Районна избирателна комисия София 23 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 69–НС
София, 25.06.2021

ОТНОСНО: Назначаване на съставите на 10 /дванадесет/ броя служебни секционни избирателни комисии /СИК/ в район „Триадица“ и утвърждаване списъците с резервните членове

 

В Районната избирателна комисия в Двадесет и трети район – София (РИК 23) е постъпило предложение от Кмета на район „Триадица“ с вх. № 144/25.06.2021 г. за назначаване съставите на 10 /десет/ броя служебни СИК, в състав от по 6 /шест/ членове. Представен е и списък на резервните членове на СИК.

Към предложението са представени всички изискуеми по чл.91, ал.8 от ИК документи.

На проведените консултации представителите на политическите партии и коалиции от политически партии, участвали в консултациите, са постигнали съгласие за разпределение на броя на членовете  и местата в ръководството, като същото е както следва: общ брой членове – КП ГЕРБ – СДС 10 бр. членове, ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ – 10 бр. членове , КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ – 10 бр. членове, ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ – 10 бр. членове, КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ – 10 бр. членове, КП „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“ – 10 бр. членове , като в това число ръководство: КП ГЕРБ – СДС – 9 бр. членове, ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“– 6 бр. членове, КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ – 5 бр. членове, ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ – 4 бр. членове, КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ – 4 бр. членове, КП „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“– 2 бр. членове.

Предвид изложеното и на основание чл.72, ал.1, т.4, чл.89, ал.1, чл.91, ал.11, чл. 92, чл. 95, чл. 96, чл. 3, ал. 3 и §1, т. 10 от ДР на ИК и Решение № 124–НС/26.05.2021 г. на ЦИК, Районната избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София, /РИК–23/

РЕШИ

1.Назначава съставите на 10 /десет/ служебни СИК в състав от по 6/шест/ членове, както следва:

Секция

Длъжност в СИК

Име, Презиме, Фамилия

ЕГН

234610104

Председател

Анелия Велизарова Делчева

 

234610104

Зам. председател

Ирина Василева Божилова

 

234610104

Секретар

Костадин Георгиев Костадинов

 

234610104

Член

Елена Иванова Костадинова

 

234610104

Член

Христина Тодорова Василева

 

234610104

Член

Владимир Владимиров Жеков

 

234610105

Председател

Наталия Дамаскиновна Лакова

 

234610105

Зам. председател

Никола Бориславов Балканджийски

 

234610105

Секретар

Диляна Ганчева Ганчева

 

234610105

Член

Ивет Ивова Спасова

 

234610105

Член

Николай Росенов Николов

 

234610105

Член

Анелия Иванова Иванова

 

234610106

Председател

Радослава Николова Йорданова

 

234610106

Зам. председател

Стефан Крумов Георгиев

 

234610106

Секретар

Красимир Василев Скорчев

 

234610106

Член

Дамаскин Иванов Лаков

 

234610106

Член

Пламен Боянов Пачов

 

234610106

Член

Диана Божева Найденова

 

234610108

Председател

Алексей Ганчев Сандов

 

234610108

Зам. председател

Анна Георгиева Савова

 

234610108

Секретар

Мариета Иванова Побиенска

 

234610108

Член

Ангелина Александрова Еленкова

 

234610108

Член

Янка Любомирова Георгиева

 

234610108

Член

Стоянка Иванова Калиовска

 

234610109

Председател

Ернесто Робертович Цатуров

 

234610109

Зам. председател

Миглена Петкова Славова

 

234610109

Секретар

Михаил Димитров Проданов

 

234610109

Член

Йоана Йорданова Абаджиева

 

234610109

Член

Дара Емилова Иванова

 

234610109

Член

Илиян Максимов Йорданов

 

234610112

Председател

Станислав Димитров Иванов

 

234610112

Зам. председател

Станислава Георгиева Крумова

 

234610112

Секретар

Албена Валериева Бориславова

 

234610112

Член

Бойко Лев Страхилов

 

234610112

Член

Цветелина Георгиева Таскова

 

234610112

Член

Владимир Тодоров Стойчев

 

234610113

Председател

Антония Йосифова Бонева

 

234610113

Зам. председател

Благой Анкин Аспарухов

 

234610113

Секретар

Иво Николов Кюхов

 

234610113

Член

Стоянка Димитрова Дюлгерова

 

234610113

Член

Филип Руменов Илиев

 

234610113

Член

Джулия Руменова Томова

 

234610116

Председател

Милена Георгиева Драганова

 

234610116

Зам. председател

Владислав Костадинов Симеонов

 

234610116

Секретар

Кристен Генчева Генчева

 

234610116

Член

Веселина Пенчева Георгиева-Стоянова

 

234610116

Член

Нина Димитрова Стоянова-Иванова

 

234610116

Член

Андрей Евгениев Николов

 

234610118

Председател

Шурай Юнал Нури

 

234610118

Зам. председател

Михаил Василев Йорданов

 

234610118

Секретар

Наташка Петкова Андреевска

 

234610118

Член

Даниела Руменова Тошкова

 

234610118

Член

Цаню Денев Камов

 

234610118

Член

Диана Миткова Ванчева

 

234610119

Председател

Николай Борисов Главчев

 

234610119

Зам. председател

Цвета Светлинова Дянкова

 

234610119

Секретар

Теодор Христов Автански

 

234610119

Член

Росен Иванов Тодоров

 

234610119

Член

Павел Полев Димитров

 

234610119

Член

Ваня Добринова Коцева

 

  1. Утвърждава списъка на резервните членове на СИК, представен с предложението на Кмета на район „Триадица“ .

Издава удостоверения на назначените членове.

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Живка Василева Котева

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 25.06.2021 в 17:44 часа

Календар

Решения

  • № 160 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Соня Дакова, член на СИК 234602051 относно различни по рода си нарушения на изборния процес в избирателната секция

  • № 159 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Любомира Любомирова Недялкова относно искане на СИК 234608006 за изплащане на допълнителни възнаграждения

  • № 158 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Диана Нинова Тонова, председател на РС на БСП „Триадица“ относно невъзможност на избиратели да упражнят правото си на глас

всички решения