Районна избирателна комисия София 23 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 64–НС
София, 25.06.2021

ОТНОСНО: Назначаване на съставите на 3 /три/ броя служебни секционни избирателни комисии /СИК/ в район „Изгрев“ и утвърждаване списъците с резервните членове

В Районната избирателна комисия в Двадесет и трети район – София (РИК 23) е постъпило предложение от Кмета на район „Изгрев“ с вх. № 114/17.06.2021 г. за назначаване съставите на 3 /три/ броя служебни СИК, в състав от по 6 /шест/ членове. Представен е и списък на резервните членове на СИК.

Към предложението са представени всички изискуеми по чл.91, ал.8 от ИК документи.

На проведените консултации представителите на политическите партии и коалиции от политически партии, участвали в консултациите, са постигнали съгласие за разпределение на броя на членовете  и местата в ръководството, като същото е както следва: общ брой членове – КП ГЕРБ – СДС 3 бр. членове, ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ – 3 бр. членове , КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ – 3 бр. членове, ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ – 3 бр. членове, КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ – 3 бр. членове, КП „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“ – 3 бр. членове , като в това число ръководство: КП ГЕРБ – СДС – 3 бр. членове, ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“– 2 бр. членове, КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ – 1 бр. членове, ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ – 1 бр. членове, КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ – 1 бр. членове, КП „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“– 1 бр. членове.

Предвид изложеното и на основание чл.72, ал.1, т.4, чл.89, ал.1, чл.91, ал.11, чл. 92, чл. 95, чл. 96, чл. 3, ал. 3 и §1, т. 10 от ДР на ИК и Решение № 124–НС/26.05.2021 г. на ЦИК, Районната избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София, /РИК–23/

РЕШИ

1.Назначава съставите на 3 /три/ служебни СИК в състав от по 6/шест/ членове, както следва:

Секция

Длъжност в СИК

Име, Презиме, Фамилия

ЕГН

234608046

Председател

Малинка Борисова Савова

 

234608046

Зам. председател

Виолина Кирилова Йорданова

 

234608046

Секретар

Дора Димитрова Даракчиева

 

234608046

Член

Илиян Илиев Павлов

 

234608046

Член

Кремена Ангелова Боянова

 

234608046

Член

Петър Иванов Великов

 

234608047

Председател

Невена Георгиева Денчева

 

234608047

Зам. председател

Катинка Кънчева Алексиева

 

234608047

Секретар

Веселин Димов Димитров

 

234608047

Член

Сергей Георгиев Михайлов

 

234608047

Член

Ивайло Иванов Николов

 

234608047

Член

Венета Блажева Линкова

 

234608048

Председател

Борислав Николаев Николов

 

234608048

Зам. председател

Десислава Горанова Върбанова

 

234608048

Секретар

Йордан Атанасов Загорски

 

234608048

Член

Кирил Станиславов Ащарски

 

234608048

Член

Стоянка Димитрова Спасова

 

234608048

Член

Нева Димова Димитрова

 

  1. Утвърждава списъка на резервните членове на СИК, представен с предложението на Кмета на район „Изгрев“ .

Издава удостоверения на назначените членове.

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Живка Василева Котева

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 25.06.2021 в 17:44 часа

Календар

Решения

  • № 160 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Соня Дакова, член на СИК 234602051 относно различни по рода си нарушения на изборния процес в избирателната секция

  • № 159 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Любомира Любомирова Недялкова относно искане на СИК 234608006 за изплащане на допълнителни възнаграждения

  • № 158 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Диана Нинова Тонова, председател на РС на БСП „Триадица“ относно невъзможност на избиратели да упражнят правото си на глас

всички решения