Районна избирателна комисия София 23 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 33-НС
София, 08.06.2021

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа за народни представители, предложена от КП „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“ за участие в изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г.

Районната избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София /РИК-23/, разгледа постъпило предложение с вх. № 75/08.06.2021 г. от КП „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“, подписано от Никола Николов Вапцаров - пълномощник на представляващата коалицията Мая Божидарова Манолова -Найденова, с което е предложена за регистрация от Районна избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София кандидатска листа за народни представители в изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г., състояща се от 32 (тридесет и двама) кандидати. Предложението е заведено под № 17 на 08.06.2021 г. в 12.50 часа, в регистъра на кандидатските листи за народни представители на Районна избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София, /РИК-23/.

Към предложението (Приложение № 64-НС от изборните книжа) са приложени: заявление-декларация от всеки кандидат (Приложение № 66-НС от изборните книжа) -32 бр., пълномощно в полза на Никола Николов Вапцаров, Споразумение за образуване на коалиция от партии за участие в изборите за народни представители, насрочени за 11 юли 2021 г.

Налице са изискванията на чл. 72, ал. 1, т. 1 и т.8, чл. 156, чл. 157, ал. 1, 2 и 4, чл. 158, чл. 244, чл. 253 – 260 във връзка с чл. 3, ал. 3, чл. 19, ал. 3 и чл. 245 от Изборния кодекс и Решение № 118-НС/25.05.2021 г. на ЦИК.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 8 и чл. 255 от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София, /РИК-23/,

РЕШИ

РЕГИСТРИРА кандидатската листа за народни представители в Двадесет и трети изборен район – София, предложена от КП „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“ за участие в изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021  г., както следва:

ЕГН

Собствено име

Бащино име

Фамилно име

1

 

Мая

Божидарова

Манолова - Найденова

2

 

Димитър

Андреев

Делчев

3

 

Войслав

Георгиев

Тодоров

4

 

Виктор

Владимиров

Йочев

5

 

Александър

Денчев

Денев

6

 

Никола

Николов

Вапцаров

7

 

Деница

Ивайлова

Димитрова

8

 

Цветелина

Христова

Хаджибонева - Ценова

9

 

Васил

Методиев

Манченко

10

 

Павлина

Ангелова

Ковачева

11

 

Цветанка

Илиева

Цанева

12

 

Благовест

Георгиев

Георгиев

13

 

Борис

Генадиев

Панкин

14

 

Христиана

Иванова

Иванова

15

 

Пенка

Димитрова

Георгиева-Бабачева

16

 

Пролетина

Кузманова

Гирова

17

 

Борислав

Емилов

Ботев

18

 

Емил

Николов

Тарасов

19

 

Емануил

Борисов

Христов

20

 

Миглена

Тодорова

Ганева

21

 

Димитър

Илков

Славчев

22

 

София

Цветанова

Христова

23

 

Петър

Николаев

Костенски

24

 

Сузана

Ивайлова

Теофилова

25

 

Даниела

Петрова

Давидкова

26

 

Калоян

Йорданов

Малинов

27

 

Анастасия

Славова

Виденова

28

 

Ивайло

Пламенов

Велинов

29

 

Галя

Николаева

Енева

30

 

Кристиян

Веселинов

Достинов

31

 

Минко

Ангелов

Савов

32

 

Настимир

Ананиев

Ананиев

 

Издава удостоверения на регистрираните кандидати.

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Миладин Петров Рангелов

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 08.06.2021 в 17:31 часа

Календар

Решения

  • № 160 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Соня Дакова, член на СИК 234602051 относно различни по рода си нарушения на изборния процес в избирателната секция

  • № 159 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Любомира Любомирова Недялкова относно искане на СИК 234608006 за изплащане на допълнителни възнаграждения

  • № 158 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Диана Нинова Тонова, председател на РС на БСП „Триадица“ относно невъзможност на избиратели да упражнят правото си на глас

всички решения