Районна избирателна комисия София 23 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 28-НС
София, 08.06.2021

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа за народни представители, предложена от КП „БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ – ВМРО, ВОЛЯ И НФСБ“ за участие в изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г.

 

Районната избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София /РИК-23/, разгледа постъпило предложение с вх. № 69/07.06.2021 г. от КП „БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ – ВМРО, ВОЛЯ И НФСБ“, подписано от Владимир Веселинов Митов - пълномощник на представляващите коалицията Красимир Дончев Каракачанов, Веселин Найденов Марешки и Валери Симеонов Симеонов, с което е предложена за регистрация от Районна избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София кандидатска листа за народни представители в изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г., състояща се от 32 (тридесет и двама) кандидати. Предложението е заведено под № 12 на 07.06.2021 г. в 13.35 часа, в регистъра на кандидатските листи за народни представители на Районна избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София, /РИК-23/.

Към предложението (Приложение № 64-НС от изборните книжа) са приложени: заявление-декларация от всеки кандидат (Приложение № 66-НС от изборните книжа) -32 бр., пълномощно в полза на Владимир Веселинов Митов, Решение за образуване на коалиция от партии за участие в изборите за народни представители, насрочени за 11 юли 2021 г.

Налице са изискванията на чл. 72, ал. 1, т. 1 и т.8, чл. 156, чл. 157, ал. 1, 2 и 4, чл. 158, чл. 244, чл. 253 – 260 във връзка с чл. 3, ал. 3, чл. 19, ал. 3 и чл. 245 от Изборния кодекс и Решение № 118-НС/25.05.2021 г. на ЦИК.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 8 и чл. 255 от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София, /РИК-23/,

РЕШИ

РЕГИСТРИРА кандидатската листа за народни представители в Двадесет и трети изборен район – София, предложена от КП „БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ – ВМРО, ВОЛЯ И НФСБ“  за участие в изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021  г., както следва:

ЕГН

Собствено име

Бащино име

Фамилно име

1

 

Кузман

Илиев

Илиев

2

 

Кирил

Петров

Радев

3

 

Щериана

Валентинова

Иванова

4

 

Мария

Йорданова

Цветкова

5

 

Владимир

Владимиров

Христов

6

 

Цветелина

Стоянова

Лучкова

7

 

Боян

Стефанов

Чуков

8

 

Михаил

Благовестов

Оцетов

9

 

Румен

Ангелов

Димитров

10

 

Стефан

Лазаров

Лалов

11

 

Мартин

Илиев

Дойчев

12

 

Светослава

Илиева

Терзиянова-Михайлова

13

 

Александър

Георгиев

Урумов

14

 

Павлина

Славейчева

Младенова

15

 

Ирина

Божидарова

Патинова-Белчева

16

 

Десислава

Симеонова

Панева

17

 

Любомир

Емилов

Милошев

18

 

Ева

Евгениева

Марчева

19

 

Данчо

Димитров

Хаджиев

20

 

Илиян

Христов

Димитров

21

 

Лора

Кирилова

Пейчева

22

 

Людмила

Стоянова

Ангелова

23

 

Димитър

Борисов

Антов

24

 

Мирослав

Дилянов

Калчев

25

 

Владимир

Веселинов

Митов

26

 

Никола

Димитров

Делчев

27

 

Володя

Ангелов

Георгиев

28

 

Христо

Валериев

Иванов

29

 

Николай

Димитров

Гергинов

30

 

Пламена

Тодорова

Маречкова

31

 

Тодор

Величков

Недков

32

 

Илиан

Сашов

Тодоров

 

Издава удостоверения на регистрираните кандидати.

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Миладин Петров Рангелов

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 08.06.2021 в 17:31 часа

Календар

Решения

  • № 160 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Соня Дакова, член на СИК 234602051 относно различни по рода си нарушения на изборния процес в избирателната секция

  • № 159 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Любомира Любомирова Недялкова относно искане на СИК 234608006 за изплащане на допълнителни възнаграждения

  • № 158 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Диана Нинова Тонова, председател на РС на БСП „Триадица“ относно невъзможност на избиратели да упражнят правото си на глас

всички решения