Районна избирателна комисия София 23 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 40-НС
София, 08.06.2021

ОТНОСНО: Вземане на решение за определяне ден и час, за определяне чрез жребий на реда за представяне на партиите и коалициите от партии в диспутите по Радио София при произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г.

 

 

С Решение № 193-НС от 08 юни 2021 г. на ЦИК е регламентирана процедура за теглене на жребий за определяне на реда за представяне в диспутите по регионалните радио- и телевизионни центрове на БНР и БНТ при произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г. В посоченото решение Централната избирателна комисия е определила РИК 23 да проведе жребий за определяне на реда за диспутите по Радио София.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т.1, чл. 196, ал. 3 от ИК, и Решение 193-НС от 08 юни 2021 г. на ЦИК, Районната избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София,

РЕШИ

Районната избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София, (РИК-23) ще проведе на 09.06.2021 г. от 16.00 часа, в сградата на ул. „А.П. Чехов” № 16А, ет. 2, конферентна зала, гр. София, жребий за определяне на реда за представяне в диспутите по Радио София, на регистрираните партии и коалиции от партии за участие при произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021г.

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Миладин Петров Рангелов

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 09.06.2021 в 15:23 часа

Календар

Решения

  • № 160 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Соня Дакова, член на СИК 234602051 относно различни по рода си нарушения на изборния процес в избирателната секция

  • № 159 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Любомира Любомирова Недялкова относно искане на СИК 234608006 за изплащане на допълнителни възнаграждения

  • № 158 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Диана Нинова Тонова, председател на РС на БСП „Триадица“ относно невъзможност на избиратели да упражнят правото си на глас

всички решения