Районна избирателна комисия София 23 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 67–НС
София, 25.06.2021

ОТНОСНО: Формиране на единната номерация на служебни избирателни секции в район Триадица.

Във връзка с формиране на единната номерация на служебните избирателните секции в район Триадица, община Столична, Районната избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София, разгледа Заповед №З-112/31.05.2021 г. на Изпълнителния директор на УМБАЛ „Александровска” ЕАД, Заповед № РД-09-44/31.05.2021 г. на Изпълнителния директор на СБАЛАГ „Майчин дом” ЕАД, Заповед № 193/31.05.2021., на Изпълнителния директор на УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД,  Заповед № 1112/31.05.2021 на Началника на Военномедицинска академия, Заповед № ДР-00187/04.06.2021 г. на Изпълнителния Директор на СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров” ЕАД, Заповед № 84/31.05.2021г. на Изпълнителния Директор на УСБАЛЕ „Акад- Иван Пенчев” ЕАД – София, Заповед № 57/02.03.2021 г. на Изпълнителния Директор на УМБАЛ „Свети Иван Рилски“ ЕАД и Заповед № 66/27.05.2021 г. на Директор на Дом за пълнолетни лица със сетивни нарушения, централна сграда на ул. Балша № 23, с  които ръководителите на посочените заведения са образували избирателни секции на  територията на тези заведения, постъпили с писмо с вх. № 144/25.06.2021 г. на РИК-23.  

Със заповед №СОА21-РД09-813/07.06.2021г. на Кмета на Столична община, съгласно която е възложено на кметовете на райони да утвърдят номерата на служебните избирателни секции в лечебните и здравните заведения, домове за стари хора и други социални заведения, които секции се образуват от ръководителите на тези заведения и Заповед № РТР21-РД56-171/07.06.2021г. на Кмета на район „Триадица”, с която са определени следните номера на служебни секции, а именно:

№ 234610104– УМБАЛ „Александровска” ЕАД, ул. Св. Георги Софийски” № 1, в рапортната зала на партерния етаж на II-ри хирургичен блок;

№ 234610105 – УМБАЛ „Александровска” ЕАД, ул. Св. Георги Софийски” № 1, в столовата на 2-ти етаж в сграда „Катедра по пропедевтика на вътрешните болести“;

№ 234610106 – УМБАЛ „Александровска” ЕАД, ул. Св. Георги Софийски” № 1, в аудиторията на 2-ри етаж в сграда „Научен институт по неврология и психиатрия“/Клиника по нервни болести/;

№ 234610108 – УМБАЛ „Александровска” ЕАД, ул. Св. Георги Софийски” № 1, в рапортната зала на втори етаж в сграда I-ви хирургичен блок;

№ 234610109 – СБАЛАГ „Майчин дом” ЕАД – София, ул. „Здраве” № 2, кабинет 121, 1-ви етаж на основна сграда;

№234610112 - УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, бул. Акад. Иван Гешов 15;

№ 234610113 – Военно-медицинска академия, бул. „Св. Георги Софийски” № 3, учебна зала №2, I-ви етаж в основната сграда на ВМА;

№ 234610116 – СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров” ЕАД, ул. „Акад. Иван Гешов” № 17, централна сграда, 2-ри етаж, зала 16;

№ 234610118 – УСБАЛЕ по ендокринология „Акад. Иван Пенчев” ЕАД, ул. Здраве №2, учебна зала на 11 етаж;

№ 234610119 – Дом за пълнолетни лица със сетивни нарушения, централна сграда на ул. Балша № 23

Поради което и на основание чл.72, ал.1, т.6, чл.9, ал. 6 и 8 от ИК, чл.7, ал.1 и ал.5  и във връзка със Заповед №З-112/31.05.2021 г. на Изпълнителния директор на УМБАЛ „Александровска” ЕАД, Заповед № РД-09-44/31.05.2021 г. на Изпълнителния директор на СБАЛАГ „Майчин дом” ЕАД, Заповед № 193/31.05.2021., на Изпълнителния директор на УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД,  Заповед № 1112/31.05.2021 на Началника на Военномедицинска академия, Заповед № ДР-00187/04.06.2021 г. на Изпълнителния Директор на СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров” ЕАД, Заповед № 84/31.05.2021г. на Изпълнителния Директор на УСБАЛЕ „Акад- Иван Пенчев” ЕАД – София, Заповед № 57/02.03.2021 г. на Изпълнителния Директор на УМБАЛ „Свети Иван Рилски“ ЕАД и Заповед № 66/27.05.2021 г. на Директор на Дом за пълнолетни лица със сетивни нарушения, централна сграда на ул. Балша № 23,  Районната избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София, 

Р Е Ш И:

Формира следната единна номерация на служебните избирателни секция в Район „Триадица”, Столична община, както следва:

№ 234610104– УМБАЛ „Александровска” ЕАД, ул. Св. Георги Софийски” № 1, в рапортната зала на партерния етаж на II-ри хирургичен блок;

№ 234610105 – УМБАЛ „Александровска” ЕАД, ул. Св. Георги Софийски” № 1, в столовата на 2-ти етаж в сграда „Катедра по пропедевтика на вътрешните болести“;

№ 234610106 – УМБАЛ „Александровска” ЕАД, ул. Св. Георги Софийски” № 1, в аудиторията на 2-ри етаж в сграда „Научен институт по неврология и психиатрия“/Клиника по нервни болести/;

№ 234610108 – УМБАЛ „Александровска” ЕАД, ул. Св. Георги Софийски” № 1, в рапортната зала на втори етаж в сграда I-ви хирургичен блок;

№ 234610109 – СБАЛАГ „Майчин дом” ЕАД – София, ул. „Здраве” № 2, кабинет 121, 1-ви етаж на основна сграда;

№234610112 - УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, бул. Акад. Иван Гешов 15;

№ 234610113 – Военно-медицинска академия, бул. „Св. Георги Софийски” № 3, учебна зала №2, I-ви етаж в основната сграда на ВМА;

№ 234610116 – СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров” ЕАД, ул. „Акад. Иван Гешов” № 17, централна сграда, 2-ри етаж, зала 16;

№ 234610118 – УСБАЛЕ по ендокринология „Акад. Иван Пенчев” ЕАД, ул. Здраве №2, учебна зала на 11 етаж;

№ 234610119 – Дом за пълнолетни лица със сетивни нарушения, централна сграда на ул. Балша № 23

където

23 е номерът на района-за район 23-София

46 е номерът на Столична община, който съгласно ЕКАТЕ е 46

10 е номерът на административния район Триадица, съгласно ЕКАТТЕ

104, 105, 106, 108, 109, 112, 113, 116, 118 и 119 са номерата на служебните секции.

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Живка Василева Котева

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 25.06.2021 в 17:44 часа

Календар

Решения

  • № 160 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Соня Дакова, член на СИК 234602051 относно различни по рода си нарушения на изборния процес в избирателната секция

  • № 159 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Любомира Любомирова Недялкова относно искане на СИК 234608006 за изплащане на допълнителни възнаграждения

  • № 158 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Диана Нинова Тонова, председател на РС на БСП „Триадица“ относно невъзможност на избиратели да упражнят правото си на глас

всички решения