Районна избирателна комисия София 23 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 50–НС
София, 15.06.2021

ОТНОСНО: Назначаване на съставите на 32 /тридесет и два/ броя секционни избирателни комисии /СИК/ в район „Панчарево“ и утвърждаване списъците с резервните членове

 

В Районната избирателна комисия в Двадесет и трети район – София (РИК 23) е постъпило предложение от Кмета на район „Панчарево“ с вх. № 83/09.06.2021 г. за назначаване съставите на 32 /тридесет и два/ броя СИК, в състав от по 7 /седем/ членове. Представен е и списък на резервните членове на СИК.

Към предложението са представени всички изискуеми по чл.91, ал.8 от ИК документи.

На проведените консултации представителите на политическите партии и коалиции от политически партии, участвали в консултациите, са постигнали съгласие за разпределение на броя на членовете  и местата в ръководството, различно от определеното в решението на РИК 23, като същото е както следва: общ брой членове КП ГЕРБ – СДС - 60 бр. членове, ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ – 40 бр. членове , КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ – 33 бр. членове, ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ – 32 бр. членове, КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ – 32 бр. членове, КП „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“ – 27 бр. членове , като в това число ръководство: КП ГЕРБ – СДС – 31 бр. членове, ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“– 20 бр. членове, КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ – 18 бр. членове, ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ – 12 бр. членове, КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ – 11 бр. членове, КП „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“– 4 бр. членове.

Предвид изложеното и на основание чл.72, ал.1, т.4, чл.89, ал.1, чл.91, ал.11, чл. 92, чл. 95, чл. 96, чл. 3, ал. 3 и §1, т. 10 от ДР на ИК и Решение № 124–НС/26.05.2021 г. на ЦИК, Районната избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София, /РИК–23/

РЕШИ

1.Назначава съставите на 32 /тридесет и два/ бр. СИК в състав от по 7/седем/ членове, както следва:

Секция

Длъжност в СИК

Име, Презиме, Фамилия

ЕГН

234623001

Председател

Маргарита Павлова Георгиева

 

234623001

Зам. председател

Боян Мирчев Грозев

 

234623001

Секретар

Наталия Илиева Стоилкова

 

234623001

Член

Николина Станилова Балабанова

 

234623001

Член

Ирена Богомилова Белчева

 

234623001

Член

Марио Димитров Златков

 

234623001

Член

Радослав Стефанов Оряшков

 

234623002

Председател

Андрияна Юлиянова Накова

 

234623002

Зам. председател

Рени Борисова Йорданова

 

234623002

Секретар

Люси Джамал Ассаф

 

234623002

Член

Дима Божидарова Йорданова

 

234623002

Член

Маргарита Атанасова Колева

 

234623002

Член

Стефани Георгиева Илчева

 

234623002

Член

Владимир Владимиров Веселинов

 

234623003

Председател

Мирослава Петева Стоянова

 

234623003

Зам. председател

Кирил Антонов Павлов

 

234623003

Секретар

Росица Антонова Бързова

 

234623003

Член

Диана Сашкова Деянова

 

234623003

Член

Йордан Кирилов Чолаков

 

234623003

Член

Милен Борисов Димитров

 

234623003

Член

Мария Илиева Кръстева

 

234623004

Председател

Стефка Тодорова Пешева

 

234623004

Зам. председател

Любомира Маринова Христова

 

234623004

Секретар

Ани Милчева Коцева

 

234623004

Член

Татяна Григорова Грозданова

 

234623004

Член

Иглика Маргаритова Арсенова

 

234623004

Член

Велко Руменов Киров

 

234623004

Член

Николай Николаев Николов

 

234623005

Председател

Румяна Грозданова Ангелова-Тотева

 

234623005

Зам. председател

Спас Малинов Ангелов

 

234623005

Секретар

Наско Детелинов Маринов

 

234623005

Член

Лили Петрова Стоичкова

 

234623005

Член

Лилия Георгиева Иванова

 

234623005

Член

Стиляна Данаилова Коцева

 

234623005

Член

Александър Антонов Спасов

 

234623006

Председател

Елизабет Стефанова Маркова

 

234623006

Зам. председател

Чавдар Койчев Панев

 

234623006

Секретар

Едуард Красимиров Величков

 

234623006

Член

Емилия Недялкова Цекова

 

234623006

Член

Деяна Христова Лишковска

 

234623006

Член

Захари Петьов Михайлов

 

234623006

Член

Виолета Георгиева Ангелова

 

234623007

Председател

Ивета Валентинова Тасева

 

234623007

Зам. председател

Ивайло Ангелов Цеков

 

234623007

Секретар

Здравка Любенова Николова

 

234623007

Член

Диана Христова Дочева

 

234623007

Член

Георги Бисеров Коцев

 

234623007

Член

Татяна Стефанова Стоичкова

 

234623007

Член

Александър Илиянов Александров

 

234623008

Председател

Борис Георгиев Стоименов

 

234623008

Зам. председател

Благовестина Манчева Петрова

 

234623008

Секретар

Невена Гениева Станчева

 

234623008

Член

Гено Анжелов Ангелов

 

234623008

Член

Светла Стоянова Донева

 

234623008

Член

Маргарита Илиянова Александрова

 

234623008

Член

Снежанка Деянова Данева

 

234623009

Председател

Велина Стоянова Дескова

 

234623009

Зам. председател

Катя Василева Димитрова

 

234623009

Секретар

Красимира Янкова Бочева

 

234623009

Член

Жанет Стоянова Бешпарова

 

234623009

Член

Мая Фиданова Младенова

 

234623009

Член

Величка Василева Велинова

 

234623009

Член

Красимир Валериев Николов

 

234623010

Председател

Татяна Петрова Душанова

 

234623010

Зам. председател

Юлияна Веселинова Кискинова

 

234623010

Секретар

Марияна Найденова Огнянова

 

234623010

Член

Емилия Методиева Сотирова

 

234623010

Член

Елка Славчова Матейна

 

234623010

Член

Мартин Николаев Георгиев

 

234623010

Член

Надя Илиева Атанасова

 

234623011

Председател

Вера Петрова Соколова

 

234623011

Зам. председател

Марияна Георгиева Георгиева

 

234623011

Секретар

Даниела Миладинова Нешкова

 

234623011

Член

Елисавета Дамянова Кискинова

 

234623011

Член

Росица Стефанова Трайкова

 

234623011

Член

Емилия Георгиева Бързакова-Ценева

 

234623011

Член

Константин Александров Христов

 

234623012

Председател

Алтънка Кръстева Ангелова

 

234623012

Зам. председател

Кристиан Красимиров Ангелов

 

234623012

Секретар

Биляна Пламенова Андонова

 

234623012

Член

Емил Георгиев Стоичков

 

234623012

Член

Лили Иванова Филибинова

 

234623012

Член

Емилия Тодорова Илиева-Георгиева

 

234623012

Член

Аника Стоянова Тодорова

 

234623013

Председател

Росица Руменова Джелепска

 

234623013

Зам. председател

Мартин Христинов Конов

 

234623013

Секретар

Георги Фердинандов Георгиев

 

234623013

Член

Мирела Иванова Младенова

 

234623013

Член

Мирослава Стоянова Йорданова

 

234623013

Член

Николай Христов Динков

 

234623013

Член

Гергана Василева Александрова

 

234623014

Председател

Даниела Илиева Станчева

 

234623014

Зам. председател

Цвете Николаева Пазителова-Андонова

 

234623014

Секретар

Асен Стоянов Цветанов

 

234623014

Член

Донко Тодоров Донков

 

234623014

Член

Ани Боянова Стойкова-Маламова

 

234623014

Член

Елеонора Илиева Божилова

 

234623014

Член

Димитринка Стоянова Стойкова

 

234623015

Председател

Стефан Владимиров Иванов

 

234623015

Зам. председател

Оля Савова Величкова

 

234623015

Секретар

Моника Иванова Зашева

 

234623015

Член

Валентина Стоянова Асенова

 

234623015

Член

Русанка Иванова Кошаревска

 

234623015

Член

Иванка Милчова Бонева

 

234623015

Член

Калоян Янков Янков

 

234623016

Председател

Мария Димитрова Зашева

 

234623016

Зам. председател

Милчо Владимиров Станков

 

234623016

Секретар

Георги Кирилов Стефчов

 

234623016

Член

Цвета Георгиева Иванова

 

234623016

Член

Радина Цветанова Петрова

 

234623016

Член

Елица Чавдарова Величкова

 

234623016

Член

Александра Стефчова Панталеева

 

234623017

Председател

Мария Димитрова Крумова

 

234623017

Зам. председател

Татяна Николова Станоева

 

234623017

Секретар

Веселин Стоянов Божков

 

234623017

Член

Нина Спасова Панайоту

 

234623017

Член

Венцислав Венелинов Баков

 

234623017

Член

Петранка Мирославова Мирчева

 

234623017

Член

Виолета Рангелова Бонева

 

234623018

Председател

Севда Любенова Накова

 

234623018

Зам. председател

Цветанка Петкова Хаджиянева

 

234623018

Секретар

Станислав Димитров Стойнев

 

234623018

Член

Благовест Ивайлов Иванов

 

234623018

Член

Петя Кирилова Туечка

 

234623018

Член

Пламен Василев Владов

 

234623018

Член

Камелия Маринова Лисева

 

234623019

Председател

Борислав Димитров Илиев

 

234623019

Зам. председател

Орлин Георгиев Петков

 

234623019

Секретар

Нина Георгиева Попова

 

234623019

Член

Кирил Йорданов Кирилов

 

234623019

Член

Надежда Христова Христова

 

234623019

Член

Румяна Димитрова Василева

 

234623019

Член

Марияна Стоянова Попова

 

234623020

Председател

Радка Любенова Лалова

 

234623020

Зам. председател

Антоанета Георгиева Цанева

 

234623020

Секретар

Ивелина Райчева Костадинова

 

234623020

Член

Кремена Петрова Йорданова

 

234623020

Член

Росица Илиева Йорданова

 

234623020

Член

Алекс Валентинов Киров

 

234623020

Член

Снежанка Иванова Лисева

 

234623021

Председател

Райна Константинова Христова

 

234623021

Зам. председател

Боряна Димитрова Желева

 

234623021

Секретар

Росица Георгиева Владимирова

 

234623021

Член

Камен Кирилов Донков

 

234623021

Член

Петя Николаева Георгиева

 

234623021

Член

Цветина Валентинова Димитрова

 

234623021

Член

Дима Сашева Тодорова

 

234623022

Председател

Василка Гълабинова Станенова

 

234623022

Зам. председател

Давид Пламенов Лиджев

 

234623022

Секретар

Петър Емилов Ангелов

 

234623022

Член

Емил Димитров Захариев

 

234623022

Член

Миглена Стоянова Стойкова

 

234623022

Член

Виктория Иванова Кръстанова

 

234623022

Член

Венцислав Митков Велков

 

234623023

Председател

Диляна Бориславова Славчева

 

234623023

Зам. председател

Антоанета Тодорова Крумова

 

234623023

Секретар

Лидия Йорданова Гъркова

 

234623023

Член

Владимир Бойков Стоичков

 

234623023

Член

Владимир Красимиров Благоев

 

234623023

Член

Татяна Георгиева Сириджанова

 

234623023

Член

Петя Максимова Мартинова-Николова

 

234623024

Председател

Лилия Георгиева Александрова

 

234623024

Зам. председател

Владислав Стоянов Стойков

 

234623024

Секретар

Лидия Септемвриева Йончева

 

234623024

Член

Мартина Цветанова Стоянова

 

234623024

Член

Илиана Миткова Игнатова

 

234623024

Член

Йорданка Велинова Николова

 

234623024

Член

Елка Стоянова Венева

 

234623025

Председател

Мариета Койчева Събкова

 

234623025

Зам. председател

Борис Михайлов Широв

 

234623025

Секретар

Даниела Атанасова Милева

 

234623025

Член

Димитър Кирилов Костов

 

234623025

Член

Николета Валентинова Петкова

 

234623025

Член

Даниела Миткова Димова

 

234623025

Член

Маргарита Йорданова Гергова

 

234623026

Председател

Янка Ивова Дръндова

 

234623026

Зам. председател

Димитър Сашов Амзин

 

234623026

Секретар

Галя Данаилова Рибарова

 

234623026

Член

Марио Атанасов Станков

 

234623026

Член

Ваня Георгиева Костова

 

234623026

Член

Теодора Илиева Петрова

 

234623026

Член

Любка Димитрова Маджирова

 

234623027

Председател

Гергина Тодорова Симеонова

 

234623027

Зам. председател

Стилиян Кръстев Кръстев

 

234623027

Секретар

Костадин Колев Колев

 

234623027

Член

Иван Николаев Николов

 

234623027

Член

Юлиян Мартинов Недков

 

234623027

Член

Виктория Венциславова Малинова

 

234623027

Член

Гергана Минчова Шопова

 

234623028

Председател

Александър Стефанов Фъртунков

 

234623028

Зам. председател

Даниела Сашова Амзина

 

234623028

Секретар

Боряна Георгиева Първанова

 

234623028

Член

Иван Мавродиев Мавродиев

 

234623028

Член

Галина Спасова Маринова

 

234623028

Член

Цветанка Славчева Велкова

 

234623028

Член

Йорданка Илкова Калфина

 

234623029

Председател

Виолета Сашова Амзина

 

234623029

Зам. председател

Калоян Ивайлов Иванов

 

234623029

Секретар

Ралица Петрова Дойчинова

 

234623029

Член

Лалка Момчилова Цонкина-Фъртункова

 

234623029

Член

Радослав Гергинов Рангелов

 

234623029

Член

Йорданка Цветкова Пантелеева

 

234623029

Член

Златина Миткова Йорданова

 

234623030

Председател

Катя Симеонова Зашева

 

234623030

Зам. председател

Мариана Петрова Георгиева

 

234623030

Секретар

Маргарита Димитрова Петрова

 

234623030

Член

Елизабет Йорданова Георгиева

 

234623030

Член

Моника Василева Вукадинова

 

234623030

Член

Мария Йорданова Татарска-Божанова

 

234623030

Член

Надежда Тодорова Дойчинова

 

234623031

Председател

Емилия Василева Цветанова

 

234623031

Зам. председател

Зоя Кирилова Гергинова

 

234623031

Секретар

Светослав Василев Танев

 

234623031

Член

Йорданка Петрова Андреева

 

234623031

Член

Симона Любомирова Крушкина

 

234623031

Член

Татяна Райчова Венева

 

234623031

Член

Адриан-Едуардо Веров Попов

 

234623032

Председател

Нели Христова Ангелова

 

234623032

Зам. председател

Василка Кирилова Грозданова

 

234623032

Секретар

Димитър Цветков Кьосев

 

234623032

Член

Илиана Атанасова Ваклинова

 

234623032

Член

Любомир Любомиров Крушкин

 

234623032

Член

Паулина Любомирова Георгиева

 

234623032

Член

Диана Владимирова Иванова

 

  1. Утвърждава списъка на резервните членове на СИК, представен с предложението на Кмета на район „Панчарево“   .

Издава удостоверения на назначените членове.

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Живка Василева Котева

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 15.06.2021 в 16:44 часа

Календар

Решения

  • № 160 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Соня Дакова, член на СИК 234602051 относно различни по рода си нарушения на изборния процес в избирателната секция

  • № 159 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Любомира Любомирова Недялкова относно искане на СИК 234608006 за изплащане на допълнителни възнаграждения

  • № 158 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Диана Нинова Тонова, председател на РС на БСП „Триадица“ относно невъзможност на избиратели да упражнят правото си на глас

всички решения