Районна избирателна комисия София 23 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 7-НС
София 23 ИР, 22.05.2021

ОТНОСНО: Назначаване на специалист-експерти и специалист-технически сътрудници за подпомагане дейността на РИК

На основание чл. 63 ИК и решение № 10-НС/10.05.2021 г. на  ЦИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София (РИК 23)

 РЕШИ

 1. Назначава Ива Божилова Божилова-Боцева, ЕГН  ....... за специалист-експерт, който да подпомага дейността на РИК.
 2. Назначава Мария Петрова Праматарова-Щуркова, ЕГН ......... за специалист-експерт, който да подпомага дейността на РИК.

Определя месечно възнаграждение на всеки един от експертите  в размер на 780 лв, месечно.

За времето на работа в извънредна епидемична обстановка, обявена с акт на компетентен държавен орган, лицата посочени по-горе, получават допълнително възнаграждение в размер на 50 на сто от възнаграждението по настоящото решение.

 1. Назначава Антоанета Захариева Крумова, ЕГН .......... за специалист-технически сътрудник, който да подпомага дейността на РИК.
 2. Назначава Станислава Спасова Колева-Падарева, ЕГН .......... за специалист-технически сътрудник, който да подпомага дейността на РИК.
 3. Назначава Виолета Борисова Борисова, ЕГН ............ за специалист-технически сътрудник, който да подпомага дейността на РИК.

Определя месечно възнаграждение на всеки един от експертите  в размер на 560 лв, месечно.

За времето на работа в извънредна епидемична обстановка, обявена с акт на компетентен държавен орган, лицата посочени по-горе, получават допълнително възнаграждение в размер на 50 на сто от възнаграждението по настоящото решение.

Назначените по-горе лица ще осъществяват функциите си от датата на назначаването им до 14 /четиринадесет дни/  от  произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г.

Препис от решението да се изпрати на Областния управител на София-град  за сключване на договори с назначените лица.

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Живка Василева Котева

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 22.05.2021 в 15:07 часа

Календар

Решения

 • № 160 / 15.07.2021

  относно: Жалба от Соня Дакова, член на СИК 234602051 относно различни по рода си нарушения на изборния процес в избирателната секция

 • № 159 / 15.07.2021

  относно: Жалба от Любомира Любомирова Недялкова относно искане на СИК 234608006 за изплащане на допълнителни възнаграждения

 • № 158 / 15.07.2021

  относно: Жалба от Диана Нинова Тонова, председател на РС на БСП „Триадица“ относно невъзможност на избиратели да упражнят правото си на глас

всички решения