Районна избирателна комисия София 23 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 32-НС
София, 08.06.2021

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа за народни представители, предложена от ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ” участие в изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г.

 

Районната избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София /РИК-23/, разгледа постъпило предложение с вх. № 74/08.06.2021 г. от ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ”, подписано от Иво Георгиев Русчев, пълномощник на представляващия политическата партия Костадин Тодоров Костадинов, с което е предложена за регистрация от Районна избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София кандидатска листа за народни представители в изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г., състояща се от 17 (седемнадесет) кандидати. Предложението е заведено под № 16 на 08.06.2021 г. в 12.20 часа, в регистъра на кандидатските листи за народни представители на Районна избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София, /РИК-23/.

Към предложението (Приложение № 64-НС от изборните книжа) са приложени: заявление-декларация от всеки кандидат (Приложение № 66-НС от изборните книжа) -17 бр, пълномощно в полза на Иво Георгиев Русчев от 06.06.2021 г.

Налице са изискванията на чл. 72, ал. 1, т. 1 и т.8, чл. 156, чл. 157, ал. 1, 2 и 4, чл. 158, чл. 244, чл. 253 – 260 във връзка с чл. 3, ал. 3, чл. 19, ал. 3 и чл. 245 от Изборния кодекс и Решение № 118-НС/25.05.2021 г. на ЦИК.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 8 и чл. 255 от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София, /РИК-23/,

РЕШИ

РЕГИСТРИРА кандидатската листа за народни представители в Двадесет и трети изборен район – София, предложена от ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ” за участие в изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г., както следва:

 

ЕГН

Собствено име

Бащино име

Фамилно име

1

 

Николай

Георгиев

Дренчев

2

 

Иво

Георгиев

Русчев

3

 

Деян

 Николаев

Николов

4

 

Христо

Събев

Милев

5

 

Христо

Веселинов

Гадев

6

 

Ангел

Николаев

Славчев

7

 

Стефан

 Александров

 Василев

8

 

Биляна

 Петрова

Давидкова

9

 

Румен

 Цветков

Илков

10

 

Иван

Светославов

Иванов

11

 

Лиляна

Руменова

Ананиева

12

 

Калин

Найденов

Ганев

13

 

Иво

Здравков

Николов

14

 

Иван

Георгиев

Грънчаров

15

 

Мирослав

Цветанов

Христов

16

 

Христо

Иванов

 Христов

17

 

Митко

Славов

 Митков

Издава удостоверения на регистрираните кандидати.

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Миладин Петров Рангелов

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 08.06.2021 в 17:31 часа

Календар

Решения

  • № 160 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Соня Дакова, член на СИК 234602051 относно различни по рода си нарушения на изборния процес в избирателната секция

  • № 159 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Любомира Любомирова Недялкова относно искане на СИК 234608006 за изплащане на допълнителни възнаграждения

  • № 158 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Диана Нинова Тонова, председател на РС на БСП „Триадица“ относно невъзможност на избиратели да упражнят правото си на глас

всички решения