Районна избирателна комисия София 23 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 43–НС
София, 15.06.2021

ОТНОСНО: Назначаване на съставите на 92 /деветдесет и два/ броя секционни избирателни комисии /СИК/ в район „Красно село“ и утвърждаване списъците с резервните членове

 

В Районната избирателна комисия в Двадесет и трети район – София (РИК 23) е постъпило предложение от Кмета на район „Красно село“ с вх. № 86/10.06.2021 г. за назначаване съставите на 92 /деветдесет и два/ броя СИК, в състав от по 7 /седем/ членове. Представен е и списък на резервните членове на СИК.

Към предложението са представени всички изискуеми по чл.91, ал.8 от ИК документи.

На проведените консултации представителите на политическите партии и коалиции от политически партии, участвали в консултациите, са постигнали съгласие за разпределение на броя на членовете  и местата в ръководството, съгласно определеното в решението на РИК 23, като същото е както следва: общ брой членове – КП ГЕРБ – СДС 163 бр. членове, ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ – 111 бр. членове , КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ – 94 бр. членове, ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ – 92 бр. членове, КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ – 92 бр. членове, КП „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“ – 92 бр. членове , като в това число ръководство: КП ГЕРБ – СДС– 86 бр. членове, ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“– 59 бр. членове , КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“– 49 бр. членове, ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ – 35 бр. членове, КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“– 31 бр. членове, КП „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“– 16 бр. членове.

Предвид изложеното и на основание чл.72, ал.1, т.4, чл.89, ал.1, чл.91, ал.11, чл. 92, чл. 95, чл. 96, чл. 3, ал. 3 и §1, т. 10 от ДР на ИК и Решение № 124–НС/26.05.2021 г. на ЦИК, Районната избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София, /РИК–23/

РЕШИ

1.Назначава съставите на 92 /деветдесет и два/ СИК в състав от по 7/седем/ членове, както следва:

Секция

Длъжност в СИК

Име, Презиме, Фамилия

ЕГН

234602001

Председател

Валентина Георгиева Тотева

 

234602001

Зам. председател

Елена Валентинова Миланова

 

234602001

Секретар

Веселин Емилов Московски

 

234602001

Член

Милослав Димитров Димитров

 

234602001

Член

Петър Кръстев Начев

 

234602001

Член

Силвия Пламенова Грозданова

 

234602001

Член

Даниел Йорданов Василев

 

234602002

Председател

Десислава Венкова Разсадова

 

234602002

Зам. председател

Любима Велинова Карадачка

 

234602002

Секретар

Евгения Кирилова Топалова

 

234602002

Член

Богдан Йорданов Власев

 

234602002

Член

Венета Методиева Георгиева

 

234602002

Член

Емилия Петрова Михайлова

 

234602002

Член

Силвия Боянова Стоименова

 

234602003

Председател

Иван Стефанов Страхинов

 

234602003

Зам. председател

Хрисимира Димитрова Игнатовска

 

234602003

Секретар

Янко Пейчев Димитров

 

234602003

Член

Александър Христов Стойков

 

234602003

Член

Павлина Станчева Спасова

 

234602003

Член

Венцислав Никифоров Михайлов

 

234602003

Член

Сами Мансур Сюлейман

 

234602004

Председател

Дияна Павлова Димитрова

 

234602004

Зам. председател

Габриела Калоянова Мирова

 

234602004

Секретар

Мария Христова Владимирова

 

234602004

Член

Димитър Радославов Марков

 

234602004

Член

Силвия Симеонова Попова

 

234602004

Член

Антоанета Николаева Василева

 

234602004

Член

Емил Василев Стойканов

 

234602005

Председател

Теменужка Димитрова Тенева

 

234602005

Зам. председател

Десислава Георгиева Костова

 

234602005

Секретар

Веска Красимирова Вергиева

 

234602005

Член

Анка Дончева Димитрова

 

234602005

Член

Надя Георгиева Илиева

 

234602005

Член

Милка Пенева Цветанова

 

234602005

Член

Румяна Илиева Дечева

 

234602006

Председател

Галина Йорданова Господинова

 

234602006

Зам. председател

Георгит Георгиева Илиева

 

234602006

Секретар

Алмина Розалинова Ицова

 

234602006

Член

Владимир Чавдаров Борачев

 

234602006

Член

Мартин Георгиев Ангелов

 

234602006

Член

Мирослав Методиев Иванов

 

234602006

Член

Калоян Милков Денев

 

234602007

Председател

Юлиян Асенова Русев

 

234602007

Зам. председател

Адриан Бориславов Владимиров

 

234602007

Секретар

Людмила Василева Миланова

 

234602007

Член

Любомира Йорданова Веселинова

 

234602007

Член

Атанас Богданов Власев

 

234602007

Член

Ивайло Йорданов Захариев

 

234602007

Член

Сенко Калинов Конжилов

 

234602008

Председател

Минчо Йорданов Александров

 

234602008

Зам. председател

Кънчо Кирчев Спасов

 

234602008

Секретар

Пламен Христов Бамбуков

 

234602008

Член

Георги Кирилов Караколев

 

234602008

Член

Оля Боянова Антонова

 

234602008

Член

Юлия Цветанова Стойканова

 

234602008

Член

Георги Константинов Костов

 

234602009

Председател

Преслав Венциславов Манолов

 

234602009

Зам. председател

Мария Георгиева Костова

 

234602009

Секретар

Галя Цветанова Шаркова

 

234602009

Член

Стилиянка Цанева Добрева

 

234602009

Член

Мария Вълчева Митева

 

234602009

Член

Златина Милкова Миткова

 

234602009

Член

Ванеса Георгиева Василева

 

234602010

Председател

Десислава Пенева Вълчева

 

234602010

Зам. председател

Петър Огнянов Петров

 

234602010

Секретар

Митко Йорданов Божилов

 

234602010

Член

Тодор Иванов Армянов

 

234602010

Член

Вилиян Петров Ванков

 

234602010

Член

Весела Константинова Кирова

 

234602010

Член

Кирилка Лазарова Стефанова

 

234602011

Председател

Лалка Трифонова Цанева

 

234602011

Зам. председател

Лъчезар Бориславов Христов

 

234602011

Секретар

Петко Петров Петков

 

234602011

Член

Мирела Божидарова Марковска

 

234602011

Член

Екатерина Михайлова Ататкова

 

234602011

Член

Анна Георгиева Китанова

 

234602011

Член

Йолита Димитринова Станчева

 

234602012

Председател

Светлана Веселинова Прангова

 

234602012

Зам. председател

Екатерина Иванова Ленкова

 

234602012

Секретар

Геновева Иванова Тодорова

 

234602012

Член

Алекс Мариов Драганов

 

234602012

Член

Александър Божидаров Здравков

 

234602012

Член

Марин Георгиев Георгиев

 

234602012

Член

Пресиян Мак Печанов

 

234602013

Председател

Михаела Александрова Цолова

 

234602013

Зам. председател

Иванка Илиева Христева

 

234602013

Секретар

Катрин Христова Христова

 

234602013

Член

Любомира Георгиева Божилова

 

234602013

Член

Лилия Георгиева Цветкова

 

234602013

Член

Даниела Благоева Захариева

 

234602013

Член

Александра Пенева Маринова

 

234602014

Председател

Виолета Иванова Кичева

 

234602014

Зам. председател

Десислава Любомирова Райкова–Натова

 

234602014

Секретар

Кирил Георгиев Стоев

 

234602014

Член

Веско Кънчев Станчев

 

234602014

Член

Алек Георгиев Благоев

 

234602014

Член

Филип Божидаров Митрев

 

234602014

Член

Катя Петрова Василева

 

234602015

Председател

Евгения Стефанова Русева

 

234602015

Зам. председател

Валентина Захариева Попова

 

234602015

Секретар

Стефан Стефанов Димитров

 

234602015

Член

Калина Даниел Захариева

 

234602015

Член

Костадин Николаев Ашиков

 

234602015

Член

Екатерина Петрова Димитрова

 

234602015

Член

Елизабет Вихренова Атанасова

 

234602016

Председател

Благовеста Янкова Джинова

 

234602016

Зам. председател

Надежда Манолова Манолова

 

234602016

Секретар

Адриана Филипова Стоянова

 

234602016

Член

Виолета Василева Бошнакова

 

234602016

Член

Методи Кирчев Спасов

 

234602016

Член

Калоян Даниел Захариев

 

234602016

Член

Румен Кирилов Николов

 

234602017

Председател

Никомил Никомилов Михайлов

 

234602017

Зам. председател

Теодора Янкова Джинова

 

234602017

Секретар

Йордан Емилов Станчев

 

234602017

Член

Валя Павлова Авджиева

 

234602017

Член

Петьо Петков Гюдюлев

 

234602017

Член

Емануил Стефанов Димитров

 

234602017

Член

Йоланта Филипова Попова

 

234602018

Председател

Мартина Добринова Маркова

 

234602018

Зам. председател

Юлиян Юлиянов Владички

 

234602018

Секретар

Стоян Жоров Керефейн

 

234602018

Член

Райна Славчева Кирова

 

234602018

Член

Румяна Димитрова Димитрова

 

234602018

Член

Мануела Василева Янкова

 

234602018

Член

Здравко Николов Митков

 

234602019

Председател

Станислав Лазаров Станев

 

234602019

Зам. председател

Йорданка Несторова Карагьозова

 

234602019

Секретар

Румяна Григорова Григорова

 

234602019

Член

Меглена Николова Атанасова

 

234602019

Член

Светослав Георгиев Дончев

 

234602019

Член

Георги Венциславов Маринов

 

234602019

Член

Катя Димитрова Аначкова

 

234602020

Председател

Борислав Кирилов Кирилов

 

234602020

Зам. председател

Екатерина Христова Чакърова

 

234602020

Секретар

Бистра Славчева Дилова

 

234602020

Член

Галя Методиева Боглева

 

234602020

Член

Велин Пламенов Каменов

 

234602020

Член

Васко Димитров Димитров

 

234602020

Член

Айля Росенова Илиева

 

234602021

Председател

Венцислав Василев Якимов

 

234602021

Зам. председател

Николай Стефанов Генков

 

234602021

Секретар

Таня Стаматова Георгиева

 

234602021

Член

Венцеслава Димитрова Бонева

 

234602021

Член

Елена Аврамова Радева

 

234602021

Член

Станислав Йорданов Пенев

 

234602021

Член

Лозина Петранкова Райкова

 

234602022

Председател

Теодора Кирилова Личева

 

234602022

Зам. председател

Христо Венциславов Ценов

 

234602022

Секретар

Ерина Кирилова Ал–Атаси

 

234602022

Член

Анка Крумова Славкова

 

234602022

Член

Димитър Михайлов Михайлов

 

234602022

Член

Миглена Цветанова Борисова

 

234602022

Член

Петя Велянова Христова

 

234602023

Председател

Славея Кирилова Цекова

 

234602023

Зам. председател

Румен Евгениев Борисов

 

234602023

Секретар

Радослав Иванов Минчев

 

234602023

Член

Димитър Боянов Димитров

 

234602023

Член

Живка Гълъбова Ангелова

 

234602023

Член

Велислав Николаев Карадачки

 

234602023

Член

Десислава Петрова Янкова

 

234602024

Председател

Полина Николова Петрова

 

234602024

Зам. председател

Григор Димов Павлов

 

234602024

Секретар

Павлина Петрова Иванова

 

234602024

Член

Дияна Кирилова Ботева

 

234602024

Член

Слав Петков Власаков

 

234602024

Член

Мариела Томчова Станева

 

234602024

Член

Янка Денева Гълъбова

 

234602025

Председател

Таня Николова Николова

 

234602025

Зам. председател

Пламен Руменов Брадваров

 

234602025

Секретар

Георги Йорданов Георгиев

 

234602025

Член

Сашка Христова Николова

 

234602025

Член

Цецка Сашкова Георгиева

 

234602025

Член

Ивайло Емилов Тунчовски

 

234602025

Член

Венета Йорданова Сергиева

 

234602026

Председател

Цветомир Симеонов Иванов

 

234602026

Зам. председател

Добринка Георгиева Ненкова – Захариева

 

234602026

Секретар

Недялка Славчева Асенова

 

234602026

Член

Йордан Петрониев Атанасов

 

234602026

Член

Моника Валентинова Костова

 

234602026

Член

Пламен Павлов Андонов

 

234602026

Член

Шенка Миткова Говедарска

 

234602027

Председател

Валентин Велчев Василев

 

234602027

Зам. председател

Симеон Светославов Чакъров

 

234602027

Секретар

Галя Димитрова Юрукова

 

234602027

Член

Маруся Димитрова Русева

 

234602027

Член

Стела Радославова Йорданова

 

234602027

Член

Симона Росенова Сергиева

 

234602027

Член

Лилия Сашова Димитрова

 

234602028

Председател

Наталия Александрова Майлер–Кънева

 

234602028

Зам. председател

Десислава Мариова Пашева

 

234602028

Секретар

Светла Естатиева Шаранкова

 

234602028

Член

Георги Димитров Пантев

 

234602028

Член

Велизар Сталинов Лазев

 

234602028

Член

Стефани Кръстева Михалкова

 

234602028

Член

Любен Петров Димитров

 

234602029

Председател

Владимир Венелинов Марков

 

234602029

Зам. председател

Александър Славеев Щерев

 

234602029

Секретар

Радослава Иванова Христова

 

234602029

Член

Румен Михайлов Крумов

 

234602029

Член

Мария Венцеславова Тенчева

 

234602029

Член

Стефка Георгиева Найденова

 

234602029

Член

Ася Борисова Назиф

 

234602030

Председател

Десислава Иванова Минчева

 

234602030

Зам. председател

Татяна Цонкова Димитрова

 

234602030

Секретар

Стефка Цонова Късльовска

 

234602030

Член

Анна Йорданова Стоянова

 

234602030

Член

Катерина Илиева Радева

 

234602030

Член

Мирослав Бориславов Миладинов

 

234602030

Член

Иво Атанасов Байчев

 

234602031

Председател

Теменужка Николаева Арсова

 

234602031

Зам. председател

Йонка Атанасова Димитрова–Добрева

 

234602031

Секретар

Кристина Димитрова Александрова

 

234602031

Член

Деян Бисеров Големинов

 

234602031

Член

Петя Тодорова Тошева

 

234602031

Член

Росен Стоянов Грозданов

 

234602031

Член

Жоана Емил Табет–Димитрова

 

234602032

Председател

Димитринка Венелинова Райкова

 

234602032

Зам. председател

Борислав Орлинов Атанасов

 

234602032

Секретар

Николай Марков Николов

 

234602032

Член

Виктор Данаилов Пежгорски

 

234602032

Член

Марияна Данчова Гълъбова

 

234602032

Член

Тодор Динков Иванов

 

234602032

Член

Лорън Сей Маул

 

234602033

Председател

Мариана Добринова Братоева – Аврамова

 

234602033

Зам. председател

Диана Тодорова Йончева

 

234602033

Секретар

Гергана Драгомирова Георгиева

 

234602033

Член

Цветан Георгиев Атанасов

 

234602033

Член

Александър Димчев Андонов

 

234602033

Член

Десислава Евелинова Никова

 

234602033

Член

Димитър Георгиев Алексиев

 

234602034

Председател

Марияна Петрова Антонова

 

234602034

Зам. председател

Ния Росенова Янакиева

 

234602034

Секретар

Светломира Братанова Нинова

 

234602034

Член

Божидар Ивайлов Божилов

 

234602034

Член

Дениз Невзат Анова

 

234602034

Член

Стоян Василев Дамянов

 

234602034

Член

Владимир Георгиев Владимиров

 

234602035

Председател

Мартина Василева Гигова

 

234602035

Зам. председател

Антонина Петрова Бъчварова

 

234602035

Секретар

Росен Огнянов Бухларски

 

234602035

Член

Елена Тодорова Георгиева

 

234602035

Член

Асен Трайков Денчев

 

234602035

Член

Марияна Недялкова Лазарова

 

234602035

Член

Вера Стоянова Гюрова

 

234602036

Председател

Александър Николаев Малински

 

234602036

Зам. председател

Николета Владимирова Танева

 

234602036

Секретар

Борис Стефанов Рачев

 

234602036

Член

Слав Йорданов Георгиев

 

234602036

Член

Елена Витанова Шаламанова

 

234602036

Член

Калина Любомирова Янева–Малинска

 

234602036

Член

Антония Василева Георгиева

 

234602037

Председател

Мариела Стоянова Милева

 

234602037

Зам. председател

Маргарита Боянова Войска

 

234602037

Секретар

Елена Лозанова Халачева

 

234602037

Член

Петя Николаева Казакова

 

234602037

Член

Яна Георгиева Батинкова

 

234602037

Член

Иван Бобев Доросиев

 

234602037

Член

Диана Максимова Йосифова

 

234602038

Председател

Иванка Петрова Иванова

 

234602038

Зам. председател

Ирина Димитрова Раденкова

 

234602038

Секретар

Светлин Людмилов Методиев

 

234602038

Член

Наско Димитров Раденков

 

234602038

Член

Боян Руменов Боев

 

234602038

Член

Марияна Иванова Димитрова–Балова

 

234602038

Член

Теодор Василев Петров

 

234602039

Председател

Виктория Димитрова Евтимова

 

234602039

Зам. председател

Радина Светославова Стоянова

 

234602039

Секретар

Стефан Аделов Кръстев

 

234602039

Член

Снежана Янкова Драгиева–Костова

 

234602039

Член

Ивета Тодорова Стоянова

 

234602039

Член

Андриан Александров Любенов

 

234602039

Член

Блага Петрова Борисова

 

234602040

Председател

Иван Атанасов Василев

 

234602040

Зам. председател

Георги Атанасов Димитров

 

234602040

Секретар

Цветан Димитров Александров

 

234602040

Член

Мариян Любомиров Костов

 

234602040

Член

Илиана Декарт Цветанова

 

234602040

Член

Теодор Спасов Спасов

 

234602040

Член

Мая Делчова Панчева

 

234602041

Председател

Благородка Недкова Тодорова

 

234602041

Зам. председател

Шенол Ахмед Назиф

 

234602041

Секретар

Ивайло Стефанов Кънчашки

 

234602041

Член

Сандрина Мариус Захариева

 

234602041

Член

Калоян Борисов Вучков

 

234602041

Член

Александър Атанасов Маринов

 

234602041

Член

Цветанка Георгиева Ерменкова

 

234602042

Председател

Сергей Любозаров Рохов

 

234602042

Зам. председател

Карина Росенова Николаева

 

234602042

Секретар

Елена Йорданова Водева

 

234602042

Член

Ана Декарт Цветанова

 

234602042

Член

Иван Илиев Георгиев

 

234602042

Член

Мариус Захариев Захариев

 

234602042

Член

Борислав Иванов Лазаров

 

234602043

Председател

Диана Калчева Калева

 

234602043

Зам. председател

Иван Асенов Делчов

 

234602043

Секретар

Габриела Юксел Кадриева

 

234602043

Член

Янко Янков Командов

 

234602043

Член

Лилия Викторова Несторова–Русева

 

234602043

Член

Адриана Георгиева Славчева

 

234602043

Член

Любомир Пламенов Велков

 

234602044

Председател

Емил Николов Киров

 

234602044

Зам. председател

Светлана Николова Каракушева

 

234602044

Секретар

Симона Иванова Паунчева

 

234602044

Член

Вергиния Стефанова Филева

 

234602044

Член

Иво Владимиров Самарджиев

 

234602044

Член

Томислав Богомилов Банков

 

234602044

Член

Ерол Сергеев Шейнов

 

234602045

Председател

Олга Христофорова Иванова

 

234602045

Зам. председател

Тодор Василев Вълчев

 

234602045

Секретар

Светла Тодорова Бонева

 

234602045

Член

Даниел Георгиев Коцев

 

234602045

Член

Ирена Пламенова Арсова

 

234602045

Член

Галя Стефанова Каменова

 

234602045

Член

Мартин Емилио Торесиас

 

234602046

Председател

Захари Орлинов Василев

 

234602046

Зам. председател

Симеон Симеонов Чакъров

 

234602046

Секретар

Иван Атанасов Чалъков

 

234602046

Член

Ирина Богданова Факирева

 

234602046

Член

Мариана Стан Чеке

 

234602046

Член

Мерлин Сайме Мехмед

 

234602046

Член

Бонка Рахнева Митева

 

234602047

Председател

Мариана Коцева Тошева

 

234602047

Зам. председател

Ремзие Джамал Читак

 

234602047

Секретар

Марин Георгиев Маринов

 

234602047

Член

Даниела Петрова Сакеларева

 

234602047

Член

Десислава Миткова Миленова

 

234602047

Член

Ивелина Пламенова Паничарова

 

234602047

Член

Петя Атанасова Андреева

 

234602048

Председател

Елица Григорова Григорова

 

234602048

Зам. председател

Петя Николаева Стоевска

 

234602048

Секретар

Венцислав Красимиров Раев

 

234602048

Член

Ирена Тодорова Христова

 

234602048

Член

Венцислав Митков Мирчев

 

234602048

Член

Десислава Христова Малинова–Страхилова

 

234602048

Член

Дейвид Красимир Любенов

 

234602049

Председател

Изабела Мартинова Хаджиева

 

234602049

Зам. председател

Гергана Славчева Фирова

 

234602049

Секретар

Йорданка Матеева Първанова

 

234602049

Член

Радка Лазарова Водева

 

234602049

Член

Лиляна Братоева Грудева

 

234602049

Член

Николай Райков Петров

 

234602049

Член

Веселин Христов Христов

 

234602050

Председател

Живка Костова Чолакова–Цветкова

 

234602050

Зам. председател

Стойчо Георгиев Георгиев

 

234602050

Секретар

Никола Великов Стоянов

 

234602050

Член

Габриела Стоянова Денчева

 

234602050

Член

Катя Каримова Наама

 

234602050

Член

Йорданка Крумова Георгиева

 

234602050

Член

Мартин Валентинов Бонев

 

234602051

Председател

Теодора Иванова Ширкова

 

234602051

Зам. председател

Тодор Милев Милев

 

234602051

Секретар

Георги Николаев Нинов

 

234602051

Член

Соня Тенчева Дакова

 

234602051

Член

Владимир Христов Кънчев

 

234602051

Член

Димитринка Стоянова Тодорова

 

234602051

Член

Зорка Иванова Атанасова

 

234602052

Председател

Божидарка Кирилова Хамид

 

234602052

Зам. председател

Боян Маринов Георгиев

 

234602052

Секретар

Ивайло Ангелов Атанасов

 

234602052

Член

Галина Милославова Чомпова

 

234602052

Член

Емил Матеев Петров

 

234602052

Член

Мартин Илчев Илиев

 

234602052

Член

Ангелина Георгиева Грънчарова

 

234602053

Председател

Симеон Йорданов Сергиев

 

234602053

Зам. председател

Йонка Цолова Илиева

 

234602053

Секретар

Венелин Стефков Терзиев

 

234602053

Член

Мартина Николаева Ненова

 

234602053

Член

Валентина Иванова Никова

 

234602053

Член

Елеонора Димитрова Методиева

 

234602053

Член

Петя Стефанова Петрова

 

234602054

Председател

Юлия Стефанова Чобаникова

 

234602054

Зам. председател

Георги Ангелов Стоянов

 

234602054

Секретар

Светлана Георгиевна Хвир

 

234602054

Член

Мартин Пламенов Попов

 

234602054

Член

Татяна Марнова Димова

 

234602054

Член

Маргарита Иванова Тасева

 

234602054

Член

Елеонора Георгиева Илиева

 

234602055

Председател

Николай Любомиров Иванов

 

234602055

Зам. председател

Тинка Георгиева Кръстева

 

234602055

Секретар

Детелина Михайлова Шопова

 

234602055

Член

Юлияна Тодорова Асенова

 

234602055

Член

Калина Георгиева Радулова

 

234602055

Член

Наталия Микова Микова

 

234602055

Член

Лора Иванова Хинова

 

234602056

Председател

Албена Кръстева Щерева

 

234602056

Зам. председател

Станислав Емануилов Александров

 

234602056

Секретар

Борислав Петров Първанов

 

234602056

Член

Анелия Райкова Александрова

 

234602056

Член

Даниела Венциславова Димитрова

 

234602056

Член

Габриела Светославова Гешева

 

234602056

Член

Елена Милан Величкова

 

234602057

Председател

Деян Георгиев Разсадов

 

234602057

Зам. председател

Иванка Христова Христова

 

234602057

Секретар

Стефан Димитров Никодимов

 

234602057

Член

Лили Венелин Велева

 

234602057

Член

Димитър Максимов Долев

 

234602057

Член

Николай Янчев Николов

 

234602057

Член

Мирена Петкова Петкова

 

234602058

Председател

Нина Георгиева Алексиева

 

234602058

Зам. председател

Виктория Райчева Костова

 

234602058

Секретар

Пламен Ангелов Денчев

 

234602058

Член

Еждан Хасан Ремзиоглу

 

234602058

Член

Деница Стоилова Стоянова–Смилянова

 

234602058

Член

Джихал Мустафов Хюсеинов

 

234602058

Член

Ралица Димитрова Пантова

 

234602059

Председател

Анна Райчева Димчева

 

234602059

Зам. председател

Красиан Красимиров Митев

 

234602059

Секретар

Борис Василев Стойнов

 

234602059

Член

Христина Димитрова Малинова

 

234602059

Член

Диляна Хинова Илиева

 

234602059

Член

Милен Димитров Димитров

 

234602059

Член

Елизар Георгиев Кръстев

 

234602060

Председател

Светозар Станиславов Станчев

 

234602060

Зам. председател

Диана Иванова Мишева

 

234602060

Секретар

Иво Симеонов Георгиев

 

234602060

Член

Катя Тодорова Балабанова

 

234602060

Член

Райко Александров Стоянчев

 

234602060

Член

Марисабел Атанасова Миткова

 

234602060

Член

Юлиян Янев Янев

 

234602061

Председател

Татяна Бертранова Стефанова

 

234602061

Зам. председател

Милен Симеонов Елкин

 

234602061

Секретар

Ралица Стелиянова Дашева

 

234602061

Член

Мариета Господинова Желязкова

 

234602061

Член

Евелин Илиев Миндев

 

234602061

Член

Росица Първанова Първанова

 

234602061

Член

Георги Борисов Ангелов

 

234602062

Председател

Светлана Симеонова Иванова

 

234602062

Зам. председател

Валентин Цеков Вълчев

 

234602062

Секретар

Живко Илиянов Вълков

 

234602062

Член

Иван Василев Патриков

 

234602062

Член

Людмила Константинова Димчева

 

234602062

Член

Борислав Иванов Пейков

 

234602062

Член

Румяна Тодорова Балджиева

 

234602063

Председател

Зоя Кирилова Бранкова

 

234602063

Зам. председател

Галина Здравкова Йовчева

 

234602063

Секретар

Силвия Христова Никодимова

 

234602063

Член

Галина Димитрова Николова

 

234602063

Член

София Симеонова Кръстева

 

234602063

Член

Николай Мончев Монев

 

234602063

Член

Дафинка Иванова Николова

 

234602064

Председател

Весела Димитрова Касабова

 

234602064

Зам. председател

Ангел Иванов Гечев

 

234602064

Секретар

Ганка Аспарухова Щъркелова

 

234602064

Член

Владислава Веселинова Икономова

 

234602064

Член

Камен Стефанов Петков

 

234602064

Член

Нели Иванова Кенанова

 

234602064

Член

Иван Георгиев Талев

 

234602065

Председател

Красимира Дечева Дечева

 

234602065

Зам. председател

Жан Иванов Рангелов

 

234602065

Секретар

Мериън Ядран Белин

 

234602065

Член

Людмила Ангелова Манева

 

234602065

Член

Иванка Младенова Петкова

 

234602065

Член

Людмила Викторовна Бурдун

 

234602065

Член

Цветелиана Иванова Петкова

 

234602066

Председател

Тодор Хараламбиев Хараламбиев

 

234602066

Зам. председател

Андрей Ивайлов Филипов

 

234602066

Секретар

Христо Пламенов Кирилов

 

234602066

Член

Катя Добрева Стоименова

 

234602066

Член

Татяна Александрова Календерова

 

234602066

Член

Кристиан Георгиев Христов

 

234602066

Член

Александра Руменова Везенкова

 

234602067

Председател

Елеонора Кирилова Гонева

 

234602067

Зам. председател

Цветанка Трифонова Трифонова

 

234602067

Секретар

Николай Цветанов Христов

 

234602067

Член

Димитър Тодоров Димитров

 

234602067

Член

Мартин Антонов Попов

 

234602067

Член

Вероника Кирилова Митрева

 

234602067

Член

Анна Савчева Кузманова

 

234602068

Председател

Мария Йосифова Рангелова

 

234602068

Зам. председател

Христо Цаков Христов

 

234602068

Секретар

Илиян Николов Иванов

 

234602068

Член

Катя Димитрова Георгиева

 

234602068

Член

Андрей Захариев Попов

 

234602068

Член

Симона Симеонова Симеонова

 

234602068

Член

Николай Стефанов Йоргов

 

234602069

Председател

Росица Владимирова Димчева

 

234602069

Зам. председател

Лилия Димитрова Врабчанска

 

234602069

Секретар

Галина Димитрова Даскалова

 

234602069

Член

Мира Харалампиева Бакърджиева

 

234602069

Член

Ивайло Владимиров Цонев

 

234602069

Член

Християн Руслан Донев

 

234602069

Член

Теодора Филимонова Филимонова

 

234602070

Председател

Георги Марио Данаилов

 

234602070

Зам. председател

Руслан Руменов Иванов

 

234602070

Секретар

Мариола Стаменкова Петрова

 

234602070

Член

Румен Альошев Янков

 

234602070

Член

Мирослав Валериев Тодоров

 

234602070

Член

Добрин Стефанов Добрев

 

234602070

Член

Никола Георгиев Радионов

 

234602071

Председател

Христо Николов Козарев

 

234602071

Зам. председател

Десислава Александрова Юхименко

 

234602071

Секретар

Александър Ангелов Георгиев

 

234602071

Член

Дориан Драгомиров Неделчев

 

234602071

Член

Даниела Асенова Томова

 

234602071

Член

Катрин Ивайлова Цанова

 

234602071

Член

Теодора Иванова Добрева

 

234602072

Председател

Ангел Томов Томов

 

234602072

Зам. председател

Ивона Петрова Никова

 

234602072

Секретар

Снежана Михайлова Мухарска

 

234602072

Член

Иван Стойчев Белитков

 

234602072

Член

Михаела Евгениева Петрова

 

234602072

Член

Любка Велкова Карагеоргиева

 

234602072

Член

Адриана Иванова Стоянова

 

234602073

Председател

Тодор Мичов Райковски

 

234602073

Зам. председател

Биляна Георгиева Симеонова

 

234602073

Секретар

Елена Събева Ушатова

 

234602073

Член

Юлия Иванова Банчева

 

234602073

Член

Янис Милчев Хъмчев

 

234602073

Член

Румяна Велкова Райковска

 

234602073

Член

Весела Павлова Райчинова

 

234602074

Председател

Стефан Петров Стефанов

 

234602074

Зам. председател

Тихомир Петров Велков

 

234602074

Секретар

Цеко Борисов Ненов

 

234602074

Член

Георги Димитров Бурсийски

 

234602074

Член

Йордан Тодоров Таков

 

234602074

Член

Марина Николова Христова

 

234602074

Член

Ивайло Кирилов Киров

 

234602075

Председател

Цветелина Илиева Димитрова–Юрукова

 

234602075

Зам. председател

Георги Димитров Начев

 

234602075

Секретар

Надежда Николаева Иванова

 

234602075

Член

Диана Цветанова Налбантова

 

234602075

Член

Йоанна Димитрова Цветкова

 

234602075

Член

Христослав Лазаров Христов

 

234602075

Член

Милена Василева Гълъбова

 

234602076

Председател

Давидко Борисов Николов

 

234602076

Зам. председател

Сашка Йорданова Ангелова

 

234602076

Секретар

Пламен Илиев Кръстев

 

234602076

Член

Надежда Цанова Нинова

 

234602076

Член

Александър Райков Александров

 

234602076

Член

Валентина Толева Борисова

 

234602076

Член

Гюргя Василева Стефанова

 

234602077

Председател

Боян Янков Монев

 

234602077

Зам. председател

Георги Рачев Рачев

 

234602077

Секретар

Йордан Велизаров Михайлов

 

234602077

Член

Атанас Илиев Мандаджиев

 

234602077

Член

Даниела Живкова Колева

 

234602077

Член

Цецо Каменов Попов

 

234602077

Член

Симеон Радославов Нецов

 

234602078

Председател

Николай Милчев Златков

 

234602078

Зам. председател

Светослав Симеонов Чакъров

 

234602078

Секретар

Лилияна Стойнева Караджова

 

234602078

Член

Пламен Бориславов Панчев

 

234602078

Член

Марина Петрова Цвятковска

 

234602078

Член

Драган Стефанов Стефанов

 

234602078

Член

Валентина Ангелова Цветкова

 

234602079

Председател

Поля Маркова Цанева

 

234602079

Зам. председател

Симеон Василев Иванов

 

234602079

Секретар

Даринка Иванова Иванова

 

234602079

Член

Мартин Росенов Лозанов

 

234602079

Член

Силвия Христова Стоилова

 

234602079

Член

Генади Ванков Антов

 

234602079

Член

Верка Борисова Бъчварова

 

234602080

Председател

Димитър Лъчезаров Динев

 

234602080

Зам. председател

Валери Атанасов Стойчев

 

234602080

Секретар

Петър Бисеров Петров

 

234602080

Член

Ивайло Маринов Цветанов

 

234602080

Член

Илиян Валентинов Иванов

 

234602080

Член

Даниела Атанасова Димитрова

 

234602080

Член

Валентина Николайчова Станкова

 

234602081

Председател

Румен Василев Васев

 

234602081

Зам. председател

Светлозар Светлозаров Заевски

 

234602081

Секретар

Благодатка Борисова Душанова

 

234602081

Член

Сарайя Емануилова Попова

 

234602081

Член

Владислав Владков Димов

 

234602081

Член

Росица Михайлова Манолова

 

234602081

Член

Даниела Атанасова Иванова

 

234602082

Председател

Стойна Манолова Станкова

 

234602082

Зам. председател

Калоян Мариов Борисов

 

234602082

Секретар

Радостина Александрова Цонева

 

234602082

Член

Ивалин Йончев Цветков

 

234602082

Член

Искра Илиева Пиралкова

 

234602082

Член

Стефани Хари Леви

 

234602082

Член

Биляна Валентинова Ангелова

 

234602083

Председател

Светла Стефанова Младжова

 

234602083

Зам. председател

Петя Йорданова Нанова

 

234602083

Секретар

Бисер Димитров Лазаров

 

234602083

Член

Симеон Златков Самарджиев

 

234602083

Член

Далия Георгиева Колова

 

234602083

Член

Християн Красимиров Вълчев

 

234602083

Член

Славина Ангелова Стефанова

 

234602084

Председател

Радослав Емилов Цеков

 

234602084

Зам. председател

Милена Вихрова Янкова

 

234602084

Секретар

Мария Христославова Христова

 

234602084

Член

Велизар Ивов Илиев

 

234602084

Член

Нели Йорданова Водева–Цветкова

 

234602084

Член

Красимир Манолов Гълъбов

 

234602084

Член

Благовест Иванов Иванов

 

234602085

Председател

Ива Георгиева Костадинова

 

234602085

Зам. председател

Гошо Христов Илиев

 

234602085

Секретар

Владимира Владимирова Дончева

 

234602085

Член

Пенчо Сайев Пенчев

 

234602085

Член

Иван Цветков Дешов

 

234602085

Член

София Руменова Костова–Димитрова

 

234602085

Член

Васил Тодоров Гълъбов

 

234602086

Председател

Татяна Кръстева Димитрова

 

234602086

Зам. председател

Александър Миролюбов Василев

 

234602086

Секретар

Джулия Александрова Иванова

 

234602086

Член

Йордан Божанов Димов

 

234602086

Член

Магдалена Атанасова Спирова

 

234602086

Член

Алекс Младенов Миланов

 

234602086

Член

Емилия Димитрова Гоголева

 

234602087

Председател

Биляна Георгиева Ненова–Юсеин

 

234602087

Зам. председател

Силвия Милчева Тошева

 

234602087

Секретар

Надежда Дмитриевна Атанасова

 

234602087

Член

Анелия Кирилова Рангелова

 

234602087

Член

Христиана Христова Христова

 

234602087

Член

Силвия Василева Спасова

 

234602087

Член

Ивайло Даниелов Иванов

 

234602088

Председател

Александра Ангелова Груева

 

234602088

Зам. председател

Ясен Халид Бендера

 

234602088

Секретар

Лили Атанасова Петкова

 

234602088

Член

Ива Венциславова Владимирова

 

234602088

Член

Цветелина Славчева Илиева

 

234602088

Член

Ивелин Васков Карамфилов

 

234602088

Член

Детелина Макавеева Георгиева–Тошева

 

234602089

Председател

Мариана Георгиева Илиева

 

234602089

Зам. председател

Васко Веселинов Карамфилов

 

234602089

Секретар

Надя Костадинова Костова

 

234602089

Член

Гюлшен Галип Василева

 

234602089

Член

Даниела Асенова Арсова

 

234602089

Член

Мария Александрова Александрова

 

234602089

Член

Стефан Веселинов Ковачев

 

234602090

Председател

Димитринка Пламенова Петкова

 

234602090

Зам. председател

Мая Кръстева Берчева

 

234602090

Секретар

Бистра Толева Борисова

 

234602090

Член

Мариела Иванова Мечкова

 

234602090

Член

Владимир Михайлов Владимиров

 

234602090

Член

Манол Красимиров Гълъбов

 

234602090

Член

Кристина Симеонова Георгиева

 

234602091

Председател

Веселин Христов Димитров

 

234602091

Зам. председател

Виолета Димитрова Канджева

 

234602091

Секретар

Иван Владимиров Дамяновски

 

234602091

Член

Антония Красимирова Тодорова

 

234602091

Член

Елизабет Младенова Мечкарска

 

234602091

Член

Диана Ангелова Георгиева

 

234602091

Член

Благой Георгиев Ангелов

 

234602092

Председател

Антония Боянова Белчева

 

234602092

Зам. председател

Петър Константинов Керанов

 

234602092

Секретар

Борис Стойчев Борисов

 

234602092

Член

Живко Костов Ангелов

 

234602092

Член

Адриан Анатолиев Нанков

 

234602092

Член

Пламен Евлогиев Борисов

 

234602092

Член

Драган Атанасов Митов

 

  1. Утвърждава списъка на резервните членове на СИК, представен с предложението на Кмета на район „Красно село“ .

Издава удостоверения на назначените членове.

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Живка Василева Котева

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 15.06.2021 в 16:44 часа

Календар

Решения

  • № 160 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Соня Дакова, член на СИК 234602051 относно различни по рода си нарушения на изборния процес в избирателната секция

  • № 159 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Любомира Любомирова Недялкова относно искане на СИК 234608006 за изплащане на допълнителни възнаграждения

  • № 158 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Диана Нинова Тонова, председател на РС на БСП „Триадица“ относно невъзможност на избиратели да упражнят правото си на глас

всички решения