Районна избирателна комисия София 23 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 68–НС
София, 25.06.2021

ОТНОСНО: Формиране на единната номерация на служебни избирателни секции в район „Студентски“

 

Във връзка с формиране на единната номерация на служебни избирателни секции в район Студентски, община Столична, Районната избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София, /РИК-23/ разгледа Заповед №50/15.06.2021 г. на  Директора на ДСХ „Дълголетие“, Заповед № 3-152/16.06.2021г. на Изпълнителния директор на УСБАЛ по Онкология, ЕАД, Заповед № З-81/09.06.2021г. на Изпълнителния директор на СБАЛХЗ ЕАД, с които ръководителите на посочените заведения са образували избирателни секции на  територията на  заведенията, постъпили с писмо с вх. № 109/17.06.2021 г. на кмета на район „Студентски“.

Със заповед №СОА21-РД09-813/07.06.2021г. на Кмета на Столична община, съгласно която е възложено на кметовете на райони да утвърдят номерата на служебните избирателни секции в лечебните и здравните заведения, домове за стари хора и други социални заведения, които секции се образуват от ръководителите на тези заведения и заповед № РСТ21-РД09-142/16.06.2021г. на Кмета на район „Студентски“,  с която са определени следните номера на служебни секции, а именно: 234616054-служебна секция в Дом за стари хора „Дълголетие“, 234616055- служебна секция в УСБАЛ по Онкология, ЕАД и 234616056 - служебна секция в СБАЛХЗ ЕАД

Поради което и на основание чл.72, ал.1, т.6, чл.9, ал. 6 и 8 от ИК, чл.7, ал.1 и ал.5 и във връзка със Заповед №50/15.06.2021 г. на  Директора на ДХС „Дълголетие“, Заповед № 3-152/16.06.2021г. на Изпълнителния директор на УСБАЛ по Онкология, ЕАД, Заповед № З-81/09.06.2021г. на Изпълнителния директор на СБАЛХЗ ЕАД, Районната избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София, /РИК-23/,

 

Р Е Ш И:

Формира следната единна номерация на служебни избирателни секции в Район „Студентски“, Столична община, както следва:

№234616054 – Дом за стари хора „Дълголетие“ – ул. „Пловдивско поле“ № 8;

№234616055- УСБАЛ по Онкология, ЕАД – ул. „Пловдивско поле“ №6;

№234616056 - СБАЛХЗ ЕАД – бул. „Св. Климент Охридски“ № 1А.

където:

23 е номерът на областта - за София-град,

46 е номерът на Столична община, който съгласно ЕКАТЕ е 46,

16 е номерът на административния район „Студентски“, съгласно ЕКАТТЕ,

054, 055 и 056 са номерата на служебните секции в административните райони

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Живка Василева Котева

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 25.06.2021 в 17:44 часа

Календар

Решения

  • № 160 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Соня Дакова, член на СИК 234602051 относно различни по рода си нарушения на изборния процес в избирателната секция

  • № 159 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Любомира Любомирова Недялкова относно искане на СИК 234608006 за изплащане на допълнителни възнаграждения

  • № 158 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Диана Нинова Тонова, председател на РС на БСП „Триадица“ относно невъзможност на избиратели да упражнят правото си на глас

всички решения