Районна избирателна комисия София 23 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 70–НС
София, 25.06.2021

ОТНОСНО: Назначаване на съставите на 3 /три/ броя служебни секционни избирателни комисии /СИК/ в район „Студентски“ и утвърждаване списъците с резервните членове

 

В Районната избирателна комисия в Двадесет и трети район – София (РИК 23) е постъпило предложение от Кмета на район „Студентски“ с вх. № 135/23.06.2021 г. за назначаване съставите на 3 /три/ броя служебни СИК, в състав от по 6 /шест/ членове. Представен е и списък на резервните членове на СИК.

Към предложението са представени всички изискуеми по чл.91, ал.8 от ИК документи.

На проведените консултации представителите на политическите партии и коалиции от политически партии, участвали в консултациите, са постигнали съгласие за разпределение на броя на членовете  и местата в ръководството, като същото е както следва: общ брой членове – КП ГЕРБ – СДС 3 бр. членове, ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ – 3 бр. членове , КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ – 3 бр. членове, ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ – 3 бр. членове, КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ – 3 бр. членове, КП „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“ – 3 бр. членове , като в това число ръководство: КП ГЕРБ – СДС – 1 бр. членове, ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“– 2 бр. членове, КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ – 3 бр. членове, ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ – 1 бр. членове, КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ – 1 бр. членове, КП „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“– 1 бр. членове.

Предвид изложеното и на основание чл.72, ал.1, т.4, чл.89, ал.1, чл.91, ал.11, чл. 92, чл. 95, чл. 96, чл. 3, ал. 3 и §1, т. 10 от ДР на ИК и Решение № 124–НС/26.05.2021 г. на ЦИК, Районната избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София, /РИК–23/

РЕШИ

1.Назначава съставите на 3 /три/ служебни СИК в състав от по 6/шест/ членове, както следва:

Секция

Длъжност в СИК

Име, Презиме, Фамилия

ЕГН

234616054

Председател

Бойка Данаилова Миркова

 

234616054

Зам. председател

Цветелина Георгиева Рашкова

 

234616054

Секретар

Светла Христова Тотева

 

234616054

Член

Даниела Георгиева Тодорова

 

234616054

Член

Симона Дойчинова Дойчинова

 

234616054

Член

Диан Дойчев Динев

 

234616055

Председател

Вилияна Зоранова Иванова

 

234616055

Зам. председател

Ивелина Божидарова Причкапова

 

234616055

Секретар

Весела Павлова Димитрова

 

234616055

Член

Моника Станиславова Пейкова

 

234616055

Член

Мила Димчева Манолова

 

234616055

Член

Тодор Георгиев Крапешки

 

234616056

Председател

Наско Стефанов Смиленов

 

234616056

Зам. председател

Илиян Мирославов Чабуклийски

 

234616056

Секретар

Елизабета Стоянова Овчарова

 

234616056

Член

Михаела Стойчева Георгиева

 

234616056

Член

Ивелин Миленов Ганев

 

234616056

Член

Александра Венциславова Симеонова

 

  1. Утвърждава списъка на резервните членове на СИК, представен с предложението на Кмета на район „Студентски“ .

Издава удостоверения на назначените членове.

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Живка Василева Котева

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 25.06.2021 в 17:44 часа

Календар

Решения

  • № 160 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Соня Дакова, член на СИК 234602051 относно различни по рода си нарушения на изборния процес в избирателната секция

  • № 159 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Любомира Любомирова Недялкова относно искане на СИК 234608006 за изплащане на допълнителни възнаграждения

  • № 158 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Диана Нинова Тонова, председател на РС на БСП „Триадица“ относно невъзможност на избиратели да упражнят правото си на глас

всички решения