Районна избирателна комисия София 23 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 39-НС
София, 08.06.2021

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа за народни представители, предложена от КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ за участие в изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г.

 

Районната избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София /РИК-23/, разгледа постъпило предложение с вх. № 75/08.06.2021 г. от КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“, подписано от Атанас Петров Атанасов и Христо Любомиров Иванов, представляващи коалицията от политически партии, представено от Антонина Минчева Душева и Петър Ясенов Маринов, упълномощени представители на представляващите коалицията, с което е предложена за регистрация от Районна избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София кандидатска листа за народни представители в изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г., състояща се от 32 (тридесет и двама) кандидати. Предложението е заведено под № 23 на 08.06.2021 г. в 16.10 часа, в регистъра на кандидатските листи за народни представители на Районна избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София, /РИК-23/.

Към предложението (Приложение № 64-НС от изборните книжа) са приложени: заявление-декларация от всеки кандидат (Приложение № 66-НС от изборните книжа) -32 бр., пълномощно в полза на Антонина Минчева Душева и Петър Ясенов Маринов.

Налице са изискванията на чл. 72, ал. 1, т. 1 и т.8, чл. 156, чл. 157, ал. 1, 2 и 4, чл. 158, чл. 244, чл. 253 – 260 във връзка с чл. 3, ал. 3, чл. 19, ал. 3 и чл. 245 от Изборния кодекс и Решение № 118-НС/25.05.2021 г. на ЦИК.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 8 и чл. 255 от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София, /РИК-23/,

РЕШИ

РЕГИСТРИРА кандидатската листа за народни представители в Двадесет и трети изборен район – София, предложена от КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ за участие в изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021  г., както следва:

ЕГН

Собствено име

Бащино име

Фамилно име

1

 

Атанас

Петров

Атанасов

2

 

Антоанета

Димитрова

Цонева

3

 

Петър

Ясенов

Маринов

4

 

Надежда

Георгиева

Йорданова

5

 

Георги

Йорданов

Ганев

6

 

Васил

Костадинов

Гюров

7

 

Кристина

Николаева

Петкова

8

 

Мартин

Евгениев

Димитров

9

 

Кристина

Николаева

Касабова

10

 

Елисавета

Димитрова

Белобрадова

11

 

Виолета

Любомирова

Донева-Янкулова

12

 

Росица

Димитрова

Арнаудова

13

 

Марина

Иванова

Иванова -Корел

14

 

Силвия

Димитрова

Гиздова

15

 

Венцислав

Весков

Бенов

16

 

Димитър

Стойчев

Филипов

17

 

Полина

Антонова

Велчева

18

 

Елка

Димитрова

Божкова

19

 

Теодора

Върбанова

Върбанова

20

 

Деян

Георгиев

Разсадов

21

 

Христо

Христов

Петков

22

 

Христо

Жоров

Алмаджиев

23

 

Стоян

Димитров

Йотов

24

 

Светозар

Иванов

Маджов

25

 

Светлан

Симеонов

Георгиев

26

 

Делчо

Лазаров

Камарски

27

 

Николина

Георгиева

Арнаудова

28

 

Кристиян

Асенов

Христов

29

 

Иван

Десимиров

Кулин

30

 

Красимир

Неделчев

Джамбазов

31

 

Борислав

Иванов

Пелов

32

 

Тома

Георгиев

Белев

 

Издава удостоверения на регистрираните кандидати.

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Миладин Петров Рангелов

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 08.06.2021 в 17:31 часа

Календар

Решения

  • № 160 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Соня Дакова, член на СИК 234602051 относно различни по рода си нарушения на изборния процес в избирателната секция

  • № 159 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Любомира Любомирова Недялкова относно искане на СИК 234608006 за изплащане на допълнителни възнаграждения

  • № 158 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Диана Нинова Тонова, председател на РС на БСП „Триадица“ относно невъзможност на избиратели да упражнят правото си на глас

всички решения