Районна избирателна комисия София 23 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 73–НС
София, 28.06.2021

ОТНОСНО: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Витоша”

 

В РИК 23 са постъпили писма с вх. № 145/25.06.2021г. и вх. № 152/28.06.2021г. от кмета на район „Витоша” с предложение за освобождаване на общо 19 членове в 18 СИК, както следва: от квотата на КП ГЕРБ – СДС - 0 бр. членове, ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ – 3 бр. членове , КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ – 0 бр. членове, ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ – 15 бр. членове, КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ – 1 бр. членове, КП „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“ – 0 бр., по искания на членовете на секционните комисии за освобождаването им. На основание чл. 51, ал. 2 от ИК на тяхно място са предложени за назначаване други лица/членове от квотите на същите партии и коалиции.

Към писмото са приложени всички изискуеми документи от упълномощените представители на политическите субекти, обосноваващи необходимостта от промени.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 5, вр. чл. 51, ал. 2 ИК и чл. 72, ал. 1, т. 4, вр. чл. 51, ал. 3 ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и трети район – София (РИК 23)

РЕШИ:

  1. Освобождава членове от съставите на секционни избирателни комисии, Район „Витоша” като на мястото на освободените членове, назначава нови членове, както следва:

Секция

Длъжност

Заместващ

ЕГН на заместващ

Заместван

ЕГН на заместван

 

234617007

Секретар

Стоян Костадинов Радев

 

Евгения Йорданова Михайлова

 

 

234617008

Член

Симеон Лъчезаров Янушев

 

Томислав Василев Михалчев

 

 

234617009

Секретар

Владимир Кирчев Николов

 

Мария Христова Паричкова

 

 

234617010

Член

Християн Василев Илиев

 

Роберт Пламенов Костадинов

 

 

234617011

Зам. председател

Борянка Петрова Костадинова

 

Вероника Григорова Крумова

 

 

234617012

Член

Александър Драгомиров Георев

 

Емилия Юлиянова Панова

 

 

234617022

Председател

Хрисимир Василев Вълов

 

Александър Василев Василев

 

 

234617024

Член

Благовеста Феодорова Кудрявцева

 

Хрисимир Василев Вълов

 

 

234617057

Член

Татяна Левитова Тодорова

 

Нели Георгиева Грозданова

 

 

234617058

Член

Василена Тодорова Младенова

 

Теодора Миткова Иванова

 

 

234617059

Член

Георги Любомиров Господинов

 

Деметра Еди Илиева

 

 

234617062

Член

Красимира Красимирова Господинова

 

Виктория Миткова Иванова

 

 

234617067

Член

Михаела Михайлова Михайлова

 

Маргарита Йотова Христова

 

 

234617068

Член

Мони Красимиров Михайлов

 

Галина Илиева Лалова

 

 

234617071

Член

Янина Георгиева Яцидо

 

Александър Спасов Кръстев

 

 

234617065

Член

Калоян Христов Петров

 

Теменужка Борисова Иванова

 

               

 2.Анулира издадените удостоверения на освободените членове.

Издава удостоверения на назначените членове.

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Живка Василева Котева

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 28.06.2021 в 17:23 часа

Календар

Решения

  • № 160 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Соня Дакова, член на СИК 234602051 относно различни по рода си нарушения на изборния процес в избирателната секция

  • № 159 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Любомира Любомирова Недялкова относно искане на СИК 234608006 за изплащане на допълнителни възнаграждения

  • № 158 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Диана Нинова Тонова, председател на РС на БСП „Триадица“ относно невъзможност на избиратели да упражнят правото си на глас

всички решения