Районна избирателна комисия София 23 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 57–НС
София, 22.06.2021

ОТНОСНО: Одобряване на графичния файл с предпечатния образец на бюлетината и тираж на бюлетината за гласуване в изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г.  

 

На основание чл. 72, ал.1, т.1 от ИК, във връзка с Решение № 50-НС от 20.05.2021 г. на ЦИК и писмо изх.№ НС-15-478/20.06.2021 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София, /РИК-23/

РЕШИ:

Одобрява графичен файл с предпечатен образец на бюлетина, генерирана в Уеб базираната система за одобрение на бюлетините изпратена от ЦИК - https://pe.demax.bg/, в изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г. за Двадесет и трети изборен район – София.

Одобрява определения от ЦИК тираж от 420 000 /четиристотин и двадесет хиляди/ броя на бюлетините за отпечатване за Двадесет и трети изборен район – София.

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Живка Василева Котева

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 22.06.2021 в 11:41 часа

Календар

Решения

  • № 160 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Соня Дакова, член на СИК 234602051 относно различни по рода си нарушения на изборния процес в избирателната секция

  • № 159 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Любомира Любомирова Недялкова относно искане на СИК 234608006 за изплащане на допълнителни възнаграждения

  • № 158 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Диана Нинова Тонова, председател на РС на БСП „Триадица“ относно невъзможност на избиратели да упражнят правото си на глас

всички решения