Районна избирателна комисия София 23 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 18-НС
София, 06.06.2021

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа за народни представители, предложена от КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г.

Районната избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София /РИК-23/, разгледа постъпило предложение с вх. № 56/04.06.2021 г. от КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“, подписано от Корнелия Петрова Нинова, представляващ коалицията, чрез Христо Танчев Проданов - пълномощник, с което е предложена за регистрация от Районна избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София кандидатска листа за народни представители в изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г., състояща се от 32 (тридесет и двама) кандидати. Предложението е заведено под № 2 на 04.06.2021 г. в 15.00 часа, в регистъра на кандидатските листи за народни представители на Районна избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София, /РИК-23/.

Към предложението (Приложение № 64-НС от изборните книжа) са приложени: заявление-декларация от всеки кандидат (Приложение № 66-НС от изборните книжа) -32 бр.

Налице са изискванията на чл. 72, ал. 1, т. 1 и т.8, чл. 156, чл. 157, ал. 1, 2 и 4, чл. 158, чл. 244, чл. 253 – 260 във връзка с чл. 3, ал. 3, чл. 19, ал. 3 и чл. 245 от Изборния кодекс и Решение № 118-НС/25.05.2021 г. на ЦИК.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 8 и чл. 255 от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София, /РИК-23/,

РЕШИ

РЕГИСТРИРА кандидатската листа за народни представители в Двадесет и трети изборен район – София, предложена от КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021  г., както следва:

ЕГН

Собствено име

Бащино име

Фамилно име

1

 

Христо

Танчев

Проданов

2

 

Благовест

Кирилов

Кирилов

3

 

Пламена

Пламенова

Заячка

4

 

Таня

Найденова

Митова

5

 

Теодора

Руменова

Овчарова - Драганова

6

 

Райна

Николаева

Душкова

7

 

Ралица

Петрова

Велизарова

8

 

Пламен

Владимиров

Дамянов

9

 

Боян

Петров

Златев

10

 

Румен

Николов

Георгиев

11

 

Полина

Божилова

Ламбрева

12

 

Георги

Димитров

Николов

13

 

Ивайло

Георгиев

Маринов

14

 

Николай

Милчев

Николов

15

 

Радослав

Петров

Пешлеевски

16

 

Даниел

Сергеев

Тунчев

17

 

Александър

Иванов

Кобаков

18

 

Владимир

Георгиев

Карамитев

19

 

Ивайло

Илиянов

Павлов

20

 

Евгения

Петкова

Петкова

21

 

Юлиян

Асенов

Генов

22

 

Николай

Делчев

Наплатанов

23

 

Владимир

Михайлов

Василев

24

 

Иван

Тодоров

Карагьозов

25

 

Калоян

Георгиев

Борисов

26

 

Кристина

Любомирова

Иванова

27

 

Николай

Димов

Димов

28

 

Радослав

Красимиров

Неделчев

29

 

Владислав

Сергеев

Промский

30

 

Камен

Ненчев

Илиев

31

 

Десислава

Стойчева

Тренева - Георгиева

32

 

Йордан

Георгиев

Политов

Издава удостоверения на регистрираните кандидати.

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Миладин Петров Рангелов

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 07.06.2021 в 09:12 часа

Календар

Решения

  • № 160 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Соня Дакова, член на СИК 234602051 относно различни по рода си нарушения на изборния процес в избирателната секция

  • № 159 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Любомира Любомирова Недялкова относно искане на СИК 234608006 за изплащане на допълнителни възнаграждения

  • № 158 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Диана Нинова Тонова, председател на РС на БСП „Триадица“ относно невъзможност на избиратели да упражнят правото си на глас

всички решения