Районна избирателна комисия София 23 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 46–НС
София, 15.06.2021

ОТНОСНО: Назначаване на съставите на 103 /сто и три/  броя секционни избирателни комисии /СИК/ в район „Триадица“ и утвърждаване списъците с резервните членове

 

В Районната избирателна комисия в Двадесет и трети район – София (РИК 23) е постъпило предложение от Кмета на район „Триадица“ с вх. № 93/10.06.2021 г. за назначаване съставите на 103 /сто и три/  броя СИК, в състав от по 7 /седем/ членове. Представен е и списък на резервните членове на СИК.

Към предложението са представени всички изискуеми по чл.91, ал.8 от ИК документи.

На проведените консултации представителите на политическите партии и коалиции от политически партии, участвали в консултациите, са постигнали съгласие за разпределение на броя на членовете  и местата в ръководството, различно от определеното в решението на РИК 23, като същото е както следва: общ брой членове КП ГЕРБ – СДС - 183 бр. членове, ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ – 124 бр. членове , КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ – 105 бр. членове, ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ – 103 бр. членове, КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ – 103 бр. членове, КП „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“ – 103 бр. членове , като в това число ръководство: КП ГЕРБ – СДС – 103 бр. членове, ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“– 66 бр. членове, КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ – 55 бр. членове, ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ – 32 бр. членове, КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ – 35 бр. членове, КП „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“– 18 бр. членове.

Предвид изложеното и на основание чл.72, ал.1, т.4, чл.89, ал.1, чл.91, ал.11, чл. 92, чл. 95, чл. 96, чл. 3, ал. 3 и §1, т. 10 от ДР на ИК и Решение № 124–НС/26.05.2021 г. на ЦИК, Районната избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София, /РИК–23/

РЕШИ

1.Назначава съставите на 103 /сто и три/  СИК в състав от по 7/седем/ членове, както следва:

Секция

Длъжност в СИК

Име, Презиме, Фамилия

ЕГН

234610001

Председател

Мартин Борисов Русев

 

234610001

Зам. председател

Николай Иванов Солаков

 

234610001

Секретар

Марин Пламенов Дилов

 

234610001

Член

Калоян Първанов Мазнев

 

234610001

Член

Пенка Крачунова Маркова

 

234610001

Член

София Костадинова Георгиева

 

234610001

Член

Филип Даниелов Аврамов

 

234610002

Председател

Васил Иванов Тенев

 

234610002

Зам. председател

Силвия Валентинова Черганска

 

234610002

Секретар

Адриана Методиева Методиева

 

234610002

Член

Тодорка Стоянова Миланова

 

234610002

Член

Владимир Василев Кинов

 

234610002

Член

Анна Бориславова Стоименова

 

234610002

Член

Мила Людмилова Мандичева

 

234610003

Председател

Мирослав Тодоров Минков

 

234610003

Зам. председател

Юрий Борисов Върбовски

 

234610003

Секретар

Цветанка Петкова Лозанова

 

234610003

Член

Политими Христова Паунова

 

234610003

Член

Славейка Велкова Векилска

 

234610003

Член

Левент Серветов Исаев

 

234610003

Член

Радина Ангелова Георгиева

 

234610004

Председател

Божидар Юриев Върбовски

 

234610004

Зам. председател

Начко Цветков Найденов

 

234610004

Секретар

Боян Ерхан Чаушев

 

234610004

Член

Александър Христов Паунов

 

234610004

Член

Владислав Валериев Стоянов

 

234610004

Член

Емилиян Венциславов Динов

 

234610004

Член

Димитринка Георгиева Живкова

 

234610005

Председател

Теодора Дончева Георгиева

 

234610005

Зам. председател

Виктория Богданова Пешева

 

234610005

Секретар

Кристина Нейчева Кърпачева

 

234610005

Член

Станиш Христов Рангелов

 

234610005

Член

Габриела Илиева Ковачева

 

234610005

Член

Мартин Владимиров Загоров

 

234610005

Член

Цветан Божидаров Димитров

 

234610006

Председател

Ясен Севдалинов Петков

 

234610006

Зам. председател

Владимир Мирчев Наков

 

234610006

Секретар

Айдън Борисов Шолов

 

234610006

Член

Тома Георгиев Георгиев

 

234610006

Член

Пламен Емилов Сотиров

 

234610006

Член

Дейзи Христанова Стоянова

 

234610006

Член

Радостина Маринова Христова

 

234610007

Председател

Дориана Ангелова Дойчева

 

234610007

Зам. председател

Надка Петкова Минкова

 

234610007

Секретар

Рени Борисова Петрунова

 

234610007

Член

Михаил Михайлов Петков

 

234610007

Член

Милена Ангелова Джиджева

 

234610007

Член

Александра Александрова Тодорова

 

234610007

Член

Виктория Илиева Ковачева

 

234610008

Председател

Александър Светославов Николов

 

234610008

Зам. председател

Габриела Емилиева Луканова

 

234610008

Секретар

Десислава Стоянова Страхилова

 

234610008

Член

Емил Борисов Сотиров

 

234610008

Член

Пламен Генов Генов

 

234610008

Член

Лилия Йорданова Врачовска

 

234610008

Член

Бисер Венциславов Борисов

 

234610009

Председател

Симеонка Илиева Филовска

 

234610009

Зам. председател

Ива Вълова Петрова

 

234610009

Секретар

Юлияна Миткова Искренова

 

234610009

Член

Венцислав Петров Асенов

 

234610009

Член

Ирина Стефанова Стоянова

 

234610009

Член

Теодора Стефанова Парушева

 

234610009

Член

Георги Манев Манев

 

234610010

Председател

Мария Мирославова Ценова

 

234610010

Зам. председател

Цветелина Илиева Гергова

 

234610010

Секретар

Мариана Живкова Желева

 

234610010

Член

Евгени Василев Христов

 

234610010

Член

Марияна Евгениева Стоилова

 

234610010

Член

Надежда Сотева Стефанова

 

234610010

Член

Светла Митова Гюрова

 

234610011

Председател

Кристиян Йорданов Иванов

 

234610011

Зам. председател

Мариана Георгиева Лазова

 

234610011

Секретар

Ванеса Нейчева Кърпачева

 

234610011

Член

Антоанета Златкова Тодорова

 

234610011

Член

Нели Христова Цанева

 

234610011

Член

Емилия Фанфанова Стоименова

 

234610011

Член

Маргарит Дончев Добрев

 

234610012

Председател

Ирина Христова Пискулийска

 

234610012

Зам. председател

Надя Илиева Ковачева

 

234610012

Секретар

Иван Николаев Сулаков

 

234610012

Член

Петър Крумов Евтимов

 

234610012

Член

Асен Любомиров Тошев

 

234610012

Член

Пламена Красимирова Мирчева

 

234610012

Член

Нонка Николова Йорданова

 

234610013

Председател

Яна Ангелова Станойчева

 

234610013

Зам. председател

Мадлен Апиос Таниелян

 

234610013

Секретар

Калоян Йорданов Даков

 

234610013

Член

Кристина Петрова Кронин

 

234610013

Член

Сергей Любомиров Соколов

 

234610013

Член

Петя Димитрова Петрова

 

234610013

Член

Искра Иванова Илкова

 

234610014

Председател

Станимир Киряков Стоянов

 

234610014

Зам. председател

Мартин Огнянов Георгиев

 

234610014

Секретар

Валерия Емилова Тодорова

 

234610014

Член

Гошко Петров Цеков

 

234610014

Член

Румяна Крумова Ангелова

 

234610014

Член

Христина Вътова Вътова

 

234610014

Член

Теодор Тодоров Тодоров

 

234610015

Председател

Росица Василева Абланска - Тодорова

 

234610015

Зам. председател

Виолета Асенова Светозарова

 

234610015

Секретар

Сашка Динолова Цекова

 

234610015

Член

Петя Анастасова Тутева

 

234610015

Член

Соня Димитрова Карталска

 

234610015

Член

Виолета Димитрова Петрова

 

234610015

Член

Анелия Йошкова Монева

 

234610016

Председател

Нели Стоянова Минчева

 

234610016

Зам. председател

Павлина Цанкова Иванова

 

234610016

Секретар

Вивиян Петрова Каменополска

 

234610016

Член

Габриела Петрова Минева

 

234610016

Член

Теодора Здравкова Герушина

 

234610016

Член

Адриян Петров Димитров

 

234610016

Член

Емилия Кирилова Лазарова-Павлова

 

234610017

Председател

Мила Божилова Божилова

 

234610017

Зам. председател

Росица Григорова Неофитова

 

234610017

Секретар

Емил Стефанов Райков

 

234610017

Член

Елена Панайотова Монева

 

234610017

Член

Цветан Денчев Христов

 

234610017

Член

Радослав Гошков Цеков

 

234610017

Член

Мартин Сашев Алексиев

 

234610018

Председател

Емилия Вангелова Вангелова

 

234610018

Зам. председател

Ернесто Йосифов Савов

 

234610018

Секретар

Светлана  Сухова

 

234610018

Член

Микаела Димитрова Матвеева

 

234610018

Член

Стефан Иванов Иванов

 

234610018

Член

Георги Михайлов Бончев

 

234610018

Член

Иван Петров Илиев

 

234610019

Председател

Елена Венцеславова Антонова

 

234610019

Зам. председател

Николай Бориславов Василев

 

234610019

Секретар

Ваня Божидарова Любенова

 

234610019

Член

Милена Динева Генова

 

234610019

Член

Христина Николайчева Йорданова

 

234610019

Член

Мария Георгиева Куртева

 

234610019

Член

Десислава Любомирова Корчева

 

234610020

Председател

Георги Зашев Панов

 

234610020

Зам. председател

Александър Йорданов Георгиев

 

234610020

Секретар

Веселина Крумова Раденкова

 

234610020

Член

Лилия Василева Иванова

 

234610020

Член

Константин Христов Касъров

 

234610020

Член

Любомир Любомиров Трайков

 

234610020

Член

Божидар Атанасов Джуров

 

234610021

Председател

Ивайло Георгиев Илиев

 

234610021

Зам. председател

Милена Стоянова Манолова

 

234610021

Секретар

Денислава Йорданова Цветкова

 

234610021

Член

Светослав Петров Иванов

 

234610021

Член

Йован Йовановски

 

234610021

Член

Ангел Илков Ромеев

 

234610021

Член

Никол Ангелова Ангелова

 

234610022

Председател

Маргарита Краснодарова Хаджийска

 

234610022

Зам. председател

Надежда Георгиева Томанова

 

234610022

Секретар

Константин Георгиев Петров

 

234610022

Член

Марин Трайков Антонов

 

234610022

Член

Радка Кирилова Тафраджийска

 

234610022

Член

Роза Веселинова Тризлова

 

234610022

Член

Аделина Николаева Саръмова

 

234610023

Председател

Спаска Георгиева Генчева

 

234610023

Зам. председател

Калин Петров Василев

 

234610023

Секретар

Елена Събева Иванова

 

234610023

Член

Светослав Методиев Дуков

 

234610023

Член

Теодора Георгиева Станоева

 

234610023

Член

Иван Николаев Николов

 

234610023

Член

Красимир Николов Иванов

 

234610024

Председател

Антоанета Антонова Саръмова

 

234610024

Зам. председател

Мила Христова Караджова

 

234610024

Секретар

Радина Богомилова Евгениева

 

234610024

Член

Магдалена Валентинова Панчева

 

234610024

Член

Мария Пенчева Атанасова

 

234610024

Член

Иван Петров Василев

 

234610024

Член

Илонка Николова Петрова

 

234610025

Председател

Пламен Стефанов Евтимов

 

234610025

Зам. председател

Цветинка Красимирова Генчева

 

234610025

Секретар

Анелия Георгиева Георгиева

 

234610025

Член

Ана Мирчева Велкова

 

234610025

Член

Анна Петрова Николова

 

234610025

Член

Николай Благоев Благоев

 

234610025

Член

Цветанка Иванова Димитрова

 

234610026

Председател

Маргарита Георгиева Джурова

 

234610026

Зам. председател

Татяна Цветанова Иванова

 

234610026

Секретар

Христо Христов Бозуков

 

234610026

Член

Яна Петрова Влахова

 

234610026

Член

Дарина Ангелова Чапанова

 

234610026

Член

Райна Кирилова Панова

 

234610026

Член

Десислава Божидарова Тодорова

 

234610027

Председател

Людмила Иванова Атанасова

 

234610027

Зам. председател

Светлана Василева Раденкова

 

234610027

Секретар

Росица Иванова Мутафова

 

234610027

Член

Стефания Тонева Гергова

 

234610027

Член

Валентин Веселинов Величков

 

234610027

Член

Александър Димитров Григоров

 

234610027

Член

Милена Димитрова Димитрова

 

234610028

Председател

Наталия Христова Идакиева

 

234610028

Зам. председател

Алекс Александров Джамбазки

 

234610028

Секретар

Виктор Кирилов Стоянов

 

234610028

Член

Мартин Венков Агонцев

 

234610028

Член

Петър Тодоров Пройков

 

234610028

Член

Николай Йорданов Иванов

 

234610028

Член

Антоанета Иванова Иванова

 

234610029

Председател

Вихрен Георгиев Георгиев

 

234610029

Зам. председател

Красимир Георгиев Ръджов

 

234610029

Секретар

Росен Димов Хитов

 

234610029

Член

Андрей Ангелчов Груев

 

234610029

Член

Венко Венков Агонцев

 

234610029

Член

Даниела Милчева Йорданова

 

234610029

Член

Емил Георгиев Йорданов

 

234610030

Председател

Андрей Веселинов Васев

 

234610030

Зам. председател

Даниел Благоев Пеев

 

234610030

Секретар

Янчо Илиев Стоянов

 

234610030

Член

Димитър Александров Димитров

 

234610030

Член

Петър Миладинов Мирчев

 

234610030

Член

Сия Иванова Делибалтова

 

234610030

Член

Боян Валентинов Донев

 

234610031

Председател

Величка Илиева Терзийска

 

234610031

Зам. председател

Майя Иванова Пачникова - Риминчан

 

234610031

Секретар

Кирил Георгиев Пенев

 

234610031

Член

Денислав Костадинов Иринков

 

234610031

Член

Александра Радостинова Славова

 

234610031

Член

Петър Кирилов Петров

 

234610031

Член

Георги Атанасов Кръстев

 

234610032

Председател

Ангел Георгиев Георгиев

 

234610032

Зам. председател

Бехрин Рамадан Билял

 

234610032

Секретар

Марио Иванов Миленков

 

234610032

Член

Ирен Звездомирова Стоичкова

 

234610032

Член

Христина Венциславова Георгиева

 

234610032

Член

Димитър Димов Керемидчиев

 

234610032

Член

Малин Алеков Кельов

 

234610033

Председател

Екатерина Лазарова Тонова

 

234610033

Зам. председател

Емил Веселинов Николов

 

234610033

Секретар

Цветанка Трендафилова Иванова-Миленова

 

234610033

Член

Стоил Цонов Гайдарски

 

234610033

Член

Миглена Борисова Атанасова

 

234610033

Член

Нина Росенова Карабельова

 

234610033

Член

Бисер Буденов Тодоров

 

234610034

Председател

Жана Спасова Джеджева

 

234610034

Зам. председател

Рени Богоева Стоименова

 

234610034

Секретар

Христинка Димитрова Цветкова

 

234610034

Член

Лидия Костадинова Ангелова

 

234610034

Член

Владислава Борисова Владимирова

 

234610034

Член

Григор Георгиев Давидов

 

234610034

Член

Димитрина Асенова Ненова

 

234610035

Председател

Симона Андонова Андонова

 

234610035

Зам. председател

Калин Илиев Кузманов

 

234610035

Секретар

Зорница Илиева Стипцарова

 

234610035

Член

Ива Асенова Асенова

 

234610035

Член

Драган Илиев Петров

 

234610035

Член

Иван Добрев Каменски

 

234610035

Член

Александър Атанасов Венчев

 

234610036

Председател

Мариян Пламенов Павлов

 

234610036

Зам. председател

Антония Любомилова Лачева

 

234610036

Секретар

Ивайло Георгиев Георгиев

 

234610036

Член

Кристиян Марсел Башир

 

234610036

Член

Николай Борисов Главчев

 

234610036

Член

Тереза-Йоанна Людмилова Маринова

 

234610036

Член

Кирил Божидаров Борисов

 

234610037

Председател

Петър Йонков Йовчев

 

234610037

Зам. председател

Яна Любомирова Георгиева

 

234610037

Секретар

Ангел Иванов Челъков

 

234610037

Член

Илиян Стоянов Стоянов

 

234610037

Член

Людмила Кръстева Кръстева - Маврикова

 

234610037

Член

Цветелина Бисерова Иванова

 

234610037

Член

Стефка Кръстанова Николова

 

234610038

Председател

Милена Дамянова Конова

 

234610038

Зам. председател

Милен Иванов Бояджиев

 

234610038

Секретар

Иван Костадинов Зашев

 

234610038

Член

Емилия Божидарова Николова

 

234610038

Член

Иванка Кирилова Асенова

 

234610038

Член

Мирослав Димитров Димитров

 

234610038

Член

Деница Михаилова Тодорова

 

234610039

Председател

Мария Симеонова Грънчарова

 

234610039

Зам. председател

Снежанка Петрова Лачева

 

234610039

Секретар

Ваня Михайлова Додунекова

 

234610039

Член

Димитринка Генчева Хубенова

 

234610039

Член

Антон Василев Антонов

 

234610039

Член

Пламен Игнатов Коцев

 

234610039

Член

Любка Атанасова Фиркова

 

234610040

Председател

Силвия Атанасова Антонова

 

234610040

Зам. председател

Светлана Светославова Ангелова

 

234610040

Секретар

Румяна Иванова Николаева

 

234610040

Член

Станислав Ненков Калчев

 

234610040

Член

Кирил Бориславов Терзийски

 

234610040

Член

Ева Мохамед Хамиди - Сакр

 

234610040

Член

Силвия Петрова Иванова

 

234610041

Председател

Теодора Христова Лесева

 

234610041

Зам. председател

Евгений Георгиев Тонев

 

234610041

Секретар

Соня Йорданова Данова

 

234610041

Член

Десислава Емилова Миткова

 

234610041

Член

Велислава Петрова Паскалева

 

234610041

Член

Кирил Кръстев Кацаров

 

234610041

Член

Ивка Петрова Манчовска

 

234610042

Председател

Христо Иванов Райков

 

234610042

Зам. председател

Юлия Валериева Михайлова

 

234610042

Секретар

Анна Георгиева Димова

 

234610042

Член

Росица Михайлова Христова

 

234610042

Член

Любен Павлов Владимиров

 

234610042

Член

Ани Петрова Ангелова

 

234610042

Член

Петър Илиев Димитров

 

234610043

Председател

Юлиян Димитров Будинов

 

234610043

Зам. председател

Мария Атанасова Лечева

 

234610043

Секретар

Румена Димитрова Станчева

 

234610043

Член

Стилиан Иванов Куцаров

 

234610043

Член

Нели Георгиева Арабаджиева

 

234610043

Член

Румяна Петрова Стайкова - Шишкова

 

234610043

Член

Хризолина Костадинова Митева

 

234610044

Председател

Румен Гатев Минчев

 

234610044

Зам. председател

Цветелин Веселинов Иванов

 

234610044

Секретар

Йоан Петров Пецов

 

234610044

Член

Цветанка Костадинова Бончева

 

234610044

Член

Петранка Иванова Трифонова

 

234610044

Член

Боян Петров Ничков

 

234610044

Член

Ерика Гошкова Цекова

 

234610045

Председател

Атанас Димитров Димитров

 

234610045

Зам. председател

Даниел Петков Николов

 

234610045

Секретар

Емил Любомилов Лачев

 

234610045

Член

Любомир Любомиров Дашков

 

234610045

Член

Иванка Антонова Сербезова

 

234610045

Член

Северина Максимова Мелникова

 

234610045

Член

Мария Цанкова Гаргова

 

234610046

Председател

Ивелина Димитрова Аврамова

 

234610046

Зам. председател

Нина Христова Илиева - Митева

 

234610046

Секретар

Димитър Славчев Радонов

 

234610046

Член

Снежанка Димитрова Горицова

 

234610046

Член

Кристиана Христова Ангелова

 

234610046

Член

Лилия Атанасова Илиева

 

234610046

Член

Ванеса Дикран Краджян

 

234610047

Председател

Валентина Ангелова Шавулева

 

234610047

Зам. председател

Виктория Методиева Бъчварова

 

234610047

Секретар

Джулиола Люсиен Иванова

 

234610047

Член

Михаил Хасан Тума

 

234610047

Член

Георги Митков Стефанов

 

234610047

Член

Христо Йорданов Станков

 

234610047

Член

Светозар Петров Петров

 

234610048

Председател

Христо Борисов Христов

 

234610048

Зам. председател

Пламен Костадинов Арсов

 

234610048

Секретар

Методи Веселинов Бъчваров

 

234610048

Член

Антоанета Георгиева Петрова

 

234610048

Член

Антоанета Иванова Кехайова

 

234610048

Член

Жени Михайлова Манева

 

234610048

Член

Невена Григорова Иванова

 

234610049

Председател

Стелиян Христов Събев

 

234610049

Зам. председател

Милена Асенова Божилова

 

234610049

Секретар

Лъчезар Радев Радев

 

234610049

Член

Цветомир Дамянов Лазаров

 

234610049

Член

Наташа Димитрова Трендафилова

 

234610049

Член

Цветослав Пешов Стоев

 

234610049

Член

Такухи Агоп Самуелян

 

234610050

Председател

Петър Манолов Донев

 

234610050

Зам. председател

Ива Петрова Николова

 

234610050

Секретар

Пенка Кирилова Недялкова

 

234610050

Член

Изабела Пламенова Петрова

 

234610050

Член

Георги Трифонов Божиков

 

234610050

Член

Борислава Борисова Николова

 

234610050

Член

Василка Павлова Стоименова

 

234610051

Председател

Анани Николов Ананиев

 

234610051

Зам. председател

Гергана Атанасова Петрова

 

234610051

Секретар

Милен Маринов Кутински

 

234610051

Член

Вая Петрова Мицева

 

234610051

Член

Димитринка Кръстанова Коцева

 

234610051

Член

Таня Димитрова Иванова

 

234610051

Член

Асен Петков Иванов

 

234610052

Председател

Жана Василева Антонова-Иванова

 

234610052

Зам. председател

Боряна Андреева Георгиева

 

234610052

Секретар

Николай Иванов Цветков

 

234610052

Член

Борислав Бориславов Брански

 

234610052

Член

Петя Маринова Петкова

 

234610052

Член

Климентина Климентинова Балтаджиева

 

234610052

Член

Йорданка Иванова Иванова

 

234610053

Председател

Даниел Борисов Вълчев

 

234610053

Зам. председател

Иван Кирилов Велинов

 

234610053

Секретар

Методи Ангелакиев Гоцев

 

234610053

Член

Емил Кънов Кънов

 

234610053

Член

Димитър Пламенов Димитров

 

234610053

Член

Цветанка Саздова Василева

 

234610053

Член

Мартин Бориславов Иванов

 

234610054

Председател

Борислав Димитров Славов

 

234610054

Зам. председател

Калина Христова Христова

 

234610054

Секретар

Калоян Атанасов Койчев

 

234610054

Член

Йоана Стефчова Кочовска

 

234610054

Член

Стоил Ангелов Божилов

 

234610054

Член

Татяна Георгиева Симеонова

 

234610054

Член

Петя Любенова Бабукова

 

234610055

Председател

Мартин Стоянов Илиев

 

234610055

Зам. председател

Габриела Георгиева Василева

 

234610055

Секретар

Виолета Николова Цветкова-Георгиева

 

234610055

Член

Иван Асенов Асенов

 

234610055

Член

Йорданка Николова Божилова

 

234610055

Член

Анелия Людмилова Недялкова

 

234610055

Член

Христо Красимиров Тодоров

 

234610056

Председател

Илия Георгиев Шекерджиев

 

234610056

Зам. председател

Денислав Николаев Димитров

 

234610056

Секретар

Ганка Вутова Демирова

 

234610056

Член

Стефан Иванов Бабуков

 

234610056

Член

Марио Димитров Георгиев

 

234610056

Член

Мария Христова Стоянова

 

234610056

Член

Силвия Мирчова Цветина

 

234610057

Председател

Елена Константинова Недялкова

 

234610057

Зам. председател

Любомир Стаменов Арсов

 

234610057

Секретар

Крум Георгиев Мушев

 

234610057

Член

Станислава Живкова Джисова

 

234610057

Член

Калин Горанов Миленков

 

234610057

Член

Ина Методиева Мазнева

 

234610057

Член

Азис Екрем Азис

 

234610058

Председател

Димитринка Иванова Рибарска

 

234610058

Зам. председател

Велика Найденова Джисова

 

234610058

Секретар

Петър Димитров Манолов

 

234610058

Член

Елена Александрова Фикова

 

234610058

Член

Слави Красимиров Петров

 

234610058

Член

Надежда Пламенова Карапетрова

 

234610058

Член

Петър Божилов Димитров

 

234610059

Председател

Мустафа Сали Мустафа

 

234610059

Зам. председател

Борислав Михайлов Владов

 

234610059

Секретар

Мадлена Цветанова Фикова

 

234610059

Член

Васил Петров Василев

 

234610059

Член

Йоан Красимиров Стоянов

 

234610059

Член

Ангел Димитров Василев

 

234610059

Член

Зоя Владимирова Михайлова

 

234610060

Председател

Огнян Николов Георгиев

 

234610060

Зам. председател

Иван Куманов Куманов

 

234610060

Секретар

Виолета Петрова Христова

 

234610060

Член

Александър Фиков Фиков

 

234610060

Член

Мюжгян Мохамед Халил

 

234610060

Член

Иво Николаев Димитров

 

234610060

Член

Локреция Михайлова Михайлова

 

234610061

Председател

Пламен Красимиров Пандалиев

 

234610061

Зам. председател

Климент Яворов Григоров

 

234610061

Секретар

Филип Божидаров Костов

 

234610061

Член

Маргарита Панева Манчева

 

234610061

Член

Мехмедали Ферад Исмаил

 

234610061

Член

Маргита Николова Франсъзова

 

234610061

Член

Андрей Владимирович Чижиков

 

234610062

Председател

Боян Веселинов Панайотов

 

234610062

Зам. председател

Наталия Иванова Шопова

 

234610062

Секретар

Емил Дуков Георгиев

 

234610062

Член

Георги Валентинов Шумаров

 

234610062

Член

Славка Петрова Дамянова

 

234610062

Член

Пенка Ангелова Джонгова

 

234610062

Член

Мишел Петрова Гемеджиева

 

234610063

Председател

Елена Пенчева Христова - Стефанова

 

234610063

Зам. председател

Анна Георгиева Савова

 

234610063

Секретар

Даниела Николова Некова

 

234610063

Член

Ганка Тодорова Мяховска

 

234610063

Член

Васил Найденов Бичев

 

234610063

Член

Атанас Петров Терзиев

 

234610063

Член

Зорница Петрова Петрова

 

234610064

Председател

Веселин Сашков Танчев

 

234610064

Зам. председател

Габриела Георгиева Ивчева

 

234610064

Секретар

Анина Пламенова Юрукова

 

234610064

Член

Иво Мирославов Рударски

 

234610064

Член

Елена Стелкова Манева

 

234610064

Член

Елена Кирилова Джигова

 

234610064

Член

Росица Костадинова Владимирова - Вангелова

 

234610065

Председател

Милен Митков Янчев

 

234610065

Зам. председател

Атанас Стефанов Цанев

 

234610065

Секретар

Антоанета Иванова Алексиева

 

234610065

Член

Анелия Веселинова Тонкова

 

234610065

Член

Йовка Минчева Атанасова

 

234610065

Член

Албена Емилова Мечкарска

 

234610065

Член

Анка Маринова Ивчева

 

234610066

Председател

Стефан Асенов Крумов

 

234610066

Зам. председател

Теодор Ивайлов Дунин

 

234610066

Секретар

Юлия Асенова Граматикова

 

234610066

Член

Преслава Йонкова Рударска

 

234610066

Член

Делян Тошков Трифонов

 

234610066

Член

Вилислава Славова Дачева

 

234610066

Член

Вела Атанасова Антонова

 

234610067

Председател

Красимир Кирилов Вангелов

 

234610067

Зам. председател

Сашо Юриев Мартинов

 

234610067

Секретар

Катерина Кирилова Димитрова

 

234610067

Член

Виолета Павлова Янева

 

234610067

Член

Александрос Ивайлов Йонков

 

234610067

Член

Ванеса Валериева Георгиева

 

234610067

Член

Светослав Георгиев Георгиев

 

234610068

Председател

Аглика Петкова Икономова

 

234610068

Зам. председател

Мария Николова Асими

 

234610068

Секретар

Любомир Кирилов Трифонов

 

234610068

Член

Весела Тодорова Пейчева

 

234610068

Член

Никола Атанасов Босев

 

234610068

Член

Минчо Кирилов Христов

 

234610068

Член

Борислав Иванов Бонев

 

234610069

Председател

Валентина Михайлова Андонова

 

234610069

Зам. председател

Велизар Емилов Александров

 

234610069

Секретар

Виолетка Петрова Димитрова

 

234610069

Член

Красимира Аглинова Икономова

 

234610069

Член

Екатерина Викторова Тархова

 

234610069

Член

Беатрис Бойкова Велинова

 

234610069

Член

Евдокия Йорданова Спасова

 

234610070

Председател

Росица Георгиева Мурджова

 

234610070

Зам. председател

Цанка Иванова Сергиева

 

234610070

Секретар

Любов Димитрова Мишева

 

234610070

Член

Рени Стоянова Алексиева

 

234610070

Член

Стоянка Илиева Стоянова

 

234610070

Член

Натали Веселинова Христова

 

234610070

Член

Йоана Николаева Павлова

 

234610071

Председател

Борислав Николаев Божилов

 

234610071

Зам. председател

Николета Ивова Симеонова

 

234610071

Секретар

Денислав Николаев Костов

 

234610071

Член

Тервел Илиянов Зинов

 

234610071

Член

Виктория Рускова Джумпарова

 

234610071

Член

Васил Панайотов Безов

 

234610071

Член

Ивайло Михалев Братанов

 

234610072

Председател

Даниел Даниелов Сазонов

 

234610072

Зам. председател

Цветомир Любомиров Арсов

 

234610072

Секретар

Кирил Крумов Пенов

 

234610072

Член

София Смиленова Погачова

 

234610072

Член

Неда Николаева Николова

 

234610072

Член

Атанас Николаев Грънчаров

 

234610072

Член

Камелия Енчева Дановска

 

234610073

Председател

Антоанета Милчова Георгиева

 

234610073

Зам. председател

Емил Маринов Асенов

 

234610073

Секретар

Румяна Благоева Йончева

 

234610073

Член

Габриела Бисерова Караджинова

 

234610073

Член

Мирослава Добринова Тодорова

 

234610073

Член

Стефан Валентинов Шумаров

 

234610073

Член

Анастасия Смиленова Владимирова

 

234610074

Председател

Лили Христова Райкова

 

234610074

Зам. председател

Цветомира Валериева Антова

 

234610074

Секретар

Лазар Георгиев Пенев

 

234610074

Член

Вера Асенова Асенова

 

234610074

Член

Катрин Иванова Костева

 

234610074

Член

Калофер Калоферов Михов

 

234610074

Член

Станьо Нинов Йончов

 

234610075

Председател

Биляна Александрова Божич

 

234610075

Зам. председател

Валерия Ивайло Георгиева

 

234610075

Секретар

Анета Събчева Събева

 

234610075

Член

Минко Танев Танев

 

234610075

Член

Наталия Тодорова Николова

 

234610075

Член

Костадин Тодоров Джигов

 

234610075

Член

Тодор Рафаилов Григоров

 

234610076

Председател

Красимир Вълков Генов

 

234610076

Зам. председател

Тереза Илиева Илиева

 

234610076

Секретар

Сунчица  Митовска

 

234610076

Член

Десислава Георгиева Божкова

 

234610076

Член

Елена Боянова Петрова

 

234610076

Член

Стефан Маринов Маринов

 

234610076

Член

Валентина Атанасова Чонгарова

 

234610077

Председател

Максим Найденов Цветанов

 

234610077

Зам. председател

Валентин Венциславов Христов

 

234610077

Секретар

Мария Иванова Виденова

 

234610077

Член

Силвия Стефанова Сариева

 

234610077

Член

Дочо Юлиянов Мутафов

 

234610077

Член

Соня Николова Маринова

 

234610077

Член

Милка Йорданова Господинова

 

234610078

Председател

Стефан Иванов Дянков

 

234610078

Зам. председател

Пламен Георгиев Христов

 

234610078

Секретар

Пламен Огнянов Кирилов

 

234610078

Член

Кристиян Йорданов Петров

 

234610078

Член

Иван Ненов Мерджов

 

234610078

Член

Теодора Гечова Георгиева

 

234610078

Член

Станислав Милошев Тодоров

 

234610079

Председател

Цанка Ботева Александрова

 

234610079

Зам. председател

Камен Ангелов Попов

 

234610079

Секретар

Анета Христова Андреева

 

234610079

Член

Васил Асенов Койчев

 

234610079

Член

Мария Иванова Караджиева

 

234610079

Член

Александра Валентинова Тодорова

 

234610079

Член

Николай Йорданов Кавръков

 

234610080

Председател

Димитър Господинов Христов

 

234610080

Зам. председател

Борис Сашков Петров

 

234610080

Секретар

Кристина Светославова Антонова

 

234610080

Член

Николета Цветолюбова Цакова

 

234610080

Член

Жулиета Иванова Димитрова

 

234610080

Член

Ангел Петков Стойков

 

234610080

Член

Соня Трифонова Величкова

 

234610081

Председател

Димитрина Илиева Евтимова

 

234610081

Зам. председател

Светлозар Иванчев Георгиев

 

234610081

Секретар

Димитър Стоянов Николов

 

234610081

Член

Константин Росенов Василев

 

234610081

Член

Иван Петров Долев

 

234610081

Член

Васил Веселинов Дачев

 

234610081

Член

Амелия Костадинова Пеева

 

234610082

Председател

Димо Валентинов Пеев

 

234610082

Зам. председател

Веска Иванова Иванова

 

234610082

Секретар

Мария Петкова Кирова

 

234610082

Член

Радослав Йорданов Петров

 

234610082

Член

Виктор Огнянов Арнаудов

 

234610082

Член

Цветелина Антонова Филипова

 

234610082

Член

Стоянка Спасова Стоянова

 

234610083

Председател

Теодор Рафи Саркисян

 

234610083

Зам. председател

Кирил Димитров Смирнов

 

234610083

Секретар

Никола Стойчев Николов

 

234610083

Член

Давид Василев Ашиков

 

234610083

Член

Адриана Илиянова Ботушарова

 

234610083

Член

Антони Николов Ваканов

 

234610083

Член

Борис Богомилов Йончев

 

234610084

Председател

Иван Крумов Бармов

 

234610084

Зам. председател

Добрин Динков Стефкин

 

234610084

Секретар

Виктория Симеонова Владимирова

 

234610084

Член

Емил Владев Иванов

 

234610084

Член

Тодора Атанасова Георгиева

 

234610084

Член

Йоанна Тихомирова Вълчева

 

234610084

Член

Пресиян Иванов Михов

 

234610085

Председател

Евгени Пламенов Томов

 

234610085

Зам. председател

Зоя Радойчева Масова

 

234610085

Секретар

Карина Николова Колева

 

234610085

Член

Христо Стоянов Христов

 

234610085

Член

Цветомир Анатолиев Русев

 

234610085

Член

Таня Младенова Младенова

 

234610085

Член

Весела Петрова Канзова - Али

 

234610086

Председател

Галина Енчева Иванова

 

234610086

Зам. председател

Цветелина Красимирова Вълкова

 

234610086

Секретар

Тихомир Георгиев Христов

 

234610086

Член

Илияна Илиянова Ботушарова

 

234610086

Член

Веска Тенчева Митракиева

 

234610086

Член

Стоянка Гечева Георгиева-Христова

 

234610086

Член

Росен Петков Минков

 

234610087

Председател

Румяна Иванова Бойчева

 

234610087

Зам. председател

Димитър Стоянов Димитров

 

234610087

Секретар

Георги Рангелов Иванов

 

234610087

Член

Светлослав Мариетов Иванов

 

234610087

Член

Анета Георгиева Брашнарова

 

234610087

Член

Найда Атанасова Мацева

 

234610087

Член

Венелин Станчев Лазаров

 

234610088

Председател

Димитър Иванов Коцев

 

234610088

Зам. председател

Евгения Пантелеева Димова

 

234610088

Секретар

Фредерика Димитрова Денева

 

234610088

Член

Живко Радосветов Градинаров

 

234610088

Член

Ивайло Александров Ангелов

 

234610088

Член

Генади Калоферов Михов

 

234610088

Член

Борислава Ивалинова Стоилова

 

234610089

Председател

Милена Миленова Миленкова

 

234610089

Зам. председател

Веселина Момчилова Георгиева

 

234610089

Секретар

Здравка Борисова Добрева

 

234610089

Член

Елеонора Костова Кивуцова

 

234610089

Член

Даниела Димитрова Анчева

 

234610089

Член

Боян Георгиев Стоилов

 

234610089

Член

Павлина Крумова Младенова

 

234610090

Председател

Емануела Петева Братованова

 

234610090

Зам. председател

Кристиян Емилов Станимиров

 

234610090

Секретар

Ивайло Цветанов Апотолев

 

234610090

Член

Илия Кирилов Пенов

 

234610090

Член

Татяна Стефанова Милчева

 

234610090

Член

Минка Пенева Георгиева-Христова

 

234610090

Член

Петя Дончева Георгиева

 

234610091

Председател

Добринка Горанова Минкова

 

234610091

Зам. председател

Николай Цветанов Цветков

 

234610091

Секретар

Ренета Кръстева Стайкова

 

234610091

Член

Венцислав Крумов Низамски

 

234610091

Член

Стоилка Венкова Ташенова

 

234610091

Член

Александра Ивова Симеонова

 

234610091

Член

Христина Георгиева Френска

 

234610092

Председател

Анна Нейкова Нейкова

 

234610092

Зам. председател

Камелия Иванова Иванова

 

234610092

Секретар

Велияна Георгиева Георгиева

 

234610092

Член

Георги Георгиев Добрев

 

234610092

Член

Виолетка Кирилова Петрова

 

234610092

Член

Кристиана Кирилова Запрянова

 

234610092

Член

Павел Иванов Аршинков

 

234610093

Председател

Евгения Евгениева Щерева

 

234610093

Зам. председател

Живко Алексеев Жельов

 

234610093

Секретар

Елена Красимирова Зеленкова

 

234610093

Член

Яница Траянова Пашова

 

234610093

Член

Мирослава Георгиева Попангелова

 

234610093

Член

Мариета Светославова Антонова

 

234610093

Член

Искра Страхилова Велинова

 

234610094

Председател

Велислав Димитров Пилитов

 

234610094

Зам. председател

Бояна Стоянова Чалъкова

 

234610094

Секретар

Захари Рангелов Захариев

 

234610094

Член

Емилиян Маринов Антонов

 

234610094

Член

Натали Асенова Николова

 

234610094

Член

Лалка Димитрова Костадинова

 

234610094

Член

Илиян Василев Ботушаров

 

234610095

Председател

Павлина Йотова Найденова

 

234610095

Зам. председател

Деница Пламенова Драгова

 

234610095

Секретар

Михаил Нарцисов Христов

 

234610095

Член

Тихомир Георгиев Борисов

 

234610095

Член

Татяна Златкова Димитрова

 

234610095

Член

Албена Николова Кенарова

 

234610095

Член

Александър Валентинов Савов

 

234610096

Председател

Костадин Иванов Шиколарев

 

234610096

Зам. председател

Мартин Юлиянов Будинов

 

234610096

Секретар

Мая Недялкова Александрова

 

234610096

Член

Албена Манева Христова

 

234610096

Член

Елеонора Здравкова Минчева

 

234610096

Член

Валерий Георгиев Петров

 

234610096

Член

Моника Милчева Васева

 

234610097

Председател

Лилия Асенова Костова

 

234610097

Зам. председател

Десислава Петрова Цачева

 

234610097

Секретар

Иво Николов Димитров

 

234610097

Член

Филип Томиславов Иванов

 

234610097

Член

Тонка Стефанова Георгиева

 

234610097

Член

Венка Неофитова Братоевска

 

234610097

Член

Анелия Филипова Цекова

 

234610098

Председател

Кристиян Мариов Миленков

 

234610098

Зам. председател

Данко Йонков Данков

 

234610098

Секретар

Петя Веселинова Алтимирска

 

234610098

Член

Божидар Здравков Дюлгеров

 

234610098

Член

Коста Петров Янков

 

234610098

Член

Наташа Иванова Тодорова

 

234610098

Член

Асен Иванов Асенов

 

234610099

Председател

Антон Асенов Димитров

 

234610099

Зам. председател

Жанета Стоянова Бабулкова

 

234610099

Секретар

Емил Руменов Вучков

 

234610099

Член

Славена Илиянова Колева

 

234610099

Член

Аксиния Андреева Мартинова

 

234610099

Член

Радка Маринова Стоянова

 

234610099

Член

Зорница Валентинова Николаева

 

234610100

Председател

Анелия Велизарова Делчева

 

234610100

Зам. председател

Снежанка Николова Георгиева-Стефанова

 

234610100

Секретар

Георги Петров Георгиев

 

234610100

Член

Лидия Стоянова Димова

 

234610100

Член

Илияна Илиева Добринова

 

234610100

Член

Емилия Атанасова Кринчева

 

234610100

Член

Диляна Ганчева Ганчева

 

234610101

Председател

Олга Николова Владова

 

234610101

Зам. председател

Александър Стефанов Алексиев

 

234610101

Секретар

Стефан Крумов Георгиев

 

234610101

Член

Николай Илиев Илиев

 

234610101

Член

Елена Ивайлова Иванова

 

234610101

Член

Мариета Иванова Побиенска

 

234610101

Член

Илиян Запрянов Славов

 

234610102

Председател

Красимир Атанасов Джуров

 

234610102

Зам. председател

Ана Костова Червенкова

 

234610102

Секретар

Кристиян Димитров Желев

 

234610102

Член

Стефан Борисов Дянков

 

234610102

Член

Ани Наскова Стоянова

 

234610102

Член

Мария Иванова Груйчева

 

234610102

Член

Ерджан Идризов Назифов

 

234610103

Председател

Албена Николова Атанасова

 

234610103

Зам. председател

Мирелла Иванова Вълкова

 

234610103

Секретар

Мартин Иванов Ефремов

 

234610103

Член

Елена Димитрова Ганчева

 

234610103

Член

Александра Иванова Петрова

 

234610103

Член

Николета Диянова Иванова

 

234610103

Член

Миглена Петкова Славова

 

  1. Утвърждава списъка на резервните членове на СИК, представен с предложението на Кмета на район „Триадица“ .

Издава удостоверения на назначените членове.

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Живка Василева Котева

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 15.06.2021 в 16:44 часа

Календар

Решения

  • № 160 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Соня Дакова, член на СИК 234602051 относно различни по рода си нарушения на изборния процес в избирателната секция

  • № 159 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Любомира Любомирова Недялкова относно искане на СИК 234608006 за изплащане на допълнителни възнаграждения

  • № 158 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Диана Нинова Тонова, председател на РС на БСП „Триадица“ относно невъзможност на избиратели да упражнят правото си на глас

всички решения