Районна избирателна комисия София 23 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 34-НС
София, 08.06.2021

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа за народни представители, предложена от ПП “МИР” участие в изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г.

 

Районната избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София /РИК-23/, разгледа постъпило предложение с вх. № 76/08.06.2021 г. от ПП “МИР”, подписано от Симеон Славчев Славчев, представляващ политическата партия, с което е предложена за регистрация от Районна избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София кандидатска листа за народни представители в изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г., състояща се от 22 (двадесет и двама) кандидати. Предложението е заведено под № 18 на 08.06.2021 г. в 13.10 часа, в регистъра на кандидатските листи за народни представители на Районна избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София, /РИК-23/.

Към предложението (Приложение № 64-НС от изборните книжа) са приложени: заявление-декларация от всеки кандидат (Приложение № 66-НС от изборните книжа) -22 бр.

Налице са изискванията на чл. 72, ал. 1, т. 1 и т.8, чл. 156, чл. 157, ал. 1, 2 и 4, чл. 158, чл. 244, чл. 253 – 260 във връзка с чл. 3, ал. 3, чл. 19, ал. 3 и чл. 245 от Изборния кодекс и Решение № 118-НС/25.05.2021 г. на ЦИК.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 8 и чл. 255 от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София, /РИК-23/,

РЕШИ

РЕГИСТРИРА кандидатската листа за народни представители в Двадесет и трети изборен район – София, предложена от ПП “МИР” за участие в изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г., както следва:

 

ЕГН

Собствено име

Бащино име

Фамилно име

 

 

 

 

 

1

 

Симеон

Славчев

Славчев

2

 

Дилян

Георгиев

Колев

3

 

Александър

Пламенов

Лозаров

4

 

Симеон

Костадинов

Борисов

5

 

Владислав

Тодоринов

Пакеров

6

 

Димитър

Димитров

Митев

7

 

Тихомир

Георгиев

Димитров

8

 

Борислав

Николаев

Бонев

9

 

Стамен

Цветанов

Македонски

10

 

Ирена

Момчилова

Парунова

11

 

Николай

Василев

Милушев

12

 

Мария

Георгиева

Башева

13

 

Милена

Георгиева

Вацова

14

 

Светлин

Минков

Колев

15

 

Мирослав

Огнянов

Минков

16

 

Борис

Костадинов

Костадинов

17

 

Александър

Димитров

Захариев

18

 

Жечо

Иванов

Жечев

19

 

Асен

Димитров

Станоев

20

 

Симеон

Минчев

Генчев

21

 

Росен

Борисов

Гарванов

22

 

Георги

Петров

Славчев

 

Издава удостоверения на регистрираните кандидати.

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Миладин Петров Рангелов

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 08.06.2021 в 17:31 часа

Календар

Решения

  • № 160 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Соня Дакова, член на СИК 234602051 относно различни по рода си нарушения на изборния процес в избирателната секция

  • № 159 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Любомира Любомирова Недялкова относно искане на СИК 234608006 за изплащане на допълнителни възнаграждения

  • № 158 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Диана Нинова Тонова, председател на РС на БСП „Триадица“ относно невъзможност на избиратели да упражнят правото си на глас

всички решения