Районна избирателна комисия София 23 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 62–НС
София, 25.06.2021

ОТНОСНО: Формиране на единната номерация на служебни избирателни секции в район Лозенец, община Столична.

 

Във връзка с формиране на единната номерация на служебните избирателните секции в район Лозенец, община Столична, Районната избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София, /РИК-23/ разгледа Заповед № 270/09.06.2021 г. на изпълнителния директор на „АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК МБАЛ ТОКУДА“ ЕАД и Заповед №47/10.06.2021г. на Управителя на МБАЛ „Вита“ ЕООД, с които ръководителите на посочените заведения са образували избирателни секции на  територията на тези заведения , постъпили с писмо с вх. № 139/24.06.2021 г. на РИК-23. 

Със заповед №СОА21-РД09-813/07.06.2021г. на Кмета на Столична община, съгласно която е възложено на кметовете на райони да утвърдят номерата на служебните избирателни секции в лечебните и здравните заведения, домове за стари хора и други социални заведения, които секции се образуват от ръководителите на тези заведения и Заповеди  № РД09-117/17.06.2021 г. и РД09-129/18.06.2021 г. на Кмета на район „Лозенец”, с която са определени следните номера на служебни секции, а именно: 234609080 -служебна секция в „АДЖАБАДЕМ СИТИ КЛИНИК МБАЛ ТОКУДА“ ЕАД и 234609081 -служебна секция в МБАЛ „Вита“ ЕООД.

Поради което и на основание чл.72, ал.1, т.6, чл.9, ал. 6 и 8 от ИК, чл.7, ал.1 и ал.5 и във връзка със Заповед № 270/09.06.2021 г. на изпълнителния директор на „АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК МБАЛ ТОКУДА“ ЕАД и Заповед №47/10.06.2021г. на Управителя на МБАЛ „Вита“ ЕООД, Районната избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София, /РИК-23/ 

Р Е Ш И:

Формира следната единна номерация на служебни избирателни секция в Район „Лозенец”, Столична община, както следва:

234609080- „АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК МБАЛ ТОКУДА“ ЕАД,

234609081 - МБАЛ „Вита“ ЕООД

където:

23 е номерът на района-за район 23-София

46 е номерът на Столична община, който съгласно ЕКАТТЕ е 46

09 е номерът на административния район Лозенец,съгласно ЕКАТТЕ

080 и 081 е номерът на служебната секция в административния район.

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Живка Василева Котева

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 25.06.2021 в 17:44 часа

Календар

Решения

  • № 160 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Соня Дакова, член на СИК 234602051 относно различни по рода си нарушения на изборния процес в избирателната секция

  • № 159 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Любомира Любомирова Недялкова относно искане на СИК 234608006 за изплащане на допълнителни възнаграждения

  • № 158 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Диана Нинова Тонова, председател на РС на БСП „Триадица“ относно невъзможност на избиратели да упражнят правото си на глас

всички решения