Районна избирателна комисия София 23 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 65–НС
София, 25.06.2021

ОТНОСНО: Назначаване на съставите на 2 /два/ броя служебни секционни избирателни комисии /СИК/ в район „Лозенец“ и утвърждаване списъците с резервните членове

 

В Районната избирателна комисия в Двадесет и трети район – София (РИК 23) е постъпило предложение от Кмета на район „Лозенец“ с вх. № 139/24.06.2021 г. за назначаване съставите на 2 /два/ броя служебни СИК, в състав от по 6 /шест/ членове. Представен е и списък на резервните членове на СИК.

Към предложението са представени всички изискуеми по чл.91, ал.8 от ИК документи.

На проведените консултации представителите на политическите партии и коалиции от политически партии, участвали в консултациите, са постигнали съгласие за разпределение на броя на членовете  и местата в ръководството,  като същото е както следва: общ брой членове КП ГЕРБ – СДС - 2 бр. членове, ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ – 2 бр. членове , КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ – 2 бр. членове, ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ – 2 бр. членове, КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ – 2 бр. членове, КП „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“ – 2 бр. членове , като в това число ръководство: КП ГЕРБ – СДС – 2 бр. членове, ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“– 1 бр. членове, КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ – 2 бр. членове, ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ – 1 бр. членове, КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ – 0 бр. членове, КП „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“– 0 бр. членове.

Предвид изложеното и на основание чл.72, ал.1, т.4, чл.89, ал.1, чл.91, ал.11, чл. 92, чл. 95, чл. 96, чл. 3, ал. 3 и §1, т. 10 от ДР на ИК и Решение № 124–НС/26.05.2021 г. на ЦИК, Районната избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София, /РИК–23/

РЕШИ

1.Назначава съставите на 2 /два/ СИК в състав от по 6 /шест/ членове, както следва:

Секция

Длъжност в СИК

Име, Презиме, Фамилия

ЕГН

234609080

Председател

Десислава Иванова Тодорова

 

234609080

Зам. председател

Катя Иванова Влахова

 

234609080

Секретар

Константин Руменов Станков

 

234609080

Член

Капка Стоянова Петрова

 

234609080

Член

Даниела Иванова Христова

 

234609080

Член

Жана Иванова Иванова

 

234609081

Председател

Радостина Иванова Канделова

 

234609081

Зам. председател

Вероника Саркис Саркисян

 

234609081

Секретар

Стефка Цонкова Грозданова

 

234609081

Член

Мария Кръстева Коларова

 

234609081

Член

Никола Асенов Стефанов

 

234609081

Член

Вера Ивова Прокопиева

 

  1. Утвърждава списъка на резервните членове на СИК, представен с предложението на Кмета на район „Лозенец“ .

Издава удостоверения на назначените членове.

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Живка Василева Котева

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 25.06.2021 в 17:44 часа

Календар

Решения

  • № 160 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Соня Дакова, член на СИК 234602051 относно различни по рода си нарушения на изборния процес в избирателната секция

  • № 159 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Любомира Любомирова Недялкова относно искане на СИК 234608006 за изплащане на допълнителни възнаграждения

  • № 158 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Диана Нинова Тонова, председател на РС на БСП „Триадица“ относно невъзможност на избиратели да упражнят правото си на глас

всички решения