Районна избирателна комисия София 23 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 77–НС
София, 28.06.2021

ОТНОСНО: Утвърждава единните номера на подвижните секционни избирателни комисии /ПСИК/.

На основание чл. чл.8, ал. 1 и 3, чл. 37, чл. 89, ал. 2 и чл. 90 от ИК, Решение 225-НС от 13.06.2021 г. на ЦИК и съобразно решение Решение № 76-НС от 28.06.2021 г. на РИК-23 и е издадена Заповед № СОА21-РД-09-910/28.06.2021 г. на Кмета на Столична община за образуване на секции за гласуване с подвижна избирателна кутия, определен е номер и адрес на секциите, като с това са изпълнени са изискванията на Изборния кодекс и решенията на ЦИК.

Предвид горното и на основание чл.72, ал.1,т.6 от ИК, във с чл. 90 ИК , Решение 225-НС от 13.06.2021 г. на ЦИК и съобразно решение Решение № 76-НС от 28.06.2021 г. на РИК-23 и е издадена Заповед № СОА21-РД-09-910/28.06.2021 г. на Кмета на Столична община, Районната избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София, /РИК-23

Р Е Ш И:

Утвърждава единните номера на подвижните секционни избирателни комисии, съгласно Решение № 76-НС от 28.06.2021г. на РИК-23, както следва:

 

Район ''Красно село''

234602096

Район „Изгрев“

234608049

Район „Лозенец“

234609082

Район „Триадица“

234610120

Район „Младост“

234615129

Район „Витоша“

234617075

 

където:

23 е номерът на областта - за София-град,

46 е номерът на Столична община, който съгласно ЕКАТЕ е 46,

02 е номерът на административния район ''Красно село'', съгласно ЕКАТТЕ,

08 е номерът на административния район „Изгрев“, съгласно ЕКАТТЕ,

09 е номерът на административния район „Лозенец“, съгласно ЕКАТТЕ

10 е номерът на административния район „Триадица“, съгласно ЕКАТТЕ,

15 е номерът на административния район „Младост“, съгласно ЕКАТТЕ,

17 е номерът на административния район „Витоша“, съгласно ЕКАТТЕ,

096 е номера на служебните секции в административните райони

049 е номера на служебните секции в административните райони

082 е номера на служебните секции в административните райони

120 е номера на служебните секции в административните райони

129 е номера на служебните секции в административните райони

075 е номера на служебните секции в административните райони

 

В районните администрации, в които няма образувана секция за гласуване с подвижна избирателна кутия, но има подадени заявления за гласуване до 05.07.2021 г., независимо от техния брой, да бъдат обслужени от подвижните секционни избирателни комисии, както следва:

Район „Младост“ – за район „Панчарево“

Район „Лозенец – за район „Студентски“

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК.

 

Председател: Живка Василева Котева

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 28.06.2021 в 17:25 часа

Календар

Решения

  • № 160 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Соня Дакова, член на СИК 234602051 относно различни по рода си нарушения на изборния процес в избирателната секция

  • № 159 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Любомира Любомирова Недялкова относно искане на СИК 234608006 за изплащане на допълнителни възнаграждения

  • № 158 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Диана Нинова Тонова, председател на РС на БСП „Триадица“ относно невъзможност на избиратели да упражнят правото си на глас

всички решения