващи необходимостта от промени.

 1. IV. В РИК 23 е постъпило писмо с вх. № 312/11.07.2021г. от кмета на район „Студентски” с предложение за освобождаване на общо 8 членове в 8 СИК, както следва: от квотата на КП ГЕРБ – СДС – 1 бр. членове, ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ – 0бр. членове , КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ – 2 бр. членове, ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ – 2 бр. членове, КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ – 0 бр. членове, КП „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“ – 3 бр., по искания на членовете на секционните комисии за освобождаването им. На основание чл. 51, ал. 2 от ИК на тяхно място са предложени за назначаване други лица/членове от квотите на същите партии и коалиции.

Към писмото са приложени всички изискуеми документи от упълномощените представители на политическите субекти, обосноваващи необходимостта от промени.

 1. V. В РИК 23 е постъпило писмо с вх. № 319/11.07.2021г. от кмета на район „Изгрев” с предложение за освобождаване на общо 8 членове в 8 СИК, както следва: от квотата на КП ГЕРБ – СДС – 0 бр. членове, ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ – 0бр. членове , КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ – 0 бр. членове, ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ – 3 бр. членове, КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ – 2 бр. членове, КП „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“ – 1 бр., по искания на членовете на секционните комисии за освобождаването им. На основание чл. 51, ал. 2 от ИК на тяхно място са предложени за назначаване други лица/членове от квотите на същите партии и коалиции.

Към писмото са приложени всички изискуеми документи от упълномощените представители на политическите субекти, обосноваващи необходимостта от промени.

 1. VI. В РИК 23 е постъпило писмо с вх. № 320/11.07.2021г. от кмета на район „Младост” с предложение за освобождаване на общо 39 членове в 35 СИК, както следва: от квотата на КП ГЕРБ – СДС – 5 бр. членове, ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ – 10 бр. членове , КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ – 5 бр. членове, ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ – 12 бр. членове, КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ – 2 бр. членове, КП „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“ – 5 бр., по искания на членовете на секционните комисии за освобождаването им. На основание чл. 51, ал. 2 от ИК на тяхно място са предложени за назначаване други лица/членове от квотите на същите партии и коалиции.

Към писмото са приложени всички изискуеми документи от упълномощените представители на политическите субекти, обосноваващи необходимостта от промени.

VII. В РИК 23 е постъпило писмо с вх. № 308/11.07.2021г. от кмета на район „Панчарево” с предложение за освобождаване на общо 3 членове в 3 СИК, както следва: от квотата на КП ГЕРБ – СДС – 0 бр. членове, ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ – 1 бр. членове , КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ – 0 бр. членове, ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ – 1 бр. членове, КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ – 1 бр. членове, КП „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“ – 0 бр., по искания на членовете на секционните комисии за освобождаването им. На основание чл. 51, ал. 2 от ИК на тяхно място са предложени за назначаване други лица/членове от квотите на същите партии и коалиции.

Към писмото са приложени всички изискуеми документи от упълномощените представители на политическите субекти, обосноваващи необходимостта от промени.

 

При така изяснената фактическа обстановка и на основание чл. 72, ал. 1, т. 20 от ИК и Решение № 97-НС/22.05.2021 г. на Централната избирателна комисия, Районна избирателна комисия в Двадесет и трети район – София (РИК 23)

РЕШИ:

 1. Освобождава членове от съставите на секционни избирателни комисии, Район „Триадица” като на мястото на освободените членове, назначава нови членове, както следва:

Секция

Длъжност

Заместващ

ЕГН на заместващ

Заместван

ЕГН на заместван

234610044

Член

Веселина Пенчева Георгиева-Стоянова

 

Петя Христова Добрева

 

234610065

Зам. Председател

Атанас Стефанов Цанев

 

Аглика Петкова Икономова

 

234610068

Председател

Аглика Петкова Икономова

 

Атанас Стефанов Цанев

 

2.Анулира издадените удостоверения на освободените членове.

 1. Издава удостоверения на назначените членове.
 2. Освобождава членове от съставите на секционни избирателни комисии, Район „Витоша” като на мястото на освободените членове, назначава нови членове, както следва:

Секция

Длъжност

Заместващ

ЕГН на заместващ

Заместван

ЕГН на заместван

234617011

Член

Теодор Весков Георгиев

 

Илия Евгениев Гаврилов

 

234617020

Член

Славка Розева Александрова

 

Сийка Трайкова Димитрова

 

234617021

Член

Емануил Митков Стоилов

 

Радослав Руменов Ангелов

 

234617029

Член

Михаил Валентинов Лозев

 

Петрана Димитрова Христова

 

234617027

Член

Кирил Любомиров Петров

 

Борислав Иванов Денков

 

234617044

Член

Марин Маринов Бочев

 

Георги Цветанов Попиванов

 

234617046

Член

Сашка Димитрова Франкова

 

Даниела Петрова Димитрова

 

234617061

Зам. председател

Росица Георгиева Георгиева

 

Калоян Първанов Григоров

 

2.Анулира издадените удостоверения на освободените членове.

 1. Издава удостоверения на назначените членове.
 • Освобождава членове от съставите на секционни избирателни комисии, Район „Красно село” като на мястото на освободените членове, назначава нови членове, както следва:

Секция

Длъжност

Заместващ

ЕГН на заместващ

Заместван

ЕГН на заместван

234602010

Член

Васил Ангелов Стоев

 

Тодор Иванов Армянов

 

234602010

Член

Росица Димитрова Петрова

 

Вилиян Петров Ванков

 

234602013

Секретар

Диана Данчова Николова

 

Георги Благоев Гюмов

 

234602017

Зам. председател

Красимира Георгиева Тодорова

 

Теодора Янкова Джинова

 

234602023

Член

Георги Атанасов Митов

 

Цветозар Ненков Ангелов

 

234602028

Член

Стефани Бориславова Крумова

 

Велизар Сталинов Лазев

 

234602029

Член

Ванина Огнянова Кондова

 

Жанета Асенова Радославова

 

234602029

Член

Виктор Данаилов Пежгорски

 

Румен Михайлов Крумов

 

234602039

Секретар

Милена Ангелова Александрова

 

Стефан Аделов Кръстев

 

234602039

Член

Георги Димитров Димитров

 

Мария Харалампиева Димитрова

 

234602041

Секретар

Валентин Кирилов Георгиев

 

Георги Тодоров Кондев

 

234602042

Член

Виктор Стоянов Вълков

 

Мариус Захариев Захариев

 

234602066

Член

Васил Ангелов Стоев

 

Веселин Христов Димитров

 

234602066

Член

Ивет Красимирова Симеонова

 

Васил Ангелов Стоев

 

234602072

Член

Кремена Николаева Колева

 

Любка Велкова Карагеоргиева

 

234602072

Член

Христо Димитров Иванов

 

Кремена Николаева Колева

 

234602081

Член

Юлия Георгиева Иванова

 

Сарайя Емануилова Попова

 

234602087

Член

Драгица Иванова Ангелова

 

Мариана Георгиева Илиева

 

234602090

Секретар

Любомир Викторов Илиев

 

Александър Адриян Димитров

 

234602092

Член

Драган Атанасов Митов

 

Нина Георгиева Алексиева

 

234602092

Секретар

Венцислав Иванов Петров

 

Борис Стойчев Борисов

 

 1. Анулира издадените удостоверения на освободените членове.
 2. Издава удостоверения на назначените членове.
 3. Освобождава членове от съставите на секционни избирателни комисии, Район „Студентски” като на мястото на освободените членове, назначава нови членове, както следва:

Секция

Длъжност

Заместващ

ЕГН на заместващ

Заместван

ЕГН на заместван

234616005

Член

Цветелина Емил Симеонова

 

Антония Димитрова Петрова

 

234616006

Зам. председател

Гергана Кирилова Коцева

 

Миглена Маринова Петрова

 

234616007

Член

Никол Людмилова Гочева

 

Христо Александров Томов

 

234616008

Член

Бонка Христова Христова

 

Виолета Иванова Начева

 

234616009

Член

Християна Иванова Данаилова

 

Виктор Ангелов Киров

 

234616014

Член

Спартак Атанасов Геренчев

 

Борислав Димитров Велков

 

234616044

Член

Георги Николаев Георгиев

 

Мерал Алиева Ахмедова

 

234616048

Член

Надежда Николова Михалева

 

Диана Красимирова Атанасова

 

 1. Анулира издадените удостоверения на освободените членове.
 2. Издава удостоверения на назначените членове.
 3. Освобождава членове от съставите на секционни избирателни комисии, Район „Изгрев” като на мястото на освободените членове, назначава нови членове, както следва:

Секция

Длъжност

Заместващ

ЕГН на заместващ

Заместван

ЕГН на заместван

234608016

Зам. председател

Валерия Йорданова Иванова

 

Венетка Владимирова Тодорова

 

234608020

Член

Емил Стоев Русев

 

Спаска Цветкова Кръстева

 

234608030

Член

Ивайло Димитров Ненков

 

Владислав Бранимиров Спасов

 

234608038

Член

Наталия Боянова Плугчиева

 

Константин Емилов Лалковски

 

234608039

Член

Теодор Димитров Иванчев

 

Борислава Стоянова Христова

 

234608049

Член

Виктор Ангелов Киров

 

Виктор Петров Иванов

 

 1. Анулира издадените удостоверения на освободените членове.
 2. Издава удостоверения на назначените членове.
 3. Освобождава членове от съставите на секционни избирателни комисии, Район „Младост” като на мястото на освободените членове, назначава нови членове, както следва:

Секция

Длъжност

Заместващ

ЕГН на заместващ

Заместван

ЕГН на заместван

234615001

Председател

Иван Руменов Новаков

 

Петър Николов Петков

 

234615011

Член

Дионисий Асенов Дионисиев

 

Денис Николаев Христов

 

234615016

Член

Боряна Стефанова Митрева-Миткова

 

Ерик Луис Стоянов

 

234615025

Член

Ралица Петрова Ценкова

 

Петър Петров Събев

 

234615026

Член

Йоана Димитрова Ценкова

 

Кирил Стефанов Захариев

 

234615030

Член

Диана Константинова Иванова

 

Никола Владимиров Чочков

 

234615039

Председател

Любомир Асенов Топалски

 

Силвия Георгиева Илиева

 

234615040

Председател

Сава Господинов Сотиров

 

Иван Стоянов Стоянов

 

234615047

Секретар

Николай Лазаров Йорданов

 

Нанси Сашкова Василева

 

234615049

Член

Людмила Владимирова Петрунова

 

Валентина Каменова Тодорова

 

234615054

Член

Емилия Иларионова Митова

 

Милко Венков Филипов

 

234615060

Член

Тодор Димитров Каменов

 

Татяна Русева Сюлева

 

234615061

Член

Кристина Руменова Харизанова

 

Димитър Русанов Русев

 

234615062

Член

Нанси Сашкова Василева

 

Георги Николов Белобрадов

 

234615067

Зам. председател

Марин Иванов Димитров

 

Николай Добрев Виденов

 

234615070

Член

Мария Василева Асенова

 

Михаела Вилиянова Миленкова

 

234615074

Член

Анна-Мария Емил Кънева

 

Иван Любомиров Евстатиев

 

234615075

Член

Радослав Стефанов Стоянов

 

Стефани Стефанова Пекова

 

234615075

Член

Ивайло Кирилов Герасимов

 

Катерина Костадинова Костадинова

 

234615076

Член

Стойна Антонова Георгиева

 

Пламен Тодоров Камбуров

 

234615077

Секретар

Радостин Анастасов Панайотов

 

Васил Стефанов Павлов

 

234615082

Член

Венцислав Лазаров Илиев

 

Малина Яшарова Чобанова

 

234615084

Член

Петър Цветков Главеев

 

Детелин Кирилов Попов

 

234615088

Член

Лъчезар Михайлов Вълчев

 

Керанка Тодорова Дойнова

 

234615088

Член

Питър Мирославов Кирилов

 

Кристиян Мирославов Алипиев

 

234615090

Зам. председател

Стела Замфирова Хантова

 

Бистра Димитрова Георгиева

 

234615096

Председател

Андрей Александров Лунин

 

Мариян Цветанов Цветанов

 

234615104

Член

Ивелина Николчева Николова

 

Анна-Мария Маринова Маринова

 

234615105

Член

Стефани Даниелова Златанова

 

Йордан Йорданов Бенгарски

 

234615108

Член

Катрин Хабибова Ахмедова

 

Евгени Георгиев Гелев

 

234615109

Зам. председател

Деница Кирилова Йотова

 

Кристина Ивайлова Петкова

 

234615109

Член

Адриана Иванова Иванова

 

Антон Кръстев Борисов

 

234615110

Секретар

Моника Иванова Илиева

 

Любен Бойчев Темелакиев

 

234615112

Секретар

Василка Кирилова Иванова

 

Петър Петров Христов

 

234615114

Секретар

Дилян Димитров Давидков

 

Марин Иванов Димитров

 

234615123

Секретар

Анна Иванова Кръстева

 

Боян Бончев Маринов

 

234615128

Председател

Лиляна-Цезия Маринова Механджиева

 

Лазар Василев Лазаров

 

234615128

Зам. председател

Петрина Тошева Белчева

 

Лиляна-Цезия Маринова Механджиева

 

234615129

Зам. председател

Гергана Якова Стефанова

 

Лалка Върбанова Димитрова

 

 1. Анулира издадените удостоверения на освободените членове.
 2. Издава удостоверения на назначените членове.
 • Освобождава членове от съставите на секционни избирателни комисии, Район „Панчарево” като на мястото на освободените членове, назначава нови членове, както следва:

Секция

Длъжност

Заместващ

ЕГН на заместващ

Заместван

ЕГН на заместван

234623001

Зам. председател

Тихомир Крумов Цветанов

 

Байка Асенова Земеделска

 

234623003

Член

Трайчо Георгиев Тодоров

 

Милен Борисов Димитров

 

234623019

Председател

Снежана Петрова Дойчинова

 

Борислав Димитров Илиев

 

 1. Анулира издадените удостоверения на освободените членове.
 2. Издава удостоверения на назначените членове.

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Живка Василева Котева

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 11.07.2021 в 15:39 часа

Календар

Решения

 • № 160 / 15.07.2021

  относно: Жалба от Соня Дакова, член на СИК 234602051 относно различни по рода си нарушения на изборния процес в избирателната секция

 • № 159 / 15.07.2021

  относно: Жалба от Любомира Любомирова Недялкова относно искане на СИК 234608006 за изплащане на допълнителни възнаграждения

 • № 158 / 15.07.2021

  относно: Жалба от Диана Нинова Тонова, председател на РС на БСП „Триадица“ относно невъзможност на избиратели да упражнят правото си на глас

всички решения