Районна избирателна комисия София 23 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 80–НС
София, 01.07.2021

ОТНОСНО: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Красно село”

 

В РИК 23 е постъпило писмо с вх. № 181/30.06.2021 г. от кмета на район „Красно село” с предложение за освобождаване на общо 106 членове в 77 СИК, както следва: от квотата на КП ГЕРБ – СДС - 0 бр. членове, ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ – 60 бр. членове , КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ – 0 бр. членове, ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ – 46 бр. членове, КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ – 0 бр. членове, КП „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“ – 0 бр., по искания на членовете на секционните комисии за освобождаването им. На основание чл. 51, ал. 2 от ИК на тяхно място са предложени за назначаване други лица/членове от квотите на същите партии и коалиции.

Към писмото са приложени всички изискуеми документи от упълномощените представители на политическите субекти, обосноваващи необходимостта от промени.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 5, вр. чл. 51, ал. 2 ИК и чл. 72, ал. 1, т. 4, вр. чл. 51, ал. 3 ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и трети район – София (РИК 23)

РЕШИ:

  1. Освобождава членове от съставите на секционни избирателни комисии, Район „Красно село” като на мястото на освободените членове, назначава нови членове, както следва:

Секция

Длъжност

Заместващ

ЕГН на заместващ

Заместван

ЕГН на заместван

234602001

Зам. председател

Йоланта Филипова Попова

 

Елена Валентинова Миланова

 

234602001

Секретар

Богдан Йорданов Власев

 

Веселин Емилов Московски

 

234602002

Член

Никола Николаев Николов

 

Силвия Боянова Стоименова

 

234602002

Член

Веселин Емилов Московски

 

Богдан Йорданов Власев

 

234602003

Член

Анастасия Димитрова Александрова

 

Сами Мансур Сюлейман

 

234602004

Член

Цветомир Момчилов Маринов

 

Силвия Симеонова Попова

 

234602006

Член

Михаела Светославова Варадинова

 

Калоян Милков Денев

 

234602008

Председател

Костадин Николаев Ашиков

 

Минчо Йорданов Александров

 

234602009

Зам. председател

Иво Ивайлов Йолов

 

Мария Георгиева Костова

 

234602010

Зам. председател

Йолита Валентинова Станчева

 

Петър Огнянов Петров

 

234602011

Член

Йоана Петрова Георгиева

 

Йолита Валентинова Станчева

 

234602012

Зам. председател

Ангел Теофилов Седлоев

 

Екатерина Иванова Ленкова

 

234602013

Член

Георги Димитров Брусийски

 

Лилия Георгиева Цветкова

 

234602013

Председател

Йордан Атанасов Атанасов

 

Михаела Александрова Цолова

 

234602014

Член

Светослав Николаев Вълчев

 

Веско Кънчев Станчев

 

234602015

Член

Цветелина Евгениева Димитрова

 

Костадин Николаев Ашиков

 

234602015

Председател

Минчо Йорданов Александров

 

Евгения Стефанова Русева

 

234602016

Секретар

Мария Александрова Александрова

 

Адрияна Филипова Стоянова

 

234602016

Член

Мартина Емилова Маринкова

 

Румен Кирилов Николов

 

234602017

Член

Илиян Богданов Тонев

 

Йоланта Филипова Попова

 

234602017

Член

Милена Петрова Миладинова-Жаафар

 

Валя Павлова Авджиева

 

234602018

Член

Ваня Стефанова Компаниева-Ненова

 

Райна Славчева Кирова

 

234602019

Член

Кристина Кристиянова Рачева

 

Светослав Георгиев Дончев

 

234602020

Член

Деница Данаилова Вълчова

 

Айля Росенова Чиева

 

234602020

Член

Кристиян Николаев Драгоев

 

Галя Методиева Боглева

 

234602021

Член

Георги Бориславов Иванов

 

Венцеслава Димитрова Бонева

 

234602022

Зам. председател

Дениз Невзат Анова

 

Христо Венциславов Ценов

 

234602023

Секретар

Димитър Иванов Иванов

 

Радослав Иванов Минчев

 

234602024

Член

Пепа Стоянова Икономова

 

Янка Денева Гълъбова

 

234602024

Член

Иван Емилов Младенов

 

Дияна Кирилова Ботева

 

234602025

Председател

Владислава Веселинова Икономова

 

Таня Николова Николова

 

234602025

Член

Анастасия Мирославова Филипова

 

Цецка Сашкова Георгиева

 

234602026

Член

Виктория Георгиева Тошева

 

Шенка Миткова Говедарска

 

234602027

Член

Зоя Кирилова Бранкова

 

Лилия Сашова Димитрова

 

234602028

Зам. председател

Ася Борисова Назиф

 

Десислава Марио Пашева

 

234602028

Секретар

Радина Петкова Петрова

 

Светла Евстатиева Шаранкова

 

234602029

Член

Жанета Асенова Радославова

 

Ася Борисова Назиф

 

234602030

Член

Георги Димитров Алексиев

 

Катерина Илиева Радева

 

234602031

Председател

Йорданка Кръстева Кръстева

 

Теменужка Николаева Арсова

 

234602031

Член

Светла Евстатиева Шаранкова

 

Росен Стоянов Грозданов

 

234602032

Член

Тодор Славков Славков

 

Марияна Данчова Гълъбова

 

234602033

Член

Цветозар Ненков Ангелов

 

Димитър Георгиев Алексиев

 

234602034

Член

Виктор Димитров Гюров

 

Дениз Невзат Анова

 

234602034

Член

Зорница Славчева Петрова

 

Стоян Василев Дамянов

 

234602035

Член

Мария Бориславова Петкова

 

Асен Трайков Денчев

 

234602036

Член

Теодор Димитров Бъчваров

 

Антония Василева Георгиева

 

234602037

Секретар

Николина Иванова Петрова

 

Елена Лозанова Халачева

 

234602037

Член

Благой Владимиров Гълъбов

 

Иван Бобев Доросиев

 

234602039

Председател

Александрина Пенева Вълчева

 

Виктория Димитрова Евтимова

 

234602040

Член

Бориса Бориславова Милева

 

Мариян Любомиров Костов

 

234602041

Секретар

Ирина Стоянова Тодорова

 

Ивайло Стефанов Кънчашки

 

234602042

Член

Биляна Славчева Грозданова

 

Борислав Иванов Лазаров

 

234602043

Председател

Мерлин Сайме Мехмед

 

Диана Калчева Калева

 

234602045

Член

Анна Димитрова Багалева

 

Даниел Георгиев Коцев

 

234602046

Член

Диана Калчева Калева

 

Мерлин Сайме Мехмед

 

234602047

Член

Мария Георгиева Костова

 

Десислава Миткова Миленова

 

234602048

Член

Екатерина Иванова Ленкова

 

Венцислав Митков Мирчев

 

234602050

Член

Михаела Александрова Цолова

 

Катя Каримова Наама

 

234602052

Член

Росен Стоянов Грозданов

 

Емил Матеев Петров

 

234602053

Председател

Костадин Милков Милев

 

Симеон Йорданов Сергиев

 

234602053

Член

Любомир Цветанов Кунчев

 

Петя Стефанова Петрова

 

234602054

Зам. председател

Айля Росенова Чиева

 

Георги Ангелов Стоянов

 

234602054

Член

Веселин Орлинов Благоев

 

Мартин Пламенов Попов

 

234602055

Член

Кристиян Младенов Каменов

 

Калина Георгиева Радулова

 

234602057

Член

Никола Георгиев Радионов

 

Мирена Петкова Петкова

 

234602058

Председател

Георги Ангелов Стоянов

 

Нина Георгиева Алексиева

 

234602060

Член

Петър Огнянов Петров

 

Юлиян Янев Янев

 

234602062

Член

Анелия Йорданова Ненкова

 

Румяна Тодорова Балджиева

 

234602062

Председател

Силвия Здравчева Рударска

 

Светлана Симеонова Иванова

 

234602062

Член

Светлана Симеонова Иванова

 

Иван Василев Патриков

 

234602063

Председател

Силвия Симеонова Попова

 

Зоя Кирилова Бранкова

 

234602064

Член

Цанко Дреков Бъчваров

 

Владислава Веселинова Икономова

 

234602065

Член

Деян Данаилов Тотев

 

Иванка Младенова Петкова

 

234602066

Член

Йоан Софрониев Йорданов

 

Катя Добрева Стоименова

 

234602066

Председател

Виктор Николаев Босаков

 

Тодор Хараламбиев Хараламбиев

 

234602066

Член

Боряна Данаилова Велинова

 

Кристиан Георгиев Христов

 

234602067

Член

Валентина Николайчова Станкова

 

Анна Савчева Кузманова

 

234602067

Секретар

Елина Лазарова Лакова

 

Николай Цветанов Христов

 

234602068

Зам. председател

Камен Росенов Курдов

 

Христо Цаков Христов

 

234602069

Член

Аделина Иванова Иванова

 

Ивайло Владимиров Цонев

 

234602070

Член

Бистра Толева Борисова

 

Никола Георгиев Радионов

 

234602070

Член

Цвета Ванева Тодорова

 

Румен Альошев Янков

 

234602071

Секретар

Антония Василева Георгиева

 

Александър Ангелов Георгиев

 

234602073

Зам. председател

Манол Петров Станков

 

Биляна Георгиева Симеонова

 

234602074

Член

Златка Георгиева Величкова

 

Георги Димитров Брусийски

 

234602074

Председател

Стефан Хенри Белев

 

Стефан Петров Стефанов

 

234602074

Член

Методи Красимиров Митков

 

Йордан Тодоров Таков

 

234602075

Председател

Катя Добрева Стоименова

 

Цветелина Илиева Димитрова-Юрукова

 

234602075

Зам. председател

Андрей Стефанов Чолаков

 

Георги Димитров Начев

 

234602080

Член

Драгомир Цветомиров Белегански

 

Валентина Николайчова Станкова

 

234602081

Член

Стойна Манолова Станкова

 

Даниела Атанасова Иванова

 

234602082

Председател

Даниела Атанасова Иванова

 

Стойна Манолова Станкова

 

234602083

Председател

Таня Николова Николова

 

Светла Стефанова Младжова

 

234602084

Член

Десислава Марио Пашева

 

Благовест Иванов Иванов

 

234602084

Член

Росица Тодорова Пимпирева

 

Велизар Ивов Илиев

 

234602085

Член

Денис Чавдаров Димитров

 

Васил Тодоров Гълъбов

 

234602085

Зам. председател

Светлана Трифонова Маринова

 

Гошо Христов Илиев

 

234602085

Член

Лилия Александрова Иванова

 

Иван Цветков Дешов

 

234602086

Председател

Евгения Стефанова Русева

 

Татяна Кръстева Димитрова

 

234602086

Член

Теодора Николаева Вардарова

 

Йордан Божанов Димов

 

234602087

Председател

Лилия Сашова Димитрова

 

Биляна Георгиева Ненова-Юсеин

 

234602089

Член

Светла Стефанова Младжова

 

Мария Александрова Александрова

 

234602090

Секретар

Александър Адриян Димитров

 

Бистра Толева Борисова

 

234602090

Член

Виктор Георгиев Колимечков

 

Владимир Михайлов Владимиров

 

234602091

Член

Георги Ивайлов Божилов

 

Диана Ангелова Георгиева

 

234602092

Член

Делян Светлозаров Христов

 

Живко Костов Ангелов

 

 

 2.Анулира издадените удостоверения на освободените членове.

Издава удостоверения на назначените членове.

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Живка Василева Котева

Зам. председател: Веселина Кирилова Кирилова-Стаменова

* Публикувано на 02.07.2021 в 09:49 часа

Календар

Решения

  • № 160 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Соня Дакова, член на СИК 234602051 относно различни по рода си нарушения на изборния процес в избирателната секция

  • № 159 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Любомира Любомирова Недялкова относно искане на СИК 234608006 за изплащане на допълнителни възнаграждения

  • № 158 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Диана Нинова Тонова, председател на РС на БСП „Триадица“ относно невъзможност на избиратели да упражнят правото си на глас

всички решения