Районна избирателна комисия София 23 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 35-НС
София, 08.06.2021

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа за народни представители, предложена от ПП „РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ“ участие в изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г.

 

Районната избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София /РИК-23/, разгледа постъпило предложение с вх. № 77/08.06.2021 г. от ПП „РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ“, подписано от Горан Тасев Благоев, преупълномощен от Виктор Владимиров Серафимов, пълномощник на представляващия политическата партия Цветан Генчев Цветанов, с което е предложена за регистрация от Районна избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София кандидатска листа за народни представители в изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г., състояща се от 12 (дванадесет) кандидати. Предложението е заведено под № 19 на 08.06.2021 г. в 13.30 часа, в регистъра на кандидатските листи за народни представители на Районна избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София, /РИК-23/.

Към предложението (Приложение № 64-НС от изборните книжа) са приложени: заявление-декларация от всеки кандидат (Приложение № 66-НС от изборните книжа) -12 бр, пълномощно в полза на Горан Тасев Благоев, пълномощно в полза на Виктор Владимиров Серафимов.

Налице са изискванията на чл. 72, ал. 1, т. 1 и т.8, чл. 156, чл. 157, ал. 1, 2 и 4, чл. 158, чл. 244, чл. 253 – 260 във връзка с чл. 3, ал. 3, чл. 19, ал. 3 и чл. 245 от Изборния кодекс и Решение № 118-НС/25.05.2021 г. на ЦИК.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 8 и чл. 255 от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София, /РИК-23/,

РЕШИ

РЕГИСТРИРА кандидатската листа за народни представители в Двадесет и трети изборен район – София, предложена от ПП „РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г., както следва:

 

ЕГН

Собствено име

Бащино име

Фамилно име

1

 

Горан

 Тасев

 Благоев

2

 

Тодор

Борисов

Тодоров

3

 

Дарин

Цветков

Спасов

4

 

Петко

 Николаев

Панамски

5

 

Борис

Велев

Велев

6

 

Теодора

 Дечкова

Димова

7

 

Надя

Евтимова

Бонева

8

 

Румен

Тодоров

Динев

9

 

Пламен

Филипов

Пелтеков

10

 

Николай

Руменов

Петров

11

 

Йоана

 Димитрова

Петрова

12

 

Георги

 Костов

Стефанов

 

Издава удостоверения на регистрираните кандидати.

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Миладин Петров Рангелов

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 08.06.2021 в 17:31 часа

Календар

Решения

  • № 160 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Соня Дакова, член на СИК 234602051 относно различни по рода си нарушения на изборния процес в избирателната секция

  • № 159 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Любомира Любомирова Недялкова относно искане на СИК 234608006 за изплащане на допълнителни възнаграждения

  • № 158 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Диана Нинова Тонова, председател на РС на БСП „Триадица“ относно невъзможност на избиратели да упражнят правото си на глас

всички решения