Районна избирателна комисия София 23 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 25-НС
София, 08.06.2021

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа за народни представители, предложена от КП „ЛЯВ СЪЮЗ ЗА ЧИСТА И СВЯТА РЕПУБЛИКА“ за участие в изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г.

 

Районната избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София /РИК-23/, разгледа постъпило предложение с вх. № 66/06.06.2021 г. от КП „ЛЯВ СЪЮЗ ЗА ЧИСТА И СВЯТА РЕПУБЛИКА“, подписано от Александър Вачев Петров, пълномощник на представляващия коалицията Иван Асенов Атанасов, с което е предложена за регистрация от Районна избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София кандидатска листа за народни представители в изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г., състояща се от 14 (четиринадесет) кандидати. Предложението е заведено под № 9 на 06.06.2021 г. в 16.20 часа, в регистъра на кандидатските листи за народни представители на Районна избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София, /РИК-23/.

Към предложението (Приложение № 64-НС от изборните книжа) са приложени: заявление-декларация от всеки кандидат (Приложение № 66-НС от изборните книжа) 14 бр., пълномощно в полза на Александър Вачев Петров.

Налице са изискванията на чл. 72, ал. 1, т. 1 и т.8, чл. 156, чл. 157, ал. 1, 2 и 4, чл. 158, чл. 244, чл. 253 – 260 във връзка с чл. 3, ал. 3, чл. 19, ал. 3 и чл. 245 от Изборния кодекс и Решение № 118-НС/25.05.2021 г. на ЦИК.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 8 и чл. 255 от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София, /РИК-23/,

РЕШИ

РЕГИСТРИРА кандидатската листа за народни представители в Двадесет и трети изборен район – София, предложена от КП „ЛЯВ СЪЮЗ ЗА ЧИСТА И СВЯТА РЕПУБЛИКА“ за участие в изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г., както следва:

ЕГН

Собствено име

Бащино име

Фамилно име

1

 

Николай

Симеонов

Малинов

2

 

Александър

Вачев

Петров

3

 

Бойко

 Симеонов

Пешев

4

 

Калин

Викторов

Божков

5

 

Явор

Найденов

 Стоянов

6

 

Емил

Венков

Николов

7

 

Христо

Радославов

Куклев

8

 

Славчо

Стефанов

Димитров

9

 

Събина

 Николова

Делкова

10

 

Йоанна

 Константинова

Кирчева

11

 

Миглена

 Иванова

Петкова

12

 

Иван

Петров

Иванов

13

 

Петър

 Димитров

 Пандурски

14

 

Юрий

Митков

Борисов

Издава удостоверения на регистрираните кандидати.

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Миладин Петров Рангелов

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 08.06.2021 в 17:31 часа

Календар

Решения

  • № 160 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Соня Дакова, член на СИК 234602051 относно различни по рода си нарушения на изборния процес в избирателната секция

  • № 159 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Любомира Любомирова Недялкова относно искане на СИК 234608006 за изплащане на допълнителни възнаграждения

  • № 158 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Диана Нинова Тонова, председател на РС на БСП „Триадица“ относно невъзможност на избиратели да упражнят правото си на глас

всички решения