Районна избирателна комисия София 23 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 74–НС
София, 28.06.2021

ОТНОСНО: Формиране на единната номерация на служебни избирателни секции в район Витоша, община Столична.

 

Във връзка с формиране на единната номерация на служебните избирателните секции в район Витоша, община Столична, Районната избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София, /РИК-23/ разгледа Заповед № 26/11.03.2021 г. на Управителя  на „МБАЛ Света София“ ЕООД, с която ръководителят на посоченото заведение е образувал избирателна секция на територията на това заведение постъпилa с писмо с вх. № 153/28.06.2021 г. на РИК-23.

Със заповед №СОА21-РД09-813/07.06.2021 г. на Кмета на Столична община, съгласно която е възложено на кметовете на райони да утвърдят номерата на служебните избирателни секции в лечебните и здравните заведения, домове за стари хора и други социални заведения, които секции се образуват от ръководителите на тези заведения и Заповед № РВТ21-РД09-130/17.06.2021 г. на кмета на район „Витоша”, с която е определен следният номер на служебна секция в „МБАЛ Света София“ ЕООД, а именно: 234617074.

Поради което и на основание чл.72, ал.1, т.6, чл.9, ал. 6 и 8 от ИК, чл.7, ал.1 и ал.5 и във връзка със Заповед № 109/22.06.2021 на Управителя на „МБАЛ Света София“ ЕООД,  Районната избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София, /РИК-23/

Р Е Ш И:

Формира следната единна номерация на служебните избирателни секция в Район „ Витоша”, Столична община, както следва:

234617074 - „МБАЛ Света София“ ЕООД, гр. София, бул. България 104,

където:

23 е номерът на района-за район 23-София

46 е номерът на Столична община, който съгласно ЕКАТТЕ е 46

17 е номерът на административния район Витоша, съгласно ЕКАТТЕ

074 е номерът на служебната секция в административния район.

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Живка Василева Котева

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 28.06.2021 в 17:23 часа

Календар

Решения

  • № 160 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Соня Дакова, член на СИК 234602051 относно различни по рода си нарушения на изборния процес в избирателната секция

  • № 159 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Любомира Любомирова Недялкова относно искане на СИК 234608006 за изплащане на допълнителни възнаграждения

  • № 158 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Диана Нинова Тонова, председател на РС на БСП „Триадица“ относно невъзможност на избиратели да упражнят правото си на глас

всички решения