Районна избирателна комисия София 23 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 66–НС
София, 25.06.2021

ОТНОСНО: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Триадица”

 

В РИК 23 е постъпило писмо с вх. № 143/25.06.2021г. от кмета на район „Триадица” с предложение за освобождаване на общо 18 членове в 11 СИК, както следва: от квотата на КП ГЕРБ – СДС - 17 бр. членове, ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ – 1 бр. членове , КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ – 0, бр. членове, ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ – 0 бр. членове, КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ – 0 бр. членове, КП „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“ – 0 бр., по искания на членовете на секционните комисии за освобождаването им. На основание чл. 51, ал. 2 от ИК на тяхно място са предложени за назначаване други лица/членове от квотите на същите партии и коалиции.

Към писмото са приложени всички изискуеми документи от упълномощените представители на политическите субекти, обосноваващи необходимостта от промени.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 5, вр. чл. 51, ал. 2 ИК и чл. 72, ал. 1, т. 4, вр. чл. 51, ал. 3 ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и трети район – София (РИК 23)

РЕШИ:

  1. Освобождава членове от съставите на секционни избирателни комисии, Район „Триадица” като на мястото на освободените членове, назначава нови членове, както следва:

Секция

Длъжност

Заместващ

ЕГН на заместващ

Заместван

ЕГН на заместван

234610033

Зам. председател

Мартин Димитров Стоянов

 

Емил Веселинов Николов

 

234610037

Секретар

Илияна Борисова Стоичкова

 

Ангел Иванов Челъков

 

234610046

Председател

Вяра Руменова Маринова

 

Ивелина Димитрова Аврамова

 

234610076

Председател

Лили Петромилова Сотирова

 

Елка Стефанова Русева

 

234610083

Секретар

Николай Дончев Колев

 

Никола Стойчев Николов

 

234610083

Член

Екатерина Николова Рашева

 

Адриана Илиянова Ботушарова

 

234610084

Председател

Митко Милчев Методиев

 

Димитър Стоянов Николов

 

234610086

Член

Анелия Филипова Цекова

 

Илияна Илиянова Ботушарова

 

234610086

Член

Адриана Илиянова Ботушарова

 

Анелия Филипова Цекова

 

234610093

Зам. председател

Кети Драгомирова Иванова

 

Живко Алексеев Жельов

 

234610097

Секретар

Райчо Дончев Колев

 

Иво Николов Димитров

 

234610097

Член

Магдалена Иванова Вълчева

 

Анелия Филипова Цекова

 

234610100

Председател

Росица Стефанова Ботьова

 

Анелия Велизарова Делчева

 

234610100

Член

Александър Жоров Александров

 

Диляна Ганчева Ганчева

 

234610101

Секретар

Роберт Здравков Павлов

 

Стефан Крумов Георгиев

 

234610101

Член

Илияна Пламенова Димитрова

 

Илиян Запрянов Славов

 

234610103

Зам. председател

Иван Кръстанов Младенов

 

Мирелла Иванова Вълкова

 

234610103

Член

Любомир Петров Филипов

 

Миглена Петкова Славова

 

2.Анулира издадените удостоверения на освободените членове и издава удостоверения на назначените членове.

Издава удостоверения на назначените членове.

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Живка Василева Котева

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 25.06.2021 в 17:44 часа

Календар

Решения

  • № 160 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Соня Дакова, член на СИК 234602051 относно различни по рода си нарушения на изборния процес в избирателната секция

  • № 159 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Любомира Любомирова Недялкова относно искане на СИК 234608006 за изплащане на допълнителни възнаграждения

  • № 158 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Диана Нинова Тонова, председател на РС на БСП „Триадица“ относно невъзможност на избиратели да упражнят правото си на глас

всички решения