Районна избирателна комисия София 23 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 45–НС
София, 15.06.2021

ОТНОСНО: Назначаване на съставите на 79 /седемдесет и девет/ броя секционни избирателни комисии /СИК/ в район „Лозенец“ и утвърждаване списъците с резервните членове

 

В Районната избирателна комисия в Двадесет и трети район – София (РИК 23) е постъпило предложение от Кмета на район „Лозенец“ с вх. № 91/10.06.2021 г. за назначаване съставите на 79 /седемдесет и девет/ броя СИК, в състав от по 7 /седем/ членове. Представен е и списък на резервните членове на СИК.

Към предложението са представени всички изискуеми по чл.91, ал.8 от ИК документи.

На проведените консултации представителите на политическите партии и коалиции от политически партии, участвали в консултациите, са постигнали съгласие за разпределение на броя на членовете  и местата в ръководството, различно от определеното в решението на РИК 23, като същото е както следва: общ брой членове КП ГЕРБ – СДС - 140 бр. членове, ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ – 91 бр. членове , КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ – 82 бр. членове, ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ – 79 бр. членове, КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ – 81 бр. членове, КП „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“ – 80 бр. членове , като в това число ръководство: КП ГЕРБ – СДС – 74 бр. членове, ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“– 50 бр. членове, КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ – 42 бр. членове, ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ – 30 бр. членове, КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ – 27 бр. членове, КП „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“– 14 бр. членове.

Предвид изложеното и на основание чл.72, ал.1, т.4, чл.89, ал.1, чл.91, ал.11, чл. 92, чл. 95, чл. 96, чл. 3, ал. 3 и §1, т. 10 от ДР на ИК и Решение № 124–НС/26.05.2021 г. на ЦИК, Районната избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София, /РИК–23/

РЕШИ

1.Назначава съставите на 79 /седемдесет и девет/ СИК в състав от по 7/седем/ членове, както следва:

Секция

Длъжност в СИК

Име, Презиме, Фамилия

ЕГН

234609001

Председател

Калин Руменов Кюркчийски

 

234609001

Зам. председател

Десислава Живкова Йорданова

 

234609001

Секретар

Яна Събева Фурланска

 

234609001

Член

Николай Красимиров Кръстев

 

234609001

Член

Здравко Живкова Григоров

 

234609001

Член

Димитър Росенов Ангелов

 

234609001

Член

Цветислав Христов Самарджиев

 

234609002

Председател

Свилен Йорданов Пенков

 

234609002

Зам. председател

Ивайло Чавдаров Начев

 

234609002

Секретар

Лиляна Атанасова Марина

 

234609002

Член

Ирина Георгиева Крумова

 

234609002

Член

Войн Светославов Обретенов

 

234609002

Член

Полина Константинова Христова

 

234609002

Член

Анита Илкова Илиева

 

234609003

Председател

Десислав Михайлов Колев

 

234609003

Зам. председател

Стоян Илиев Илиев

 

234609003

Секретар

Асен Петков Петков

 

234609003

Член

Боян Томов Мислиев

 

234609003

Член

Рени Николова Атанасова

 

234609003

Член

Диана Антонова Георгиева

 

234609003

Член

Мирослава Валентинова Тодорова

 

234609004

Председател

Ирина Пенчева Даскалова

 

234609004

Зам. председател

Стефан Жорж Минчев

 

234609004

Секретар

Димитър Николов Митков

 

234609004

Член

Снежанка Сашова Шопова

 

234609004

Член

Димитрина Спасова Тодорова

 

234609004

Член

Камелия Витанова Коцева

 

234609004

Член

Лидия Василева Божилова

 

234609005

Председател

Стефан Василев Василев

 

234609005

Зам. председател

Григор Николов Тръпчинов

 

234609005

Секретар

Петко Георгиев Кирков

 

234609005

Член

Радослав Светозаров Атич

 

234609005

Член

Иван Людмилов Иванов

 

234609005

Член

Иванка Гашева Гашева

 

234609005

Член

Иванна Тодорова Милешка

 

234609006

Председател

Спасин Киров Карайчев

 

234609006

Зам. председател

Румен Бориславов Кюркчийски

 

234609006

Секретар

Анна Иванова Вандева

 

234609006

Член

Филип Михайлов Михайлов

 

234609006

Член

Любомир Габриелов Даковски

 

234609006

Член

Красимир Лазаров Христов

 

234609006

Член

Татяна Петкова Атанасова

 

234609007

Председател

Християн Николов Георгиев

 

234609007

Зам. председател

Йордан Дамянов Попов

 

234609007

Секретар

Мария Пенева Иванова

 

234609007

Член

Пепи Валериева Чакърова

 

234609007

Член

Светла Костадинова Кюркчийска

 

234609007

Член

Илинда Георгиева Терзиева

 

234609007

Член

Марио Цветанова Илчев

 

234609008

Председател

Лилия Христова Гунчева

 

234609008

Зам. председател

Мирослав Невенов Антонов

 

234609008

Секретар

Биляна Стефанова Господинова

 

234609008

Член

Славяна Емилова Рикарска

 

234609008

Член

Ивайло Николов Кюров

 

234609008

Член

Деница Методиева Мусева-Маринова

 

234609008

Член

Вера Ангелова Стойчева

 

234609009

Председател

Юлиян Бисеров Ташчиев

 

234609009

Зам. председател

Галина Стойнева Мухтийска

 

234609009

Секретар

Десислава Димитрова Панайотова

 

234609009

Член

Илко Димитров Ковачев

 

234609009

Член

Августа Константинова Кръстева

 

234609009

Член

Валентин Веселинов Андреев

 

234609009

Член

Стефан Бориславов Радев

 

234609010

Председател

Константин Николаев Кръстев

 

234609010

Зам. председател

Виолета Йосифова Накова

 

234609010

Секретар

Боряна Василева Китова

 

234609010

Член

Михаил Стефанов Атанасов

 

234609010

Член

Стефка Маринова Братанова

 

234609010

Член

Виолета Славчева Рикарска

 

234609010

Член

Александрина Невен Иванова

 

234609011

Председател

Росица Бориславова Футекова

 

234609011

Зам. председател

Емануела Ивайлова Асенова

 

234609011

Секретар

Виолета Димитрова Порязова

 

234609011

Член

Радина Василева Миладинова

 

234609011

Член

Аспарух Костадинов Чурилов

 

234609011

Член

Елена Димитрова Стоянова-Начева

 

234609011

Член

Даниела Младенова Накова

 

234609012

Председател

Марияна Николова Томова

 

234609012

Зам. председател

Веселина Илиева Чурилова

 

234609012

Секретар

Мария Йорданова Кьосева

 

234609012

Член

Федя Витанова Петкова

 

234609012

Член

Стела Георгиева Ангелова

 

234609012

Член

Васил Владимиров Иванов

 

234609012

Член

Лилия Костова Костова

 

234609013

Председател

Гергана Димитрова Георгиева

 

234609013

Зам. председател

Стела Василева Ганчева

 

234609013

Секретар

Аршалуис Бедрос Ангелова

 

234609013

Член

Весела Димова Димова

 

234609013

Член

Христо Иванов Коцев

 

234609013

Член

Йонко Николов Йончев

 

234609013

Член

Румен Христов Дрезгачев

 

234609014

Председател

Цветелина Огнянова Джонова

 

234609014

Зам. председател

Боряна Николаева Драганова

 

234609014

Секретар

Мартин Павлов Тодоров

 

234609014

Член

Румена Атанасова Кунева

 

234609014

Член

Пенка Стефанова Донева

 

234609014

Член

Веселин Пламенов Истатков

 

234609014

Член

Росица Георгиева Ширкова

 

234609015

Председател

Александър Атанасов Герчев

 

234609015

Зам. председател

Хеди Гергинова Дедикова

 

234609015

Секретар

Росица Петрова Николаева

 

234609015

Член

Росица Атанасова Кунева

 

234609015

Член

Анна Стефанова Пъневска

 

234609015

Член

Александър Пламенов Великов

 

234609015

Член

Живка Манолова Ставрева

 

234609016

Председател

Васил Тодоров Чобанов

 

234609016

Зам. председател

Снежана Тодорова Христова

 

234609016

Секретар

Силвия Георгиева Атанасова

 

234609016

Член

Ивайло Георгиев Стоименов

 

234609016

Член

Никола Борисов Николов

 

234609016

Член

Борислав Младенов Николов

 

234609016

Член

Светлана Валериева Цецулникова

 

234609017

Председател

Кристина Вили Петрова

 

234609017

Зам. председател

Иванка Николова Георгиева-Константинова

 

234609017

Секретар

Кремена Бориславова Грозева

 

234609017

Член

Надежда Емилова Рикарска

 

234609017

Член

Веселин Маринов Енчевски

 

234609017

Член

Евелина Емануилова Моравенова

 

234609017

Член

Илонка Матеева Пенева

 

234609018

Председател

Георги Михайлов Праматаров

 

234609018

Зам. председател

Стефка Костадинова Стоянова

 

234609018

Секретар

Евгени Николаев Константинов

 

234609018

Член

Христина Симеонова Петрова

 

234609018

Член

Венцислав Илиев Илиев

 

234609018

Член

Антония Константину Гюруди

 

234609018

Член

Дамянка Атанасова Атанасова

 

234609019

Председател

Марио Руменов Добрев

 

234609019

Зам. председател

Михаил Иванов Кръстев

 

234609019

Секретар

Юри Йорданов Димитров

 

234609019

Член

Сияна Бойкова Георгиева

 

234609019

Член

Кристиана Стефанова Загорова

 

234609019

Член

Тончо Георгиев Гочев

 

234609019

Член

Драгомир Димитров Карабелов

 

234609020

Председател

Кристиян Юриев Димитров

 

234609020

Зам. председател

Ниолай Атанасов Савов

 

234609020

Секретар

Жесика Бисерова Дуганова

 

234609020

Член

Димитър Василев Василев

 

234609020

Член

Габриела Алексиева Миланова

 

234609020

Член

Адриана Драгомирова Стоянова

 

234609020

Член

Антонина Георгиева Кенова

 

234609021

Председател

Мария Цочева Маринова-Станчева

 

234609021

Зам. председател

Цветелин Гешев Гешов

 

234609021

Секретар

Манол Орлинов Занков

 

234609021

Член

Николай Стоянов Стоянов

 

234609021

Член

Милчо Савов Димитров

 

234609021

Член

Йорданка Горчева Петкова

 

234609021

Член

Диана Данчова Линкова

 

234609022

Председател

Цветелин Емилиянов Христов

 

234609022

Зам. председател

Елизабета Желева Илиева

 

234609022

Секретар

Камелия Енчева Мермерска

 

234609022

Член

Стоян Емилов Кацарски

 

234609022

Член

Любка Горчева Иванова

 

234609022

Член

Владимир Иванов Василев

 

234609022

Член

Силвия Стефанова Арабова

 

234609023

Председател

Петър Ивов Гогев

 

234609023

Зам. председател

Александър Александров Бойнов

 

234609023

Секретар

Любомира Руменова Любомирова

 

234609023

Член

Божидар Владимиров Петровски

 

234609023

Член

Радослав Георгиев Желязков

 

234609023

Член

Катя Ганчева Колева

 

234609023

Член

Айлина Йосифова Мехмед

 

234609024

Председател

Гюлчатай Местанова Назифова

 

234609024

Зам. председател

Васил Христова Гелов

 

234609024

Секретар

Ангел Иванов Китов

 

234609024

Член

Ваня Тодорова Иванова

 

234609024

Член

Димитринка Антонова Антонова

 

234609024

Член

Бистра Валентинова Попова

 

234609024

Член

Петко Деянов Калагларски

 

234609025

Председател

Петър Александров Милчев

 

234609025

Зам. председател

Екатерина Николаева Савова

 

234609025

Секретар

Веселка Димитрова Германова

 

234609025

Член

Константин Христов Наплатаров

 

234609025

Член

Калоян Йорданов Христов

 

234609025

Член

Емил Бориславов Георгиев

 

234609025

Член

Толия Алексиева Божилова

 

234609026

Председател

Лиляна Кирилова Сотирова

 

234609026

Зам. председател

Румен Георгиев Ценов

 

234609026

Секретар

Валери Валериев Веселинов

 

234609026

Член

Калина Мирославова Петрова

 

234609026

Член

Мария Димитрова Разпопова

 

234609026

Член

Йоана Динева Димитрова

 

234609026

Член

Надежда Асенова Енева

 

234609027

Председател

Зорница Апостолова Шепкова

 

234609027

Зам. председател

Сашо Петров Сашев

 

234609027

Секретар

Драгомир Георгиев Качишмиров

 

234609027

Член

Асен Христов Николов

 

234609027

Член

Мартин Александров Величков

 

234609027

Член

Яна Димитрова Кръстева

 

234609027

Член

Лилия Павлинова Николова

 

234609028

Председател

Дафинка Цветанова Граховска

 

234609028

Зам. председател

Руслан Иванов Петров

 

234609028

Секретар

Светлана Рангелова Желязкова

 

234609028

Член

Мирослав Митков Димитров

 

234609028

Член

Методи Георгиев Понев

 

234609028

Член

Ивайло Михайлов Янков

 

234609028

Член

Корай  Айкън

 

234609029

Председател

Николина Димитрова Недялкова

 

234609029

Зам. председател

Николета Маринова Енчевска

 

234609029

Секретар

Димитър Венциславов Ивков

 

234609029

Член

Мила Христова Кузова

 

234609029

Член

Стефан Пенев Пенев

 

234609029

Член

Мария Ценкова Гаргова

 

234609029

Член

Пламена Цветославова Георгиева

 

234609030

Председател

Димчо Симеонов Шолин

 

234609030

Зам. председател

Жулиета Йорданова Михайлова

 

234609030

Секретар

Андреа Еухенио Баррантес

 

234609030

Член

Габриела Викторова Костова

 

234609030

Член

Минка Иванова Гърдакова

 

234609030

Член

Дона Пенева Пенева

 

234609030

Член

Дияна Динева Димитрова

 

234609031

Председател

Серафим Христов Кузов

 

234609031

Зам. председател

Севемгюл Ергин Помакова

 

234609031

Секретар

Златина Стаменова Тенева

 

234609031

Член

Вилинея Димитрова Мишева

 

234609031

Член

Ваня Николова Колева

 

234609031

Член

Здравко Найчов Негров

 

234609031

Член

Веселина Иванова Благоева

 

234609032

Председател

Силвия Стефанова Станчева

 

234609032

Зам. председател

Жана Георгиева Жъркова

 

234609032

Секретар

Росица Георгиева Шукейна

 

234609032

Член

Веселин Генадиев Акимов

 

234609032

Член

Миглена Петрова Илиева

 

234609032

Член

Ренета Денева Хаджиева

 

234609032

Член

Елисавета Любомирова Петрушева

 

234609033

Председател

Десислава Иванова Цокова-Панчаревска

 

234609033

Зам. председател

Яна Валентинова Меламед

 

234609033

Секретар

Владимир Митков Стефанов

 

234609033

Член

Калоян Радостинов Димитров

 

234609033

Член

Йордан Георгиев Благоев

 

234609033

Член

Борис Иванов Кирилов

 

234609033

Член

Димитрина Илиева Пътева

 

234609034

Председател

Яна Найчева Петкова

 

234609034

Зам. председател

Добромир Петров Пътева

 

234609034

Секретар

Лилия Лазарова Станоева

 

234609034

Член

Атанас Васков Найденов

 

234609034

Член

Сребрина Кирилова Хашъмова

 

234609034

Член

Симеон Йорданов Коляндов

 

234609034

Член

Явор Кирилов Петров

 

234609035

Председател

Диана Руменова Николова

 

234609035

Зам. председател

Елисавета Стоименова Иванова

 

234609035

Секретар

Венцислав Антонов Трифонов

 

234609035

Член

Евгений Владков Ралчев

 

234609035

Член

Розалина Досева Кралева

 

234609035

Член

Явор Яворов Серафимов

 

234609035

Член

Боряна Димитрова Шолинова

 

234609036

Председател

Калина Ангелова Таскова

 

234609036

Зам. председател

Ирена Павлова Колева

 

234609036

Секретар

Росен Паунов Любенов

 

234609036

Член

Янка Динева Цекова

 

234609036

Член

Мина Радославова Иванова

 

234609036

Член

Анита Владимирова Йорданова

 

234609036

Член

Анна Петрова Шопова

 

234609037

Председател

Керачка Бедрос Михаел

 

234609037

Зам. председател

Борислав Александров Дачев

 

234609037

Секретар

Спаска Василева Цветкова

 

234609037

Член

Евгени Пламенов Милков

 

234609037

Член

Георги Бориславов Христов

 

234609037

Член

Мариела Николаева Джунева

 

234609037

Член

София Василева Панайотова

 

234609038

Председател

Борис Асенов Трендафилов

 

234609038

Зам. председател

Момчил Александров Тошев

 

234609038

Секретар

Любка Георгиева Василева

 

234609038

Член

Ясен Мирославов Алчев

 

234609038

Член

Снежа Димитрова Табакова

 

234609038

Член

Силвия Пантелеева Павлова

 

234609038

Член

Мариана Димитрова Дундова

 

234609039

Председател

Валентин Георгиев Благоев

 

234609039

Зам. председател

Емилиян Стефанов Георгиев

 

234609039

Секретар

Виолета Калчева Проданова

 

234609039

Член

Пенка Ангелова Димитрова

 

234609039

Член

Виляна Петрова Ангова

 

234609039

Член

Симеон Васков Василев

 

234609039

Член

Светлана Николаевна Лукина

 

234609040

Председател

Ивайла Велиславова Атанасова

 

234609040

Зам. председател

Павел Александров Попов

 

234609040

Секретар

Николай Йорданов Чакалов

 

234609040

Член

Роси Валентинова Дирекова

 

234609040

Член

София Симеонова Василева

 

234609040

Член

Анна Ангелова Тодорова

 

234609040

Член

Катя Атанасова Червенкова

 

234609041

Председател

Миглена Боева Папаринова

 

234609041

Зам. председател

Иво Живков Тачев

 

234609041

Секретар

Чавдар Валентинов Благоева

 

234609041

Член

Иван Виталиев Иванов

 

234609041

Член

Виктория Мирославова Предова

 

234609041

Член

Цветелин Людмилов Семовски

 

234609041

Член

Руси Кирилов Русев

 

234609042

Председател

Елена Георгиева Касапинова

 

234609042

Зам. председател

Дарослав Данчев Николов

 

234609042

Секретар

Емил Григоров Найденов

 

234609042

Член

Ани Златкова Вучкова-Гюрова

 

234609042

Член

Христофор Атанасов Чернев

 

234609042

Член

Яничка Методиева Якимова

 

234609042

Член

Георги Ненчев Кабаджов

 

234609043

Председател

Ценка Георгиева Мончева

 

234609043

Зам. председател

Валери Георгиев Коцев

 

234609043

Секретар

Николина Атанасова Червенкова

 

234609043

Член

Ангелина Иванова Стоичкова

 

234609043

Член

Катя Цветанова Захариева

 

234609043

Член

Михаела Пламенова Янева

 

234609043

Член

Ралица Георгиева Стоичкова

 

234609044

Председател

Калоян Владков Павлов

 

234609044

Зам. председател

Станимир Димитров Филипов

 

234609044

Секретар

Камен Росенов Златанов

 

234609044

Член

Диана Емилова Георгиева

 

234609044

Член

Мария Иванова Бонекова

 

234609044

Член

Невена Георгиева Делиева

 

234609044

Член

Ивана Георгиева Карагеоргиева

 

234609045

Председател

Васил Стоянов Василев

 

234609045

Зам. председател

Калоян Андреев Андров

 

234609045

Секретар

Владимира Методиева Накова

 

234609045

Член

Михаил Миленов Балтов

 

234609045

Член

Галина Иванова Чапанова

 

234609045

Член

Мариета Красимирова Царева

 

234609045

Член

Тодор Валентинов Върбанов

 

234609046

Председател

Калин Илиев Симеонов

 

234609046

Зам. председател

Юлиян Дъглас Макгрегър

 

234609046

Секретар

Михаил Алексеев Ковачев

 

234609046

Член

Димитър Георгиев Вълков

 

234609046

Член

Елка Боянова Радославова

 

234609046

Член

Ивелин Емилов Стайков

 

234609046

Член

Пламен Николов Трайков

 

234609047

Председател

Иванина Бориславова Якимова

 

234609047

Зам. председател

Георги Иванов Карагеоргиев

 

234609047

Секретар

Румяна Петкова Коджейкова

 

234609047

Член

Милен Радославов Милев

 

234609047

Член

Марияна Иванова Бонекова

 

234609047

Член

Джесика Здравкова Дамянова

 

234609047

Член

Мелина-Вали Светославова Савова

 

234609048

Председател

Десислава Георгиева Михалева

 

234609048

Зам. председател

Васка Димитрова Костадинова

 

234609048

Секретар

Стелияна Руменова Баева

 

234609048

Член

Десислава Петкова Петкова

 

234609048

Член

Илона Иванова Господинова

 

234609048

Член

Пламен Пламенов Милков

 

234609048

Член

Лилия Трендафилова Цицелкова

 

234609049

Председател

Веселина Ангелова Таскова

 

234609049

Зам. председател

Елка Петрова Ангелова

 

234609049

Секретар

Габриела Миронова Здравкова

 

234609049

Член

Павел Борисов Митрев

 

234609049

Член

Калоян Красимиров Жилов

 

234609049

Член

Мария Борисова Минчева

 

234609049

Член

Десислава Лъчезарова Лазарова-Тодорова

 

234609050

Председател

Росен Николов Попов

 

234609050

Зам. председател

Красимир Мартинов Грудев

 

234609050

Секретар

Мартин Светозаров Илиев

 

234609050

Член

Светлозара Станимирова Смилкова

 

234609050

Член

Мила Тонева Георгиева

 

234609050

Член

Даниел Пламенов Милков

 

234609050

Член

Мартин Димитров Филипов

 

234609051

Председател

Цветана Димитрова Вълкова

 

234609051

Зам. председател

Надя Николаева Спасова

 

234609051

Секретар

Анна Атанасова Чолакова

 

234609051

Член

Слав Светославов Георгиев

 

234609051

Член

Екатерина Руменова Високалийска

 

234609051

Член

Бинка Иванова Иванова

 

234609051

Член

Евелина Господинова Гребенарова

 

234609052

Председател

Николай Михайлов Атанасов

 

234609052

Зам. председател

Александър Цветанов Николов

 

234609052

Секретар

Боян Стаменков Ангелков

 

234609052

Член

Тодорка Александрова Георгиева

 

234609052

Член

София Веселинова Димитрова

 

234609052

Член

Емил Димитров Дедиков

 

234609052

Член

Ивелин Димчов Каменов

 

234609053

Председател

Велизар Романов Веселинов

 

234609053

Зам. председател

Николай Валентинов Велков

 

234609053

Секретар

Елисавета Николаева Чолакова

 

234609053

Член

Милена Бойчева Милушева

 

234609053

Член

Алекс Петрова Асенова

 

234609053

Член

Красимир Емилов Вучков

 

234609053

Член

Григор Григоров Григоров

 

234609054

Председател

Даниела Станиславова Благоева

 

234609054

Зам. председател

Борислав Радословов Иванов

 

234609054

Секретар

Дейвид Пламен Тодоров

 

234609054

Член

Таня Пенчева Гинева

 

234609054

Член

Йорданка Николова Бенчева

 

234609054

Член

Ивелин Радославов Куленски

 

234609054

Член

Венцислав Маринов Владимиров

 

234609055

Председател

Ивелина Ганчева Ганчева

 

234609055

Зам. председател

Цеца Петрова Георгиева

 

234609055

Секретар

Иванка Здравкова Благоева

 

234609055

Член

Николай Ненков Готев

 

234609055

Член

Драгомира Стоянова Миланова

 

234609055

Член

Мариела Андриянова Петрова

 

234609055

Член

Мерал Махмуд Мохамед Али

 

234609056

Председател

Ема Георгиева Богданова- Цветкова

 

234609056

Зам. председател

Борислав Лазаров Иванов

 

234609056

Секретар

Радина Николова Дамянова-Благоева

 

234609056

Член

Мартин Радославов Иванов

 

234609056

Член

Жаклина Петрова Димитрова

 

234609056

Член

Даивид Димитров Станчев

 

234609056

Член

Костадин Александров Николов

 

234609057

Председател

Веселина Атанасова Гайдарджиева

 

234609057

Зам. председател

Румен Янков Георгиев

 

234609057

Секретар

Борислав Славчев Борисов

 

234609057

Член

Александър Георгиев Райков

 

234609057

Член

Румяна Димитрова Киремиджиян

 

234609057

Член

Младен Стоев Стоев

 

234609057

Член

Милена Калинова Гемеджиева

 

234609058

Председател

Евангелина Димитрова Коцева

 

234609058

Зам. председател

Даниел Георгиев Александров

 

234609058

Секретар

Георги Венциславов Трифонов

 

234609058

Член

Николай Христов Алипиев

 

234609058

Член

Гергана Милчева Василева

 

234609058

Член

Стоил Тодоров Георгиев

 

234609058

Член

Виолета Димитрова Чардакова

 

234609059

Председател

Ели Йоцова Върбанова-Цонева

 

234609059

Зам. председател

Ася Спасова Каменова

 

234609059

Секретар

Петя Павлинова Милова

 

234609059

Член

Георги Тодоров Малинов

 

234609059

Член

Траян Юлиянов Касабов

 

234609059

Член

Веселина Георгиева Панайотова

 

234609059

Член

Николай Пламенов Станков

 

234609060

Председател

Йоанна Петрова Лазарова

 

234609060

Зам. председател

Десислава Севдалинова Григорова

 

234609060

Секретар

Евелина Емилова Симеонова

 

234609060

Член

Венета Лазарова Грозданова

 

234609060

Член

Петър Артур Гриновер

 

234609060

Член

Антоанета Валентинова Тончева

 

234609060

Член

Албена Бойчева Бойчева

 

234609061

Председател

Илия Здравков Сантов

 

234609061

Зам. председател

Албена Михайлова Янкова

 

234609061

Секретар

Флорина Траянова Георгиева

 

234609061

Член

Мартин Любомиров Ангелов

 

234609061

Член

Цветомира Йорданова Георгиева

 

234609061

Член

Велина Александрова Драгийска

 

234609061

Член

Калбие Осман Асан

 

234609062

Председател

Калоян Валентинов Игнатов

 

234609062

Зам. председател

Петя Кирилова Трендафилова

 

234609062

Секретар

Вячеслвав Теодерович Стоянов

 

234609062

Член

Борислав Руменов Миланов

 

234609062

Член

Христо Борисов Бързанов

 

234609062

Член

Траян Добринов Милушев

 

234609062

Член

Мустафа Османов Уланов

 

234609063

Председател

Стоян Василев Василев

 

234609063

Зам. председател

Митко Георгиев Георгиев

 

234609063

Секретар

Александър Николаев Младенов

 

234609063

Член

Денислав Димитров Савков

 

234609063

Член

Павлина Петкова Костадинова

 

234609063

Член

Мария Николова Николова

 

234609063

Член

Гинка Александрова Тодорова

 

234609064

Председател

Мая Рахамин Савова

 

234609064

Зам. председател

Петьо Кирилов Чупатловски

 

234609064

Секретар

Кольо Ганев Йоновски

 

234609064

Член

Петрин Емилов Минев

 

234609064

Член

Николай Георгиев Тодоров

 

234609064

Член

Крум Бориславов Савов

 

234609064

Член

Евгения Богданова Селвелиева

 

234609065

Председател

Силвияна Русева Неделчева

 

234609065

Зам. председател

Симеон Бабуров Луканов

 

234609065

Секретар

Явор Спасов Драганов

 

234609065

Член

Лилия Георгиева Пашева

 

234609065

Член

Жасмина Траянова Радева

 

234609065

Член

Марина Георгиева Йовева

 

234609065

Член

Севдалин Златков Огнянов

 

234609066

Председател

Димитър Веженов Неделчев

 

234609066

Зам. председател

Йоана Валентинова Неделчева

 

234609066

Секретар

Полина Евгениева Димитрова

 

234609066

Член

Юлиян Бориславов Тошков

 

234609066

Член

Людмил Цветанов Ангелов

 

234609066

Член

Желязко Антонов Панайотов

 

234609066

Член

Милена Костадинова Кръстева

 

234609067

Председател

Мартин Любомиров Любенов

 

234609067

Зам. председател

Ивана Цветомирова Гърдакова

 

234609067

Секретар

Катрин Димитрова Василева

 

234609067

Член

Мартин Росенов Недев

 

234609067

Член

Невенка Христова Тодорова

 

234609067

Член

Ташо Тодоров Тодоров

 

234609067

Член

Галина Кръстанова Райчева

 

234609068

Председател

Момчил Енчев Куцаров

 

234609068

Зам. председател

Анастасия Траянова Димитрова

 

234609068

Секретар

Мадлен Василева Генова

 

234609068

Член

Стоян Светославов Гаров

 

234609068

Член

Ванеса Мартин Стоянова

 

234609068

Член

Емил Милчев Василев

 

234609068

Член

Светослав Иванов Филипов

 

234609069

Председател

Калоян Ивайлов Добрев

 

234609069

Зам. председател

Людмила Цакова Кънчева

 

234609069

Секретар

Снежана Господинова Дочева

 

234609069

Член

Георги Маринов Турлаков

 

234609069

Член

Евгени Стоянов Йорданов

 

234609069

Член

Красимира Василева Петрова

 

234609069

Член

Юлиян Борисов Иванов

 

234609070

Председател

Кирил Страхилов Ангелков

 

234609070

Зам. председател

Димитър Димитров Димитров

 

234609070

Секретар

Кристиян Сиаманд Тофик

 

234609070

Член

Сава Валериев Георгиев

 

234609070

Член

Мариан Любомиров Димов

 

234609070

Член

Радослав Атанасов Куртев

 

234609070

Член

Полина Петева Попова

 

234609071

Председател

Десислава Росенова Петрова

 

234609071

Зам. председател

Делян Кременов Койчев

 

234609071

Секретар

Росица Емилова Николова

 

234609071

Член

Тони Димитров Танев

 

234609071

Член

Десислава Пламенова Василева

 

234609071

Член

Пламен Цветанов Петров

 

234609071

Член

Маргарита Ангелова Попова

 

234609072

Председател

Николай Кирилов Коцев

 

234609072

Зам. председател

Юри Георгиев Сапонджиев

 

234609072

Секретар

Ани Йорданова Пильова

 

234609072

Член

Стела Петрова Чапкънова

 

234609072

Член

Миглена Миролюбова Вълкова

 

234609072

Член

Габриела Владимирова Вълова

 

234609072

Член

Мирослав Олегов Джоканов

 

234609073

Председател

Милица Светозарова Калипацева-Петкова

 

234609073

Зам. председател

Марусия Маринова Скилева

 

234609073

Секретар

Венелин Михайлов Младенов

 

234609073

Член

Силвияна Русинова Иванова

 

234609073

Член

Ива Венелинова Харалампиева

 

234609073

Член

Мишел Тодорова Стоянова

 

234609073

Член

Йоана Бранимирова Гороломов

 

234609074

Председател

Николай Неделчев Василев

 

234609074

Зам. председател

Георги Кирилов Борисов

 

234609074

Секретар

Никола Ивайлов Велчев

 

234609074

Член

Диляна Димитрова Теохарова

 

234609074

Член

Найден Найденов Найденов

 

234609074

Член

Роберт Стоянов Василев

 

234609074

Член

Йордан Иванов Генов

 

234609075

Председател

Галена Михайлова Мазгалова

 

234609075

Зам. председател

Мадлена Радославова Радева

 

234609075

Секретар

Татяна Галинова Ганчева

 

234609075

Член

Божидар Динчев Йорданов

 

234609075

Член

Елена Любенова Тофраджийска

 

234609075

Член

Янита Пеньова Вълчева

 

234609075

Член

Калин Венциславов Попов

 

234609076

Председател

Вяра Николаева Цветанова

 

234609076

Зам. председател

Иван Панайотов Панайотов

 

234609076

Секретар

Таня Станиславова Станева

 

234609076

Член

Добрина Маринова Иванова

 

234609076

Член

Красимир Иванов Новаков

 

234609076

Член

Йордан Стоянов Таушанов

 

234609076

Член

Анелия Боянова Николова

 

234609077

Председател

Невена Асенова Кръстева

 

234609077

Зам. председател

Еми Стоянова Желязкова

 

234609077

Секретар

Радослав Тодоров Радев

 

234609077

Член

Виктория Недева Тодорова

 

234609077

Член

Мария Траянова Касабова

 

234609077

Член

Елица Христова Симеонова

 

234609077

Член

Тервел Желев Костов

 

234609078

Председател

Елена Борисова Гелова

 

234609078

Зам. председател

Петко Юлиянов Бачийски

 

234609078

Секретар

Виктория Сашева Мирчева

 

234609078

Член

Никола Кирилов Данаилов

 

234609078

Член

Бранимира Георгиева Малканова

 

234609078

Член

Женя Веселинова Григорова

 

234609078

Член

Георги Иванов Георгиева

 

234609079

Председател

Петър Славчев Илиев

 

234609079

Зам. председател

Марио Венциславов Шиков

 

234609079

Секретар

Наталия Анатолиева Райкова

 

234609079

Член

Цветан Илиянов Борисов

 

234609079

Член

Лиляна Владимирова Самсонова

 

234609079

Член

Стефан Росенов Русинов

 

234609079

Член

Богомила Георгиева Даскалова

 

  1. Утвърждава списъка на резервните членове на СИК, представен с предложението на Кмета на район „Лозенец“ .

Издава удостоверения на назначените членове.

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Живка Василева Котева

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 15.06.2021 в 16:44 часа

Календар

Решения

  • № 160 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Соня Дакова, член на СИК 234602051 относно различни по рода си нарушения на изборния процес в избирателната секция

  • № 159 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Любомира Любомирова Недялкова относно искане на СИК 234608006 за изплащане на допълнителни възнаграждения

  • № 158 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Диана Нинова Тонова, председател на РС на БСП „Триадица“ относно невъзможност на избиратели да упражнят правото си на глас

всички решения