Районна избирателна комисия София 23 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 26-НС
София, 08.06.2021

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа за народни представители, предложена от ПП „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ” за участие в изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г.

 

Районната избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София /РИК-23/, разгледа постъпило предложение с вх. № 67/06.06.2021 г. от ПП „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ” подписано от Боян Боянов Станков - Расате, пълномощник на представляващия политическата партия Борис Филипов Иванов, представено от Ермина Боянова Боянова, с което е предложена за регистрация от Районна избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София кандидатска листа за народни представители в изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г., състояща се от 16 (шестнадесет) кандидати. Предложението е заведено под № 10 на 06.06.2021 г. в 16.50 часа, в регистъра на кандидатските листи за народни представители на Районна избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София, /РИК-23/.

Към предложението (Приложение № 64-НС от изборните книжа) са приложени: заявление-декларация от всеки кандидат (Приложение № 66-НС от изборните книжа) -16 бр., пълномощно в полза на Боян Боянов Станков – Расате, пълномощно за преупълномощаване в полза на Ермина Боянова Боянова.

При приемането на представените документи и на основание чл. 258, ал. 2 от ИК, на представилата документите пред РИК-23 Ермина Боянова Боянова са дадени указания до изтичане на срока за регистрация да се представят доказателства за правомощията на Боян Боянов Станков – Расате да преупълномощава други лица да подават предложение за регистрация на кандидатка листа и да се представят декларации Приложение № 66-НС от изборните книжа за всеки от кандидатите с попълнена т. 2 от утвърдения образец на ЦИК.

На 07.06.2021 г. дадените от РИК 23 София указания са изпълнени като пълномощникът Боян Боянов Станков – Расате е потвърдил лично пред РИК 23 София състава на предложената за регистрация кандидатска листа за народни представители и е посочил, съгласно притежаваните от него правомощия, данните в приложение на чл. 254, ал. 1 от ИК.

Налице са изискванията на чл. 72, ал. 1, т. 1 и т.8, чл. 156, чл. 157, ал. 1, 2 и 4, чл. 158, чл. 244, чл. 253 – 260 във връзка с чл. 3, ал. 3, чл. 19, ал. 3 и чл. 245 от Изборния кодекс и Решение № 118-НС/25.05.2021 г. на ЦИК.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 8 и чл. 255 от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София, /РИК-23/,

РЕШИ

РЕГИСТРИРА кандидатската листа за народни представители в Двадесет и трети изборен район – София, предложена от ПП „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ” за участие в изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021  г., както следва:

 

ЕГН

Собствено име

Бащино име

Фамилно име

1

 

Мирослав

Борисов

 Паскалев

2

 

Йоло

Димитров

Денев

3

 

Яна

Емануилова

Динева

4

 

Иво

Василев

Василев

5

 

Петър

 Димитров

 Цветков

6

 

Мариян

Иванов

Белоев

7

 

Владимир

Сашов

Стоев

8

 

Борис

Константинов

 Маринов

9

 

Анелия

Ангелова

Симеонова

10

 

Борис

Филипов

Иванов

11

 

Николай

Първанов

Григоров

12

 

Стоян

Милков

Петров

13

 

Елена

Василева

Цветанова

14

 

Васил

Йорданов

Михайлов

15

 

Савина

Веселинова

 Луканова

16

 

Мариана

Стоилкова

Костова

Издава удостоверения на регистрираните кандидати.

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Миладин Петров Рангелов

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 08.06.2021 в 17:31 часа

Календар

Решения

  • № 160 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Соня Дакова, член на СИК 234602051 относно различни по рода си нарушения на изборния процес в избирателната секция

  • № 159 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Любомира Любомирова Недялкова относно искане на СИК 234608006 за изплащане на допълнителни възнаграждения

  • № 158 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Диана Нинова Тонова, председател на РС на БСП „Триадица“ относно невъзможност на избиратели да упражнят правото си на глас

всички решения