Районна избирателна комисия София 23 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 47–НС
София, 15.06.2021

ОТНОСНО: Назначаване на съставите на 125 /сто и двадесет и пет/ броя секционни избирателни комисии /СИК/ в район „Младост“  и утвърждаване списъците с резервните членове

 

В Районната избирателна комисия в Двадесет и трети район – София (РИК 23) е постъпило предложение от Кмета на район „Младост“  с вх. № 90/10.06.2021 г. за назначаване съставите на 125 /сто и двадесет и пет/ броя СИК, в състав от по 7 /седем/ членове. Представен е и списък на резервните членове на СИК.

Към предложението са представени всички изискуеми по чл.91, ал.8 от ИК документи.

На проведените консултации представителите на политическите партии и коалиции от политически партии, участвали в консултациите, са постигнали съгласие за разпределение на броя на членовете  и местата в ръководството, съгласно определеното в решението на РИК 23, като същото е както следва: общ брой членове КП ГЕРБ – СДС - 222 бр. членове, ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ – 151 бр. членове , КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ – 127 бр. членове, ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ – 125 бр. членове, КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ – 125 бр. членове, КП „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“ – 125 бр. членове , като в това число ръководство: КП ГЕРБ – СДС –117 бр. членове, ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“– 80 бр. членове, КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ – 67 бр. членове, ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ – 47 бр. членове, КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ – 42 бр. членове, КП „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“– 22 бр. членове.

Предвид изложеното и на основание чл.72, ал.1, т.4, чл.89, ал.1, чл.91, ал.11, чл. 92, чл. 95, чл. 96, чл. 3, ал. 3 и §1, т. 10 от ДР на ИК и Решение № 124–НС/26.05.2021 г. на ЦИК, Районната избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София, /РИК–23/

РЕШИ

1.Назначава съставите на 125 /сто и двадесет и пет/ СИК в състав от по 7/седем/ членове, както следва:

Секция

Длъжност в СИК

Име, Презиме, Фамилия

ЕГН

234615001

Председател

Петър Николов Петков

 

234615001

Зам. председател

Валентин Георгиев Петков

 

234615001

Секретар

Иванка Кръстева Стаменова

 

234615001

Член

Виргиния Константинова Георгиева

 

234615001

Член

Димитър Минчев Славейков

 

234615001

Член

Параскева Стоянова Янева

 

234615001

Член

Иван Стоянов Иванов

 

234615002

Председател

Милена Петкова Арнаудова

 

234615002

Зам. председател

Ивайло Милчов Йорданов

 

234615002

Секретар

Мартин Божидаров Стоилков

 

234615002

Член

Елика Георгиева Милтенова

 

234615002

Член

Петя Вичева Асенова

 

234615002

Член

Мария Миленова Йорданова

 

234615002

Член

Милена Ясенова Кънева

 

234615003

Председател

Елка Владимирова Кънева

 

234615003

Зам. председател

Румяна Георгиева Димитрова

 

234615003

Секретар

Мирослав Красимиров Маринополски

 

234615003

Член

Милена Тодорова Дикова

 

234615003

Член

Аделина Валентинова Великова

 

234615003

Член

Панко Велев Пеев

 

234615003

Член

Димитър Георгиев Коюв

 

234615004

Председател

Албена Николова Тарапанова

 

234615004

Зам. председател

Вяра Крумова Петрова

 

234615004

Секретар

Румяна Илкова Панева

 

234615004

Член

Спаска Петрова Григорова

 

234615004

Член

Петър Георгиев Колев

 

234615004

Член

Иванка Николова Дафова

 

234615004

Член

Галина Георгиева Арабаджиева

 

234615005

Председател

Флор Сами Поликар-Петкова

 

234615005

Зам. председател

Роза Желязкова Камекова

 

234615005

Секретар

Людмил Йорданов Спиридонов

 

234615005

Член

Живко Димитров Желев

 

234615005

Член

Георги Радков Димитров

 

234615005

Член

Цветана Василева Стоянова

 

234615005

Член

Десислава Йорданова Димитрова Донкова

 

234615006

Председател

Фикрет Ахмедов Черкезов

 

234615006

Зам. председател

Милена Стоянова Божилова

 

234615006

Секретар

Георги Христов Камеков

 

234615006

Член

Али Мустафов Алиев

 

234615006

Член

Петя Господинова Дзоварас

 

234615006

Член

Юлиян Илиев Попов

 

234615006

Член

Александра Живкова Деянова

 

234615007

Председател

Маринка Димитрова Меразова

 

234615007

Зам. председател

Светлана Станева Каназирева

 

234615007

Секретар

Виолета Стоилкова Шопска

 

234615007

Член

Десислава Владиславова Цанова

 

234615007

Член

Сами Антоанетов Тодоров

 

234615007

Член

Анелия Георгиева Найденова

 

234615007

Член

Тереза Руменова Арнаудова

 

234615008

Председател

Тодорка Стойова Мирчева

 

234615008

Зам. председател

Гергана Красимирова Маринополска

 

234615008

Секретар

Антония Бориславова Скендерова

 

234615008

Член

Александър Илиянов Илиев

 

234615008

Член

Боряна Димитрова Хрисимова

 

234615008

Член

Даниел Емануилова Нишков

 

234615008

Член

Петя Александрова Петрова

 

234615009

Председател

Даниела Драгиева Панайотова

 

234615009

Зам. председател

Иван Димов Куцидимов

 

234615009

Секретар

Надя Гълъбинова Лукарска

 

234615009

Член

Захарина Петкова Григорова

 

234615009

Член

Васил Вергинов Василев

 

234615009

Член

Мануела Григорова Войнова

 

234615009

Член

Бистра Георгиева Карабашева

 

234615010

Председател

Стефка Димитрова Чолакис

 

234615010

Зам. председател

Милена Иванова Ангелова

 

234615010

Секретар

Цветанка Конова Горанова

 

234615010

Член

Гергана Йорданова Костуркова

 

234615010

Член

Еленка Стоилова Цветанова

 

234615010

Член

Антон Динков Дерменджиев

 

234615010

Член

Пламен Костов Кеков

 

234615011

Председател

Драгостина Мариянова Плачкинова

 

234615011

Зам. председател

Борис Алексиев Алексиев

 

234615011

Секретар

Христо Тошков Христов

 

234615011

Член

Радка Иванова Мерджева

 

234615011

Член

Диян Емануилова Иванов

 

234615011

Член

Денис Николов Христов

 

234615011

Член

Свилен Пенчев Илиев

 

234615012

Председател

Бойко Георгиев Димитров

 

234615012

Зам. председател

Андрей Митков Петров

 

234615012

Секретар

Даниела Кирова Кирилова

 

234615012

Член

Полина Емануилова Капитанска

 

234615012

Член

Александър Славейков Димитров

 

234615012

Член

Николай Димитров Костенски

 

234615012

Член

Андрея Ивайлова Иванова

 

234615013

Председател

Мария Анатолиева Петкова

 

234615013

Зам. председател

Еми Иванова Тонева

 

234615013

Секретар

Милена Иванова Атанасова

 

234615013

Член

Пенчо Стойнов Кехаяминчев

 

234615013

Член

Петя Емануилова Крачунова

 

234615013

Член

Иван Тодоров Дафов

 

234615013

Член

Теменужка Станчова Георгиева

 

234615014

Председател

Никола Цветанов Николов

 

234615014

Зам. председател

Станка Дончева Дончева

 

234615014

Секретар

Маргарита Михайлова Зъбова

 

234615014

Член

Радослав Любомиров Тушев

 

234615014

Член

Мерцедес Николаева Николова

 

234615014

Член

Иринка Емануилова Кацарска

 

234615014

Член

Недко Христов Захариев

 

234615015

Председател

Елена Христова Николова

 

234615015

Зам. председател

Николай Василев Михайлов

 

234615015

Секретар

Еми Иванова Александрова

 

234615015

Член

Петър Даниелов Бръснаров

 

234615015

Член

Пламен Кръстев Петков

 

234615015

Член

Иван Димитров Иванов

 

234615015

Член

Пепи Янкова Янкова

 

234615016

Председател

Мария Костадинова Георгиева

 

234615016

Зам. председател

Елисавета Илиева Пенчева

 

234615016

Секретар

Васил Христов Михайлов

 

234615016

Член

Ерик Луис Стоянов

 

234615016

Член

Георги Иванов Кузмев

 

234615016

Член

Георги Димитров Яшов

 

234615016

Член

Александрина Йорданова Богомилова

 

234615017

Председател

Тодор Петров Гигов

 

234615017

Зам. председател

Васил Мишо Микулаш

 

234615017

Секретар

Гриша Сретениев Мижорски

 

234615017

Член

Стефка Василева Милованова

 

234615017

Член

Петър Николов Петров

 

234615017

Член

Петко Тодоров Гогов

 

234615017

Член

Снежина Генадиева Милева

 

234615018

Председател

Красимир Веселинов Красенов

 

234615018

Зам. председател

Рени Петкова Първанова

 

234615018

Секретар

Адриана Николаева Комитова

 

234615018

Член

Радослав Иванчев Тошев

 

234615018

Член

Мира Велимирова Арнаудова

 

234615018

Член

Теменужка Венциславова Пешева

 

234615018

Член

Атанас Антонов Симеонов

 

234615019

Председател

Михаил Георгиев Георгиев

 

234615019

Зам. председател

Георги Василев Бачев

 

234615019

Секретар

Татяна Благоева Попова

 

234615019

Член

Маргарита Стефанова Димитрова

 

234615019

Член

Кристиян Петев Арсенов

 

234615019

Член

Димитър Красимиров Манолов

 

234615019

Член

Красимир Викентиев Арсов

 

234615020

Председател

Евгени Гаврилов Пихуров

 

234615020

Зам. председател

Веселка Сашкова Александрова

 

234615020

Секретар

Стоименка Емануилова Дякова

 

234615020

Член

Баговест Демирев Янков

 

234615020

Член

Радостина Емилова Василева

 

234615020

Член

Зорница Красимирова Стоянова

 

234615020

Член

Росица Веселинова Тихова

 

234615021

Председател

Ясен Гришин Мижорски

 

234615021

Зам. председател

Еми Ангелова Асенова

 

234615021

Секретар

Любомир Трифонов Статков

 

234615021

Член

Михаела Емилова Киликчийска

 

234615021

Член

Йорданка Василева Павлова

 

234615021

Член

Елеонора Василева Абрашева-Яшова

 

234615021

Член

Борислав Боянов Стефанов

 

234615022

Председател

Илиана Дончева Дончева- Райчинова

 

234615022

Зам. председател

Светла Божинова Павлевска

 

234615022

Секретар

Георги Ангелов Ангелов

 

234615022

Член

Румяна Драгомирова Васева

 

234615022

Член

Глория Калоянова Курдоманова

 

234615022

Член

Чавдар Костадинов Спасов

 

234615022

Член

Симона Петкова Неделчева

 

234615023

Председател

Калина Евгениева Маринова

 

234615023

Зам. председател

Евгения Александрова Александрова

 

234615023

Секретар

Божин Красимиров Павлевски

 

234615023

Член

Владимир Симеонов Андреев

 

234615023

Член

Симеон Веселинов Гълъбов

 

234615023

Член

Кина Иванова Фичева-Величкова

 

234615023

Член

Иван Николаев Харибин

 

234615024

Председател

Елена Атанасова Стоянова

 

234615024

Зам. председател

Теодор Николаев Николов

 

234615024

Секретар

Екатерина Ангелова Велчева

 

234615024

Член

Александър Василев Борисов

 

234615024

Член

Румен Петров Костадинов

 

234615024

Член

Яна Стефанова Димитрова

 

234615024

Член

Теодора Петрова Павлова

 

234615025

Председател

Михаела Вилиянова Миленкова

 

234615025

Зам. председател

Боян Александров Димитров

 

234615025

Секретар

Жасмина Иванова Манова

 

234615025

Член

Благовест Стоянов Асенов

 

234615025

Член

Росица Венциславова Ружева

 

234615025

Член

Петър Петров Събев

 

234615025

Член

Сребрен Бориславов Аргиров

 

234615026

Председател

Славина Николаева Николова

 

234615026

Зам. председател

Мариана Иванова Аккарпат

 

234615026

Секретар

Кръстина Владимирова Петрова

 

234615026

Член

Кирил Стефанов Захариев

 

234615026

Член

Рангел Иванов Кръстанов

 

234615026

Член

Ивка Костадинова Георгиева

 

234615026

Член

Йорданка Антонова Андреева

 

234615027

Председател

Петя Пламенова Спасова

 

234615027

Зам. председател

Мария Петрова Гардакова

 

234615027

Секретар

Росица Динева Христоскова

 

234615027

Член

Румен Неделчев Илиев

 

234615027

Член

Даниел Иванов Христосков

 

234615027

Член

Елена Георгиева Василева

 

234615027

Член

Пепа Буйнова Спасова

 

234615028

Председател

Цвета Павлова Йовева

 

234615028

Зам. председател

Мария Георгиева Бончева

 

234615028

Секретар

Детелина Любомирова Витанова

 

234615028

Член

Спаска Тихомирова Шумина

 

234615028

Член

Светлин Марков Димитров

 

234615028

Член

Мария Маринова Юнакова

 

234615028

Член

Стефка Петрова Лукова

 

234615029

Председател

Мая Костова Атанасова

 

234615029

Зам. председател

Мария Николова Христова

 

234615029

Секретар

Кристиян Николаев Нинов

 

234615029

Член

Теодор Йорданов Дяков

 

234615029

Член

Анелия Иванова Петрова

 

234615029

Член

Кристина Христова Личева

 

234615029

Член

Ивона Александрова Велева

 

234615030

Председател

Цветелина Цветанова Хаджибонева Ценова

 

234615030

Зам. председател

Христо Нешев Нешев

 

234615030

Секретар

Димитрия Истилянова Петкова

 

234615030

Член

Светлана Недева Бонева

 

234615030

Член

Силвана Светлинова Любенова

 

234615030

Член

Никола Владимиров Чочков

 

234615030

Член

Моника Йорданова Петрова

 

234615031

Председател

Теодора Динкова Якова

 

234615031

Зам. председател

Иван Христов Цонковски

 

234615031

Секретар

Теодора Гичева Данева

 

234615031

Член

Ивалина Валентинова Червенова

 

234615031

Член

Виктор Костов Зидаров

 

234615031

Член

Стоян Атанасов Атанасов

 

234615031

Член

Любов Сергеева Атемин

 

234615032

Председател

Ивайло Гетов Гечев

 

234615032

Зам. председател

Илиана Петкова Симеонова

 

234615032

Секретар

Александър Огнянов Аврамов

 

234615032

Член

Георги Савов Георгиев

 

234615032

Член

Александър Грозданов Грозев

 

234615032

Член

Борис Младенов Попов

 

234615032

Член

Людмила Кирилова Георгиева

 

234615033

Председател

Габриела Любомирова Василева

 

234615033

Зам. председател

Гергана Великова Овчарова

 

234615033

Секретар

Лазар Петров Стойчев

 

234615033

Член

Борислав Иванов Илиев

 

234615033

Член

Станимир Райков Недев

 

234615033

Член

Димитър Димитров Вринчев

 

234615033

Член

Ева Иванова Христова

 

234615034

Председател

Мария Христова Маринополска

 

234615034

Зам. председател

Кирилка Станчева Борисова

 

234615034

Секретар

Филип Анибал Радичев

 

234615034

Член

Анна Иванова Христова

 

234615034

Член

Георги Илиянов Николов

 

234615034

Член

Зоя Александрова Владимирова

 

234615034

Член

Берк Велиев Чапаров

 

234615035

Председател

Митко Стоянов Митков

 

234615035

Зам. председател

Полина Стоянова Тодорова

 

234615035

Секретар

Иван Серафимов Тодоров

 

234615035

Член

Стефани Тихомирова Прихова

 

234615035

Член

Борис Николаев Кондев

 

234615035

Член

Атанас Добрев Атанасов

 

234615035

Член

Георги Емилов Герасимов

 

234615036

Председател

Стелиян Милков Добрев

 

234615036

Зам. председател

Кораи Бейхан Абтиходжев

 

234615036

Секретар

Мариана Стойнева Герджикова

 

234615036

Член

Христо Троев Троев

 

234615036

Член

Мирослава Младенова Митова

 

234615036

Член

Тончо Демирев Живков

 

234615036

Член

Венцислав Андонов Андонов

 

234615037

Председател

Антония Иванова Костадинова-Яръмова

 

234615037

Зам. председател

Стефчо Йозов Пенков

 

234615037

Секретар

Силвия Павлова Готева

 

234615037

Член

Нина Илиева Цалова

 

234615037

Член

Наталия Иванова Монова

 

234615037

Член

Елизабета Иванова Чунчерова

 

234615037

Член

Вероника Стефанова Тодорова

 

234615038

Председател

Георги Христов Йотов

 

234615038

Зам. председател

Георги Стефчев Колев

 

234615038

Секретар

Геновева Георгиева Титева

 

234615038

Член

Татяна Димитрова Коцева

 

234615038

Член

Петър Йосифов Петров

 

234615038

Член

Нона Маринова Ценкова

 

234615038

Член

Валентин Миленов Великов

 

234615039

Председател

Силвия Георгиева Илиева

 

234615039

Зам. председател

Георги Евгениев Пахарски

 

234615039

Секретар

Невена Асенова Тодорова

 

234615039

Член

Юлияна Пламенова Илиева

 

234615039

Член

Лилия Александрова Мутафчиева - Желева

 

234615039

Член

Павлина Донкова Дамова

 

234615039

Член

Росица Милева Величкова

 

234615040

Председател

Иван Стоянов Стоянов

 

234615040

Зам. председател

Елена Василева Неделчева

 

234615040

Секретар

Елена Андонова Маркова-Божанина

 

234615040

Член

Цветина Стефанова Цалова

 

234615040

Член

Евгения Величкова Величкова

 

234615040

Член

Мария Иванова Белчева

 

234615040

Член

Наталия Кирилова Иванова

 

234615041

Председател

Иван Петков Николов

 

234615041

Зам. председател

Габриела Ивайлова Чънчарова

 

234615041

Секретар

Станислава Валентинова Генчева

 

234615041

Член

Момчил Пенков Лисичков

 

234615041

Член

Надежда Ивайлова Гърбова

 

234615041

Член

Петрана Бонева Атанасова

 

234615041

Член

Надежда Емилова Минчева

 

234615042

Председател

Ренета Николова Стоянова

 

234615042

Зам. председател

Любомир Евгениев Пахарски

 

234615042

Секретар

Юлиана Данаилова Димитрова

 

234615042

Член

Васка Маркова Георгиева

 

234615042

Член

Катя Иванова Фотева

 

234615042

Член

Веселин Илиев Тодоров

 

234615042

Член

Христо Николаев Николов

 

234615043

Председател

Петрунка Борисова Стефчева

 

234615043

Зам. председател

Илиян Христов Христов

 

234615043

Секретар

Игнат Найденов Игнатов

 

234615043

Член

Евелин Руменов Евлогиев

 

234615043

Член

Невен Викторов Гогин

 

234615043

Член

Румен Йозов Пенков

 

234615043

Член

Тихомир Любомиров Петров

 

234615044

Председател

Станислава Петрова Николова

 

234615044

Зам. председател

Диана Александрова Иванова

 

234615044

Секретар

Габриела Цветанова Теодосиева

 

234615044

Член

Светослав Димитров Христов

 

234615044

Член

Бойка Пламенова Бойкова

 

234615044

Член

Данаил Николев Александров

 

234615044

Член

Камен Руменов Черешев

 

234615045

Председател

Диана Тодорова Георгиева

 

234615045

Зам. председател

Пенка Василева Неделчева

 

234615045

Секретар

Славка Дацова Тодорова

 

234615045

Член

Севдалина Димитрова Михайлова

 

234615045

Член

Мария Атанасова Стоева

 

234615045

Член

Румен Валентинов Банчев

 

234615045

Член

Христо Кирилов Дудумов

 

234615046

Председател

Красимир Георгиев Каракушев

 

234615046

Зам. председател

Деа Живкова Дончева

 

234615046

Секретар

Богомил Янков Велев

 

234615046

Член

Димитър Георгиев Николов

 

234615046

Член

Тонка Иванова Каякчиева

 

234615046

Член

Албена Благоева Бобоцова

 

234615046

Член

Анелия Милчева Гроздева

 

234615047

Председател

Гиздава Димитрова Георгиева

 

234615047

Зам. председател

Елена Любенова Нацариду

 

234615047

Секретар

Маргарита Георгиева Спасова

 

234615047

Член

Димитър Христов Несторов

 

234615047

Член

Стефан Чавдаров Стефанов

 

234615047

Член

Татяна Тодорова Атанасова

 

234615047

Член

Лидия Иванова Лалковска

 

234615048

Председател

Валери Георгиев Стефанов

 

234615048

Зам. председател

Николай Павлов Павлов

 

234615048

Секретар

Станислава Емилова Николова

 

234615048

Член

Йоана Андонова Христова

 

234615048

Член

Ана Александрова Карабунарова

 

234615048

Член

Антон Евгениев Алипиев

 

234615048

Член

Виктория Йорданова Цветанова

 

234615049

Председател

Ивета Дончева Тончева

 

234615049

Зам. председател

Десислава Йорданова Оронова

 

234615049

Секретар

Денис Шерифов Мехмедов

 

234615049

Член

Теодора Александрова Александрова

 

234615049

Член

Анна-Мария Боянова Райкова

 

234615049

Член

Боян Тодоров Тодоров

 

234615049

Член

Виолета Неделчева Борисова

 

234615050

Председател

Димитринка Стефанова Неделчева

 

234615050

Зам. председател

Валери Начев Танев

 

234615050

Секретар

Стефан Божидаров Пиперков

 

234615050

Член

Лъчезар Димитров Димитров

 

234615050

Член

Светла Пролетцинова Иванова

 

234615050

Член

Мария Колева Карапанчева

 

234615050

Член

Ваня Георгиева Велкова

 

234615051

Председател

Христина Стефанова Лалова

 

234615051

Зам. председател

Александър Димитров Станоев

 

234615051

Секретар

Мери Георгиева Михайлова

 

234615051

Член

Здравка Васкова Заркова

 

234615051

Член

Кирил Цветанов Виячев

 

234615051

Член

Цветанка Стоянова Янкова

 

234615051

Член

Димитринка Стоянова Бързашка

 

234615052

Председател

Христо Петров Попов

 

234615052

Зам. председател

Красимир Николов Неделчев

 

234615052

Секретар

Юлия Любенова Дардова

 

234615052

Член

Йорданка Енчева Катева-Стамов

 

234615052

Член

Десислав Божидаров Миладинов

 

234615052

Член

Пепа Живкова Нацариду

 

234615052

Член

Ангелина Петрова Чолева-Николова

 

234615053

Председател

Елена Александрова Неделчева

 

234615053

Зам. председател

Стоян Недялков Пенчев

 

234615053

Секретар

Мариана Димитрова Пиперкова

 

234615053

Член

Милена Тошкова Златарова

 

234615053

Член

Станислав Кунчев Дешев

 

234615053

Член

Десислав Иванов Димитров

 

234615053

Член

Игнат Благоев Лазаров

 

234615054

Председател

Емануил Иванов Захариев

 

234615054

Зам. председател

Любчо Йосифов Нешев

 

234615054

Секретар

Иван Евлогиев Зарков

 

234615054

Член

Десислава Борисова Добрева

 

234615054

Член

Тодорка Стефанова Джабилова

 

234615054

Член

Павел Рафаилов Златаров

 

234615054

Член

Костадин Георгиев Соколов

 

234615055

Председател

Радост Рачева Маринова

 

234615055

Зам. председател

Стоян Иванов Стоянов

 

234615055

Секретар

Николай Красимиров Иванов

 

234615055

Член

Мариан Веселинов Яневски

 

234615055

Член

Даниел Димитров Стоянов

 

234615055

Член

Десислава Максимова Захариева

 

234615055

Член

Аделина Стефанова Плявова

 

234615056

Председател

Станислава Иванова Недева

 

234615056

Зам. председател

Милка Иванова Тодорова

 

234615056

Секретар

Мадлена Николаева Николова

 

234615056

Член

Мария Андонова Тучева

 

234615056

Член

Десислава Яворова Плявова

 

234615056

Член

Станислав Юриев Дерменджиев

 

234615056

Член

Катрин Пламен Захариева

 

234615057

Председател

Мартина Методиева Йорданова

 

234615057

Зам. председател

Денис Бойков Йорданов

 

234615057

Секретар

Весела Стефанова Кирилова

 

234615057

Член

Радка Георгиева Дилчовска

 

234615057

Член

Елеонора Славчева Милкова

 

234615057

Член

Фатме Ахмедова Ибрямова

 

234615057

Член

Велимир Красимиров Димитров

 

234615058

Председател

Виолетка Николова Павлова

 

234615058

Зам. председател

Димитър Иванов Стоянов

 

234615058

Секретар

Силвия Бойчева Цветкова

 

234615058

Член

Димитър Стефанов Александров

 

234615058

Член

Мануела Иванова Ристанова-Гагова

 

234615058

Член

Маргарита Илиева Шаибова

 

234615058

Член

Полина Иванова Иванова

 

234615059

Председател

Дороти Георгиева Илиева

 

234615059

Зам. председател

Гергана Петрова Бучова-Младенова

 

234615059

Секретар

Маша Сашова Радославова

 

234615059

Член

Кристиян Димитров Александров

 

234615059

Член

Милена Здравкова Харизанова

 

234615059

Член

Василен Иванов Иванов

 

234615059

Член

Емилия Димитрова Георгиева

 

234615060

Председател

Валентина Михайлова Йовчева

 

234615060

Зам. председател

Радост Стоянова Александрова

 

234615060

Секретар

Калинка Василева Васева

 

234615060

Член

Димитър Ангелов Мишев

 

234615060

Член

Диана Александрова Маловска-Лазарова

 

234615060

Член

Екатерина Иванова Захариева

 

234615060

Член

Татяна Русева Сюлева

 

234615061

Председател

Ваня Ивелинова Петкова

 

234615061

Зам. председател

Цветан Димов Димов

 

234615061

Секретар

Станислава Любчева Нешева

 

234615061

Член

Димитър Русанов Русев

 

234615061

Член

Ангел Георгиев Ангелов

 

234615061

Член

Стоянка Георгиева Димитрова

 

234615061

Член

Атанас Ангелов Киров

 

234615062

Председател

Любомир Асенов Топалски

 

234615062

Зам. председател

Анушка Станчова Стоянова

 

234615062

Секретар

Елеонора Иванова Цончева

 

234615062

Член

Мария Стоянова Павлова

 

234615062

Член

Георги Николов Белобрадов

 

234615062

Член

Валентин Каназирев Карапанчев

 

234615062

Член

Диана Петкова Малчева

 

234615063

Председател

Пламен Валентинов Йончев

 

234615063

Зам. председател

Христина Маринова Таскова

 

234615063

Секретар

Йорданка Александрова Маловска

 

234615063

Член

Алекс Радославов Евтимов

 

234615063

Член

Мария Валериева Младенова

 

234615063

Член

Ремзие Шаиб Шаиб

 

234615063

Член

Цветан Пламенов Петров

 

234615064

Председател

Пенка Цанева Бурнева

 

234615064

Зам. председател

Красен Йорданов Киров

 

234615064

Секретар

Маргарита Димитрова Христова

 

234615064

Член

Малвина Веселинова Томова

 

234615064

Член

Венцислава Йорданова Гьорева

 

234615064

Член

Весела Богданова Рашкова

 

234615064

Член

Гинка Тодорова Митева

 

234615065

Председател

Явор Василев Манов

 

234615065

Зам. председател

Петър Викторов Иванов

 

234615065

Секретар

Станислав Геооргиев Стоянов

 

234615065

Член

Марияна Сергеева Златкова

 

234615065

Член

Лилия Тодорова Радичкова - Дочева

 

234615065

Член

Антония Христофорова Мокрева

 

234615065

Член

Цветан Борисов Спасов

 

234615066

Председател

Беатрис Станиславова Петелкова

 

234615066

Зам. председател

Ани Георгиева Гаврилова

 

234615066

Секретар

Александър Николов Милев

 

234615066

Член

Михаил Кирилов Кирилов

 

234615066

Член

Райка Димитрова Соколова

 

234615066

Член

Силвия Галинова Борисова

 

234615066

Член

Николай Бориславов Борисов

 

234615067

Председател

Николина Асенова Керекова

 

234615067

Зам. председател

Николай Добрев Виденов

 

234615067

Секретар

Радослава Недкова Петрова

 

234615067

Член

Мариета Петкова Николова

 

234615067

Член

Вяра Тодорова Машкулева-Петлешкова

 

234615067

Член

Тони Цоков Стаменов

 

234615067

Член

Йордан Христов Йорданов

 

234615068

Председател

Нинослав Василев Арбалийски

 

234615068

Зам. председател

Маргарита Иванова Нитова

 

234615068

Секретар

Камелия Митова Антова

 

234615068

Член

Георги Михайлов Македонски

 

234615068

Член

Мария Румянова Симеонова

 

234615068

Член

Виталий Петров Велчовски

 

234615068

Член

Красимир Иванов Атанасов

 

234615069

Председател

Цветана Асенова Каменова

 

234615069

Зам. председател

Невена Стефанова Благоева-Дочева

 

234615069

Секретар

Стефан Николаев Стефанов

 

234615069

Член

Елин Ангелов Милков

 

234615069

Член

Величка Серафимова Николова

 

234615069

Член

Цветанка Савова Каракашева

 

234615069

Член

Арин Ахмад Хоро

 

234615070

Председател

Лидия Василева Филипова

 

234615070

Зам. председател

Антонио Тодоров Минев

 

234615070

Секретар

Данаил Стефанова Николов

 

234615070

Член

Анелия Димитрова Сребрева

 

234615070

Член

Таня Димитрова Стефанова

 

234615070

Член

Иван Крумов Симеонов

 

234615070

Член

Пламен Кирилов Пенев

 

234615071

Председател

Росица Боянова Петелкова

 

234615071

Зам. председател

Илия Георгиев Узунов

 

234615071

Секретар

Велизара Алдинова Минчева

 

234615071

Член

Нели Георгиева Георгиева

 

234615071

Член

Пламен Кирилов Досев

 

234615071

Член

Евелина Захариева Граховска

 

234615071

Член

Радостин Пламенов Пенев

 

234615072

Председател

Мария Димитрова Пейчева

 

234615072

Зам. председател

Даниел Йорданов Янев

 

234615072

Секретар

Николай Александров Милев

 

234615072

Член

Яна Николаева Досева

 

234615072

Член

Борислав Симеонов Аврамов

 

234615072

Член

Мирослава Пламенова Младенова

 

234615072

Член

Георги Живков Фиков

 

234615073

Председател

Лилия Цветанова Ташева

 

234615073

Зам. председател

Даниела Емилова Барбарова

 

234615073

Секретар

Александър Миленов Иванов

 

234615073

Член

Евдокия Милчова Ламбова

 

234615073

Член

Янко Йорданов Иванов

 

234615073

Член

Нинка Иванова Пиргова

 

234615073

Член

Йоана Пенкова Берова

 

234615074

Председател

Ивайло Велков Николчовски

 

234615074

Зам. председател

Пламен Додев Пойчев

 

234615074

Секретар

Венцислав Лазаров Илиев

 

234615074

Член

Александрина Рашкова Рашкова

 

234615074

Член

Величка Аргирова Ангелова

 

234615074

Член

Кирил Василев Евлогиев

 

234615074

Член

Иван Любомиров Евстатиев

 

234615075

Председател

Ася Николаева Попова

 

234615075

Зам. председател

Димитър Иванов Сребрев

 

234615075

Секретар

Стефка Илиева Пойчева

 

234615075

Член

Емилия Бориславова Ангелова

 

234615075

Член

Стефани Стефанова Пекова

 

234615075

Член

Кирил Тодоров Кирилова

 

234615075

Член

Катерина Костадинова Костадинова

 

234615076

Председател

Йорданов Георгиев Йорданов

 

234615076

Зам. председател

Васил Велчев Иванов

 

234615076

Секретар

Николай Христов Палийски

 

234615076

Член

Пламен Връбчев Томов

 

234615076

Член

Светлана Цветанова Лулчева-Иванова

 

234615076

Член

Христина Методиева Йорданова

 

234615076

Член

Пламен Тодоров Камбуров

 

234615077

Председател

Йорданка Йорданова Костадинова

 

234615077

Зам. председател

Ваня Йорданова Денева

 

234615077

Секретар

Еркал Ефраимов Феимов

 

234615077

Член

Деница Славчева Гаврилова

 

234615077

Член

Георги Янев Пиргов

 

234615077

Член

Наталия Николаева Билгеч

 

234615077

Член

Светлана Александрова Стоянова

 

234615078

Председател

Златина Георгиева Димова

 

234615078

Зам. председател

Петър Станимиров Сотиров

 

234615078

Секретар

Никола Николов Коцев

 

234615078

Член

Дарина Атанасова Кьосева

 

234615078

Член

Йорданка Михайлова Пешева

 

234615078

Член

Анчо Кирилов Анчев

 

234615078

Член

Боряна Йорданова Петрова

 

234615079

Председател

Лилия Стефанова Славева

 

234615079

Зам. председател

Илиян Красимиров Ангелов

 

234615079

Секретар

Светлана Йорданова Гоцева

 

234615079

Член

София Димитрова Милтенова

 

234615079

Член

Евгений Евгениев Матинчев

 

234615079

Член

Цветан Николов Стоянов

 

234615079

Член

Миряна Радостинова Русева

 

234615080

Председател

Любомир Красимиров Белчев

 

234615080

Зам. председател

Цветан Красимиров Караджов

 

234615080

Секретар

Ива Йорданова Личева

 

234615080

Член

Елена Кръстева Сотирова

 

234615080

Член

Филип Георгиева Пеянков

 

234615080

Член

Цветелина Тодорова Александрова

 

234615080

Член

Марин Драгнев Ковачев

 

234615081

Председател

Димитър Костов Димитров

 

234615081

Зам. председател

Силвия Христова Палийска

 

234615081

Секретар

Михаела Лъчезарова Кръстева

 

234615081

Член

Елизабет Владимирова Дамянова

 

234615081

Член

Петьо Върбанов Илиев

 

234615081

Член

Сийка Сивкова Шопова

 

234615081

Член

Елена Йорданова Спасова

 

234615082

Председател

Мария Костадинова Тодорова

 

234615082

Зам. председател

Диана  Стоянова

 

234615082

Секретар

Невена Радивой Кугийска-Аит Алиуа

 

234615082

Член

Ани Велинова Серафимова

 

234615082

Член

Емил Иванов Чаушев

 

234615082

Член

Кристиян Тонев Илиев

 

234615082

Член

Малина Яшарова Чобанова

 

234615083

Председател

Димо Иванов Куцидимов

 

234615083

Зам. председател

Венцислав Кирилов Костов

 

234615083

Секретар

Костас Красимиров Емилов

 

234615083

Член

Любомир Василев Атанасов

 

234615083

Член

Цанка Великова Георгиева

 

234615083

Член

Йоана Божидарова Методиева

 

234615083

Член

Екатерина Юли Кантарджиева

 

234615084

Председател

Виктор Цветанов Виделов

 

234615084

Зам. председател

Димитър Николов Цончев

 

234615084

Секретар

Десислава Любенова Миленова

 

234615084

Член

Детелин Кирилов Попов

 

234615084

Член

Енчо Николаев Аспарухов

 

234615084

Член

Томислав Владимиров Йолов

 

234615084

Член

Биляна Стефанова Иванова

 

234615085

Председател

Адрияна Георгиева Начева

 

234615085

Зам. председател

Цветанка Младенова Станева

 

234615085

Секретар

Даниел Александров Айранов

 

234615085

Член

Бойка Димова Димова

 

234615085

Член

Диана Славова Гатева

 

234615085

Член

Мартин Венциславов Стоичков

 

234615085

Член

Росица Бочева Колева

 

234615086

Председател

Нели Димитрова Жечева

 

234615086

Зам. председател

Росица Милчева Родева

 

234615086

Секретар

Нина Георгиева Георгиева

 

234615086

Член

Манол Илианов Илиев

 

234615086

Член

Радина Радой Радойкова

 

234615086

Член

Мая Николаева Георгиева

 

234615086

Член

Христо Георгиев Гатев

 

234615087

Председател

Таня Илиева Асенова

 

234615087

Зам. председател

Василка Борисова Илиева

 

234615087

Секретар

Олег Бойчев Митрев

 

234615087

Член

Живко Величков Минчев

 

234615087

Член

Мария-Елена Асенова Бояджиева

 

234615087

Член

Алена Николова Ковачева

 

234615087

Член

Тинка Стайкова Цветанова

 

234615088

Председател

Оличка Делчева Вълчева

 

234615088

Зам. председател

Маргарита Дончева Дончевска - Георгиева

 

234615088

Секретар

Милен Гълъбинов Цветков

 

234615088

Член

Карина Бойкова Гелова

 

234615088

Член

Кристиан Мирославов Алипиев

 

234615088

Член

Севделина Любомирова Дангърска

 

234615088

Член

Керанка Тодорова Дойнова

 

234615089

Председател

Лиляна Томова Терзиева

 

234615089

Зам. председател

Ваня Емилова Николова

 

234615089

Секретар

Юлия Павлова Христова

 

234615089

Член

Дона Георгиева Георгиева

 

234615089

Член

Димитър Иванов Стефанов

 

234615089

Член

Йовка Димитрова Новаковска

 

234615089

Член

Алекс Милчев Младенов

 

234615090

Председател

Николай Ангелов Иванов

 

234615090

Зам. председател

Бистра Димитрова Георгиева

 

234615090

Секретар

Весела Петкова Праматарова

 

234615090

Член

Божидар Неделчев Бърдаров

 

234615090

Член

Цветослава Венциславова Стоичкова

 

234615090

Член

Здравко Петров Петров

 

234615090

Член

Никол Боянова Иванова

 

234615091

Председател

Александър Илиев Иванов

 

234615091

Зам. председател

Калин Владимиров Иванов

 

234615091

Секретар

Димитрина Василева Димитрова

 

234615091

Член

Тодор Юриев Манолов

 

234615091

Член

Цветелина Рангелова Иванова

 

234615091

Член

Ивайло Кирилов Соколов

 

234615091

Член

Красимир Кирилов Митов

 

234615092

Председател

Николай Петров Благоев

 

234615092

Зам. председател

Александър Бориславов Хитов

 

234615092

Секретар

Тодорка Петрова Петкова

 

234615092

Член

Александър Вилиянов Топузов

 

234615092

Член

Живко Георгиев Лазаров

 

234615092

Член

Лиляна Николова Вардарова

 

234615092

Член

Боян Димитров Иванов

 

234615093

Председател

Панайот Бориславов Бориславов

 

234615093

Зам. председател

Маргарита Симеонова Михова

 

234615093

Секретар

Виктор Владимиров Георгиев

 

234615093

Член

Марийка Иванова Панева

 

234615093

Член

Цветослава Владимирова Василева

 

234615093

Член

Андрей Стоянов Попов

 

234615093

Член

Християн Юлиянов Дамянов

 

234615094

Председател

Андрей Григоров Сиришнишки

 

234615094

Зам. председател

Стоян Петров Вълканов

 

234615094

Секретар

Салтанат Ибрашева Романова

 

234615094

Член

Анна Душанова Николова

 

234615094

Член

Цветелина Методиева Попова

 

234615094

Член

Иван Борисов Йосифов

 

234615094

Член

Цветелина Николова Григорова

 

234615095

Председател

Татяна Малчева Хамбарджиева

 

234615095

Зам. председател

Деница Василева Зоина

 

234615095

Секретар

Георги Иванов Костадинов

 

234615095

Член

Иван Никифоров Иванов

 

234615095

Член

Цветомира Мариова Великова

 

234615095

Член

Снежана Серафимова Заекова

 

234615095

Член

Иван Гергинов Велева

 

234615096

Председател

Мариян Цветанов Цветанов

 

234615096

Зам. председател

Екатерина Мирославова Малинова

 

234615096

Секретар

Алета Николаева Зоина

 

234615096

Член

Татяна Асенова Тракалджийска

 

234615096

Член

Жулиета Петкова Желева

 

234615096

Член

Савина Иванова Иванова

 

234615096

Член

Петя Николаева Динева

 

234615097

Председател

Валентин Бориславов Костов

 

234615097

Зам. председател

Гергана Янкова Желева

 

234615097

Секретар

Евелина Николова Бачева

 

234615097

Член

Емилия Радославова Илчева

 

234615097

Член

Марин Тодоров Геров

 

234615097

Член

Росица Димитрова Ковачева

 

234615097

Член

Велина Драганова Чернева

 

234615098

Председател

Игнат Станиславов Богданов

 

234615098

Зам. председател

Диана Иванова Първанова

 

234615098

Секретар

Цвятко Танчев Боевски

 

234615098

Член

Теодор Тотков Велков

 

234615098

Член

Тодор Валентинов Петров

 

234615098

Член

Стефка Василева Ковачка

 

234615098

Член

Веселка Стефанова Стоянова

 

234615099

Председател

Любимка Найденова Кузева

 

234615099

Зам. председател

Ирина Ангелова Иванова

 

234615099

Секретар

Силвия Методиева Методиева

 

234615099

Член

Светлана Йорданова Якимова

 

234615099

Член

Кристиян Алдомиров Борисов

 

234615099

Член

Дора Кръстева Маринова

 

234615099

Член

Пелагия Симеонова Тодорова

 

234615100

Председател

Наско Николаев Малинов

 

234615100

Зам. председател

Валентина Иванова Цветкова

 

234615100

Секретар

Методи Наумова Попов

 

234615100

Член

Иванка Пенева Нанчева

 

234615100

Член

Марина Илиева Бекярова

 

234615100

Член

Павлина Крумова Борисова

 

234615100

Член

Иван Андреев Ценов

 

234615101

Председател

Янек Димитров Шопов

 

234615101

Зам. председател

Марияна Кръстанова Хънтева

 

234615101

Секретар

Весела Георгиеева Апостолова

 

234615101

Член

Димитър Викторов Илиев

 

234615101

Член

Юри Лазаров Гаврилов

 

234615101

Член

Цветелина Димитрова Живкова

 

234615101

Член

Христо Минков Ангелов

 

234615102

Председател

Спас Михайлов Шишев

 

234615102

Зам. председател

Мими Мартинова Сарова

 

234615102

Секретар

Виктория Атанасова Атанасова

 

234615102

Член

Адриана Иванова Иванова

 

234615102

Член

Лазар Василев Лазаров

 

234615102

Член

Валентина Йорданова Колчева

 

234615102

Член

Калина Димитрова Каменова

 

234615103

Председател

Гюннур Селяйдин Ходжа

 

234615103

Зам. председател

Теодора Ванчева Димитрова

 

234615103

Секретар

Добрина Николова Клинкова

 

234615103

Член

Снежана Димитрова Мавродиева

 

234615103

Член

Емил Димитров Кузманов

 

234615103

Член

Добромира Йорданова Стоева

 

234615103

Член

Борислав Живков Янакиев

 

234615104

Председател

Катя Мартинова Сарова

 

234615104

Зам. председател

Илия Ивайлов Михайлов

 

234615104

Секретар

Дарина Борисова Златарева

 

234615104

Член

Владимир Иванов Димитров

 

234615104

Член

Иван Стойчев Стоев

 

234615104

Член

Васил Йорданов Йорданов

 

234615104

Член

Пенка Димитрова Сълинска

 

234615105

Председател

Борислав Кирилов Бориславов

 

234615105

Зам. председател

Фитие Заимова Заимова

 

234615105

Секретар

Цветан Дафинов Цветанов

 

234615105

Член

Ванина Любенова Колчакова

 

234615105

Член

Стайко Димитров Ганчев

 

234615105

Член

Катя Методиева Кръстева

 

234615105

Член

Силвия Анкова Спасова

 

234615106

Председател

Боряна Петрова Иванова

 

234615106

Зам. председател

Виолета Тодорова Вълчева

 

234615106

Секретар

Иван Йорданов Никифоров

 

234615106

Член

Таня Георгиева Иванова

 

234615106

Член

Любомир Стефанов Спасов

 

234615106

Член

Ирен Стателова Борисова

 

234615106

Член

Светослав Рангелов Дойчинов

 

234615107

Председател

Станимира Миткова Скендерова

 

234615107

Зам. председател

Мариела Георгиева Георгиева

 

234615107

Секретар

Елеонора Вежен Бакърджиева

 

234615107

Член

Ивалина Димитрова Иванова

 

234615107

Член

Иван Драганов Иванов

 

234615107

Член

Надя Хасан Насан

 

234615107

Член

Атанас Владимиров Йосифов

 

234615108

Председател

Иван Георгиев Лукарски

 

234615108

Зам. председател

Миглена Иванова Зиновиева

 

234615108

Секретар

Елисавета Евтимова Манасиева

 

234615108

Член

Лалка Върбанова Димитрова

 

234615108

Член

Весела Сашова Петрова

 

234615108

Член

Евгени Георгиев Гелев

 

234615108

Член

Колийн Иванова Бонева

 

234615109

Председател

Вергиния Йорданова Атанасова

 

234615109

Зам. председател

Кристина Ивайлова Петкова

 

234615109

Секретар

Емил Петров Стоянов

 

234615109

Член

Миле  Ненов

 

234615109

Член

Петко Петров Иванов

 

234615109

Член

Антон Кръстев Борисов

 

234615109

Член

Християн Иванов Колчаков

 

234615110

Председател

Виктория Павлова Кабакова

 

234615110

Зам. председател

Антоанета Валериева Францова

 

234615110

Секретар

Любен Бойчев Темелакиев

 

234615110

Член

Руска Стоева Богданова

 

234615110

Член

Едуард Тихомиров Илиев

 

234615110

Член

Цветан Иванов Маринов

 

234615110

Член

Катя Димитрова Иванова

 

234615111

Председател

Анелия Орлинова Александрова

 

234615111

Зам. председател

Пенка Георгиева Джампалска

 

234615111

Секретар

Катерина Иванова Николова-Стоянова

 

234615111

Член

Николай Христов Драганов

 

234615111

Член

Веска Христова Тунева

 

234615111

Член

Здравко Христов Божанов

 

234615111

Член

Надя Костадинова Иванова

 

234615112

Председател

Пламен Митков Костадинов

 

234615112

Зам. председател

Кристина Руменова Харизанова

 

234615112

Секретар

Петър Христов Христов

 

234615112

Член

Кристиян Матеев Матеев

 

234615112

Член

Митко Стефанов Стойчев

 

234615112

Член

Стефан Росенов Машев

 

234615112

Член

Десислава Иванова Тошева-Георгиева

 

234615113

Председател

Миряна Георгиева Петрова

 

234615113

Зам. председател

Димитър Цанков Христов

 

234615113

Секретар

Ерджан Али Гавалджи

 

234615113

Член

Мария Асенова Христова

 

234615113

Член

Каталина Димова Методиева

 

234615113

Член

Надя Иванова Георгиева

 

234615113

Член

Петър Николаев Костенски

 

234615114

Председател

Маргарита Луизова Йонова

 

234615114

Зам. председател

Цветан Кръстев Харитонов

 

234615114

Секретар

Дилян Димитров Давидков

 

234615114

Член

Петър Цанков Вътков

 

234615114

Член

Валентин Михайлов Александров

 

234615114

Член

Николина Ангелова Петрова

 

234615114

Член

Венета Георгиева Гераскова-Велкова

 

234615115

Председател

Теодора Йорданова Георгиева

 

234615115

Зам. председател

Мирослав Иванов Костадинов

 

234615115

Секретар

Тодор Димитров Давидков

 

234615115

Член

Силвия Георгиева Митева-Гелева

 

234615115

Член

Емил Върбанов Георгиев

 

234615115

Член

Явор Велинов Велков

 

234615115

Член

Денис Петров Денчев

 

234615116

Председател

Иван Станчов Бакалов

 

234615116

Зам. председател

Вероника Мариянова Иванова

 

234615116

Секретар

Татяна Симеонова Стайкова

 

234615116

Член

Мая Георгиева Неделчева

 

234615116

Член

Елица Любенова Пейова

 

234615116

Член

Мирослав Иванов Василев

 

234615116

Член

Красимира Николова Кръстева-Богоева

 

234615117

Председател

Катрин Борисова Атанасова

 

234615117

Зам. председател

Светлин Пенев Пенев

 

234615117

Секретар

Владислав Валериев Францов

 

234615117

Член

Иванна Бориславова Иванова

 

234615117

Член

Милена Русева Илиева

 

234615117

Член

Любомир Иванов Евстатиев

 

234615117

Член

Марко Владимиров Попов

 

234615118

Председател

Мариана Стефанова Гугова

 

234615118

Зам. председател

Върбан Димитров Георгиев

 

234615118

Секретар

Галина Лилянова Дакова

 

234615118

Член

Никола Николов Иванов

 

234615118

Член

Иван Петров Кирчев

 

234615118

Член

Михаил Ангелов Стаменов

 

234615118

Член

Рая Денчева Евстатиева

 

234615119

Председател

Валя Георгиева Пешева

 

234615119

Зам. председател

Людмил Георгиев Михайлов

 

234615119

Секретар

Ани Тодорова Маркова

 

234615119

Член

Михаил Стоянов Михайлов

 

234615119

Член

Петя Вълкова Михайлова

 

234615119

Член

Димка Сергеева Терзиева

 

234615119

Член

Анета Петрова Недялкова

 

234615120

Председател

Биляна Валентинова Дечева

 

234615120

Зам. председател

Мила Людмилова Илкова

 

234615120

Секретар

Росица Тодорова Вапцарова

 

234615120

Член

Надя Веселинова Георгиева

 

234615120

Член

Звезделин Еленчов Рангелов

 

234615120

Член

Петя Стефанова Каменова

 

234615120

Член

Величка Кирилова Вецева

 

234615121

Председател

Марина Иванова Гешева

 

234615121

Зам. председател

Камен Василев Мутафов

 

234615121

Секретар

Надя Захариева Ангелова-Салем

 

234615121

Член

Гергана Сергеева Терзиева

 

234615121

Член

Виолета Йорданова Тодорова

 

234615121

Член

Йордан Иванов Стефанов

 

234615121

Член

Христина Любенова Ангелова

 

234615122

Председател

Нели Емилова Иванова-Захариева

 

234615122

Зам. председател

Николинка Стефанова Станкова

 

234615122

Секретар

Ромео Кръстев Филипов

 

234615122

Член

Невена Петрова Петрова

 

234615122

Член

Катя Георгиева Василева

 

234615122

Член

Елина Пламенова Сиракова

 

234615122

Член

Георги Танев Попов

 

234615123

Председател

Атанаска Георгиева Стефанова

 

234615123

Зам. председател

Красен Григоров Николов

 

234615123

Секретар

Боян Бончев Маринов

 

234615123

Член

Таня Цветанова Вилхемова

 

234615123

Член

Петко Николов Радев

 

234615123

Член

Йордан Цветков Недялкова

 

234615123

Член

Иван Братоев Братоев

 

234615124

Председател

Станимир Иванов Василев

 

234615124

Зам. председател

Катя Кремчева Дилова

 

234615124

Секретар

Елеонора Георгиева Радева

 

234615124

Член

Теодора Валентинова Дечева

 

234615124

Член

Маргарита Иванова Борисова

 

234615124

Член

Светла Цонкова Филипова

 

234615124

Член

Яна Георгиева Балабанова

 

234615125

Председател

Васил Владимиров Стоименов

 

234615125

Зам. председател

Виолета Дончева Пангарова

 

234615125

Секретар

Ралица Валентинова Лятова

 

234615125

Член

Иванка Николова Илкова

 

234615125

Член

Николай Иванов Григоров

 

234615125

Член

Павел Димитров Лулчев

 

234615125

Член

Ели Иванова Тодорова

 

  1. Утвърждава списъка на резервните членове на СИК, представен с предложението на Кмета на район „Младост“ .

Издава удостоверения на назначените членове.

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Живка Василева Котева

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 15.06.2021 в 16:44 часа

Календар

Решения

  • № 160 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Соня Дакова, член на СИК 234602051 относно различни по рода си нарушения на изборния процес в избирателната секция

  • № 159 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Любомира Любомирова Недялкова относно искане на СИК 234608006 за изплащане на допълнителни възнаграждения

  • № 158 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Диана Нинова Тонова, председател на РС на БСП „Триадица“ относно невъзможност на избиратели да упражнят правото си на глас

всички решения