Районна избирателна комисия София 23 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 17-НС
София, 06.06.2021

ОТНОСНО: Назначаване специалист-технически сътрудници за подпомагане дейността на РИК.

На основание чл. 63 ИК и Решение № 10-НС/10.05.2021 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София (РИК 23)

РЕШИ

 1. Назначава Иван Пецов Колев, ЕГН ................. за специалист-технически сътрудник, който да подпомага дейността на РИК.
 2. Назначава Кристиан Сиаманд Тофик, ЕГН ................... за специалист-технически сътрудник, който да подпомага дейността на РИК.

Определя месечно възнаграждение на всеки един от експертите  в размер на 560 лв, месечно.

За времето на работа в извънредна епидемична обстановка, обявена с акт на компетентен държавен орган, лицата посочени по-горе, получават допълнително възнаграждение в размер на 50 на сто от възнаграждението по настоящото решение.

Назначените по-горе лица ще осъществяват функциите си от датата на назначаването им до 14 /четиринадесет дни/ от произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г.

Препис от решението да се изпрати на Областния управител на София-град  за сключване на договори с назначените лица.

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Миладин Петров Рангелов

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 07.06.2021 в 09:12 часа

Календар

Решения

 • № 160 / 15.07.2021

  относно: Жалба от Соня Дакова, член на СИК 234602051 относно различни по рода си нарушения на изборния процес в избирателната секция

 • № 159 / 15.07.2021

  относно: Жалба от Любомира Любомирова Недялкова относно искане на СИК 234608006 за изплащане на допълнителни възнаграждения

 • № 158 / 15.07.2021

  относно: Жалба от Диана Нинова Тонова, председател на РС на БСП „Триадица“ относно невъзможност на избиратели да упражнят правото си на глас

всички решения