Районна избирателна комисия София 23 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 54–НС
София, 18.06.2021

ОТНОСНО: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Младост”

 

В РИК 23 е постъпило писмо с вх. № 119/18.06.2021г. от кмета на район „Младост” с предложение за освобождаване на общо 9 членове в 9 СИК, както следва: от квотата на КП ГЕРБ – СДС - 0 бр. членове, ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ – 2 бр. членове , КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ – 0 бр. членове, ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ – 3 бр. членове, КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ – 0 бр. членове, КП „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“ – 4 бр., по искания на членовете на секционните комисии за освобождаването им. На основание чл. 51, ал. 2 от ИК на тяхно място са предложени за назначаване други лица/членове от квотите на същите партии и коалиции.

Към писмото са приложени всички изискуеми документи от упълномощените представители на политическите субекти, обосноваващи необходимостта от промени.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 5, вр. чл. 51, ал. 2 ИК и чл. 72, ал. 1, т. 4, вр. чл. 51, ал. 3 ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и трети район – София (РИК 23)

РЕШИ:

  1. Освобождава членове от съставите на секционни избирателни комисии, Район „Младост” като на мястото на освободените членове, назначава нови членове, както следва:

Секция

Длъжност

Заместващ

ЕГН на заместващ

Заместван

ЕГН на заместван

234615079

Член

Десислава Петрова Генова

 

Евгений Евгениев Матинчев

 

234615094

Член

Карина Любославова Телбизова

 

Иван Борисов Йосифов

 

234615030

Председател

Румяна Димова Стоянова

 

Цветелина Цветанова Хаджибонева Ценова

 

234615043

Член

Росалия Данчева Христова

 

Тихомир Любомиров Петров

 

234615056

Член

Георги Чавдаров Давидов

 

Станислав Юриев Дерменджиев

 

234615113

Член

Христина Борисова Мерджанова

 

Петър Николаев Костенски

 

234615085

Зам. председател

Ирен Димитрова Димова

 

Цветанка Младенова Станева

 

234615107

Член

Вергиния Георгиева Бонзова

 

Надя Хасан Насан

 

234615122

Член

Анелия Димитрова Раданова

 

Елина Пламенова Сиракова

 

 

2.Анулира издадените удостоверения на освободените членове и издава удостоверения на назначените членове.

Издава удостоверения на назначените членове.

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Живка Василева Котева

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 18.06.2021 в 16:44 часа

Календар

Решения

  • № 160 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Соня Дакова, член на СИК 234602051 относно различни по рода си нарушения на изборния процес в избирателната секция

  • № 159 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Любомира Любомирова Недялкова относно искане на СИК 234608006 за изплащане на допълнителни възнаграждения

  • № 158 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Диана Нинова Тонова, председател на РС на БСП „Триадица“ относно невъзможност на избиратели да упражнят правото си на глас

всички решения