Районна избирателна комисия София 23 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 36-НС
София, 08.06.2021

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа за народни представители, предложена от ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“  участие в изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г.

 

Районната избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София /РИК-23/, разгледа постъпило предложение с вх. № 78/08.06.2021 г. от ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ , подписано от Мустафа Сали Карадайъ, представляващ политическата партия, представено от Цветан Иванов Енчев – пълномощник на представляващия, с което е предложена за регистрация от Районна избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София кандидатска листа за народни представители в изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г., състояща се от 18 (осемнадесет) кандидати. Предложението е заведено под № 20 на 08.06.2021 г. в 14.45 часа, в регистъра на кандидатските листи за народни представители на Районна избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София, /РИК-23/.

Към предложението (Приложение № 64-НС от изборните книжа) са приложени: заявление-декларация от всеки кандидат (Приложение № 66-НС от изборните книжа) -18 бр, пълномощно в полза на Цветан Иванов Енчев.

Налице са изискванията на чл. 72, ал. 1, т. 1 и т.8, чл. 156, чл. 157, ал. 1, 2 и 4, чл. 158, чл. 244, чл. 253 – 260 във връзка с чл. 3, ал. 3, чл. 19, ал. 3 и чл. 245 от Изборния кодекс и Решение № 118-НС/25.05.2021 г. на ЦИК.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 8 и чл. 255 от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София, /РИК-23/,

РЕШИ

РЕГИСТРИРА кандидатската листа за народни представители в Двадесет и трети изборен район – София, предложена от ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“  за участие в изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г., както следва:

ЕГН

Собствено име

Бащино име

Фамилно име

1

 

Таня

Александрова

Иванова

2

 

Едиз-Ханиф

Баязидов

Саидов

3

 

Рахим

Зафер

Юмерефенди

4

 

Адем

Джумхуров

Чакалов

5

 

Росен

Димитров

Димитров

6

 

Мартин

Драгомиров

Младенов

7

 

Васил

Маринов

Николов

8

 

Мюжгян

Феимова

Камберова

9

 

Глория-Никол

Емилова

Найденова

10

 

Димитър

Божков

Лилов

11

 

Алпер

Гюнер

Ахмедов

12

 

Ирина

Симеонова

Пенчева

13

 

Мария

Любомирова

Попова

14

 

Теодор

Тодоров

Тенев

15

 

Ромина

Свиленова

Божинова

16

 

Димитър

Иванов

Митрев

17

 

Цветослав

Владимиров

Ленков

18

 

Тома

Петров

Гарчов

 

 

Издава удостоверения на регистрираните кандидати.

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Миладин Петров Рангелов

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 08.06.2021 в 17:31 часа

Календар

Решения

  • № 160 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Соня Дакова, член на СИК 234602051 относно различни по рода си нарушения на изборния процес в избирателната секция

  • № 159 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Любомира Любомирова Недялкова относно искане на СИК 234608006 за изплащане на допълнителни възнаграждения

  • № 158 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Диана Нинова Тонова, председател на РС на БСП „Триадица“ относно невъзможност на избиратели да упражнят правото си на глас

всички решения