Районна избирателна комисия София 23 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 59–НС
София, 25.06.2021

ОТНОСНО: Определяне на упълномощени представители на РИК 23 за приемане на бюлетини и изборни книжа за произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г. и осъществяване на контрол при транспортирането и доставката

 

Във връзка с писмо, изх. № НС-15-483/21.06.2021 г. на ЦИК и на основание т. 14 от Решение № 50-НС/20.05.2021 г. на ЦИК и чл. 72, ал. 1, т. 13 ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и трети  изборен район – София (РИК 23)

РЕШИ:

Упълномощава всеки един от членове на РИК да осъществя контрол при транспортирането, доставката и съхранението на бюлетините и изборните книжа от печатницата на БНБ (или друга изрично определена  печатница изпълнител) като подпишат и  приемо-предавателен/констативен протокол от името на РИК 23.

В срок до 28.06.2021 г. препис от решението  да се изпрати на Централната избирателна комисия и „Печатница на БНБ“ АД за сведение.

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Живка Василева Котева

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 25.06.2021 в 17:44 часа

Календар

Решения

  • № 160 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Соня Дакова, член на СИК 234602051 относно различни по рода си нарушения на изборния процес в избирателната секция

  • № 159 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Любомира Любомирова Недялкова относно искане на СИК 234608006 за изплащане на допълнителни възнаграждения

  • № 158 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Диана Нинова Тонова, председател на РС на БСП „Триадица“ относно невъзможност на избиратели да упражнят правото си на глас

всички решения