Районна избирателна комисия София 23 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 44–НС
София, 15.06.2021

ОТНОСНО: Назначаване на съставите на 45 /четиридесет и пет/ броя секционни избирателни комисии /СИК/ в район „Изгрев“ и утвърждаване списъците с резервните членове

 

В Районната избирателна комисия в Двадесет и трети район – София (РИК 23) е постъпило предложение от Кмета на район „Изгрев“ с вх. № 91/10.06.2021 г. за назначаване съставите на 45 /четиридесет и пет/ броя СИК, в състав от по 7 /седем/ членове. Представен е и списък на резервните членове на СИК.

Към предложението са представени всички изискуеми по чл.91, ал.8 от ИК документи.

На проведените консултации представителите на политическите партии и коалиции от политически партии, участвали в консултациите, са постигнали съгласие за разпределение на броя на членовете  и местата в ръководството, различно от определеното в решението на РИК 23, като същото е както следва: общ брой членове – КП ГЕРБ – СДС 80 бр. членове, ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ – 54 бр. членове , КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ – 46 бр. членове, ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ – 45 бр. членове, КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ – 45 бр. членове, КП „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“ – 45 бр. членове , като в това число ръководство: КП ГЕРБ – СДС – 44 бр. членове, ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“– 30 бр. членове, КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ – 27 бр. членове, ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ – 11 бр. членове, КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ – 15 бр. членове, КП „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“– 8 бр. членове.

Предвид изложеното и на основание чл.72, ал.1, т.4, чл.89, ал.1, чл.91, ал.11, чл. 92, чл. 95, чл. 96, чл. 3, ал. 3 и §1, т. 10 от ДР на ИК и Решение № 124–НС/26.05.2021 г. на ЦИК, Районната избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София, /РИК–23/

РЕШИ

1.Назначава съставите на 45 /четиридесет и пет/ СИК в състав от по 7/седем/ членове, както следва:

Секция

Длъжност в СИК

Име, Презиме, Фамилия

ЕГН

234608001

Председател

Васил Коцев Василев

 

234608001

Зам. председател

Силвия Иванова Сиркова

 

234608001

Секретар

Светла Любомирова Ковачева

 

234608001

Член

Владимир Иванков Иванов

 

234608001

Член

Валя Тодорова Томова-Андреева

 

234608001

Член

Боряна Христова Христова

 

234608001

Член

Симеон Атанасов Атанасов

 

234608002

Председател

Ангел Валериев Григоров

 

234608002

Зам. председател

Кристиан Георгиев Кънчев

 

234608002

Секретар

Василия Лилова Василева

 

234608002

Член

Десислава Петкова Христова

 

234608002

Член

Емил Костадинов Лукаев

 

234608002

Член

Райне Боянова Бондикова-Милева

 

234608002

Член

Детелина Колева Николова

 

234608003

Председател

Петя Василева Василева

 

234608003

Зам. председател

Ива Василева Стоянова

 

234608003

Секретар

Анелия Маринова Канева

 

234608003

Член

Александра Венциславова Симеонова

 

234608003

Член

Гинка Георгиева Ковачевич

 

234608003

Член

Константин Стефанов Ямалиев

 

234608003

Член

Стефка Благоева Лазарова

 

234608004

Председател

Атанас Георгиев Радев

 

234608004

Зам. председател

Виолета Петрова Димитрова

 

234608004

Секретар

Дияна Лазарова Панова

 

234608004

Член

Росица Димитрова Георгиева

 

234608004

Член

Васил Цветанов Василев

 

234608004

Член

Георги Ивайлов Иванов

 

234608004

Член

Елеонора Симеонова Георгиева

 

234608005

Председател

Стелян Добринов Иванов

 

234608005

Зам. председател

Вангел Йорданов Стоянов

 

234608005

Секретар

Карина Иванова Сапаревска

 

234608005

Член

Елизабета Георгиева Йорданова

 

234608005

Член

Димитър Митков Берберов

 

234608005

Член

Десислава Руменова Треновска

 

234608005

Член

Донка Иванова Николова

 

234608006

Председател

Диляна Недялкова Недялкова

 

234608006

Зам. председател

Зорница Росенова Златева

 

234608006

Секретар

Мая Атанасова Митева

 

234608006

Член

Венцислав Христов Ценов

 

234608006

Член

Николай Иванов Иванов

 

234608006

Член

Валери Траянов Иванов

 

234608006

Член

Димитър Ангелов Чолаков

 

234608007

Председател

Женя Енчева Янкова

 

234608007

Зам. председател

Емилия Василева Граматикова

 

234608007

Секретар

Даниела Ясенова Тодорова

 

234608007

Член

Лидия Василева Иванова

 

234608007

Член

Катя Тодорова Дончева

 

234608007

Член

Росен Георгиев Рачев

 

234608007

Член

Елвира Пепиева Евлогиева-Борисова

 

234608008

Председател

Ева Василева Васева

 

234608008

Зам. председател

Теодора Павлова Коцева-Янева

 

234608008

Секретар

Габриела Георгиева Кръстева

 

234608008

Член

Константин Емилов Лалковски

 

234608008

Член

Тома Антонов Томов

 

234608008

Член

Петранка Филипова Спасова

 

234608008

Член

Цветанка Николова Станчева

 

234608009

Председател

Светлозар Емилов Славков

 

234608009

Зам. председател

Ефросина Велева Велева-Иванова

 

234608009

Секретар

Галина Валериева Трифонова

 

234608009

Член

Димитър Димитров Петров

 

234608009

Член

Ася Бойкова Андонова

 

234608009

Член

Борис Александров Минковски

 

234608009

Член

Бойка Петрова Петрова

 

234608010

Председател

Панайот Тянков Господинов

 

234608010

Зам. председател

Симона Владимирова Владимирова

 

234608010

Секретар

Боян Тодоров Иванов

 

234608010

Член

Габриела Любенова Николова

 

234608010

Член

Луиза Владимирова Железарова

 

234608010

Член

Диан Дойчев Динев

 

234608010

Член

Белослава Иванова Авджийска

 

234608011

Председател

Диана Николова Кайтазова-Иванова

 

234608011

Зам. председател

Катерина Георгиева Давидова

 

234608011

Секретар

Димитър Стоилов Ташев

 

234608011

Член

Красимир Тодоров Станилов

 

234608011

Член

Йордан Георгиев Димитров

 

234608011

Член

Станой Павлов Делев

 

234608011

Член

Даниела Йорданова Мартинова

 

234608012

Председател

Миглена Иванова Маркова-Господинова

 

234608012

Зам. председател

Димитър Йорданов Карпузов

 

234608012

Секретар

Юлия Трайчева Димитрова

 

234608012

Член

Венелин Георгиев Василев

 

234608012

Член

Андрей Насков Илиев

 

234608012

Член

Мария Славчева Илиева

 

234608012

Член

Еленита Емилова Крумова

 

234608013

Председател

Йоанна Здравкова Маринова

 

234608013

Зам. председател

Марио Кирилов Ивчев

 

234608013

Секретар

Роза Григорова Владимирова

 

234608013

Член

Димитър Василев Ставрев

 

234608013

Член

Мариянка Йорданова Великова

 

234608013

Член

Денис Басел Бакир

 

234608013

Член

Цветомир Георгиев Минчев

 

234608014

Председател

Благовеста Руменова Николова

 

234608014

Зам. председател

Теодора Георгиева Иванова

 

234608014

Секретар

Юлий Викторов Цветков

 

234608014

Член

Данка Щерева Николова

 

234608014

Член

Александра Александрова Доганджийска

 

234608014

Член

Марияна Евлогиева Христова

 

234608014

Член

Мария Димова Пейкова

 

234608015

Председател

Калин Бойков Блажев

 

234608015

Зам. председател

Юлияна Михайлова Христова

 

234608015

Секретар

Галина Иванова Кинчева-Шверчина

 

234608015

Член

Иванка Иванова Радкова

 

234608015

Член

Борислав Петров Петров

 

234608015

Член

Галина Пламенова Цветанова

 

234608015

Член

Калин Калинов Филипов

 

234608016

Председател

Борис Христов Платнаров

 

234608016

Зам. председател

Венетка Владимирова Тодорова

 

234608016

Секретар

Рослана Киркова Илиева

 

234608016

Член

Боян Чавдаров Кроснов

 

234608016

Член

Ангел Ивайлов Първанов

 

234608016

Член

Людмила Григорова Стаменова

 

234608016

Член

Борислав Димитров Велков

 

234608017

Председател

Анастасия Николова Петрова

 

234608017

Зам. председател

Габриела Стефанова Стоилова

 

234608017

Секретар

Божил Станиславов Желев

 

234608017

Член

Иван Иванов Христов

 

234608017

Член

Кирил Спасов Кирилов

 

234608017

Член

Иванина Емилова Томова-Ангелова

 

234608017

Член

Николинка Иванова Стойкова

 

234608018

Председател

Васил Кирилов Станев

 

234608018

Зам. председател

Ганчо Христов Бакалов

 

234608018

Секретар

Ана Филипова Атанасова

 

234608018

Член

Елиана Любенова Иванова

 

234608018

Член

Елена Иванова Петрова

 

234608018

Член

Евелина Димитрова Димитрова

 

234608018

Член

Лина Стоянова Маркова

 

234608019

Председател

Таня Любомирова Димитрова

 

234608019

Зам. председател

Антон Красимиров Панов

 

234608019

Секретар

Красимира Иванова Попова

 

234608019

Член

Камелия Пламенова Атанасова

 

234608019

Член

Паулин Ивов Иванов

 

234608019

Член

Емил Георгиев Чардаклиев

 

234608019

Член

Юри Илиев Стойнев

 

234608020

Председател

Тихомир Георгиев Христов

 

234608020

Зам. председател

Красимира Димова Начева

 

234608020

Секретар

Нико Кирилов Терзиев

 

234608020

Член

Мария Веселинова Вихрийска

 

234608020

Член

Диян Сенков Цветков

 

234608020

Член

Диана Юриева Стойнева

 

234608020

Член

Спаска Цветкова Кръстева

 

234608021

Председател

Ивайло Валентинов Дуков

 

234608021

Зам. председател

Василка Тодорова Кайрякова

 

234608021

Секретар

Павлинка Димова Калдерон

 

234608021

Член

Соня Петрова Миловска

 

234608021

Член

Силвия Георгиева Иванова

 

234608021

Член

Йоана Ивова Авуска

 

234608021

Член

Славомир Василев Градинарски

 

234608022

Председател

Емилия Петрова Савова

 

234608022

Зам. председател

Пламен Велчов Герчев

 

234608022

Секретар

Александър Кирилов Китанов

 

234608022

Член

Мартин Николов Стоянов

 

234608022

Член

Николай Георгиев Бучков

 

234608022

Член

Цветелина Гаврилова Гаврилова

 

234608022

Член

Камелия Стефанова Николова

 

234608023

Председател

Ива Димитрова Бадарова-Малинова

 

234608023

Зам. председател

Васил Енчев Минков

 

234608023

Секретар

Валентин Руменов Ковачев

 

234608023

Член

Павел Иванов Табаков

 

234608023

Член

Елена Петрова Бучкова

 

234608023

Член

Николинка Якимова Илиева

 

234608023

Член

Танка Николова Иванова

 

234608024

Председател

Емилия Петрова Недялкова-Господинова

 

234608024

Зам. председател

Димитър Димитров Дуковски

 

234608024

Секретар

Надя Георгиева Игнатова

 

234608024

Член

Камелия Асенова Асенова

 

234608024

Член

Мирослав Николаев Бучков

 

234608024

Член

Светослава Василева Цветанова

 

234608024

Член

Зоя Петрова Железарова

 

234608025

Председател

Николай Тенев Драгов

 

234608025

Зам. председател

Ани Андреева Цветкова

 

234608025

Секретар

Цвета Георгиева Цонева

 

234608025

Член

Марио Серафимов Найденов

 

234608025

Член

Дария Светлева Петрова

 

234608025

Член

Йоана Георгиева Караиванова

 

234608025

Член

Невена Ангелова Пешева

 

234608026

Председател

Анатоли Николаев Върбанов

 

234608026

Зам. председател

Елка Стоилова Кръстева

 

234608026

Секретар

Соня Янакиева Иванова

 

234608026

Член

Георги Николов Николов

 

234608026

Член

Надежда Христова Батинкова

 

234608026

Член

Ангел Пламенов Спасов

 

234608026

Член

Валерия Василева Василева-Петрова

 

234608027

Председател

Стойчо Кирилов Милев

 

234608027

Зам. председател

Анета Георгиева Чапалова

 

234608027

Секретар

Лилия Любенова Стоименова

 

234608027

Член

Вълко Вълков Гочев

 

234608027

Член

Йоанна Руменова Георгиева

 

234608027

Член

Ния Николова Йорданова

 

234608027

Член

Румяна Йорданова Мартинова

 

234608028

Председател

Николай Стоянов Василев

 

234608028

Зам. председател

Светла Христова Чапалова

 

234608028

Секретар

Аделина Христова Симеонова

 

234608028

Член

Росица Величкова Нешкова

 

234608028

Член

Денка Димова Русева

 

234608028

Член

Иво Василев Босаков

 

234608028

Член

Жулиета Маринова Маринова-Попова

 

234608029

Председател

Аделина Тодорова Господинова

 

234608029

Зам. председател

Искра Цветкова Петрова

 

234608029

Секретар

Нели Йорданова Куртева

 

234608029

Член

Владислава Таскова Шаламанова

 

234608029

Член

Юлий Юлиев Цветков

 

234608029

Член

Иво Иванов Чергаров

 

234608029

Член

Славян Здравков Георгиев

 

234608030

Председател

Ивелина Атанасова Къслева

 

234608030

Зам. председател

Радостина Оленинова Конова

 

234608030

Секретар

Стела Димитрова Лазарова-Щуркова

 

234608030

Член

Ноел Николаева Желева

 

234608030

Член

Снежинка Иванова Кирилова

 

234608030

Член

Владислав Бранимиров Спасов

 

234608030

Член

Надя Руменова Стоянова

 

234608031

Председател

Петя Георгиева Куманова

 

234608031

Зам. председател

Мария Игнатова Маловска

 

234608031

Секретар

Паско Костадинов Щурков

 

234608031

Член

Велимира Николаева Делчева-Панайотова

 

234608031

Член

Иво Бойков Здравков

 

234608031

Член

Ива Паскова Костадинова

 

234608031

Член

Стефан Ивайлов Стефанов

 

234608032

Председател

Жечка Димитрова Димитрова

 

234608032

Зам. председател

Динко Величков Господинов

 

234608032

Секретар

Николай Валериев Киров

 

234608032

Член

Ралица Евгениева Гроздева

 

234608032

Член

Михаил Светославов Панайотов

 

234608032

Член

Константина Васкова Иванова

 

234608032

Член

Таньо Тошев Гочев

 

234608033

Председател

Христо Борисов Ангелов

 

234608033

Зам. председател

Николай Илиев Чамбов

 

234608033

Секретар

Ани Ненчова Нанкова

 

234608033

Член

Мартин Любомиров Серафимов

 

234608033

Член

Огнян Дарин Тенев

 

234608033

Член

Нина Савова Михалкова

 

234608033

Член

Евгения Златанова Георгиева

 

234608034

Председател

Антоанета Георгиева Милошева

 

234608034

Зам. председател

Александър Людмилов Първанов

 

234608034

Секретар

Мариана Николаева Маркова

 

234608034

Член

Ана Владимирова Стефанова

 

234608034

Член

Кристина Заркова Стоянова

 

234608034

Член

Мартин Владимиров Салджиев

 

234608034

Член

Мария Цанкова Божикова

 

234608035

Председател

Диана Миткова Николкова

 

234608035

Зам. председател

Димитър Николаев Дуковски

 

234608035

Секретар

Мария Красимирова Митева

 

234608035

Член

Стефан Райчев Лютов

 

234608035

Член

Велислав Любомиров Кирилов

 

234608035

Член

Емилия Владимирова Михова

 

234608035

Член

Борислав Петров Тодоров

 

234608036

Председател

Оля Атанасова Червендинева

 

234608036

Зам. председател

Николай Маринов Джантов

 

234608036

Секретар

Кристиан Радославов Христов

 

234608036

Член

Стефани Валентинова Василева

 

234608036

Член

Борис Владимиров Димитров

 

234608036

Член

Кристина Симеонова Георгиева

 

234608036

Член

Лиляна Николова Божинова

 

234608037

Председател

Рени Мирославова Върбанова

 

234608037

Зам. председател

Пламен Борисов Иванов

 

234608037

Секретар

Павел Цветанов Бешков

 

234608037

Член

Ивана Иванова Андонова

 

234608037

Член

Дочка Генчева Гинева

 

234608037

Член

Елена Георгиева Пенкова- Бойчева

 

234608037

Член

Даян Георгиев Господинов

 

234608038

Председател

Веселин Стефанов Димитров

 

234608038

Зам. председател

Боян Иванов Бойчев

 

234608038

Секретар

Мария Владимирова Михова

 

234608038

Член

Александър Владимиров Николов

 

234608038

Член

Милена Кирилова Владимирова

 

234608038

Член

Симона Стефанова Георгиева

 

234608038

Член

Билял Мийремов Саидов

 

234608039

Председател

Светла Славева Славева

 

234608039

Зам. председател

Бистра Кирилова Будинова

 

234608039

Секретар

Фани Йорданова Йосифова

 

234608039

Член

Калин Антонов Стойнев

 

234608039

Член

Гено Стойменов Георгиев

 

234608039

Член

Антон Антонов Кръстев

 

234608039

Член

Борислава Стоянова Христова

 

234608040

Председател

Николина Александрова Порожанова

 

234608040

Зам. председател

Кирил Андреев Кирилов

 

234608040

Секретар

Николай Георгиев Джуров

 

234608040

Член

Димитър Йорданов Атанасов

 

234608040

Член

Лидия Даниелова Белколева

 

234608040

Член

Григор Стефанов Лекаров

 

234608040

Член

Миглена Ненчева Ненкова

 

234608041

Председател

Йоанна Михайлова Атанасова

 

234608041

Зам. председател

Наталия Любенова Симова

 

234608041

Секретар

Ралица Анастасова Нучева

 

234608041

Член

Славянка Иванова Пунова

 

234608041

Член

Дениз Адриано Стойчева

 

234608041

Член

Калин Валериев Траянски

 

234608041

Член

Богомил Петров Будинов

 

234608042

Председател

Иван Бойков Иванов

 

234608042

Зам. председател

Стоянка Николаева Атанасова

 

234608042

Секретар

Димитър Стефанов Кръстев

 

234608042

Член

Иван Георгиев Караиванов

 

234608042

Член

Николас Георгиос Диамантопулос

 

234608042

Член

Соня Борисова Кереметчиева

 

234608042

Член

Костадин Иванов Андонов

 

234608043

Председател

Радка Христова Маринова

 

234608043

Зам. председател

Орлин Любенов Аврамов

 

234608043

Секретар

Георги Георгиев Денев

 

234608043

Член

Десислава Василева Милева

 

234608043

Член

Красимир Сърпионов Панов

 

234608043

Член

Исперих Стефанов Иванов

 

234608043

Член

Борислава Кирилова Кирилова

 

234608044

Председател

Ева Томи Томова-Грекова

 

234608044

Зам. председател

Невена Георгиева Стефчова

 

234608044

Секретар

Венцислава Димитрова Вергиева-Димитрова

 

234608044

Член

Живко Стайков Стайков

 

234608044

Член

Огнян Тодоров Раванов

 

234608044

Член

Тодорка Василева Манолова

 

234608044

Член

Румяна Сергеева Кирилова

 

234608045

Председател

Николай Георгиев Гърнев

 

234608045

Зам. председател

Велина Александрова Тодорова

 

234608045

Секретар

Каля Йорданова Вапцарова

 

234608045

Член

Радион Стефанов Стоев

 

234608045

Член

Христина Петева Маркова

 

234608045

Член

Людмила Веселинова Ненова

 

234608045

Член

Йорданка Стоименова Шопова

 

  1. Утвърждава списъка на резервните членове на СИК, представен с предложението на Кмета на район „Изгрев“ .

Издава удостоверения на назначените членове.

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Живка Василева Котева

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 15.06.2021 в 16:44 часа

Календар

Решения

  • № 160 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Соня Дакова, член на СИК 234602051 относно различни по рода си нарушения на изборния процес в избирателната секция

  • № 159 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Любомира Любомирова Недялкова относно искане на СИК 234608006 за изплащане на допълнителни възнаграждения

  • № 158 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Диана Нинова Тонова, председател на РС на БСП „Триадица“ относно невъзможност на избиратели да упражнят правото си на глас

всички решения