Районна избирателна комисия София 23 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 56–НС
София, 22.06.2021

ОТНОСНО: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Красно село”

 

В РИК 23 е постъпило писмо с вх. № 126/21.06.2021г. от кмета на район „Красно село” с предложение за освобождаване на общо 13 членове в 13 СИК, както следва: от квотата на КП ГЕРБ – СДС - 0 бр. членове, ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ – 0 бр. членове , КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ – 0 бр. членове, ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ – 0 бр. членове, КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ – 2 бр. членове, КП „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“ – 11 бр., по искания на членовете на секционните комисии за освобождаването им. На основание чл. 51, ал. 2 от ИК на тяхно място са предложени за назначаване други лица/членове от квотите на същите партии и коалиции.

Към писмото са приложени всички изискуеми документи от упълномощените представители на политическите субекти, обосноваващи необходимостта от промени.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 5, вр. чл. 51, ал. 2 ИК и чл. 72, ал. 1, т. 4, вр. чл. 51, ал. 3 ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и трети район – София (РИК 23)

РЕШИ:

  1. Освобождава членове от съставите на секционни избирателни комисии, Район „Красно село” като на мястото на освободените членове, назначава нови членове, както следва:

Секция

Длъжност

Заместващ

ЕГН на заместващ

Заместван

ЕГН на заместван

234602003

Член

Майя Димитрова Калева

 

Павлина Станчева Спасова

 

234602005

Член

Анна Атанасова Маноилова

 

Анка Димитрова Дончева

 

234602013

Секретар

Георги Благоев Гюмов

 

Катрин Христова Христова

 

234602046

Член

Богдана Николова Николова

 

Бонка Рахнева Митева

 

234602049

Член

Петър Василев Стефанов

 

Лиляна Братоева Грудева

 

234602053

Член

Деяна Деянова Гергова

 

Валентина Иванова Никова

 

234602054

Член

Диян Пламенов Василев

 

Татяна Маринова Димова

 

234602058

Член

Адриана Велинова Стоянова

 

Джихан Мустафов Хюсеинов

 

234602059

Член

Мартин Руменов Александров

 

Елизар Георгиев Кръстев

 

234602076

Член

Димитър Мирославов Димитров

 

Александър Райков Александров

 

234602077

Член

Стефани Стефанова Виткова

 

Даниела Живкова Колева

 

 

2.Анулира издадените удостоверения на освободените членове и издава удостоверения на назначените членове.

Издава удостоверения на назначените членове.

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Живка Василева Котева

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 22.06.2021 в 11:41 часа

Календар

Решения

  • № 160 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Соня Дакова, член на СИК 234602051 относно различни по рода си нарушения на изборния процес в избирателната секция

  • № 159 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Любомира Любомирова Недялкова относно искане на СИК 234608006 за изплащане на допълнителни възнаграждения

  • № 158 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Диана Нинова Тонова, председател на РС на БСП „Триадица“ относно невъзможност на избиратели да упражнят правото си на глас

всички решения