Районна избирателна комисия София 23 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 6-НС
София 23 ИР, 22.05.2021

ОТНОСНО: Създаване на работни групи и разпределяне членовете на РИК 23 в работните групи

На основание чл. 70, ал. 4 и във връзка с чл. 72, ал. 1, т. 1 от ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и трети район – София (РИК 23)

 РЕШИ

За обезпечаване работата и за осигуряване на вътрешно разпределение на членовете на работните групи, се определят следите работни групи:

 1. Работна група, която ще отговаря за взаимодействието с районна администрация „Триадица", както и за назначаването и дейността на  съставите на СИК. Състав:
 • Метин Сюлейман
 • Надя Ангелова
 • Полина Витанова
 • Мирослава Николова
 • Параскева Димитрова

 

 1. Работна група, която ще отговаря за взаимодействието с районна администрация „Лозенец", както и за назначаването и дейността на  съставите на СИК. Състав:
 • Метин Сюлейман
 • Надя Ангелова
 • Димитър Шалъфов
 • Райна Евтимова

 

 1. Работна група, която ще отговаря за взаимодействието с районна администрация „Красно село", както и за назначаването и дейността на  съставите на СИК. Състав:
 • Васил Бошнаков
 • Стоян Кожухаров
 • Мирослава Николова
 • Веселина Кирилова–Стаменова
 • Снежана Инкова

 

 1. Работна група, която ще отговаря за взаимодействието с районна администрация „Витоша", както и за назначаването и дейността на  съставите на СИК. Състав:
 • Красимир Сираков
 • Веселина Кирилова–Стаменова
 • Стоян Кожухаров
 • Райна Евтимова

 

 1. Работна група, която ще отговаря за взаимодействието с районна администрация „Студентски", както и за назначаването и дейността на  съставите на СИК. Състав:
 • Миладин Рангелов
 • Даниел Стоянов
 • Полина Витанова
 • Милен Ревански
 • Надя Ангелова

 

 1. Работна група, която ще отговаря за взаимодействието с районна администрация „Изгрев", както и за назначаването и дейността на  съставите на СИК. Състав:
 • Васил Бошнаков
 • Параскева Димитрова
 • Миладин Рангелов
 • Димитър Шалъфов

 

 1. Работна група, която ще отговаря за взаимодействието с районна администрация „Панчарево", както и за назначаването и дейността на съставите на СИК. Състав:
 • Дарина Пачева
 • Милен Ревански
 • Снежана Инкова

 

 1. Работна група, която ще отговаря за взаимодействието с районна администрация „Младост", както и за назначаването и дейността на  съставите на СИК. Състав:
 • Живка Котева
 • Даниел Стоянов
 • Веселина Кирилова–Стаменова
 • Димитър Шалъфов

 

 1. Работна група по разглеждане на жалби и сигнали и изготвяне на проекти за решения в състав от слените членове:
 • Надя Ангелова
 • Миладин Рангелов
 • Веселина Кирилова–Стаменова
 • Димитър Шалъфов
 1. Работна група по организационно-техническите въпроси в състав от следните членове: Живка Котева, Веселина Кирилова–Стаменова, Димитър Шалъфов и Полина Витанова.

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Живка Василева Котева

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 22.05.2021 в 15:04 часа

Календар

Решения

 • № 160 / 15.07.2021

  относно: Жалба от Соня Дакова, член на СИК 234602051 относно различни по рода си нарушения на изборния процес в избирателната секция

 • № 159 / 15.07.2021

  относно: Жалба от Любомира Любомирова Недялкова относно искане на СИК 234608006 за изплащане на допълнителни възнаграждения

 • № 158 / 15.07.2021

  относно: Жалба от Диана Нинова Тонова, председател на РС на БСП „Триадица“ относно невъзможност на избиратели да упражнят правото си на глас

всички решения