Районна избирателна комисия София 23 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 61–НС
София, 25.06.2021

ОТНОСНО: Формиране на единната номерация на служебни избирателни секции в район „Изгрев“, община Столична

 

Във връзка с формиране на единната номерация на служебните избирателните секции в район Изгрев, община Столична, Районната избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София, /РИК-23/ разгледа Заповед № Л-1651/21.05.2021 г. на Началника на Областна служба “Изпълнение на наказанията“-София-Следствен арест на бул.“Д-р Г.М. Димитров“№ 42, Заповед №37/28.05.2021 на управителя на УМБАЛ „СОФИЯМЕД“ ООД и Заповед № Д-171/20.05.2021г. на Изпълнителния директор на МБАЛНП „Свети Наум“, с които ръководителите на посочените заведения са образували избирателни секции на  територията на тези заведения, постъпили с писмо с вх. № 114/17.06.2021 г. на РИК-23. 

Със заповед №СОА21-РД09-813/07.06.2021г. на Кмета на Столична община, съгласно която е възложено на кметовете на райони да утвърдят номерата на служебните избирателни секции в лечебните и здравните заведения, домове за стари хора и други социални заведения, които секции се образуват от ръководителите на тези заведения и Заповед № РИВ21-РД09-95  от 14.06.2021г. на Кмета на район „Изгрев” , с която са определени следните номера на служебни секции, а именно: 234608046-служебна секция във МБАЛ „Софиямед“; 234608047 - служебна секция в  МБАЛНП „Свети Наум“ и 234608048- ОС „Изпълнение на наказанията“ (София,бул.“Д-р Г.М. Димитров“№ 42).

Поради което и на основание чл.72, ал.1, т.6, чл.9, ал. 6 и 8 от ИК, чл.7, ал.1 и ал.5  и във връзка със Заповед № Л-1651/21.05.2021 г. на Началника на Областна служба “Изпълнение на наказанията“-София-Следствен арест на бул.“Д-р Г.М. Димитров“№ 42, Заповед №37/28.05.2021 на управителя на УМБАЛ „СОФИЯМЕД“ ООД и Заповед № Д-171/20.05.2021г. на Изпълнителния директор на МБАЛНП „Свети Наум“,  Районната избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София, /РИК-23/ 

Р Е Ш И:

Формира следната единна номерация на служебните избирателни секция в Район „Изгрев”, Столична община, както следва:

234608046- МБАЛ „Софиямед“;

234608047 - МБАЛНП „Свети Наум“ и

234608048- ОС „Изпълнение на наказанията“ (София,бул.“Д-р Г.М. Димитров“№ 42),

където:

23 е номерът на района-за район 23-София

46 е номерът на Столична община, който съгласно ЕКАТТЕ е 46

08е номерът на административния район Изгрев,съгласно ЕКАТТЕ

046,047 и 048 са номерата на служебните секции в административния район

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Живка Василева Котева

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 25.06.2021 в 17:44 часа

Календар

Решения

  • № 160 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Соня Дакова, член на СИК 234602051 относно различни по рода си нарушения на изборния процес в избирателната секция

  • № 159 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Любомира Любомирова Недялкова относно искане на СИК 234608006 за изплащане на допълнителни възнаграждения

  • № 158 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Диана Нинова Тонова, председател на РС на БСП „Триадица“ относно невъзможност на избиратели да упражнят правото си на глас

всички решения