Районна избирателна комисия София 23 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 38-НС
София, 08.06.2021

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа за народни представители, предложена от КП „НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА – КОД, БЗНС, БДФ, СЕК“ за участие в изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г.

 

Районната избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София /РИК-23/, разгледа постъпило предложение с вх. № 80/08.06.2021 г. от КП „НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА – КОД, БЗНС, БДФ, СЕК“, подписано от Георги Ленков Балчев - пълномощник на представляващия коалицията Петър Стефанов Москов, с което е предложена за регистрация от Районна избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София кандидатска листа за народни представители в изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г., състояща се от 23 (двадесет и трима) кандидати. Предложението е заведено под № 22 на 08.06.2021 г. в 15.55 часа, в регистъра на кандидатските листи за народни представители на Районна избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София, /РИК-23/.

Към предложението (Приложение № 64-НС от изборните книжа) са приложени: заявление-декларация от всеки кандидат (Приложение № 66-НС от изборните книжа) -23 бр., пълномощно в полза на Георги Ленков Балчев.

Налице са изискванията на чл. 72, ал. 1, т. 1 и т.8, чл. 156, чл. 157, ал. 1, 2 и 4, чл. 158, чл. 244, чл. 253 – 260 във връзка с чл. 3, ал. 3, чл. 19, ал. 3 и чл. 245 от Изборния кодекс и Решение № 118-НС/25.05.2021 г. на ЦИК.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 8 и чл. 255 от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София, /РИК-23/,

РЕШИ

РЕГИСТРИРА кандидатската листа за народни представители в Двадесет и трети изборен район – София, предложена от КП „НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА – КОД, БЗНС, БДФ, СЕК“ за участие в изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021  г., както следва:

ЕГН

Собствено име

Бащино име

Фамилно име

1

 

Николай

Нанков

Ненчев

2

 

Росица

Желязкова

Рачева

3

 

Витали

Богданов

Хамбарджиев

4

 

Диана

Ангелова

Димитрова

5

 

Драгомир

Любомиров

Каменов

6

 

Мая

Миткова

Маринова

7

 

Людмила

Александрова

Нейкова-Василева

8

 

Марио

Стефанов

Сарафов

9

 

Людмила

Станойчева

Божилова-Николова

10

 

Ивайло

Христов

Йонков

11

 

Екатерина

Кънчева

Желязкова-Савовска

12

 

Митко

Василев

Димитров

13

 

Весела

Миткова

Катрова

14

 

Пенка

Стайкова

Кефалова

15

 

Диана

Костова

Костова

16

 

Ангел

Атанасов

Георгиев

17

 

Александра

Росалинова

Славчева

18

 

Мартин

Руменов

Павлов

19

 

Андрея

Георгиев

Щерев

20

 

Десислава

Марчева

Цанкова

21

 

Маргарет

Пламенова

Димова

22

 

Васил

Лазаров

Фурнаджиев

23

 

Димитър

Емилов

Методиев

 

Издава удостоверения на регистрираните кандидати.

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Миладин Петров Рангелов

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 08.06.2021 в 17:31 часа

Календар

Решения

  • № 160 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Соня Дакова, член на СИК 234602051 относно различни по рода си нарушения на изборния процес в избирателната секция

  • № 159 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Любомира Любомирова Недялкова относно искане на СИК 234608006 за изплащане на допълнителни възнаграждения

  • № 158 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Диана Нинова Тонова, председател на РС на БСП „Триадица“ относно невъзможност на избиратели да упражнят правото си на глас

всички решения