Районна избирателна комисия София 23 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 48–НС
София, 15.06.2021

ОТНОСНО: Назначаване на съставите на 53 /петдесет и три/ броя секционни избирателни комисии /СИК/ в район „Студентски“ и утвърждаване списъците с резервните членове

В Районната избирате лна комисия в Двадесет и трети район – София (РИК 23) е постъпило предложение от Кмета на район „Студентски“ с вх. № 84/09.06.2021 г. за назначаване съставите на 53 /петдесет и три/  броя СИК, в състав от по 7 /седем/ членове. Представен е и списък на резервните членове на СИК.

Към предложението са представени всички изискуеми по чл.91, ал.8 от ИК документи.

На проведените консултации представителите на политическите партии и коалиции от политически партии, участвали в консултациите, са постигнали съгласие за разпределение на броя на членовете  и местата в ръководството, различно определеното в решението на РИК 23, като същото е както следва: общ брой членове КП ГЕРБ – СДС - 94 бр. членове, ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ – 64 бр. членове , КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ – 54 бр. членове, ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ – 53 бр. членове, КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ – 53 бр. членове, КП „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“ – 53 бр. членове , като в това число ръководство: КП ГЕРБ – СДС –51 бр. членове, ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“– 34 бр. членове, КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ – 27 бр. членове, ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ – 20 бр. членове, КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ – 18 бр. членове, КП „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“– 9 бр. членове.

Предвид изложеното и на основание чл.72, ал.1, т.4, чл.89, ал.1, чл.91, ал.11, чл. 92, чл. 95, чл. 96, чл. 3, ал. 3 и §1, т. 10 от ДР на ИК и Решение № 124–НС/26.05.2021 г. на ЦИК, Районната избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София, /РИК–23/

РЕШИ

1.Назначава съставите на 53 /петдесет и три/  СИК в състав от по 7/седем/ членове, както следва:

Секция

Длъжност в СИК

Име, Презиме, Фамилия

ЕГН

234616001

Председател

Боряна Георгиева Цановска

 

234616001

Зам. председател

Алпер Салиев Сюлейманов

 

234616001

Секретар

Георги Ненков Георгиев

 

234616001

Член

Десислава Георгиева Дочева

 

234616001

Член

Борис Ангелов Калоянов

 

234616001

Член

Борис Тодоров Тодоров

 

234616001

Член

Виктория Богданова Димитрова

 

234616002

Председател

Любослав Славчев Панев

 

234616002

Зам. председател

Радослава Георгиева Тумбева

 

234616002

Секретар

Иван Ненчев Кьорленски

 

234616002

Член

Габриела Феимова Караосманова

 

234616002

Член

Надя Емилова Николова

 

234616002

Член

Златина Павлинова Наумова

 

234616002

Член

Габриела Антонова Иванова

 

234616003

Председател

Петър Иванов Мичев

 

234616003

Зам. председател

Иван Живков Дандаринов

 

234616003

Секретар

Георги Александров Иванов

 

234616003

Член

Иван Георгиев Стоянов

 

234616003

Член

Янко Борисов Караиванов

 

234616003

Член

Тодор Георгиев Куртов

 

234616003

Член

Ивайло Господинов Господинов

 

234616004

Председател

Хюлиа Кямилова Салиева

 

234616004

Зам. председател

Венера Александрова Филева

 

234616004

Секретар

Иванка Христофорова Гугалова

 

234616004

Член

Адриана Димитрова Забънова

 

234616004

Член

Стела Цвяткова Цвяткова

 

234616004

Член

Мария Ивайлова Тодорова

 

234616004

Член

Веселин Несторов Георгиев

 

234616005

Председател

Данчо Петров Георгиев

 

234616005

Зам. председател

Димитър Иванов Марков

 

234616005

Секретар

Михаил Радостинов Господинов

 

234616005

Член

Шериф Саами Кунч

 

234616005

Член

Росица Николаева Несторова

 

234616005

Член

Антония Тонева Георгиева

 

234616005

Член

Дебора Господинова Ванчева

 

234616006

Председател

Лидия Иванчева Златанова

 

234616006

Зам. председател

Николай Василев Статев

 

234616006

Секретар

Весела Даринова Василева

 

234616006

Член

Емил Искренов Красенов

 

234616006

Член

Калоян Стоянов Анадолиев

 

234616006

Член

Снежана Миткова Митева

 

234616006

Член

Гергана Кирилова Коцева

 

234616007

Председател

Екатерина Славчева Иванова

 

234616007

Зам. председател

Елена Пламенова Якимова

 

234616007

Секретар

Нейко Нейков Плачков

 

234616007

Член

Димитър Стоянов Димитров

 

234616007

Член

Калин Петров Радлов

 

234616007

Член

Ерай Ерхан Емин

 

234616007

Член

Радостина Иванова Ваклина

 

234616008

Председател

Красимира Георгиева Андонова

 

234616008

Зам. председател

Снежана Димитрова Джункова

 

234616008

Секретар

Елица Иванова Каишева

 

234616008

Член

Камен Спасов Ненчев

 

234616008

Член

Иванка Николаева Маринова

 

234616008

Член

Ралица Ивова Димитрова

 

234616008

Член

Боян Рангелов Рангелов

 

234616009

Председател

Тихомир Антонов Каишев

 

234616009

Зам. председател

Пламен Ангелов Станков

 

234616009

Секретар

Радина Христова Елчинова

 

234616009

Член

Виктор Ангелов Киров

 

234616009

Член

Михаела Величкова Христова

 

234616009

Член

Никол Ангелова Солакова

 

234616009

Член

Симона Георгиева Георгиева

 

234616010

Председател

Виктория Симеонова Стоянова

 

234616010

Зам. председател

Огнян Любомиров Харизанов

 

234616010

Секретар

Искра Пламенова Храмова

 

234616010

Член

Николай Янчев Колев

 

234616010

Член

Йовка Георгиева Левенска

 

234616010

Член

Валентина Георгиева Димитрова

 

234616010

Член

Марина Георгиева Маринова

 

234616011

Председател

Борис Неделчев Борисов

 

234616011

Зам. председател

Веселина Методиева Павлова

 

234616011

Секретар

Алекс Владимиров Коновалов

 

234616011

Член

Мария Васкова Тодорова

 

234616011

Член

Александър Симеонов Виденов

 

234616011

Член

Михаил Цолов Зарчев

 

234616011

Член

Стефка Красенова Конова

 

234616012

Председател

Юлиян Ивайлов Христов

 

234616012

Зам. председател

Марио Владимиров Борисов

 

234616012

Секретар

Красимира Крумова Лекова

 

234616012

Член

Йоанна Маринова Чонова

 

234616012

Член

Константин Стефанов Русев

 

234616012

Член

Михаил Валентинов Груев

 

234616012

Член

Валери Стефанов Петров

 

234616013

Председател

Иванка Стефанова Чолакова

 

234616013

Зам. председател

Виктор Иванов Доков

 

234616013

Секретар

Габриела Димитрова Тръндева

 

234616013

Член

Валя Петкова Господинова

 

234616013

Член

Аделина Александрова Георгиева

 

234616013

Член

Миглена Минчева Минчева

 

234616013

Член

Ирена Иванова Чонова

 

234616014

Председател

Янка Йорданова Пешева

 

234616014

Зам. председател

Детелина Петрова Руйнекова

 

234616014

Секретар

Тереза Илиева Пехливанова

 

234616014

Член

Симона Николаева Стоянова

 

234616014

Член

Александър Константинов Русев

 

234616014

Член

Благовест Сергеев Господинов

 

234616014

Член

Симеон Пламенов Мичев

 

234616015

Председател

Ивета Божидарова Иванова

 

234616015

Зам. председател

Светлин Петров Стоянов

 

234616015

Секретар

Константина Красимирова Цветанова

 

234616015

Член

Екатерина Благоева Бацанова

 

234616015

Член

Пламен Маринов Ралчев

 

234616015

Член

Кристина Боянова Николова

 

234616015

Член

Мариана Драгомирова Ненова

 

234616016

Председател

Лефтера Добрева Мутафчийска

 

234616016

Зам. председател

Мартин Росенов Петков

 

234616016

Секретар

Наталия Красимирова Керемидчиева

 

234616016

Член

Мартин Василев Василев

 

234616016

Член

Таня Георгиева Ананиева

 

234616016

Член

Николета Петрова Доцева

 

234616016

Член

Нина Юлчева Динкова

 

234616017

Председател

Ангел Петров Гатев

 

234616017

Зам. председател

Миледи Кирилова Минчева

 

234616017

Секретар

Симон Светослав Стаменова

 

234616017

Член

Николина Йорданова Филипова

 

234616017

Член

Галина Христова Дзанева

 

234616017

Член

Юлиан Бориславов Парталев

 

234616017

Член

Симка Райчева Младенова

 

234616018

Председател

Веселинка Стефанова Ралева

 

234616018

Зам. председател

Юсеин Мюмюн Мюмюн

 

234616018

Секретар

Любомир Георгиев Георгиев

 

234616018

Член

Невена Енчева Цветкова

 

234616018

Член

Деница Петрова Панайотова

 

234616018

Член

Йоан Милков Николов

 

234616018

Член

Анка Димитрова Чифлиджанова

 

234616019

Председател

Нели Николова Иванова

 

234616019

Зам. председател

Георги Златанов Овчаров

 

234616019

Секретар

Катерина Красимирова Велчева

 

234616019

Член

Иво Станков Миликин

 

234616019

Член

Владислав Красимиров Стойчев

 

234616019

Член

Мартин Георгиев Кунгалов

 

234616019

Член

Симона Емил Симеонова

 

234616020

Председател

Росица Димитрова Георгиева

 

234616020

Зам. председател

Стоян Иванов Чолаков

 

234616020

Секретар

Пламен Асенов Страхилов

 

234616020

Член

Светлана Милчева Стоянова

 

234616020

Член

Александър Ангелов Григоров

 

234616020

Член

Стоян Кирилов Георгиев

 

234616020

Член

Катя Райчова Анадолийска

 

234616021

Председател

Александър Христов Димитров

 

234616021

Зам. председател

Ани Цветанова Стоянова

 

234616021

Секретар

Костадин Василев Атанасов

 

234616021

Член

Лъчезар Георгиев Зеленков

 

234616021

Член

Димитър Георгиев Георгиев

 

234616021

Член

Владислава Стоилова Кунгалова

 

234616021

Член

Боян Петров Петров

 

234616022

Председател

Георги Павлов Алексиев

 

234616022

Зам. председател

Исидора Сидерова Димова

 

234616022

Секретар

Юлита Георгиева Димитрова-Василева

 

234616022

Член

Давид Стефанов Димитров

 

234616022

Член

Владимир Спиридонов Русков

 

234616022

Член

Мартин Димитров Кръстев

 

234616022

Член

Пенка Костадинова Цветкова

 

234616023

Председател

Силвия Христова Жечева

 

234616023

Зам. председател

Красимира Красимирова Дукова

 

234616023

Секретар

Валя Милчева Пътечкова

 

234616023

Член

Иванка Стоянова Младенова

 

234616023

Член

Стоянка Цветанова Димова

 

234616023

Член

Васил Кирилов Николов

 

234616023

Член

Григор Генчев Калчев

 

234616024

Председател

Владислав Димитров Войнов

 

234616024

Зам. председател

Михаела Михайлова Петрова

 

234616024

Секретар

Борислав Спасов Туев

 

234616024

Член

Златина Тодорова Ташева

 

234616024

Член

Йордан Илиев Тодоров

 

234616024

Член

Добринка Стефанова Кирилова

 

234616024

Член

Георги Киров Враговски

 

234616025

Председател

Вилия Миткова Михова

 

234616025

Зам. председател

Кристиян Ненчев Генков

 

234616025

Секретар

Цветелина Руменова Начева

 

234616025

Член

Виктория Валентинова Стойкова

 

234616025

Член

Боряна Тодорова Тодорова

 

234616025

Член

Венцислав Кирилов Захариев

 

234616025

Член

Мария  Войческа-Христова

 

234616026

Председател

Паулина Владимирова Дойчинова

 

234616026

Зам. председател

Станислав Стоянов Василев

 

234616026

Секретар

Митьо Йорданов Георгиев

 

234616026

Член

Алекс Жеков Русев

 

234616026

Член

Георги Мартинов Кунгалов

 

234616026

Член

Симона Пламенова Йорданова

 

234616026

Член

Теодора Йорданова Тодорова

 

234616027

Председател

Мая Недялкова Петкова

 

234616027

Зам. председател

Зорка Стоянова Чомакова

 

234616027

Секретар

Гергана Георгиева Найденчовска

 

234616027

Член

Татяна Петрова Гинева

 

234616027

Член

Пламен Кирилов Асенов

 

234616027

Член

Бияна Александрова Стоянова

 

234616027

Член

Лазарка Димитрова Христова

 

234616028

Председател

Румен Ангелов Сейдев

 

234616028

Зам. председател

Александър Стефанов Георгиев

 

234616028

Секретар

Надежда Димитрова Боянова

 

234616028

Член

Станислава Кирилова Николова

 

234616028

Член

Йордан Драготинов Йорданов

 

234616028

Член

Йордан Александров Венев

 

234616028

Член

Мустафа Ахмед Сюлейман

 

234616029

Председател

Рада Василева Казакова

 

234616029

Зам. председател

Юзджан Мустафа Ахмед

 

234616029

Секретар

Виолета Стефанова Попова

 

234616029

Член

Пламен Петров Колев

 

234616029

Член

Елица Любомирова Спасова

 

234616029

Член

Юлия Григорова Папазова

 

234616029

Член

Юрий Петров Луканов

 

234616030

Председател

Геновева Вълкова Черкезова

 

234616030

Зам. председател

Недко Тодоров Стефанов

 

234616030

Секретар

Ивелина Иванова Пенева

 

234616030

Член

Ива Пламенова Радичкова

 

234616030

Член

Мила Маринова Маринова

 

234616030

Член

Невяна Николаева Вълкова

 

234616030

Член

Весела Иванова Иванова

 

234616031

Председател

Никола Димитров Сталев

 

234616031

Зам. председател

Селин Динчерова Кърова

 

234616031

Секретар

Иво Иванов Ангелов

 

234616031

Член

Гергана Веселинова Атанасова

 

234616031

Член

Гергана Якова Стефанова

 

234616031

Член

Даниела Иванова Симеонова

 

234616031

Член

Георги Стоянов Манов

 

234616032

Председател

Георги Александров Гурев

 

234616032

Зам. председател

Ваня Петкова Георгиева

 

234616032

Секретар

Магдалена Недялкова Найденова

 

234616032

Член

Мартин Бисеров Хаджиев

 

234616032

Член

Владислав Николаев Алексиев

 

234616032

Член

Мила Маринова Маринова

 

234616032

Член

Деляна Иванова Кавръкова

 

234616033

Председател

Иванка Монева Господинова

 

234616033

Зам. председател

Цветелина Благоева Юсева

 

234616033

Секретар

София Георгиева Шиякова

 

234616033

Член

Вивиян Андреева Цветкова

 

234616033

Член

Севал Севгин Халил

 

234616033

Член

Николай Рангелов Рангелов

 

234616033

Член

Моника Георгиева Игнатова-Романова

 

234616034

Председател

Слави Цеков Цеков

 

234616034

Зам. председател

Силви Младенов Пасков

 

234616034

Секретар

Даниела Трендафилова Михайлова

 

234616034

Член

Цветанка Любенова Торбова

 

234616034

Член

Валентина Стоянова Стоянова

 

234616034

Член

Михаил Йорданов Драготинов

 

234616034

Член

Стелияна Пламенова Петкова

 

234616035

Председател

Калчо Иванов Калчев

 

234616035

Зам. председател

Миглена Христова Христова

 

234616035

Секретар

Иван Василев Йорданов

 

234616035

Член

Памела-Габриел Захариева Петкова

 

234616035

Член

Ширин Мехмед Чукур

 

234616035

Член

Цветина Веселинова Вергилова

 

234616035

Член

Мариана Васкова Георгиева

 

234616036

Председател

Бранимира Ангелова Павлова

 

234616036

Зам. председател

Яни Стоянов Янакиев

 

234616036

Секретар

Петко Георгиев Боянов

 

234616036

Член

Илияна Петьова Кокотанекова

 

234616036

Член

Боби-Зиад Тарик Бадах

 

234616036

Член

Мая Василева Пенкова

 

234616036

Член

Галина Симеонова Брейчева

 

234616037

Председател

Анета Христова Христова

 

234616037

Зам. председател

Филип Тодоров Мицанов

 

234616037

Секретар

Мария Виктор Събева

 

234616037

Член

Петя Петрова Атанасова

 

234616037

Член

Цвета Симеонова Ангелова

 

234616037

Член

Рейме Айдън Юсеин

 

234616037

Член

Никола Борисов Николов

 

234616038

Председател

Николай Викторов Москов

 

234616038

Зам. председател

Петя Маринова Николова

 

234616038

Секретар

Тайфун Ружди Хасан

 

234616038

Член

Спасидар Дечков Хаджипасев

 

234616038

Член

Ивелина Руменова Абрашева-Георгиева

 

234616038

Член

Александър Ивайлов Гиновски

 

234616038

Член

Мария Йонева Йорданова

 

234616039

Председател

Ралин Красимиров Кипров

 

234616039

Зам. председател

Таня Бориславова Бойчева Мицанова

 

234616039

Секретар

Петя Христова Стефанова

 

234616039

Член

Емине Бедриева Вранчева

 

234616039

Член

Стефани Николаева Стойкова

 

234616039

Член

Катрин Анева Николова

 

234616039

Член

Цветан Ганчев Александров

 

234616040

Председател

Албена Василева Николова

 

234616040

Зам. председател

Йоана Виктор Събева

 

234616040

Секретар

Димитър Петков Георгиев

 

234616040

Член

Фатме Исмаил Гаваз

 

234616040

Член

Веселина Василева Димитрова

 

234616040

Член

Валентин Петров Атанасов

 

234616040

Член

Иван Ангелов Иванов

 

234616041

Председател

Гергана Иванова Длъгникова Ангелова

 

234616041

Зам. председател

Онур Неждет Кязим

 

234616041

Секретар

Атанас Христов Балджиев

 

234616041

Член

Денислав Христов Михайлов

 

234616041

Член

Мишел Вячеслав Славов

 

234616041

Член

Иван Валентинов Петков

 

234616041

Член

Цветан Любомиров Милков

 

234616042

Председател

Даниела Георгиева Гигова

 

234616042

Зам. председател

Мая Йовкова Маринова

 

234616042

Секретар

Олга Валентинова Иванова

 

234616042

Член

Нина Иванова Гаврилова-Уеб

 

234616042

Член

Светослав Сашков Марков

 

234616042

Член

Евдокия Георгиева Крумова

 

234616042

Член

Славянка Йорданова Велинска

 

234616043

Председател

Сузана Андонова Веселинова

 

234616043

Зам. председател

Павлина Иванова Атке

 

234616043

Секретар

Радослав Арсов Болгуров

 

234616043

Член

Вурал Танер Мюмюн

 

234616043

Член

Катрин Костова Тодорова

 

234616043

Член

Борислав Йорданов Тасев

 

234616043

Член

Вили Илиянова Кръстева

 

234616044

Председател

Мюгей Сунай Салиева

 

234616044

Зам. председател

Костадин Николов Ценов

 

234616044

Секретар

Яна Димитрова Спасова

 

234616044

Член

Кристиан Красимиров Стефанов

 

234616044

Член

Венцислав Сергеев Ванчов

 

234616044

Член

Борислав Петров Петров

 

234616044

Член

Ирина Николова Николова

 

234616045

Председател

Траяна Петрова Бодурова

 

234616045

Зам. председател

Елхан Елханов Арнаудов

 

234616045

Секретар

Мариян Ангелов Ников

 

234616045

Член

Мария Петрова Костадинова

 

234616045

Член

Любомир Анатолиев Любомиров

 

234616045

Член

Валентин Петров Димитров

 

234616045

Член

Мирела Петрова Крондева

 

234616046

Председател

Василен Красимиров Ставрев

 

234616046

Зам. председател

Здравка Стоянова Шейретова

 

234616046

Секретар

Николай Кръстев Цоков

 

234616046

Член

Шабан Себахтин Шабан

 

234616046

Член

Виктор Свиленов Попов

 

234616046

Член

Диана Георгиева Маркова

 

234616046

Член

Христо Пламенов Митев

 

234616047

Председател

Виктория Николаева Цокова

 

234616047

Зам. председател

Галина Стефанова Славова

 

234616047

Секретар

Азизе Айдънова Мустафова

 

234616047

Член

Адриана Василева Василева

 

234616047

Член

Стилияна Иванова Димитрова

 

234616047

Член

Лия Лъчезарова Лазарова

 

234616047

Член

Елена Бойкова Недялкова

 

234616048

Председател

Мартин Григоров Огнянов

 

234616048

Зам. председател

Стела Йовкова Петкова

 

234616048

Секретар

Пламен Кирилов Миленков

 

234616048

Член

Еленор Цветомилова Илиева

 

234616048

Член

Муса Усаин Барабун

 

234616048

Член

Калинка Илиева Христова

 

234616048

Член

Фиданка Първанова Тодорова

 

234616049

Председател

Александър Ангелов Арнаутски

 

234616049

Зам. председател

Кристиян  Тасев

 

234616049

Секретар

Никола Станимиров Тодоров

 

234616049

Член

Георги Иванов Величков

 

234616049

Член

Свилен Петков Славчев

 

234616049

Член

Йордан Веселинов Сяров

 

234616049

Член

Мерт Сейхан Мехмед

 

234616050

Председател

Иван Димитров Иванов

 

234616050

Зам. председател

Сейхан Ибрахимов Гадиров

 

234616050

Секретар

Елеонора Владимирова Пейчева

 

234616050

Член

Александрина Крумова Зрънчева

 

234616050

Член

Йорданка Георгиева Урумова- Иванова

 

234616050

Член

Киара Христова Маринска

 

234616050

Член

Стефан Александров Павлов

 

234616051

Председател

Виктория Александрова Иванова

 

234616051

Зам. председател

Деница Георгиева Николова

 

234616051

Секретар

Ива Цветанова Цонова

 

234616051

Член

Пенчо Митков Пенев

 

234616051

Член

Антоанета Живкова Георгиева

 

234616051

Член

Пламен Цветелинов Маринов

 

234616051

Член

Светлозара Тодорова Тонева

 

234616052

Председател

Юлиана Цветанова Милтенова

 

234616052

Зам. председател

Снежана Пенкова Ангелова

 

234616052

Секретар

Никола Великов Баланов

 

234616052

Член

Николай Иванов Шидеров

 

234616052

Член

Виктор Димитров Атанасов

 

234616052

Член

Георги Янев Василев

 

234616052

Член

Валентин Чавдаров Георгиев

 

234616053

Председател

Вероника Цветанова Костова

 

234616053

Зам. председател

Динко Георгиев Стоянов

 

234616053

Секретар

Александър Валентинов Илиев

 

234616053

Член

Албена Димитрова Георгиева

 

234616053

Член

Евгени Росенов Лицов

 

234616053

Член

Игор Игорев Грудко

 

234616053

Член

Кристина Георгиева Балтаджиева

 

  1. Утвърждава списъка на резервните членове на СИК, представен с предложението на Кмета на район „Студентски“ .

Издава удостоверения на назначените членове.

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Живка Василева Котева

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 15.06.2021 в 16:44 часа

Календар

Решения

  • № 160 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Соня Дакова, член на СИК 234602051 относно различни по рода си нарушения на изборния процес в избирателната секция

  • № 159 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Любомира Любомирова Недялкова относно искане на СИК 234608006 за изплащане на допълнителни възнаграждения

  • № 158 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Диана Нинова Тонова, председател на РС на БСП „Триадица“ относно невъзможност на избиратели да упражнят правото си на глас

всички решения