Районна избирателна комисия София 23 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 27-НС
София, 08.06.2021

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа за народни представители, предложена от ПП „ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА БЪЛГАРСКО ЛЯТО“ участие в изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г.

 

Районната избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София /РИК-23/, разгледа постъпило предложение с вх. № 68/07.06.2021 г. от ПП „ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА БЪЛГАРСКО ЛЯТО“ подписано от Ангел Данаилов Колов, пълномощник на представляващия политическата партия Борил Климентов Соколов, с което е предложена за регистрация от Районна избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София кандидатска листа за народни представители в изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г., състояща се от 31 (тридесет и един) кандидати. Предложението е заведено под № 11 на 07.06.2021 г. в 11.55 часа, в регистъра на кандидатските листи за народни представители на Районна избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София, /РИК-23/.

Към предложението (Приложение № 64-НС от изборните книжа) са приложени: заявление-декларация от всеки кандидат (Приложение № 66-НС от изборните книжа) -31 бр., пълномощно в полза на Ангел Данаилов Колов.

Налице са изискванията на чл. 72, ал. 1, т. 1 и т.8, чл. 156, чл. 157, ал. 1, 2 и 4, чл. 158, чл. 244, чл. 253 – 260 във връзка с чл. 3, ал. 3, чл. 19, ал. 3 и чл. 245 от Изборния кодекс и Решение № 118-НС/25.05.2021 г. на ЦИК.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 8 и чл. 255 от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София, /РИК-23/,

РЕШИ

РЕГИСТРИРА кандидатската листа за народни представители в Двадесет и трети изборен район – София, предложена от ПП „ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА БЪЛГАРСКО ЛЯТО“ за участие в изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021  г., както следва:

 

ЕГН

Собствено име

Бащино име

Фамилно име

1

 

Борил

Климентов

Соколов

2

 

Георги

Любомиров

Божилов

3

 

Петър

Любомиров

 Стойнов

4

 

Руслан

Любомиров

Кенаров

5

 

Светослав

Ангелов

Миланов

6

 

Мария

Веселинова

Димитрова

7

 

Петър

Георгиев

Стефанов

8

 

Илиян

Христов

 Илиев

9

 

Мануел

 Николаев

 Манев

10

 

Милиян

 Борисов

 Арсов

11

 

Светла

Георгиева

 Икономова

12

 

Николай

Цветанов

 Колев

13

 

Антонио

 Георгиев

 Велев

14

 

Валентин

 Славчев

 Димитров

15

 

Грета

Валентинова

Илиева

16

 

Михаел

Емилов

 Панталеев

17

 

Марко

Мариянов

Косев

18

 

Ивона

Атанасова

Вълчева

19

 

Иван

 Досев

 Досев

20

 

Георги

Георгиев

 Велков

21

 

Тодор

Георгиев

Сарафов

22

 

Светослав

Николов

Николов

23

 

Елена

Бориславова

Ангелова

24

 

Малина

Цецкова

Николова

25

 

Виктор

 Цанков

Везиев

26

 

Цветелина

Красимирова

Димитрова

27

 

Ивона

Калинова

Крумова

28

 

Любомир

Любчев

Богданов

29

 

Стоян

Илиев

Киряков

30

 

Ирена

Стефанова

 Кузманова

31

 

Мартин

Симеонов

Тодоров

Издава удостоверения на регистрираните кандидати.

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Миладин Петров Рангелов

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 08.06.2021 в 17:31 часа

Календар

Решения

  • № 160 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Соня Дакова, член на СИК 234602051 относно различни по рода си нарушения на изборния процес в избирателната секция

  • № 159 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Любомира Любомирова Недялкова относно искане на СИК 234608006 за изплащане на допълнителни възнаграждения

  • № 158 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Диана Нинова Тонова, председател на РС на БСП „Триадица“ относно невъзможност на избиратели да упражнят правото си на глас

всички решения