Районна избирателна комисия София 23 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 156
София, 15.07.2021

ОТНОСНО: Доклад по сигнали и жалби, постъпили в изборния ден 11.07.2021г. до 20:00 ч.

Председателят на РИК 23 София представи доклад по сигнали и жалби, постъпили в изборния ден – 11.07.2021 г., до 20:00 ч. и предприетите по тях действия и мерки от страна на РИК 23 София:

 1. В РИК 23 София е постъпила жалба от Лазар Ендаров, получена по електронната поща на РИК 23 София на 11.07.2021 г. в 13.11 ч. Същата е заведена с Вх. № 327/11.07.2021 г. в общия регистър на РИК и с Вх. № 11/11.07.2021 г. в регистър жалби и сигнали на РИК 23 София. В същия се излагат данни, че лице, с черни къси панталони и черна тениска, агитира хората да гласуват за Демократична България и нарича другите крадци. Действието се осъществява на ъгъла на ул. Чавдар Мутафов и ул. Могилата в кв. Витоша. Жалбата не е подписана и като такава не подлежи на разглеждане от РИК 23 София. За пълнота следва да се отбележи, че сигналът не съдържа ясна идентификация на лицето, осъществяващо неправомерната агитация. РИК 23 София няма разследващи функции, определени в рамките на компетентността съгласно чл. 72 от ИК. В случай на продължаващи действия по агитация, следва да бъдат сигнализирани органите на МВР.
 2. В РИК 23 София е постъпил сигнал от Стефка Конова, получен по електронната поща на РИК 23 София на 11.07.2021 г. в 13.46 ч. Същият е заведен с Вх. № 329/11.07.2021 г. в общия регистър на РИК и с Вх. № 11/11.07.2021 г. в регистър жалби и сигнали на РИК 23 София. В същия се излагат данни, че в СИК 4 в район Студентски машината е била рестартирана, в резултат на което работи бавно. Между гласуващите се създава напрежение, образуват се опашки в коридора и някой от хората се отказват да гласуват, което не е допустимо в условията на епидемиологична обстановка. РИК 23 като разгледа сигнала установи, че същият е неподписан и като такъв не подлежи на разглеждане. Допълнително следва да се посочи, че РИК 23 София не може да предприеме каквито и да било действия, които да касаят ускоряване на работата на машината при работещо СУЕМГ. В случай, че СУЕМГ преустанови работа, то СИК следва да действа съобразно Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии в страната за изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. при гласуване със специализирани устройства за машинно гласуване, приети с Решение № 341-НС от 28 юни 2021 г.
 3. В РИК 23 София е постъпил сигнал от Николай Танев, получен по електронната поща на РИК 23 София на 11.07.2021 г. в 13.48 ч. Същият е заведен с Вх. № 330/11.07.2021 г. в общия регистър на РИК и с Вх. № 11/11.07.2021 г. в регистър жалби и сигнали на РИК 23 София. В същия се излагат данни, че в СИК 54 в 132 СУ Ваня Войнова машината е отпечатала разписка от 1 см, върху която не се вижда отбелязания вот. Жалбоподателят излага съмнения дали неговият глас, както и гласа на майка му, която е гласувала след него и при която контролната разписка е била отпечатана по същия начин, са валидно отчетени. РИК 23 София като разгледа сигнала установи, че същият не е подписан и като такъв не подлежи на разглеждане. За пълнота следва да се посочи, че РИК 23 София извърши проверка и установи, че техникът на Сиела Норма АД е отстранил проблемът с хартията на СУЕМГ и гласуването е продължило нормално. Доколкото има отпечатана контролна разписка от гласуването, гласът е приет от машината и се счита за действителен.
 4. В РИК 23 София е постъпил сигнал от Петя Йоцова от ОДЧ при РУ -СДВР, получен по електронната поща на РИК 23 София на 11.07.2021 г. в 14.21 ч. Същият е заведен с Вх. № 332/11.07.2021 г. в общия регистър на РИК и с Вх. № 11/11.07.2021 г. в регистър жалби и сигнали на РИК 23 София. Сигналът не е подписан и като такъв не подлежи на разглеждане от РИК 23 София. Допълнително и за пълнота РИК 23 София извърши проверки като установи: По отношение т.1 - Разговаряно е с председателя на 59 СИК - Ели Цонева, в 14.30ч. Установено е, че подалата сигнала госпожа е успяла да гласува, пуснала е контролната разписка в кутията и се е разписала в избирателния списък. Членовете на СИК потвърждават, че гласоподавателката е издърпала контролната разписка поради, което машината е блокирала, но вотът й не е бил разкрит. Тя сама е сгънала разписката и я пуснала в кутията. Извикан е техник, който е отстранил повредата и гласуването е продължило нормално. По отношение т.2 – след проверка се установи, че във 2ра Английска гимназия, находяща се на посочения адрес не се намира СИК 55, поради което не може да се провери така изложената фактическа обстановка и да се дадат съответните указания. По отношение т.3 – сигнал е получен и по телефон на РИК 23. Установено е, че председателят Мартин Русев на 1 СИК вече не е в секцията, и гласуването продължава нормално.
 5. В РИК 23 София е постъпил сигнал от Надежда Йорданова, упълномощен представител на Демократична България-Обединение, получен по електронната поща на РИК 23 София на 11.07.2021 г. в 14.28 ч. Същият е заведен с Вх. № 333/11.07.2021 г. в общия регистър на РИК и с Вх. № 11/11.07.2021 г. в регистър жалби и сигнали на РИК 23 София. Същият касае изборни нарушения в СИК 244607045. Същият е препратен на РИК 24 София за произнасяне по компетентност.
 6. В РИК 23 София е постъпила жалба от Златка Василева Петрова, получена по електронната поща на РИК 23 София на 11.07.2021 г. в 15.15 ч. Същата е заведена с Вх. № 334/11.07.2021 г. в общия регистър на РИК и с Вх. № 11/11.07.2021 г. в регистър жалби и сигнали на РИК 23 София. Сигналът не е подписан и като такъв не подлежи на разглеждане от РИК 23 София. За пълнота, след служебна проверка на назначените, вкл. заменените членове на СИК в РИК 23, не се установи лице с тези имена и ЕГН да фигурира в базата данни, съответно жалбоподателят не е назначен член на СИК в РИК 23. Разговаряно е с жалбоподателката по телефон в 15.30ч., като тя потвърди, че не е видяла назначението си от 23 РИК, а й е било казано от представител на районната администрация в училището.
 7. В РИК 23 София е постъпила жалба от адв. Александър Неделчев Иванов, САК, пълномощник на КП „Демократична България-Обединение“, получена по електронната поща на РИК 23 София на 11.07.2021 г. в 15.25 ч. Същата е заведена с Вх. № 335/11.07.2021 г. в общия регистър на РИК и с Вх. № 11/11.07.2021 г. в регистър жалби и сигнали на РИК 23 София. РИК 23 София извърши проверка като Разговаряно е с председателя на СИК18 в Панчарево като е потвърдено, че машината е с екрана към стена, няма пряка видимост към екрана от коридора или от прозореца. Изпратени са и снимки на позицията на машината, като от тях е видимо, че машината е поставена в съответствие с методическите указания, издадени от ЦИК, приложение към Решение № 341-НС от 28 юни 2021г. Не са постъпили жалби и сигнали от гласоподаватели в тази връзка, като гласуването протича нормално. Позиционирането на машините за гласуване е обсъдено от цялата секционна избирателна комисия като решението за това къде да се поставят е взето единодушно без възражения. Освен това жалбоподателят не доказва пряк и личен интерес, поради което е и недопустима, но текстът приемаме като сигнал. Жалбоподателят не сочи лицето, което е установило "нередност", не е приложен и снимков материал. Поради което, РИК – 23 не установява нарушение на ИК и оставя без уважение жалбата.
 8. В РИК 23 София е постъпил сигнал от ПП ГЕРБ, район Студентски, получен по електронната поща на РИК 23 София на 11.07.2021 г. в 15.47 ч. Същият е заведен с Вх. № 337/11.07.2021 г. в общия регистър на РИК и с Вх. № 11/11.07.2021 г. в регистър жалби и сигнали на РИК 23 София. В същия се излагат данни, че заместник-председател от БСП в СИК 47 допуска до гласуване студенти с незаверена студентска книжка и създава напрежение в секцията. Сигналът не е подписан и като такъв не подлежи на разглеждане от РИК 23 София. За пълнота, РИК 23 София е извършила проверка в СИК 47 в район Студентски и е дала указания на Председателя за стриктно спазване на изборното законодателство.
 9. В РИК 23 София е постъпил сигнал от Велислава Генчева, получен по електронната поща на РИК 23 София на 11.07.2021 г. в 15.49 ч. Същият е заведен с Вх. № 338/11.07.2021 г. в общия регистър на РИК и с Вх. № 11/11.07.2021 г. в регистър жалби и сигнали на РИК 23 София. В същия се отправя запитване към РИК къде може да се обжалва решение на избирателната секция 5 в район Студентски, бл. 13, съдържащо отказ за допускане до гласуване. На жалбоподателя са дадени указания по имейл като й е указан редът за обжалване на решението на СИК.
 10. В РИК 23 София е постъпил сигнал от Надежда Йорданова, упълномощен представител на Демократична България-Обединение, получен по електронната поща на РИК 23 София на 11.07.2021 г. в 16.04 ч. Същият е заведен с Вх. № 340/11.07.2021 г. в общия регистър на РИК и с Вх. № 11/11.07.2021 г. в регистър жалби и сигнали на РИК 23 София. РИК 23 София е предприела действия като е разговаряно е с председателя на СИК18 в район Панчарево и е потвърдено, че действително, докато не е била в изборното помещение, са гласували баща и дъщеря, като бащата поради увредено зрение е имал нужда от съдействието на дъщеря си. Не се установява соченото нарушение „гласуване от името на друг“, а гласуване с придружител. Дъщерята е била допусната по преценка на СИК като придружител, но поради отсъствието на Председателя по това време, останалите в комисията са пропуснали да впишат лицето в списъка на придружителите. На СИК чрез председателя е указано всички придружители да бъдат вписвани в списъка, като е напомнено, че едно лице може да е придружител на до двама избиратели. Допускането на гласуване с придружител е по преценка на СИК.
 11. В РИК 23 София е постъпил сигнал от Калоян Алексиев, получен по електронната поща на РИК 23 София на 11.07.2021 г. в 17.02 ч. Същият е заведен с Вх. № 346/11.07.2021 г. в общия регистър на РИК и с Вх. № 11/11.07.2021 г. в регистър жалби и сигнали на РИК 23 София. Същият е препратен от Централна избирателна комисия. В същия се излагат данни, че на входа на бл. 2, кв. Манастирски ливади, е поставена лъжлива бележка за секцията, в която следва да гласуват живущите в блока. СИК са разпределени межу 104 и 73 училище. Моли се РИК 23 София да вземе необходимите мерки. РИК 23 София като разгледа сигнала установи, че същият не е подписан и като такъв не подлежи на разглеждане. На следващо място обаче РИК 23 е извършила проверка и във връзка с новообразуваните СИК на териотрията на район Триадица, е указала на районната администрация да постави коректни граници на СИК на таблата пред изборните помещения още в началото на изборния ден.
 1. В РИК 23 София е постъпил повторен сигнал от Стефка Конова, получен по електронната поща на РИК 23 София на 11.07.2021 г. в 18.36 ч. Същият е заведен с Вх. № 350/13.07.2021 г. в общия регистър на РИК и с Вх. № 12/13.07.2021 г. в регистър жалби и сигнали на РИК 23 София. В същия се излагат данни, че в СИК 4 в район Студентски машината е била рестартирана повторно, в резултат на което работи бавно. С картите за гласуване продължава да има проблем. Между гласуващите се създава напрежение, образуват се опашки в коридора и някой от хората се отказват да гласуват, което не е допустимо. За създалата се ситуация гласоподавателите обвиняват членовете на СИК. РИК 23 като разгледа сигнала установи, че същият е неподписан и като такъв не подлежи на разглеждане. Допълнително следва да се посочи, че РИК 23 София не може да предприеме каквито и да било действия, които да касаят ускоряване на работата на машината при работещо СУЕМГ. В случай, че СУЕМГ преустанови работа, то СИК следва да действа съобразно Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии в страната за изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. при гласуване със специализирани устройства за машинно гласуване, приети с Решение № 341-НС от 28 юни 2021 г.13.
 2. В РИК 23 София е постъпил сигнал от Румяна Георгиева, координатор на ПП ГЕРБ Младост, получен по електронната поща на РИК 23 София на 11.07.2021 г. в 18.39 ч. Същият е заведен с Вх. № 351/13.07.2021 г. в общия регистър на РИК и с Вх. № 12/13.07.2021 г. в регистър жалби и сигнали на РИК 23 София. В същия се излагат данни, че в СИК 129 в район Младост в избирателния списък е имало лица с адресна регистрация в друга община, което не отговаря на нормите на изборното законодателство. Като разгледа сигнала РИК 23 установи, че същият не е подписан и като такъв не подлежи на разглеждане от комисията. На следващо място жалбоподателят не е приложил и пълномощно, удостоверяващо качеството си, в което подава сигнала. За пълнота следва да се посочи, че компетентна съгласно чл. 23 от ИК по отношение съставянето на избирателните списъци е съответната общинска администрация, към която се водят съответните регистри на населението. РИК 23 е указала на район Младост и чрез нея на съответните СИК, още в началото на изборния ден, да следят за стриктното спазване на изборното законодателство по отношение допускането на гласоподаватели до гласуване.14.
 3. В РИК 23 София е постъпил сигнал от Радина Елчинова, секретар на 9та СИК район Студентски и Симона Георгиева – член на 9та СИК, район Студентски, получен по електронната поща на РИК 23 София на 11.07.2021 г. в 18.43 ч. Същият е заведен с Вх. № 352/13.07.2021 г. в общия регистър на РИК и с Вх. № 12/13.07.2021 г. в регистър жалби и сигнали на РИК 23 София. В същия се излагат данни, че в 18.15 часа в изборния ден председателят на СИК е допуснал студент с имена Иван Стаменов да гласува без уверение за гласуване. Студентската книжка на лицето е била електронна и това е против правилата на изборното законодателство. Жалбоподателите са възразили няколко пъти, но никой не е взел мнението им под внимание. Молят да се предприемат мерки. Като разгледа сигнала РИК 23 установи, че същият не е подписан и като такъв не подлежи на разглеждане от комисията. За пълнота следва да се посочи, че съгласно чл. 45, ал. 2 от ИК, гласоподавателят се допуска до гласуване чрез дописване в избирателния списък по решение на самата СИК, каквото в настоящия случай явно е взето еднолично от Председателя. Сигналът е подаден обаче след като допуснатото лице е упражнило правото си на глас, а не преди това и в този смисъл няма процедура по ИК, според която подаденият от него глас да бъде обявен за недействителен. Съгласно Решение № 420-НС/07.07.2021 г. на ЦИК относно определяне на реда и срока за извършване на проверка за гласуване в нарушение на правилата на Изборния кодекс в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г., включително проверка на решенията по чл. 39 и удостоверенията по чл. 40 ИК, Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството и териториалните й звена ще извършат проверка за гласуване в нарушение на правилата на Изборния кодекс в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. и ще предадат на компетентните органи информацията от проверката.15.
 4. В РИК 23 София е постъпил сигнал от Петя Цекова, получен по електронната поща на РИК 23 София на 11.07.2021 г. в 18.58 ч. Същият е заведен с Вх. № 354/13.07.2021 г. в общия регистър на РИК и с Вх. № 12/13.07.2021 г. в регистър жалби и сигнали на РИК 23 София. В същия се излагат данни, че в секция 41 в ДГ 175 на ул. Тодор Ф. Чипев, членовете на СИК не дават указания на гражданите, които гласуват, че следва да сгъват контролните разписки от машината преди да ги пуснат в кутията и така се вижда за кого са гласували. РИК 23 като разгледа сигнала установи, че същият не е подписан и като такъв не подлежи на разглеждане. За пълнота следва да се посочи, че при извършена служебна проверка е установено, че въпросната СИК се намира на територията на район Лозенец и още в началото на изборния ден е указано на всички СИК чрез районната администрация да прилагат стриктно изборното законодателство. Следва да се посочи и, че кутията за контролните разписки от машинното гласуване е непрозрачна и нито членовете на СИК, нито последващи гласоподаватели могат да видят за кого са подадени гласовете преди края на изборния ден в съответната СИК.16.
 5. В РИК 23 София е постъпила жалба от Милен Станков, получена по електронната поща на РИК 23 София на 11.07.2021 г. в 18.58 ч. Същата е заведена с Вх. № 355/13.07.2021 г. в общия регистър на РИК и с Вх. № 12/13.07.2021 г. в регистър жалби и сигнали на РИК 23 София. В същата се излагат данни, че в секция 76 на ул. Тодор Ф. Чипев 1 в кв. Витоша се нарушава тайната на вота, защото непрекъснато членовете на СИК надничат в машината. РИК 23 като разгледа сигнала установи, че същият не е подписан и като такъв не подлежи на разглеждане. За пълнота следва да се посочи, че в сигнала не се излагат данни дали членовете на СИК „надничат“ по време на упражняването на правото на глас на гласоподавателите в секцията или предприемат някакви технически действия по отношение на самата машина. В този смисъл и РИК 23 не би могла да прецени какви действия следва да предприеме.17.
 6. В РИК 23 София е постъпил сигнал от Симеон Гидиков, получен по електронната поща на РИК 23 София на 11.07.2021 г. в 19.33 ч. Същият е заведен с Вх. № 356/13.07.2021 г. в общия регистър на РИК и с Вх. № 12/13.07.2021 г. в регистър жалби и сигнали на РИК 23 София. В същия се излагат данни, че в секция 5 в бл. 13 на район Студентски лицата Димитър Иванов и Данчо Петров Георгиев насочено не допускат студенти от Медицински университет София да гласуват. По данни от охраната същите са върнали над 40 студенти единствено и само от посочения университет, включително и жалбоподателя. Същият е представил заверена студентска книжка, платежно за платен семестър, справка с онлайн системата на МУ София, оценки и статус студент - "редовен". Въпреки това посочените лица са отказали да го допуснат до гласуване. Твърди се, че такъв проблем в другите СИК не се е наблюдавал. РИК 23 като разгледа сигнала установи, че същият не е подписан и като такъв не подлежи на разглеждане. За пълнота следва да се посочи, че лицето е имало право да изиска СИК да постанови писмен отказ за допускането му до дописване на избирател в изборния ден, който да бъде обжалван по реда на чл. 45, ал. 2 от ИК. Такъв не е изпратен нито като приложение към настоящия сигнал, нито по-късно с отделна жалба.18.
 7. В РИК 23 София е постъпила жалба от Пламен Минев, получен по електронната поща на РИК 23 София на 11.07.2021 г. в 19.51 ч. Същата е заведена с Вх. № 357/13.07.2021 г. в общия регистър на РИК и с Вх. № 12/13.07.2021 г. в регистър жалби и сигнали на РИК 23 София. В същата се излагат данни, че в ДГ 175 в кв. Витоша, секция 41, вотът върви много бавно и някои хора не са успели да гласуват. РИК 23 като разгледа сигнала установи, че същият е неподписан и като такъв не подлежи на разглеждане. Допълнително следва да се посочи, че РИК 23 София не може да предприеме каквито и да било действия, които да касаят ускоряване на работата на машината при работещо СУЕМГ. В случай, че СУЕМГ преустанови работа на основание чл. 269 от ИК, то СИК следва да действа съобразно Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии в страната за изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. при гласуване със специализирани устройства за машинно гласуване, приети с Решение № 341-НС от 28 юни 2021 г.

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Живка Василева Котева

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 16.07.2021 в 14:20 часа

Календар

Решения

 • № 160 / 15.07.2021

  относно: Жалба от Соня Дакова, член на СИК 234602051 относно различни по рода си нарушения на изборния процес в избирателната секция

 • № 159 / 15.07.2021

  относно: Жалба от Любомира Любомирова Недялкова относно искане на СИК 234608006 за изплащане на допълнителни възнаграждения

 • № 158 / 15.07.2021

  относно: Жалба от Диана Нинова Тонова, председател на РС на БСП „Триадица“ относно невъзможност на избиратели да упражнят правото си на глас

всички решения