Районна избирателна комисия София 23 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 52–НС
София, 18.06.2021

ОТНОСНО: заличаване регистрацията на Марко Мариянов Косев, кандидат за народен представител, предложен за регистрация в кандидатската листа за народни представители на ПП „ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА БЪЛГАРСКО ЛЯТО“, и преподреждане на кандидатската листа за народни представители

 

            В Районната избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София, /РИК-23/,е постъпило заявление с вх. № 112/07.06.2021 г. с което от кандидата Марко Мариянов Косев, издигнат от ПП „ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА БЪЛГАРСКО ЛЯТО“, с което заявява че не желае да бъде кандидат за народен представител и иска да бъде заличен от кандидатската листа. Постъпило е и писмо от ЦИК с изх. № НС-22-1960/10.06.2021 г. с което е препратено уведомление от Борил Климентов Соколов представляващ партията, и с което заявява отказа на кандидата регистриран под номер 17 за участие, уведомява че няма да бъде предложен друг кандидат, като посочва че следващите се изместват  с едно място нагоре. Във връзка с подаденото заявление и  на основание чл. 258, ал. 5, предложение последно от ИК, регистрацията на Марко Мариянов Косев с ЕГН XXXXXXXXXX, издигната от ПП „ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА БЪЛГАРСКО ЛЯТО“ за кандидат за народен представител в изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г., следва да бъде заличена.

С оглед  изложеното и като взе предвид, че в кандидатската листа на дадена партия не следва да съществува празна позиция, незаета от кандидат, преномерира  регистрираната с решение № 27-НС/08.06.2021 г. на РИК-23 кандидатска листа за народни представители, предложена от ПП „ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА БЪЛГАРСКО ЛЯТО“.

Във връзка с горното и  на основание чл. 72, ал.1, т. 1 и т.9, във вр. чл. 258, ал. 5от ИК, Районната избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София, /РИК-23/

РЕШИ

ЗАЛИЧАВА регистрацията на Марко Мариянов Косев с ЕГН XXXXXXXXXX, издигнат от ПП „ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА БЪЛГАРСКО ЛЯТО“ за кандидат за народен представител в изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г. и регистриран под № 17 с Решение № 27-НС/08.06.2021 г. на РИК-23.

Анулира издаденото удостоверение № 68-17-НС/08.06.2021г.

Преномерира регистрираната с решение № 27-НС/08.06.2021 г. кандидатска листа за народни представители, предложена от ПП „ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА БЪЛГАРСКО ЛЯТО“

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Живка Василева Котева

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 18.06.2021 в 16:44 часа

Календар

Решения

  • № 160 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Соня Дакова, член на СИК 234602051 относно различни по рода си нарушения на изборния процес в избирателната секция

  • № 159 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Любомира Любомирова Недялкова относно искане на СИК 234608006 за изплащане на допълнителни възнаграждения

  • № 158 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Диана Нинова Тонова, председател на РС на БСП „Триадица“ относно невъзможност на избиратели да упражнят правото си на глас

всички решения