Районна избирателна комисия София 23 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 51–НС
София, 15.06.2021

ОТНОСНО: Заличаване на регистрацията на кандидат за народен представител от листата на ПП България на труда и разума

/15.06.2021 г.

ОТНОСНО: 

В РИК 23  по електронната  поща е  постъпило писмо от ЦИК с вх.  № 89 от 13.06.2021 г., с което е изпратено на комисията списък на кандидати с установени несъответствия за предприемане на съответните действия в изпълнение на изискванията на ИК. В приложената таблица  Excel формат към писмото, представляваща списъка  е изписано името на кандидата Наталия Расимова Салимова, като за лицето е посочено друго гражданство – Украйна. Съгласно чл. 244 от ИК право да бъдат избирани за народни представители имат българските граждани, които отговарят на условията на чл. 65, ал. 1 от Конституцията на Република България. Лицето Наталия Расимова Салимова е регистрирана с Решение № 21-НС от 06.06.2021 г. на РИК 23,  в кандидатската листата на ПП „България на труда и разума“ за участие в изборите за народни представители на 11.07.2021 г., като наличието и на друго гражданство на кандидата  е нарушение на чл. 244 на ИК  и  основание за заличаването й от кандидатската листа на ПП „България на труда и разума“ за участие в изборите за народни представители на 11.07.2021 г.. Представляващият политическата партия е уведомен по телефон от зам. председателя на комисията Веселина Кирилова-Стаменова за констатираното несъответствие на 13.06.2021 г. в 13.00  ч. като същия до 16.00 ч. на 15.06.2021 г. не   представил доказателства в обратен смисъл.

предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 9 ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София

РЕШИ:

Заличава регистрацията на кандидата за народен представител Наталия Расимова Салимова, ЕГН …………….., регистрирана под № 3 в листата на ПП „България на труда и разума“ за участие в изборите за народни представители на 11.07.2021 г. в Двадесет и трети изборен район - София.

            Анулира издаденото на кандидата удостоверение № 62-3-НС/06.06.2021 г.

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Живка Василева Котева

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 15.06.2021 в 16:44 часа

Календар

Решения

  • № 160 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Соня Дакова, член на СИК 234602051 относно различни по рода си нарушения на изборния процес в избирателната секция

  • № 159 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Любомира Любомирова Недялкова относно искане на СИК 234608006 за изплащане на допълнителни възнаграждения

  • № 158 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Диана Нинова Тонова, председател на РС на БСП „Триадица“ относно невъзможност на избиратели да упражнят правото си на глас

всички решения