Районна избирателна комисия София 23 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 60–НС
София, 25.06.2021

ОТНОСНО: Утвърждаване на избирателните секции, определени за гласуване на лица с увредено зрение и/или със затруднения в придвижването и оповестяване мерките, позволяващи на тези избиратели да гласуват в деня за провеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г.

 

На основание чл. 72, ал. 1, т. 14, чл. 10, ал. 1, чл. 234 във връз. с чл. 235 от ИК и Решение № 237-НС/16.06.2021 г. на ЦИК, Районната избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София, /РИК-23/, прие

РЕШИ:

Определя секции на първия етаж /партер/ за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в сгради с повече от един етаж или секции на горни етажи в изборите  за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г., както следва:

РАЙОН

МЯСТО ЗА ГЛАСУВАНЕ

ОБЩ БРОЙ СЕКЦИИ на мястото за гласуване

номер/а на инвалидна/и секция/ии на първи етаж

Предприети действия, относно достъпа на избирателите до инвалидните секции

02 КРАСНО СЕЛО

Първа частна математическа гимназия, бул.“Ген. Скобелев” № 58 

6

234602001

Има изградени рампи или монтирани платформи за придвижване на избиратели с увреждания на 4 от определените места за гласуване - 36 СОУ, 132 СОУ, 51 СОУ и 19 СОУ. В изборния ден, на останалите 6 бр. места за гласуване, районната администрация ще осигури длъжностни лица, които ще асистират и подпомагат гласуващите лица с увредено зрение или със затруднения в придвижването.

Медицински колеж  "Йорданка Филаретова", ул. "Йорданка Филаретова" № 3

5

234602004

19 СУ "Елин Пелин", ул. "Яков Крайков" № 16

8

234602085

Читалище "Средец",  бул. "Цар Борис ІІІ" № 17

2

234602038

51 СУ "Елисавета Багряна", ул. "Софийски герой" № 28

18

234602021

36 СУ "Максим Горки", ул. "Пирински проход" № 35

12

234602030

34 ОУ "Стою Шишков", ул. "Родопски извор" № 43

17

234602035

25 ОУ "Д-р Петър Берон", ул. "Балканджи Йово" № 22

10

234602043

132 СУ "Ваня Войнова", бул. "Цар Борис ІІІ" № 128

4

234602051

142 ОУ "Веселин Ханчев", ул. "Пчела" № 21

10

234602055

 

08 ИЗГРЕВ

ИНТЕРПРЕД - гр. София, бул. "Драган Цанков" №36

5

234608002

Има обособени подходи за избиратели с увредено зрение или затруднения в придвижването. Сградите, в които има секции и на горни етажи, е определена секция на първия етаж (партер), съобразена с изискванията на чл. 10, ал. 1 от ИК, която е с най-малък брой избиратели по избирателен списък.

105 СУ " Атанас Далчев" - гр. София, ул. "Пимен Зогравски"  №7

10

234608015

11 ОУ "Св. Пимен Зогравски" - гр. София, ул. Никола Габровски №22

10

234608017

119 СОУ "Акад. Михаил Арнаудов" - гр.София, ул."Латинка" № 11

7

234608026

Професионална гимназия по фризьорство и козметика "Княгиня Евдокия" - гр. София, ул. "Атанас Далчев" №8

6

234608034

Софийска професионална гимназия по електроника " Джон Атанасов" - гр. София, ул. Райко Алексиев"  №48

7

234608045

 

09 ЛОЗЕНЕЦ

120 ОУ „Г. С. Раковски”, пл. „Папа Йоан Павел ІІ” № 7

8

234609001

Предприети са мерки за улесняване правото на вот от страна на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването. В сградите с повече от един етаж, са предложени секциите с най-малък брой избиратели или намиращи се в непосредствена близост до входа на сградата, откъдето е предвиден достъп за хора с увреждания. За всяка от изборените секции, са осигурени указателни табели и знаци, на които е отблелязано и допълнителното им предназначение. Същите табели ще се поставят и на входа на сградите, предвидени за достъп на избиратели с увредено зрение.

35 СЕУ "Добри Войников", ул. „Добри Войников” № 16

10

234609005

107 ОУ „Хан Крум”, ул. „Димитър Димов” № 13

4

234609019

122 ОУ „Николай Лилиев”, ул. „Презвитер Козма” № 2

9

234609023

139 ОУ „Захарий Круша”, ул. „Димитър Хаджикоцев” № 44

10

234609029

21 СУ „Христо Ботев”, ул. „Люботрън” № 1

9

234609035

Национална природо-математическа гимназия, ул. „Бигла” № 52

11

234609041

Център за специална образователна подкрепа  ул. „Русалийски проход” № 12

9

234609055

ДГ  175  ул. „Тодор Чипев” № 1

9

234609061

 

 10 ТРИАДИЦА

41 ОУ  ”Св. Патриарх Евтимий”, ул. “Цар Самуил” № 24

12

234610001

Предприети са действия, позволяващи на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването, да гласуват нормално в изборния ден. Има изградени стълбищни рампи с наклон и двустранни бариери или временни рампи от твърд материал със същото предназначение.
В сградата на 47 СУ "Христо Данов", в която е разположена СИК 234610029, няма изградено съоражение за достъпна среда, като ще бъдат предприети действия  за изграждане на стълбищна/временна рампа, алтернативно мобилна платформа.

20 ОУ “ Тодор Минков”, ул. “Княз Борис” №  27

7

234610013

22  СУ “Г.С.Раковски”, бул.”Витоша” № 134

8

234610023

47 СОУ  "Хр. Г. Данов”, ул.”Димитър Манов” № 18

6

234610029

Търговско–банкова гимназия, бул.”Витоша”№ 91

6

134610102

ІІ АЕГ “Томас Джеферсън”, ул. “Траянови врата“ № 26

8

234610046

ГИМНАЗИЯ ПО ПОЛИГРАФИЯ И ФОТОГРАФИЯ  ул."Златишки проход" № 5

6

234610049

126 ОУ ”П.Ю. Тодоров”, бул.“България” № 43

9

234610053

121 СУ  ”Г. Измирлиев”, ул. ”Георги Измирлиев” № 24

11

234610072

104 ОУ “Захари Стоянов”, ул.“Костенски водопад” № 60

10

234610067

73 СУ "Владислав Граматик", ул. " Георги Измирлиев" № 2

20

234610078

 

15 МЛАДОСТ

118 СУ "Акад. Людмил Стоянов", жк. "Младост-1", ул. "д-р Стоян Чомаков" № 6, до бл. 13

14

234615001

1. Във всички училища, в които са определени секции за гласуване на избиратели с увредено зрение или затруднения в придвижването, секциите са разположени на партерен етаж.
2. Секциите ще бъдат обозначени.
3. В местата за гласуване са осигурени съоражения за хора със затруднения в придвижването само в 131 СУ и 125 СУ - рампа и асаньор.
4. За обслужване и подпомагане на избирателите с увредено зрение или със затруднение в придвижването, са сключени граждански договори с определени лица.
5. Всеки гражданин с увредено зрение, слух или затруднения в придвижването, може да гласува във всяка една от секциите, определени за хора с увреждания, както и да гласува с придружител.

125 СУ "Боян Пенев",  жк "Младост-1", ул. "Никола Генадиев", до бл. 32

12

234615015

10 СУ "Теодор Траянов" - жк "Младост-1", ул. "Методи Андонов", до бл. 65

10

234615027

145 ОУ "Симеон Радев" - жк "Младост-1А", ул. "Ресен", до бл. 525

8

234615044

128 СУ "Алберт Айнщайн" - жк "Младост-"2, ул. "Проф д-р Васил Златарски",  до бл. 219

10

234615049

39 СУ "Петър Динеков" - жк "Младост-2", ул. "Васил Карагьозов" № 6, до бл. 205

9

234615063

81 СУ "Виктор Юго", жк "Младост-3, ул. "Бъднина", до бл. 318

14

234615075

144 СУ "Народни будители", жк "Младост-3", ул. "Бъднина", до бл. 307

15

234615090

131 СУ "Климент Аркадиевич Тимирязев", жк "Младост-4", ул. "Филип Аврамов", до бл. 415

26

234615094

82 ОУ "Васил Априлов",  кв. Горубляне, ул. "Самоковско шосе" № 42

7

234615125

 

16 СТУДЕНТСКИ

ж.к.Студентски град бл.8, физкултурен салон

1

234616008

Изградени рампи. Пред изброените секции, ще бъдат поставени указателни табели, на които се отбелязва и допълнителното им предназначение.  Същите табели, в по-големи размери ще се поставят и на входа на сградите.

55 СУ "Петко Каравелов" ( нова сграда),  ж.к. „Дървеница”, ул. Дъбница № 3

11

234616015

55 СУ "Петко Каравелов" ( стара сграда),  ж.к. „Дървеница”, ул. Дъбница № 3

7

234616012

8 СУ "Васил Левски", ж.к. Младост 1, ул. „Полковник Георги Янков“ № 3

18

234616032

 

17 ВИТОША

Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството (ИАСРЖ), ул. Бистришко шосе № 26

1

234617006

Във всички от посочените места за гласуване на хора с увредено зрение или със затруднения в придвижването, са създадени условия за нормално протичане на гласуването. Определени са стаите, които са най-близо до входната врата на първия етаж с осигурен достъп. В предизборния ден, ще бъдат поставени необходимите указателни табели и табла, на които са указани допълнителните предназначения на тези секции. 

26 СУ "Йордан Йовков", ул. "Кореняците" № 40

12

234617036

5 ОУ "Иван Вазов", ул. "Симеон Радев" № 31

14

234617063

2 СУ "Акад. Емилиян Станев", ул. "Ген. Суворов" № 36

14

234617057

 

23 ПАНЧАРЕВО

201 ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, Ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 17с. Лозен

4

234623008

1. Секциите за гласуване на избиратели със зрителни или физически увреждания са разположени на партерните етажи и има пряк достъп до тях от уличната или дворна регулация.
2. На входа на всяка сграда ще има дежурен служител, който ще оказва съдействие на тези гласоподаватели да упражнят констутиционното си право на глас.
3. Изработени са указателни табели за местонахождението на тези секции и най-краткия маршрут до тях.
4. Осигурено е място за паркиране, непосредствено до входа на сградата, в която се помещава секцията.
5. Осигурени са кабини за гласуване с размери, не по-малко от 210/170 см.

84 ОУ „Васил Левски“, Ул. „Патриарх Герман“ № 81 Б, с. Герман

3

234623015

83 ОУ „Елин Пелин“, Ул. „Елин Пелин“ № 21, с. Панчарево

3

234623018

Клуб „Кокалянско ханче“, ул. „Ведена“ № 6, с. Кокаляне

1

234623022

192 СУ „Христо Ботев“, Ул. „Просвета“ № 11, с. Бистрица

5

234623029

  1. Определя следните мерки, позволяващи на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден:

Пред секциите за гласуване по чл. 10 ИК се поставят табели и други обозначителни знаци (Приложение № 1 към Решение № 237-НС/16.06.2021 г. на ЦИК) с минимални размери 20/30 см., на които се отбелязва допълнителното предназначение на секцията. Табела и обозначителни знаци с размери 50/30 см се поставят и на входа на сградата, така че да насочват избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването към специализираната избирателна секция.

Пред сградите със специализирани секции задължително се осигуряват и запазват достъпни места за паркиране на автомобилите на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването.

Входната част на сградите, в които се помещават специализирани секции, се оборудват чрез изграждане на временни  рампи от твърд материал, тротоарни и стълбищни рампи с наклон не повече от 5 % (1:20), с двустранни бариери, предпазващи от изпадане, съгласно Приложение № 2 към Решение № 237-НС/16.06.2021 г. на ЦИК, осигуряващи придвижване на избиратели със силно затруднено придвижване или ползващи лично техническо помощно средство. За целта може да се предвиди и човешки ресурс за подпомагане на нуждаещите се граждани.

В секциите за гласуване по чл. 10 от ИК се поставят подходящи кабини за гласуване и прегради за гласуване със специализирани устройства за машинно гласуване с размери не по-малко от 210/170 см, с вход не по-тесен от 90 см и плот не по-висок от 85 см.

 

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Живка Василева Котева

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 25.06.2021 в 17:44 часа

Календар

Решения

  • № 160 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Соня Дакова, член на СИК 234602051 относно различни по рода си нарушения на изборния процес в избирателната секция

  • № 159 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Любомира Любомирова Недялкова относно искане на СИК 234608006 за изплащане на допълнителни възнаграждения

  • № 158 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Диана Нинова Тонова, председател на РС на БСП „Триадица“ относно невъзможност на избиратели да упражнят правото си на глас

всички решения