Районна избирателна комисия София 23 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 76–НС
София, 28.06.2021

ОТНОСНО: Определяне броя на подвижните секционни избирателни комисии на територията на Двадесет и трети изборен район – София за гласуване в изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г.

 

В Районна избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София с Вх. № 156/28.06.2021 г. е постъпила обобщена информация от Столична община Изх. № СОА21-ИЗ07-92/28.06.2021 г. за постъпилите заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия по реда на чл. 37 от ИК. В същата е посочено, че в районните администрации на територията на 23-ти изборен район са постъпили заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия, както следва:

02 Красно село – 41 броя

08 Изгрев – 24 броя

09 Лозенец – 10 броя

10 Триадица – 10 броя

15 Младост – 11 броя

16 Студентски – 1 броя

17 Витоша – 11 броя

23 Панчарево – 2 брой.

Предвид горното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 6, вр. с чл. 90, ал. 1 ИК и Решение № 225-НС/13.06.2021 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София (РИК 23)

РЕШИ

Определя броя подвижните секционни избирателни комисии на територията на Двадесет и трети изборен район – София за гласуване в изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г., както следва:

 

1 бр. ПСИК на територията на административен район Красно село;

1 бр. ПСИК на територията на административен район Изгрев

1 бр. ПСИК на територията на административен район Лозенец;

1 бр. ПСИК на територията на административен район Триадица;

1 бр. ПСИК на територията на административен район Младост;

1 бр. ПСИК на територията на административен район Витоша.

 

Общият брой на подвижните избирателни кутии в 23 изборен район е 6 /шест/ броя.

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Живка Василева Котева

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 28.06.2021 в 17:01 часа

Календар

Решения

  • № 160 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Соня Дакова, член на СИК 234602051 относно различни по рода си нарушения на изборния процес в избирателната секция

  • № 159 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Любомира Любомирова Недялкова относно искане на СИК 234608006 за изплащане на допълнителни възнаграждения

  • № 158 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Диана Нинова Тонова, председател на РС на БСП „Триадица“ относно невъзможност на избиратели да упражнят правото си на глас

всички решения