Районна избирателна комисия София 23 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 157
София, 15.07.2021

ОТНОСНО: Доклад по сигнали и жалби, постъпили в изборния ден 11.07.2021г. след 20:00 ч.

Председателят на РИК 23 София представи доклад по сигнали и жалби, постъпили в изборния ден – 11.07.2021 г., след 20:00 ч. и предприетите по тях действия и мерки от страна на РИК 23 София:

  1. В РИК 23 София е постъпил сигнал/оплакване от Т. Нешов, секретар на комисия, получена по електронната поща на РИК 23 София на 11.07.2021 г. в 23.06 ч. и повторно в 2.23 ч. на 12.07.2021г. Същият е заведен с Вх. № 358/13.07.2021 г. в общия регистър на РИК и с Вх. № 14/13.07.2021 г. в регистър жалби и сигнали на РИК 23 София. В същия се излагат оплаквания относно организацията по приемане на изборните книжа и материали от РИК. Посочва се, че същият е секретар на секция 073 район Люлин, 25 МИР. Предвид на това РИК 23 изпраща жалбата на РИК 25 за произнасяне по компетентност.

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Живка Василева Котева

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 16.07.2021 в 14:22 часа

Календар

Решения

  • № 160 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Соня Дакова, член на СИК 234602051 относно различни по рода си нарушения на изборния процес в избирателната секция

  • № 159 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Любомира Любомирова Недялкова относно искане на СИК 234608006 за изплащане на допълнителни възнаграждения

  • № 158 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Диана Нинова Тонова, председател на РС на БСП „Триадица“ относно невъзможност на избиратели да упражнят правото си на глас

всички решения