Районна избирателна комисия София 23 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 29-НС
София, 08.06.2021

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа за народни представители, предложена от КП ГЕРБ-СДС за участие в изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г.

 

Районната избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София /РИК-23/, разгледа постъпило предложение с вх. № 71/07.06.2021 г. от КП ГЕРБ-СДС, подписано от Бойко Методиев Борисов, представляващ коалицията, подадено чрез Тодор Славов Кръстев, - пълномощник, с което е предложена за регистрация от Районна избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София кандидатска листа за народни представители в изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г., състояща се от 32 (тридесет и двама) кандидати. Предложението е заведено под № 13 на 07.06.2021 г. в 15.15 часа, в регистъра на кандидатските листи за народни представители на Районна избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София, /РИК-23/.

Към предложението (Приложение № 64-НС от изборните книжа) са приложени: заявление-декларация от всеки кандидат (Приложение № 66-НС от изборните книжа) 32 бр., Пълномощно № КО-Г 238/28.05.2021 г. в полза на Тодор Славов Кръстев, Решение за образуване на Коалиция ГЕРБ-СДС.

Налице са изискванията на чл. 72, ал. 1, т. 1 и т.8, чл. 156, чл. 157, ал. 1, 2 и 4, чл. 158, чл. 244, чл. 253 – 260 във връзка с чл. 3, ал. 3, чл. 19, ал. 3 и чл. 245 от Изборния кодекс и Решение № 118-НС/25.05.2021 г. на ЦИК.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 8 и чл. 255 от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София, /РИК-23/,

РЕШИ

РЕГИСТРИРА кандидатската листа за народни представители в Двадесет и трети изборен район – София, предложена от КП ГЕРБ-СДС за участие в изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г., както следва:

ЕГН

Собствено име

Бащино име

Фамилно име

1

 

Румен

Димитров

Христов

2

 

Александър

Руменов

Ненков

3

 

Димитър

Борисов

Главчев

4

 

Александър

Койчев

Иванов

5

 

Милена

Цветанова

Дамянова

6

 

Мария

Йорданова

Илиева

7

 

Атанас

Андонов

Бояджиев

8

 

Николай

Петров

Павлов

9

 

Калин

Любенов

Вельов

10

 

Кристиян

Руменов

Маджуров

11

 

Ваня

Стоянова

Деянова

12

 

Николай

Дончев

Козарев

13

 

Антоний

Венциславов

Кръстев

14

 

Ивайло

Славеев

Спасов

15

 

Христо

Михалев

Христов

16

 

Ирина

Славчева

Вълчовска-Петкова

17

 

Мартин

Георгиев

Ганчев

18

 

Тихомир

Асенов

Алексов

19

 

Ваня

Александрова

Стоянова

20

 

Теодора

Маринова

Ангелова

21

 

Анна

Първанова

Манчева-Димова

22

 

Васил

Благовестов

Михов

23

 

Петко

Михайлов

Михайлов

24

 

Момчил

Валентинов

Драганов

25

 

Таня

Иванова

Сотирова

26

 

Ерик

Добромиров

Велковски

27

 

Николай

Стоянов

Николов

28

 

Живко

Динев

Дервенов

29

 

Ирина

Петрова

Давидова

30

 

Светослав

Емилов

Казаков

31

 

Павел

Михайлов

Савов

32

 

Калоян

Иванов

Калев

Издава удостоверения на регистрираните кандидати.

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Миладин Петров Рангелов

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 08.06.2021 в 17:31 часа

Календар

Решения

  • № 160 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Соня Дакова, член на СИК 234602051 относно различни по рода си нарушения на изборния процес в избирателната секция

  • № 159 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Любомира Любомирова Недялкова относно искане на СИК 234608006 за изплащане на допълнителни възнаграждения

  • № 158 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Диана Нинова Тонова, председател на РС на БСП „Триадица“ относно невъзможност на избиратели да упражнят правото си на глас

всички решения