Районна избирателна комисия София 23 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 78–НС
София, 01.07.2021

ОТНОСНО: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Панчарево”

 

В РИК 23 е постъпило писмо с вх. № 166/29.06.2021г. от кмета на район „Панчарево” с предложение за освобождаване на общо 36 членове в 23 СИК, както следва: от квотата на КП ГЕРБ – СДС - 12 бр. членове, ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ – 3 бр. членове , КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ – 0 бр. членове, ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ – 21 бр. членове, КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ – 0 бр. членове, КП „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“ – 0 бр., по искания на членовете на секционните комисии за освобождаването им. На основание чл. 51, ал. 2 от ИК на тяхно място са предложени за назначаване други лица/членове от квотите на същите партии и коалиции.

Към писмото са приложени всички изискуеми документи от упълномощените представители на политическите субекти, обосноваващи необходимостта от промени.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 5, вр. чл. 51, ал. 2 ИК и чл. 72, ал. 1, т. 4, вр. чл. 51, ал. 3 ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и трети район – София (РИК 23)

РЕШИ:

  1. Освобождава членове от съставите на секционни избирателни комисии, Район „Панчарево” като на мястото на освободените членове, назначава нови членове, както следва:

Секция

Длъжност

Заместващ

ЕГН на заместващ

Заместван

ЕГН на заместван

234623012

Зам. председател

Марияна Георгиева Георгиева

 

Кристиан Красимиров Ангелов

 

234623004

Секретар

Камелия Петрова Петрова

 

Ани Милчева Коцева

 

234623004

Член

Мирослава Тодорова Христова

 

Иглика Маргаритова Арсенова

 

234623005

Председател

Марианя Атанасова Митрева

 

Румяна Грозданова Ангелова-Тотева

 

234623005

Член

Румяна Грозданова Ангелова-Тотева

 

Стиляна Данаилова Коцева

 

234623005

Секретар

Стефан Тодоров Христозов

 

Наско Детелинов Маринов

 

234623006

Член

Ива Денкова Данчева

 

Виолета Георгиева Ангелова

 

234623007

Председател

Диана Николова Йосифова

 

Ивета Валентинова Тасева

 

234623007

Член

Кристиана Николаева Борисова

 

Георги Бисеров Коцев

 

234623008

Секретар

Саша Георгиева Иванова

 

Невена Гениева Станчева

 

234623008

Член

Емилия Георгиева Бързакова-Ценева

 

Маргарита Илиянова Александрова

 

234623009

Член

Йорданка Вълова Козарска

 

Красимир Валериев Николов

 

234623010

Секретар

Александър Наков Живков

 

Марияна Найденова Огнянова

 

234623010

Член

Йоанна Руменова Георгиева

 

Мартин Николаев Георгиев

 

234623011

Зам. председател

Кристиан Красимиров Ангелов

 

Марияна Георгиева Георгиева

 

234623011

Член

Невена Гениева Станчева

 

Емилия Георгиева Бързакова-Ценева

 

234623011

Член

Маргарита Илиянова Александрова

 

Константин Александров Христов

 

234623012

Секретар

Десислава Людмилова Петрова

 

Биляна Пламенова Андонова

 

234623013

Председател

Саня Людмилова Кирилова

 

Росица Руменова Джелепска

 

234623014

Член

Боряна Василева Димитрова

 

Елеонора Илиева Божилова

 

234623015

Член

Венелин Петров Баков

 

Иванка Милчова Бонева

 

234623015

Член

Никола Тянов Георгиев

 

Калоян Янков Янков

 

234623016

Член

Мая Василева Янкова

 

Цвета Георгиева Иванова

 

234623016

Член

Калоян Тянов Георгиев

 

Радина Цветанова Петрова

 

234623017

Член

Цветелина Валентинова Пенчева

 

Петранка Мирославова Мирчева

 

234623018

Зам. председател

Татяна Симеонова Станкова

 

Цветанка Петкова Хаджиянева

 

234623025

Член

Цветелина Йорданова Петрова

 

Маргарита Йорданова Гергова

 

234623026

Член

Сибел Кемалова Зюрабова

 

Любка Димитрова Маджирова

 

234623028

Член

Чавдар Николаев Маринов

 

Галина Спасова Маринова

 

234623028

Член

Владимир Димитров Григоров

 

Цветанка Славчева Велкова

 

234623029

Секретар

Галина Спасова Маринова

 

Ралица Петрова Дойчинова

 

234623029

Член

Цветан Владимиров Умников

 

Радослав Гергинов Рангелов

 

234623030

Член

Валентина Георгиева Ангелова

 

Мария Йорданова Татарска - Божилова

 

234623031

Член

Здравко Бориславов Дамянов

 

Татяна Райчова Венева

 

234623032

Секретар

Павел Истилянов Риджов

 

Димитър Цветков Кьосев

 

234623032

Зам. председател

Диана Славчева Дедикова

 

Василка Кирилова Грозданова

 

2.Анулира издадените удостоверения на освободените членове.

Издава удостоверения на назначените членове.

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК.

 

Председател: Живка Василева Котева

Зам. председател: Веселина Кирилова Кирилова-Стаменова

* Публикувано на 02.07.2021 в 09:48 часа

Календар

Решения

  • № 160 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Соня Дакова, член на СИК 234602051 относно различни по рода си нарушения на изборния процес в избирателната секция

  • № 159 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Любомира Любомирова Недялкова относно искане на СИК 234608006 за изплащане на допълнителни възнаграждения

  • № 158 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Диана Нинова Тонова, председател на РС на БСП „Триадица“ относно невъзможност на избиратели да упражнят правото си на глас

всички решения